пʼятниця, 12 липня 2013 р.

Адаптація та дезадаптація

Адаптація та дезадаптація

У роботі шкільного психолога в період адаптації учнів ос­новними завданнями стають:
 • розвиток шкільної мотивації, формування інтересів;
 • розвиток навичок спілкування з однолітками та дорослими;
 • розвиток впевненості в собі, формування ставлення до успіхів та невдач;
 • формування уявлення про себе як про людину з великими можли­востями.

Для успішної адаптації учнів робота психолога обов'язково будується таким чином:
1)    з учителями: звертати увагу на вікові та індивідуальні особливості кожної дитини;
2)    з батьками: допомога, підтримка та похвала;
3)    з учнями: знайомство із собою, самопізнання, впевненість у своїх здібностях.

Основні фактори, які можуть викликати шкільну дезадаптацію:
 • неправильні методи виховання в сім'ї;
 • недоліки у підготовці дитини до школи, соціально-педагогічна занедбаність;
 • порушення системи стосунків у класі, у школі;
 • індивідуальні особливості психічного розвитку дитини (надмірна чутливість і підвищена збудливість нервової системи, соматична ослабленість, недостатній розвиток довільності пізнавальних процесів та

Серед психопрофілактичних заходів найбільш ефективними вияви­лися:
 • проведення батьківських зборів з інформацією про особливості процесу адаптації та можливу допомогу з боку батьків,
 • опитування, які не тільки дають оцінку процесу адаптації, а є приводом для подальшої роботи (батьки стають уважнішими до дитини, знімається напруження, виробляється спільна тактика поведінки);
 • семінари-практикуми для вчителів-предметників (обов'язкова акцентуація на сильних сторонах п'ятикласників, руйнування сте­реотипів щодо випускників ШДС, інформація про психофізіологічні особливості 10—11-річних дітей та врахування їх при проведенні занять);
 • групові заняття з новоприбулими п'ятикласниками з вироблення ефективних форм спілкування та організації навчальної діяльності ;
 • індивідуальна робота з дітьми потенційної «групи ризику» (із проблемних сімей, із порушенням поведінки, із низьким рівнем успіш­ності).

Немає коментарів:

Дописати коментар