пʼятниця, 25 квітня 2014 р.

Матеріали в допомогу працівнику соціально-психологічної служби

План роботи соціального педагога на 20_-20_ навчальний рік 

Заходи згідно функцій по роботі з учнями, педпрацівниками, батьками, органами держадмінестрацій та місцевого врядування: діагностична, профілактична, соціально-перетворювальна, захисна, організаційна, прогностична, консультативна.
Заходи за державними, національними та регіональними програмами.

План у форматі doc можна скачати за посиланням:


Урок ввічливості та милосердя
Конспект виховної години для учнів 1-2 класів. 
Мета уроку - Наголосити учням на правила ввічливої поведінки, ввічливих словах вдома та у громадському місці. Познайомити з основними правилами пристойності. Виховувати в учнях повагу до старших людей.
Основні ідеї
Кожен хоче шанобливого ставлення до себе;
Чуйне ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності;
Прагнення до гуманізму пов’язане з боротьбою за мир, прогрес, проти пригноблення, експлуатації, ворожих людству ідеологій.

Конспект виховної години  у форматі doc можна скачати за посиланням
/http://www.twirpx.com/file/1401158/

Права та обов'язки учнів

Учні мають право:
Обирати форми навчання, профілі, індивідуальні програми, спрямовані на розвиток особи, талантів і розумових та фізичних здібностей в їх найповнішому обсязі.
Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи.
Доступ до інформації в усіх галузях знань і професійної підготовки.
Урок історії України. Вінницький технічний ліцей, 11 клас
учитель - Г.Г. Іващук
Брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.
Особисто або через своїх представників брати участь у шкільному самоврядуванні.
Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виробничого процесу і дозвілля, побуту, оздоровлення учнів.
Брати участь у добровільних творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, самодіяльних об’єднаннях.
Користуватися послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та боротьби з хворобами і недоїданням.
Вільно висловлювати погляди з усіх питань, що стосуються учнівського колективу.
Користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування.
На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля (психологічного, фізичного, расового, релігійного) від однолітків, батьків, опікунів, педагогічних працівників, дорослих, які порушують права або принижують їхню честь, гідність.
На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Незалежно від статі, мови, релігії, національного, етнічного чи соціального положення, майнового стану, стану здоров’я, місця народження учня, його батьків або його опікуна користуватись при захисті правами, передбаченими Конвенцією ООН про права дитини.

Учні зобов’язані:
1.     відвідувати школу кожен день;
2.     виконувати вимоги Статуту школи, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись діючого законодавства України, моральних, етичних норм співжиття;
3.     систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
4.     бережливо ставитись до шкільного та суспільного майна;
5.     дбати про власну гігієну, зовнішній вигляд, загальний стан здоров’я.

понеділок, 21 квітня 2014 р.

Система роботи соціального педагога за методом «Соціальний театр»

Соціальний театр НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів був створений в жовтні 2012 року.  Ідея створення соціального театру в закладі належить  учням, які запропонували під час медіаційного кола програвати життєві ситуації і демонструвати конструктивні способи їх вирішення.  До складу театру вже залучено 15 учнів, серед яких діти із різних соціальних категорій. Перш за все – це учні«групи ризику» та діти, схильні до правопорушень, діти, які потребують підвищеної педагогічної уваги,  діти  з  особливими  освітніми  потребами, діти з багатодітних сімей, діти трудових мігрантів.
Соціальний театр дає змогу   дітям – акторам  зробити свого героя таким, яким він його собі уявляє, згідно з особливостями персонажа, соціальним статусом, а також внутрішніми переживаннями самого учня . Отже матеріалом для створення образів героїв вистави найчастіше служать особисті переживання акторів за подібністю або за контрастом. Вистави дають підліткам можливість висловити свої думки,  аналізувати, визначати власну позицію, проектувати моделі життя і допомагати іншим  у цьому, а також  є одним із способів самопрезентації, самовияву та самоактуалізації учнів.  Під час колективного та індивідуального процесу відбувається розвиток та формування навичок самоконтролю, саморегуляції, відповідальної поведінки, комунікації, позитивного образу «Я».
Мета створення соціального  театру є:

· апробація інноваційного методу профілактичної роботи серед підлітків та визначення ефективності даного методу;
· залучення до діяльності в театрі учнів з “групи ризику”, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, дітей трудових мігрантів;
· допомогти підліткам адаптуватися в соціумі;
· формування активної життєвої позиції.
Завдання, які соціальний театр закладу «НВК : ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназії №2 ВМР» ставить перед собою:
· соціально-перетворювальний вплив на акторів театру;
· цілеспрямоване створення емоційно-збагачених виховних ситуацій, притаманних для підліткового віку;
· навчання підлітків методам конструктивного вирішення ситуацій;
· формування особистісно-розвивального спілкування;
· використання співпереживання, що передбачає розвиток у підлітків емоцій і почуттів;
· систематичний аналіз власних та чуттєвих вчинків як учасниками вистави, так і аудиторією;
· профілактика негативних явищ інноваційними методами.
Я, як керівник театру, завжди намагаюсь виконати ряд умов для ефективної співпраці з дітьми-акторами:
1. Цілісно  сприйняти  інформації, яку хоче повідомити дитина.
2. Емпатійно сприйняти  учня, незважаючи на різницю у віці, статі та інші відмінності.
3. Бережно ставитись  до самооцінки й образу «Я» актора
4. Формувати  довірливі стосунки з акторами.
Співпраця, що ґрунтується на довірі до юних акторів, вірі в їхні творчі сили, акторські здібності, можливості,  на мою думку, це основна  умова діяльності соціального театру.
За період роботи соціального театру,  за його участю відбувалося декілька заходів. Перший виступ соціального театру був під час тижня правових знань, учні  показали виставу на тему «Країна добра і справедливості» для учнів молодших класів, де продемонстрували сценки про права дітей. Виставу готували учні 7-8 класів для молодшої школи, оскільки їм було комфортніше працювати з молодшою аудиторією і вони почувалися більш впевнено. Маленькі глядачі з захопленням дивились виступ і пропонували нові теми для вистав. А для учнів середніх класів була продемонстрована  вистава «Не контакт «ВКонтакті», яка підіймає актуальну на сьогоднішній день тему безпеки дітей в Інтернеті. Виставу готували учні 11- го  класу, оскільки  дана тема в основному має місце серед учнів середньої  та старшої школи . Учням було легше висвітлити тему, оскільки вони самі являються активними користувачами Інтернету  та соціальних сітей.
 Також готується вистава «Паралелі»,  для старших класів про ранні статеві зв’язки та їх наслідки .
Кожного разу, підбираючи репертуар для сценічних постановок, ми намагаємось розкрити соціальні, психологічні, молодіжні проблеми, даючи змогу  включити підлітків у процес активного пізнання та засвоєння цінностей, стимулюємо бажання берегти себе і своє життя. Соціальний театр, розвиваючи емоції та почуття юних акторів    спирається на їх власний досвід переживань. Багаторазові емоційні переживання узагальнюються і пов'язуються  вже не із конкретною ситуацією, а зі способом моральної дії , що закріплюється  у відповідне етичне поняття, формує ціннісні орієнтації.
Результатами діяльності театру є те, що учні-актори  з різних соціальних категорій, змогли розвинути поведінкові  та  комунікативні  навики, організаторські здібності, нормалізували самооцінку , стали більш  відповідальними та ініціативними.  В процесі роботи над роллю та спектаклем учні  навчилися складним життєвим вмінням та навичкам: правильно розподіляти і використовувати час, ставити мету і досягати її, оцінювати якість своєї роботи і роботи партнерів, розуміти інших людей, конструктивно спілкуватися, а також підтримувати  певні ідеали та цінності та  подають  себе відповідно до соціально і культурно прийнятих способів дій і поведінки.  В порівнянні з виступами і лекціями, соціальний театр для глядачів став більш цікавим, оскільки вони могли не просто чути інформацію по темі,  а й споглядати актуальні для них  ситуації, а також приймати активну участь в конструктивному виході з них.

Соціальний педагог  закладу
«НВК: загальноосвітня школа
 І-ІІІ ступенів- гімназія №2»
Вацлава Ольга Михайлівна

пʼятниця, 18 квітня 2014 р.

