пʼятниця, 12 липня 2013 р.

Аналітичний звіт про роботу практичного психолога


Аналітичний звіт про роботу
практичного психолога
закладу «_______________»
____________________________
прізвище, ім’я, по батькові
за 2012-2013 н.р.

Практичний психолог закладу «________» здійснював свою роботу відповідно Законів України за такими напрямками:
- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);
- консультаційна робота;
- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);
- психологічна просвіта,;
- психопрофілактика;
- навчальна діяльність;
- організаційно-методична робота;
Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності.
Основні завдання на 2012-2013 н.р були:
І   Участь у реалізації Державних та просвітницьких програм
ІІ. Психологічний супровід розвитку учнів.
1. Організаційні моделі діяльності практичного психолога в навчальному закладі:
Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).
Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).
Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).
2. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.
3. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами  та психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).
4. Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.
5. Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.
6. Профілактика насильства в освітньому середовищі, захист гідності дитини.
7. Профілактика торгівлі дітьми, підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі людьми.
Пріоритетний напрямок роботи практичного психолога направленість на здоровий спосіб життя, життя без насильства та психологічний супровід обдарованих дітей. Продовжувати роботу над темою: «Психологічний клімат колективу».
Робота з метою реалізації програм здійснювалася згідно планів.
Протягом навчального року практичний психолог здійснював психологічний супровід учнівської молоді, метою якого є створення в освітньому закладі умов для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини.
З метою визначення індивідуальних особливостей учнів та покращення індивідуального підходу до кожного учня було проведено психологічне дослідження на вивчення темпераменту дитини, інторовертності – екстровертності. За результатами по 8-9 кл більшість учнів мають холеричний тип темпераменту та  психологічні ознаки екстроверності-амбіверності (45%). Це вимагає від вчителів прояву такту, педагогічної майстерності у роботі з учнями та залежить від стресостійкості вчителя, вміння знаходити вихід з нестандартної ситуації.  За результатами дослідження цікаво були проведені інтерактивні заняття для учнів, психологічний семінар для вчителів та засідання батьківського університету для батьків.
Все більше в життя входять сучасні технології, що відображається на взаємовідносинах у сім’ї та між дітьми, на здоровї дітей. З метою забезпечення безопарного Інтернету, в рамках співпраці з ЦППСР, було проведено дослідження серед учнів та їх батьків «Я і мережа Інтернет».
Результати були цікаві для всіх. Були проведені групові та індивідуальні консультації, тренінгові заняття для учнів, виступи для вчителів та батьків. Особливо для вчителів була порада: враховувати навантаження учнів завданнями, виконання яких вимагає роботу в мережі Інтернет
Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога було визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.
Виявлення обдарованих учнів шляхом психодіагностики, спостереження, вивчення продуктів творчої діяльності проводилися у 4 етапи та мали мету:
·   Допомогти дитині. усвідомити себе, посилити сильні сторони особистості, відкоригувати їх слабкі сторони та компенсувати слабкі сторони за рахунок розвитку сильних сторін.
·     Створити умови мобілізації особистісних ресурсів (психологічна мобілізація) — допомогти створити себе.
За результатами психологічних досліджень можливо стверджувати, що педагогічний колектив ліцею успішно працює з дітьми з середнім рівнем обдарованості, створює умови росту обдарованості до високого рівня. Але під час дослідження були визначені учні, яки працюють не в повну силу, мали добри результати під час вступу до ліцею та не підвищили їх, або залишилися на том же рівні.
Потрібно відмітити , що під час аналізу роботи з обдарованою молоддю були визначені учні з високим рівнем обдарованості, які не показують високих результатів у навчанні та в позашкільному житті.
Цього року під час підготовки до олімпіади з психології та педагогіки взяло 5 учнів 11 класу. Кращі з них двоє учениць прийняли участь у другому етапі та  зайняли призові міста  Гаврилюк Юлія – ІІ місце та Захарчук Олена – ІІІ місце.
Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах , виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.
На початку навчального року адміністрацією та працівниками соціально-психологічної служби згідно до «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти» були покращені умови праці; для роботи виділені два кабінети «Робочий кабінет» (площа 12м², та «Навчальний кабінет»( площа 16м²) , дизайн яких витримано у пастельних тонах, затишку надають картини, озеленення, релаксаційні засоби. Були поповнені матеріали науково-методичного забезпечення, у великій кількості представлено діагностичний матеріал,тренінгові програми та просвітницькі виступи. Це надало можливість поміняти стиль роботи, якщо раніше більше уваги приділялося індивідуальній роботі під час консультацій то в цьому році збільшилася кількість годин розвивальної та корекційно-відновлювальної роботи; проведено 12-6 часові тренінгі:  «Техніки пошуку праці»(учні 9 кл), Тренінг «Подолання ксенофобських та расистських проявів в шкільному середовищі» (учні 10 кл), «Спілкування. Психологічна підтримка» (учні 9 кл) , «Лідерство»(учні 8 кл), «Тренінг креативності»(учні 8 кл) також  тренінгові, інтерактивні заняття «Пізнай себе», «Моя професія», «Формула успіху», «Спілкування. Попередження конфлікту» та інші.
