четвер, 18 червня 2015 р.

Комплект "Золота педагогічна скарбниця" (8 книг)

Полударова А.Л., Щорс В.В. Робочий зошит соціального педагога

Титулка Робочого зошита
Методична розробка. — Вінниця: Вінницький технічний ліцей/заклад «НВК: ЗШ І-ІІ ступенів – ліцею № 7 ВМР», 2014 рік. — 133 с.


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

4
1.1 Нормативно-правова документація соціального педагога
4
1.2. Основні напрямки діяльності соціального педагога
7
1.3. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога
9
1.4. Етичний кодекс соціального педагога
11
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
14
2.1. Організація навчально-виховного процесу
14
2.2. Річна циклорама діяльності соціального педагога
16
2.3. Річний план роботи соціального педагога
18
2.4. Місячні плани роботи соціального педагога
24
2.5. Плани роботи соціального педагога
43
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СХЕМАХ
45
3.1. Функції соціального педагога
45
3.2. Структура соціально-психологічної служби закладу
46
3.3. Система роботи соціального педагога  з обдарованими дітьми
47
3.4. Структура правовиховної роботи соціального педагога
48
РОЗДІЛ 4. РОБОТА З БАТЬКАМИ
49
4.1. Соціально-педагогічний патронаж сімей
49
4.2.Батьківські збори
49
4.3. Орієнтовна тематика батьківських зборів
50
РОЗДІЛ 5. РОБОТА З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ УЧНЯМИ
55
5.1. Типи, ознаки та причини важковиховуваності
55
5.2.Система роботи соціального педагога з учнями «групи ризику»
56
5.3. Схема організації роботи Ради профілактики правопорушень
57
5.4. План ради профілактики правопорушень
58
5.5. Склад ради профілактики правопорушень
60
5.6. Списки учнів «групи ризику»
60
5.7.Орієнтовний план роботи соціального педагога з учнями «групи ризику»
62
5.8. Акт обстеження стану житлово-побутових умов неповнолітнього
64
РОЗДІЛ 6. КАРТКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
66
3.1. Індивідуальна картка соціально-педагогічного супроводу учня (учениці)
66
3.2 Картка соціально-психологічного супроводу обдарованої дитини
70
3.3 Індивідуальна картка на дитину з особливими потребами
72
РОЗДІЛ 7. ЖУРНАЛИ ТА ЗВІТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
74
7.1. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога
74
7.2. Журнал реєстрації учнів, батьків, педагогів, представників державних, громадських та інших установ
104
7.3. Звітність у роботі соціального педагога
125
ГЛОСАРІЙ
128
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
132

Полударова А.Л.,соціальний педагог закладу «НВК: ЗШ І-ІІ ступенів – ліцею № 7 ВМР».
Щорс В.В., соціальний педагог закладу «Вінницький технічний ліцей», аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Робочий зошит соціального педагога можна скачати за посиланням:
http://www.twirpx.com/file/1700302/

неділя, 14 червня 2015 р.

Рецензія на навчально-методичний посібник. Зразок написання

Рецензія

На навчально—методичним посібник написаний Щорсом Вадимом Володимировичем, соціальним педагогом Вінницького технічного ліцею на тему: „Негативний вплив засобів масової інформації на молодь”.
У роботі розглядаються сучасні засоби масової інформації (телебачення, радіо,  Інтернету,  друкованих видань) та  їх вплив на підростаюче покоління. Автор навчально-методичного посібника опрацював великий обсяг психолого-педагогічної літератури, що дало йому можливість глибоко та всебічно розглянути проблеми пов’язані з негативним впливом засобів масової інформації на молодь. Так, звертаючись до науковців, фізіологів, психологів, філософів, педагогів, психологи та соціальних педагогів розкриває такі поняття як: засоби масової інформації, а саме: телебачення, радіо, Інтернет, друковані видання, їх зміст і структуру, функції, вплив на свідомість та підсвідомість.
Теоретична підготовленість та практична діяльність у ліцеї дали можливість автору розробити тренінг-курс на  тему: “Негативний вплив засобів масової інформації на молодь”, який складається  з чотирьох блоків:
І  блок — тренінг „Вплив телебачення на свідомість молоді”.
ІІ блок — тренінг „Насилля на телебаченні”.
ІІІ блок — тренінг „Інтернет та ігроманія – сучасна залежність номер один”.
ІV блок —  тренінг„ Емоції та почуття після побаченого та почутого.
У посібнику наведена Абетка для батьків, як правильно зрозуміти дитину та допомогти їй у вирішенні певних проблем, що виникають згідно з віковими особливостями.
Даний матеріал  доцільно використовувати як при індивідуальній роботі так і з групою учнів середнього та старшого шкільного віку, батьків (під час батьківських лекторіїв, виступів, конференцій, тренінгів, диспутів тощо) та вчителями. Слід визначити творчій підхід автора навчально—методичного посібника до підбору дидактичного матеріалу.
Навчально—методичний посібник має логічну структуру. Він складається з передмови, двох розділів, абетки для батьків й списку використаної літератури.


