четвер, 18 липня 2013 р.

Застосування інтерактивних технологій

 “КАРУСЕЛЬ”
Особливості застосування методу в роботі
Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включеня всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. Ця технологія застосовується:
для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;
для збирання інформації з будь-якї теми;
для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад, термінів);
для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.
            Організація роботи
Розставте стільці для учасників у два кола.
Учасники, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого.
Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняється перед новим партнером. Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.
У першому варіанті організації такої діяльності учасники внутрішнього кола є прихильниками однієї точки зору, а зовнішнього – протилежної. Спочатку йде обмін точками зору у перших парах, подаються необхідні відомості (аргументи, оригінальний поворот проблеми тощо). Учні фіксують у себе в записничках усе, що подає протилежна сторона. За сигналом ведучого відбувається зміна партнерів, дискусія продовжується, однак учасники намагаються підібрати нові контраргументи. До кінця кола учасники, як правило, уже відчувають свою систему аргументів, а також здобувають досвід спілкування з різними партнерами.
У другому варіанті використання “Каруселі”кожний учасник, який сидить у зовнішньому колі, має листок із конкретним питанням (темою) і під час переміщення збирає максимум інформації, аспектів, поглядів із зазначеної проблеми. Наприкінці відбувається заслуховування окремих відповідей, обговорення того, які питання виявилися особливо  складними, продуктивними чи, навпаки, швидко вичерпалися і чому, як працювали партнери тощо. У цьому випадку застосування методу досяга.ться узагальненням наявних в учасників знань, активізацією їх і перетворенням у загальногрупове надбання.
   У третьому варіанті застосування “Каруселі” учасники заздалегідь готують запитання або поняття й записують його на маленьких аркушах, а на звороті пишуть своє ім’я. Під час роботи партнери ставлять один одному запитання, і у разі правильної відповіді учасник одержує від автора цю картку. Наприкінці вправи підраховують кількість зароблених карток і визначається переможець.


ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ
Такий вид діяльності допоможе вам  з’ясувати, які позиції і думки можуть існувати щодо розглянутого спірного питання. Також надається можливість висловлюватися кожному, продемонструвати різні думки по темі, обгрунтувати свою позицію, знайти і висловити найбільш переконливі аргументи, порівняти їх з аргументами інших. Якщо вас переконали, ви можете перейти на іншу позицію в будь-який час та дати оцінку висловлюванням інших учнів.

Порядок проведення:
 • тренер називає тему та пропонує висловити свою думку з досліджуваної теми;
 • вам порібно стати біля того плаката («так», «ні», «не знаю»), який відповідає вашій позиції;
 • підготуйтесь до обгрунтування своєї позиції, чому саме її ви обрали: самостійно або в групі своїх однодумців підберіть кілька найбільш сильних аргументів, які можуть переконати інших у вашій правоті, висловте свої аргументи групи, застосувавши метод «ПРЕС»;
 • уважно вислухайте позиції та аргументи інших;
 • якщо після обговорення дискусійного питання ви змінили точку зору, то можете перейти до іншого плаката і пояснити причину свого переходу


МЕТОД «ПРЕС»
Метод «ПРЕС» використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється, переконати інших у вашій правоті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, впливати на думку ваших співрозмовників.
Щоб бути чітким та переконливим, ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи:
1.     Позиція: почніть зі слів «Я вважаю …»та висловіть совю думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.
2.     Обгрунтування: починаючи словами «… тому, що …», наведіть причину появи цієї думки, поясніть, на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції.
3.     Приклад: продовжуйте висловлювання словом «… наприклад …» та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.
4.     Висновки: закінчте висловлювання «Отже (тому), я вважаю …» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).

У ваших виступах, якщо це можливо, використовуйте:
 • думку експертів;
 • статистичні та наукові дані;
 • закони України;
 • інші допоміжні матеріали (речові докази, газетні статті, думки інших учнів, громадян тощо).


КОЛО ІДЕЙ
Метод технології є залучення всіх до обговорення проблеми.
Порядок проведення:
 • тренер ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;
 • після того як вичерпався час  на обговорення, кожна група представляє лише один аспект проблеми, яку ви обговорювали;
 • групи висловлююються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;
 • під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;
 • коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розряду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.


МОЗКОВИЙ ШТУРМ
Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників проявити свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.
Тренер на уроці називає проблему, яку потрібно розв’язати, та запрошує вас взяти участь в її обговоренні шляхом колективного обдумування – мозкового штурму, який організовується за такими етапами:
 • Обрана вами проблема або проблемне питання записується  на дошці або на папері, щоб під час роботи цей запис бів перед очима.
 • Всі учасники штурму, думаючи про проблему, висувають ідеї щодо розв’язання. Ідеї можуть бути будь-якими, навіть фантастичними.
 • Тренер записує на дошці всі ідеї, що пропонуються.
 • Коли всі присутні вважатимуть кількість поданих ідей достатньою, їх висування припиняється.
 • Після того як майже всі ідеї зібрано, їх групують, аналізують, розвивають групою.
 • Вибираються ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.    


Під час «мозкового штурму» найбільш ефективними правилами поведінки є такі:
 • Намагайтесь зібрати якомога більше ідей щодо вирішення задачі або проблеми;
 • Заставте працювати совю уяву: не відкидайте ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;
 • Можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших учасників;
 • Не обговорюйте, не критикуйте висловлювання інших, не намагайтеся давати оцінку запропонованим ідеям.

РОЗІГРУВАННЯ СИТУАЦІЇ В РОЛЯХ
(РОЛЬОВА ГРА)
Мета розігрування ситуації в ролях – визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри», виконання «ролі», яка є близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та почуття.
Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», яка вам дісталася, та надає можливість діяти «як насправді». Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, моделювати свою реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побувал, але пам’ятайте, що необхідно:
 • Чітко дотримуватись своєї ролі;
 • Намагатись слухати партнерів та тренера;
 • Не коментувати діяльність інших, перебуваючи в ролі;
 • Намагаючись поставити до своєї ролі як до реальної життєвої ситуації, в яку ви потрапили;
 • Вийти з ролі по закінченні сценки;
 • Брати участь в її аналізі.
 Розподіл ролей в групі:
головуючий (спікер): зачитує завдання групи, організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловитись по черзі, заохочує групу до роботи, підбиває підсумки роботи, за згодою групи визначає доповідача;
секретар: веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи, як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві;
посередник: стежить за часом, заохочує групу до роботи;
доповідач: чітко висловлює думку, до якої дійшла група, доповідає про результати роботи групи.

Немає коментарів:

Дописати коментар