субота, 20 липня 2013 р.

Методи навчання. Інтерактивні технології навчально-виховного процесу

Інтерактивні технології навчально-виховного процесу


Тільки той метод викладання
 буде правильним, який
подобається дітям.
                 Л. Толстой

Існує декілька класифікацій методів навчання.
Класифікації методів навчання:
•       за джерелами передачі інформації;
•       за джерелами одержання інформації;
•       за домінуванням учасників освітнього процесу;
•       за зростанням ступеню самостійності;
•       за рівнем активності освітнього процесу.

Методи навчання це способи спільної діяльності вчителя та учня, направлені на досягнення ними навчальних цілей.

Розглянемо різні кваліфікації методів навчання:

1. За джерелами передачі інформації
Мовні (розповідь, бесіда, діалог, дискусія)
Наочні (ілюстрація, демонстрація)
практичні (вправа, лабораторна робота, практична робота,  дидактичні  ігри)

2. За джерелами отримання інформації

•        Пряме або дедуктивне (лекція, показ)
•        Непряме (читання, обговорення, перегляд фільму)
•       Індуктивне (читання, обговорення, перегляд фільму)
•        Незалежне або самостійне (письмова робота, домашнє завдання)
•       Взаємодіюче  (дискусія, дебати, інтерв'ю, презентація)

 3. За домінуванням учасників освітнього процесу

Методи вчителя(розповідь, лекція)
Методи учня  (вправа,  самостійна робота)
Методи спільної діяльності (бесіда)

4. За зростанням ступеню самостійності
•       Пояснювально-ілюстративні
(засвоєння інформації на репродуктивному рівні)
•       Евристичні
(розв'язування проблем, висування власних гіпотез)
•       Дослідницькі
(самостійне дослідження)
•       Сугестивні
(висловлювання власного ставлення до проблеми

5. За рівнем активності учасників освітнього процесу

Пасивні
Активні
Інтерактивні
Взаємозв'язок вчитель-учень

Метод

Критерій
Пасивний
Активний
Інтерактивний
1. Мотивація
Зовнішня
Зовнішня + внутрішня
Внутрішня
2. Роль учня
Пасивна, активність низька
Активність висока, відсутність взаємодії між членами учнівського колективу
Активність висока, постійне спілкування, розвиток комунікативних умінь
3. Роль особистості вчителя
Вчитель — «джерело знань»
Вчитель — співрозмовник, особисті якості + професійна майстерність
Вчитель — рівноправний партнер, консультант, організатор пізнавальної діяльності
4. Ступінь засвоєння матеріалу
5-10%
до  50%
70-90%
5. Рівні пізнання
Знання,розуміння, відтворення
Широкий спектр, диференціація навчання
Знання, аналіз, синтез, творче застосування інформації
6. Контроль
Вчитель контролює обсяг інформації, зворотний зв'язок непостійний, результати передбачувані
Співпраця вчителя з учнем, постійний зворотний зв'язок, результати передбачувані
Контроль опосередкований, неперервна рефлексія, усвідомлення способів досягнення мети, результати роботи менш передбачувані


Інтерактивні технології (інтерактивний - здатний до діалогу) можна представити як різновид, розширення активних методів навчання, сутність яких полягає у постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішен­ня проблем на основі аналізу навчальної ситуації. Інтеракція сприяє формуванню атмосфери співробітництва, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.
Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія виключне як домінування одного учасника пізнавального процесу над ін­шим, так і однієї думки над іншою. Школярі вчаться спілкуватися з іншими людьми, бути демократичними, толерантними, критично мислити і приймати сміливі, обдумані рішення.

Порівняння методів навчання

Інтерактивні технології навчання найповніше відповідають особистісно-орієнтованому підходу до освітньої діяльності і тому найбільше сприяють формуванню в учня умінь і навичок, творчому розвитку і самореалізації особистості школяра. Неможливо знати все. Учні повинні мислити, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції, шукати потрібну інформацію, застосовувати її в конкретних умовах. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Вадим Щорс

Немає коментарів:

Дописати коментар