Головна мета роботи за програмами «Рівний-рівному», «Медіація однолітків» - направленість на здоровий спосіб життя та життя без насильства. Медіатори та стажери медіаторів разом з учнями, яки проходили програму «Рівний  - рівному» активно приймали участь у житті ліцею, приймали участь у проведені акцій під час тематичних тижнів, наприклад під час «Тиждень за життя поруч з ВІЛ інфікованими» була проведена акція «Червона стрічка», під час «Тижня здорового способу життя» учні проводили акцію «Стоп палінню» під час якої було проведено опитування «Ти куриш?» та за результатами були випущені інформаційні буклети «Стоп палінню» та стіннівка .
До проведення тренінгів, інтерактивних занять, кіл, пошуку цікавої інформації залучалися  учні яких викликали на засідання Ради профілактики. З цими учнями були проведені індивідуальні та групові консультації, бесіди. Можливо зробити висновок, що це допомогло у роботі  з метою формування відповідального ставлення до себе та визначення подальших кроків до успіху.
 Учні зверталися за допомогою, на консультації індивідуально та малими групами, де один шов с запитом та 2-3 учнів, як група зацікавленої підтримки. Серед учнів найбільша кількість консультацій на тему «Психологія спілкування та взаємовідносин», «Як керувати емоціями»,  «Шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Дружба та кохання»,«Що зі мною відбувається», «Мої батьки», «Світ дорослих», «Майбутня професія».
 Для учнів були організовані зустрічі-лекції з представниками Клініка Дружня до Молоді, психологом ВМССДМ,  Громадських організацій «Промінь» та «Люди живущі з ВІЛ».
Протягом 2012—2013 н.р.  були проведені тижневики та декади:
Тиждень психології «Креативність».
Декада толерантності
Тиждень «За життя поруч з ВІЛ-інфікованими»
Тиждень інклюзивного навчання
Практичний психолог брала  участь у предметних тижневиках та декадниках.
Тиждень права.
Тиждень «Дитинство без насильства».
Декада здорового способу життя.
«Тиждень морально-правового виховання».
Постійно поповнювалася та змінювалась інформація на стенді «Соціально- психологічна служба» для учнів, батьків, педагогів.
У 2012-2013 навчальному році був створений блог соціально-психологічної служби ліцею.  Постійно поповнювалися матеріали  з психології на сайті ліцею. Для шкільної газети були надані матеріали з психології.
Робота з педколективом, адміністрацією здійснювалося за такими напрямками:
1.Консультування, індивідуальні бесіди. Консультації для вчителів надавалися за результатами досліджень з метою подальшого планування роботи з колективом учнів, з окремими учнями та їх батьками.
2.Консиліум «Психологічний клімат у групі» було проведено з метою визначення кроків до покращення психологічного клімату у групі  з урахуванням особливостей класного керівника та кризисних етапів життя як вікових так й особистісних.
3.Тренінги для педагогів  «Секрети професійного успіху» та «Соціально - просвітницька діяльність попередження насильства щодо дітей» з метою підвищення педагогічної майстерності.
4.Психологічний семінар   «Темперамент. Природні особливості людини», семінар «Розвиток» для класних керівників 8 кл, виступ на засіданні круглого столу  за темою «Значення інтелектуального компоненту становлення особистості в період підготовки до ЗНО та ДПА. Формування стрессостійкості» з метою визначення шляхів особистісно-орієнтованого навчання учнів та покращення індивідуального підходу до кожного учня з урахуванням результатів досліджень.
5.Робота під час атестації педагогів.
6.Буклети за результатами виступів, інформаційні повідомлення.
7.Виступи на педрадах, педсемінарах.
8.Виступи на МО класних керівників.
9.Надавалася психологічна допомога вчителям у проведенні уроків, класним керівникам у роботі з батьками, учнями.
10.  Рекомендувалася тематична психологічна література вчителям-предметникам й класним керівникам та оформлювалися інформаційні блоки на стенді.
У роботі за темою «Психологічний клімат»   було проведене дослідження за методикою Фідлера «Оцінка психологічного клімату в колективі» по кафедрах та в цілому  педагогічного колективу ВТЛ.  В порівняні з результатами попередніх років психологічної атмосфери в колективі визначена на високому рівні, дуже сприятлива, що є основою прогнозування успішної діяльності колективу як по кафедрах так й у цілому.  
У роботі з батьками більше стало використовуватися нових форм роботи, наприклад, кола порозуміння, інформаційні кола.
Для батьків були проведені:
1.Засідання батьківського університету: «Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку» та «Батькам про темперамент дитини»
2.Виступи на батьківських зборах з питань психологічних закономірностей навчання і розвитку підлітків та юнаків «Адаптація до нових навчальних умов. Ресурси та потенціал учнів (за результатами психологічного дослідження)», «Психологічна підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Основи успіху» тощо.
3.Тренінг  «Батьки та діти: шляхи взаємодії»
4.Круглий стіл для представників батьківського університету «ХХІ століття. Рабство та насильство існує»
В роботі з батьками вже стало традицією використання інформаційних буклетів.
За результатами індивідуальної психодіагностики проводилися сімейні консультації з метою обговорення результатів психодіагностичного дослідження, усвідомлення витоків формування проблеми, з’ясування подальших дій в напрямку подолання виявлених проблем. Надавалася необхідна інформація, рекомендації. Серед батьків найбільша кількість консультацій на тему  «Питання взаєморозуміння, шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Особливості підліткового та юнацького віку», «Порозуміння у сім’і», «Партнерство».
Організаційно-методична робота охоплювала різні види діяльності:
- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;
- складання звітів про виконану роботу;
- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;
- обробка результатів психодіагностики;
- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;
- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;
-підготовка до виступів на батьківських зборах,засіданнях батьківського університету;
- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;
- підвищення фахового рівня;
- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.

