вівторок, 23 липня 2013 р.

Тьюторський супровід навчального процесу

Тьютор в системі дистанційного навчання

У сучасній вітчизняній освіті тьюторство найбільше розповсюджено в дистанційній освіті. Тьюторство в дистанційній освіті продуктивно використовує технології індивідуального консалтингу. Тьютор організовує ефективне вивчення курсу, проводить семінари та консультує учнів, перевіряє письмові роботи.

У  дистанційному  навчанні  існує проблема  дефіциту  контактів між  учасниками  учбового процесу,  що негативно  впливає  на  ефективність  і  якість  навчання.  Тому  найважливішим  показником  якості  дистанційного  навчання  є  рівень  інтерактивності інформаційно-освітнього середовища.

Задачі тьютора у дистанційній освіті
 • здійснення допомоги в досягненні найкращого навчального результату;
 • спостереження за проходженням навчання;
 • забезпечення «зворотного зв’язку» між  педагогами  та учнями з виконання домашнього завдання;
 • проведення групових консультацій - тьюторіалів;
 • консультування і підтримання індивідуального освітнього руху учнів;
 • підтримання в учнів зацікавленості в навчанні протягом усього навчального року.

Тьютор  в  системі дистанційного  навчання повинен:
 • вміти будувати освітній  процес  на основі  інформаційно-комунікаційних технологій;
 • володіти навиками проведення  занять  в інтенсивній формі,  використовуючи  ефективні  технології  навчання;
 •  організовувати  роботу  в малих  групах;
 • вміти  організувати науково-методичну  експертизу  освітніх ресурсів;
 • володіти навиками оперативного задоволення потреб педагогів освітнього, інформаційного, аналітичного, наукового, методичного і  технологічного характеру;
 • мати  досвід  роботи  в  організації навчального процесу,  заснованого  на модульній технології.

Також тьютор  відповідає  за  успішне  проведення  дистанційного  навчання, відстежує наповнення баз даних курсу, організовує і проводить чати, динамічні уроки, вебінари, аналізує  статистику (кількість  відвідин  курсу учнями, час роботи учня по сеансах, середній час роботи впродовж сеансу, кількість записів, статистика відповідей учнів на кожне тестове завдання).
У  системі  дистанційного  навчання  тьютор, має можливість контролювати процес вивчення курсу кожним  учнем,  оцінювати  виконані  їм  індивідуальні  завдання, його роботу  під час  семінару  і  при необхідності  надавати  йому   допомогу, пораду. Тьютор також може проводити загальний аналіз стану справ у вивченні конкретного курсу. Робота  тьютора протоколюється  в  системі,  що  забезпечує прозорість звітності.
Специфіка    діяльності  тьютора  полягає  в  тому,  що  для  проведення консультацій він повинен уміти користуватися засобами Інтернет-спілкування: e-mail, ICQ, Jabber,  форуми,  чати, блоги  і  т.д. 
Головне,  що  від  тьютора  потрібно  це не  бути  пасивним джерелом учбової інформації, оскільки спеціально розроблені засоби навчання дистанційної освіти цілком замінюють вчителя, якщо той виступає тільки в ролі  «інформатора».
Таким чином, можна зробити висновок, що тьюторський супровід як освітня технологія (взаємодія учня з тьютором) передбачає тривалу роботу в режимі періодичних індивідуальних зустрічей. Отже, тьюторство як система освіти учнів, може в найближчому часі зайняті провідне місце у навчально-виховному школи.

Вадим Щорс


Немає коментарів:

Дописати коментар