Рецензент                                      заступник директора з
навчально-методичної роботи
Вінницького технічного ліцею
Коваль Світлана Олексіївна

понеділок, 1 червня 2015 р.

Аналітичний звіт про роботу практичного психолога. Зразок 2

Аналітичний звіт про роботу практичного психолога ВТЛ
Базалійської Л.П. за 2014-2015 н.р.


Протягом навчального року практичний психолог здійснював психологічний супровід навчально-виховного процесу, метою якого було створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини та психологічної просвіти вчителів, батьків, учнів.
Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога були: психологічний супровід обдарованих дітей та спрямованість на здоровий спосіб життя.
В основі роботи практичного психолога – аналіз психологічного дослідження та надання практичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.
За цей навчальний рік у роботі з учнями були застосовані: блок методик з метою визначення шляхів особистісно-орієнтованого навчання та моніторингу розвитку ліцеїстів; методики на вивчення темпераменту дитини за методикою Айзенка, «Мікроклімат в колективі» Фідлера з метою вивчення психологічного клімату у навчальних групах 1 курсу; анкетування з метою вивчення мікроклімату у окремих групах 2 курсу, анкетування  з метою вивчення  ставлення учнівської молоді  до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, ризикованої поведінки (тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків) та усвідомлення ними ймовірних наслідків,  відповідального ставлення до власного здоров’я ; анкетування  з метою вивчення ставлення учнівської молоді до ризикованої поведінки, усвідомлення ними ймовірних наслідків протиправної поведінки та інші.
Соціальні педагоги ЗНЗ м.Вінниці
27 листопада 2015 р., заклад "Вінницький технічний ліцей"
За результатами діагностичної роботи була проведена консультативна, корекційно-розвивальна, просвітницька та психопрофілактична робота. У роботі використовувалися напрацювання за минулі роки та нові розробки: заняття з елементами тренінгу «Спілкування» (для учнів та вчителів), «Батьки та діти» (для батьків), «Моє соціальне Я» (для учнів), «Відновні практики» та інші. На основі аналізу діагностик були проведені виступи, консультації, бесіди, зустрічі для всіх учасників виховного процесу - учнів, вчителів, батьків.
Продуктивно були проведені психологічні семінари для вчителів «Створення ситуації успіху, як основа розвитку рівня обдарованості» , «Темперамент та характер учнів»   , консиліум «Соціально-психологічна адаптація учня», де під час роботи були надані нові тенденції у роботі з підлітками на основі новинок у психологічної практики  та корисні практичні породи на основі обговорень опрацьованих практичних завдань.
В рамках реалізації програми «Психологічний клімат»  було проведено семінар-практикум  для педагогів «Значення освітнього середовища для формування команди переможниці». Під час роботи були висвітлені питання за запитом адміністрації: 
- припинення пліток та інтриг — ініціатива керівників. Керівники не дозволяють собі й іншим обговорювати співробітника за його спиною. Як правило, ця тактика швидко засвоюється командою і надалі, якщо в організацію потрапляє злісний пліткар або інтриган, його або «витісняє» команда з органі­зації, або він приймає загальні правила спілкування.
Загалом, така команда - «родина» дає співробітникам відчут­тя безпеки, захищеності, відчуття, що тут тобі завжди підстав­лять плече, прийдуть на допомогу. Це є сильним мотивом і до­дає привабливості роботі в організації. Цей інструмент особ­ливо ефективно працює в тому випадку, якщо новий співробіт­ник прийшов з організації з діаметрально протилежною «атмосферою» (плітки, інтриги, «підсиджування»).
- висока цінність розвитку й самореалізації. Ініціатива по перше йде від керівництва, для якого важливо «бачити, як люди ростуть, і допомагати їм у цьому». Така позиція знаходить своє відображення й у підтримці ініціативи вчителів готових навчатися, що позначається на захопленості роботою, зацікавленості й готовності освоювати нове.
Головний висновок роботи семінару — тільки від нас самих залежить, яким буде педагогічне середови­ще, організаційна культура, психологічний мікроклімат рідного ліцею. Взяти відпо­відальність на самого себе — до такого кроку готовий далеко не кожен. Але це — єдина можливість і єдиний шлях змінити на краще особисту ситуацію, закласти підґрунтя для конст­руктивної усвідомленої співпраці й педагогічної співтвор­чості.
На виконання проекту «Підвищення психологічної компетентності молодого вчителя» була організована «Школа молодого вчителя». Головна мета «Школи молодого вчителя» -  сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу молодого вчителя. Під час роботи молоді вчителі отримали практичні поради під час бесід, консультацій, занять з елементами тренінгу.
Засідання батьківських університетів: «Особливості підліткового та юнацького віку. Значення ролі батьків», «Конструктивне рішення конфлікту» , «Молодь та противоправна поведінка» основувались за аналізом досліджень тому були цікаві для батьків та викликали бажання  у батьків звертатися з запитаннями Після виступів  були проведені індивідуальні та групові консультації.
У цьому році головна тема консультацій – «Як опонувати емоції», «Допомога після стресу» у зв’язку з політичною ситуацією в Україні.
Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога було визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання. Для талановитих учнів були проведені консультації як за планом так й за запитом. Для учнів обдарованих, але не проявивши себе у навчанні було проведено комплекс занять з елементами тренінгу «Креативність», «Формула успіху». Під час роботи особливу увагу приділялася продовженню формування мотивації самоосвіти,  мотивації на навчання.
Головна мета роботи за програмами «Рівний-рівному», «Медіація однолітків» - направленість на здоровий спосіб життя та життя без насильства. Медіатори та стажери медіаторів разом з учнями, які проходили програму «Рівний – рівному», активно приймали участь у житті ліцею, приймали участь у проведенні акцій під час тематичних тижнів, наприклад під час тижня психології «Дорослішай на здоров’я» була проведена акція «Збери батарейки – врятуй своє майбутнє», експрес опитування на теми моралі,  музичні хвилинки «Рок-музиканти о дружбі, любові, відповідальності» та інше. Продуктивно проходили зустрічі , заняття з елементами тренінгу «Відновні практики».
До проведення тренінгів, інтерактивних занять, кіл, пошуку цікавої інформації залучалися  учні, яких викликали на засідання Ради профілактики, учні з ООП. Так були проведені інформаційні повідомлення про емоції «Лови позитив», ділові ігри «Міфи та реалії про тютюнопаління» та «Правда та вигадки про алкоголь»
Успішно було проведено навчальний факультатив «Настає час вибору», основна мета якого – профорієнтація учнів. Учні захоплено працювали під час занять, більше пізнали себе, свої можливості, стали більш відповідальними не лише у стосунках між однолітками а й по відношенню до дорослих.
Для учнів були організовані зустрічі-лекції з представниками центру «Клініка, дружня до молоді», психологом ВМССДМ,  організацій «Люди, які живуть з ВІЛ». Наприклад під час  роботи з представником
Протягом 2014-2015 н.р.  були проведені тижневики та декади:
1.            Декада толерантності.
2.           Тиждень інклюзивного навчання.
3.           Тиждень «Дитинство без насильства».
4.           Тиждень психології «Дорослішай на здоров’я»
Активно приймала участь у проведені тематичних тижнів: «16 днів проти насильства»
Постійно поповнювалася та змінювалась інформація на стенді «Соціально - психологічна служба» для учнів, батьків, педагогів.  Результати роботи були висвітлені на сторінках лілейної газети, на сайті «В контакті», по радіо ліцею.
Практичний психолог активно прийняв участь у міському конкурсі «Кращий практичний психолог загальноосвітнього навчального закладу психологічної служби системи освіти у 2014-2015  навчальному році» та зайняв 2 місце.