Роботу психолога вважати задовільною.
Позитивні сторони роботи практичного психолога у 2012-2013 н.р.:
1. Успішно використано покращення умов роботи СПС, збільшена кількість охоплених учнів за рахунок збільшення кількості годин тренінгів, тренінгових та інтерактивних  занять.
2. У роботі з обдарованими учнями успішно проведена робота під час підготовці до олімпіади з психології та педагогіки; учениці 11 кл прийняли участь у другому етапі та  зайняли призові міста.  Гаврилюк Юлія – ІІ місце ,  Захарчук Олена – ІІІ місце.
3. Успішно завершений соціально-психологічний супровід учнів. Особлива увага приділялася роботі на паралелях  8 - 10-класів - адаптаційному періоду  та на паралелях 9, 11 класів - психологічної підготовці до ЗНО та ДПА.
4. Успішно проводилися «години психолога» за рахунок якої було підвищено рівень психологічної просвіти та психопрофілактики серед підлітків та юнацької молоді.
5. Традиційно продовжується співпраця з  центром «Клініка, дружня до молоді» психологами ВМССДМ,  Громадських організацій «Промінь» та «Люди живучі з ВІЛ».
6. Розроблені та розповсюджені практичним психологом буклети з таких тем: «Безпечний Інтернет», «Стоп палінню», «Професійне самовизначення»,  «Твої права, обов’язки та відповідальність» , «Уважному педагогу»та інші.

Рекомендації:
1. Продовжувати за програмами «Рівний-рівному» та «Медіація однолітків».
2. Продовжити роботу щодо проблеми профілактики наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, життя без насильства.
3. В роботі з педагогічним колективом більше уваги приділити темі «Педагогічний такт».
4. Продовжувати проводити психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням обдарованості кожного учня та його психологічного стану, виділити  обдарованих учнів, які не досягають високих успіхів у навчання та в позашкільному житті.
5.  Продовжувати роботу по проведенню «години психолога».
6. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
7. Продовжувати модернізацію технічного оснащення та роботу з естетичного оформлення робочого та навчального кабінетів соціально-психологічної служби.


Любов Базалійська 

Немає коментарів:

Дописати коментар