Роботу психолога вважати задовільною.
Позитивні сторони роботи практичного психолога у 2014-2015 н.р.:
1. Успішно використано покращення умов роботи СПС, збільшена кількість охоплених учнів за рахунок збільшення кількості годин занять з елементами тренінгу, виступів, групових консультацій..
2. Успішно завершений соціально-психологічний супровід учнів. Особлива увага приділялася роботі на паралелях  8 - 10-класів – адаптаційному періоду  та на паралелях 9, 11 класів - психологічної підготовці до ДПА.
3. Багато уваги приділено навчально-методичним матеріалам: розробки занять з елементами тренінгу, виступи, матеріали для консультацій.Негативні сторони роботи практичного психолога у 2014-2015 н.р:
1.  Під час ведення ділової документації розписувати години відповідно до графіку роботи.
2.  Під час підготовки до виступів більше враховувати запити учнів.

Рекомендації:
1. Продовжити роботу щодо проблеми профілактики наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, життя без насильства на основі програмами «Рівний-рівному» та «Медіація однолітків».
2 В роботі з педагогічним колективом більше уваги приділити питанню про підвищення психологічної культури.
3. Продовжувати проводити психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням обдарованості кожного учня та його психологічного стану, виділити  обдарованих учнів, які не досягають високих успіхів у навчанні та в позашкільному житті для залучення до занять з елементами тренінгу
4. Продовжувати роботу з проведення «години психолога».
5. Продовжити роботу за програмою «Психологічний супровід молодого педагога».
6.  Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
                       
Директор ліцею                                              С.К. Пастух


!   Л.П. Базалійська