З Великоднем!У житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає Вас у всі дні вашого життя!субота, 12 квітня 2014 р.

Річний план роботи соціального педагога

№ з/п

Функції по  роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування


Термін прове-дення

Де і з ким прово-диться
Відмітка про виконання

1
2
3
4
5
Діагностичні
1.
Анкетування «Благоустрій нашого  міста»
06.09.-16.09
5,8,10 класів

2.
Соціометричні дослідження мікроклімату  у класних колективах.
04-22.10.2010

 5,10 класах

3.
Психологічна діагностика учнів   (діагностика професійної спрямованості, виявлення комунікативної готовності)
03.03.-15.03.
7-8 класи

4.
Анкетування «Стилі батьківського виховання»
01-15.03.2011
5-7 класи

5.
Психодіагностика «Схильність до деліквентної поведінки».
08.-18.11.2010
6-10 класи

6.
Опитування на ведення здоровий спосіб життя.
17-31.01.2011
5-10 класи

7.
Анкетування по Конвенції  про права дітей
02-12.11.2010
8-10 класи

8.
Вивчення мікроклімату в класах-Методика  Фідлера
10.01.-15.01.2011
5,7,10 класи

9
Анкета «Моє ставлення до молодіжних субкультур».
04-08.04.2011
7-10 класи

10
Діагностичне дослідження –«Обдарованість учнів»

06-24.10.2010
5-7 класи

Прогносичні
1.
Відвідування уроків з метою спостереження за    учнями,    які   потребують    соціальної допомоги.

За запитом
1-10 класи

2.
Ознайомлення з результатами діагностик адміністрації, вчителів, батьків.
Після упорядкування результатів
Адміністрація, вчителі, батьки

3.
Обстеження умов проживання та виховання категорійних  дітей з  метою  надання соціальної допомоги.

Вересень 2010
Січень 2011
Діти-сироти, малозабезпечені

4.
Виявлення   і   постановка   на   облік   дітей, схильних до правопорушень
Щоквартально


1-10 класи

5.
. Оформлення    соціального   паспорту   школи.-соціальну паспортизацію класів .
*                дітей-сиріт;
*       дітей, які залишились без піклування батьків;
*       дітей-інвалідів;
*       дітей, що постраждали внаслідок катастрофи на  ЧАЕС;
*       дітей з малозабезпечених сімей;
*        дітей з неповних сімей (напівсиріт, батьки яких розлучені або матерів-одиначок);
*        дітей з багатодітних сімей;
*       дітей з неблагополучних сімей;
*              учнів, схильних до правопорушень;

Вересень 2010р.Консультативні

1.
 Індивідуальні   та групові консультації з питань запобігання конфліктних ситуацій в школі та сім»ї.
2,4 пятниця
кожного місяця
з батьками,опікунами, дітьми,  вчителями

2.
Індивідуальні  консультації з учнями, схильними до правопорушень та з важковиховуваними дітьми.

2,4  вівторок кожного місяця
Учні, схильні до правопорушень

3.
Індивідуальна консультації з учнями з «проблемних» сімей (які потрапили в складіні життєві обставини)
1,3 вівторок кожного місяця

учнями      з «проблемних» сімей.

4.
Індивідуальна  консультації  з   батьками
2,4 пятниця
кожного місяця
Батьки 1-10 класів

5.
Консультування за індивідуальними зверненнями учасників навчально-виховного процесу щодо соціального супроводу НВП.

Протягом року за потребою, за запитом
Учасники НВП

6
Індивідуальне консультації з профорієнтації
16-31.03.2011
Учні 7-8 класи

Захисні
1.
 Контроль за дотриманням прав дитини та    виконанням   своїх   обов'язків  опікунами, батьками проблемних сімей.
вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

2.
Проконтролювати   стан   забезпечення серед дітей-сиріт і дітей, що залишились без батьківської опіки.
·        шкільною   формою ,
·        підручниками ,
·        проходження медогляду,
·        організація харчування
·         
ВересеньВересень-лютий
щомісячно
Діти-сироти, малозабезпечені

3.
Підготовка  документів   для   надання матеріальної допомоги дітям під опікою

вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

4.
Здійснення організаційно-розпорядчих заходів з метою реалізації права дітей, дітей з малозабезпечених родин на організацію позакласної роботи, залучення до гурткової роботи.

вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

5.
Співпраця з:
·        міським центром соціальних служб для молоді.
·        Службою у справах дітей.
·        5.3.Службою у справах неповнолітніх.
·        5.4.Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

Жовтень

Листопад
Грудень

Вересень

5-6 класи

7-8 класи
8-10 класи

8-10 класи

6.
Соціальний захист дітей з особливими потребами (діти, що потрапили в складні життєві ситуації)
січень
Діти з особливими потребами

Профілактичні
1.
 Проведення акції  в межах всієї школи  з профілактики  вживання  наркотиків.
 20-24.09 .2010
7-10класи

2.
Організація зустрічі-виступу представ-ника  Отчого Дому» з антинаркотичної тематики.
 20-24.09 .2010
9 клаи

3.
Проведення  ток-шоу "Світ професій";
 03-09.03.2011
7класи

4.
Тренінгові заняття:  “Хто я в цьому світі. Гендерні відмінності між чоловіками і жінками”.
6-10.09.2010

8-класи

5.
Круглий стіл   «Соціальні сироти – проблема сім’ї та школи.
-Групові консультації на тему: «Захист дітей від насильства та жорстокого повоження»
06-01.10.2010
педколектив

6.
Тижневик сімейного виховання «Родинне відчуваємо тепло».
 11.-24.10.1010
05.-12.05.2011
5-7 класи

7.
Батьківські  збори:
·         «Виховуємо радом»
·         «Що таке рабство та торгівля людьми?”
·        «Стилі батьківського виховання»

08-10.09.2010
01.-05.1.2010

12-15.01.2011
Батьки 8-9-х класів

8
Відеолекторії
  «Якщо ви в біді – зверніться по допомогу»
-Лекція «Внутріутробний розвиток дитини: закладка характера, талантів, здоров’я дитини. Перші години, дні, місяці життя ».
 13-24.12.2010

13-24.12.2010


8,10 класи

9-10 класи


9
Лекції:«Вплив алкоголю та тютюнопаління на організм дитини»,«За здоровий спосіб життя».
08-12.11.2010
10 класи

10
«Тиждень соціальної підтримки»

15.19.03.201
1-10 класи

11
Експериментальна та науково-пошукова діяльність ліцею як стратегічний напрям інноваційного розвитку.
25-29.10.2010
Методичне об»єднання класних керівників

12
Тренінг «Діти вулиці-хто вони?»

15-20.11.2010
Педколектив

13
Виступ для вчителів-початківців «Школа молодого класного керівника»
03.10.01.2011
Класні керівники

14
Виступ на педагогічній раді «Педагогіка життєтворчості як шлях до вирішення проблем соціальної адаптації й розвитку дітей, підлітків і молоді в сучасних умовах.»

03-10.01.2011
Педагогічний колектив закладу

Соціально-перетворювальні
1.
Тематичні кола з учнями «групи ризику», та з учнями , схильними до девіантної поведінки:
 20-24.09.2010
Учні «групи ризику»

2.
Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім”ї, як найменшій суспільній ланці.
 06.-09.09.2010
5-11 класи

3.
Тренінгові заняття  з дітьми трудових мігрантів.
04.10-08.10.2010
діти трудових мігрантів

4.
 Тематичне коло цінностей  з дітьми з особливими потребами
.
27.09.-30.09.2010
діти з особливими потребами

5.
Тренінг з багатодітними дітьми

10.01-14.01.2011
Багатодітні діти


6.
Ділова гра   з дітьми-сиротами

 01.02.-04.02.2011
Діти-сироти


Організаційні
1.
1.Оформлення  плану роботи на наступний   навчальний рік.
1.1. Оформлення  щомісячних планів роботи та звітів.
1.2.  Оформлення  плану роботи  та звіту про виконання  державних програм..
1.3.Оформлення аналітичного та статистичного звітів.

01.-03.09


2.
Організація та проведення школи молодого соціального педагога
щомісячно
Молоді соціальні педагоги міста

3.
Відвідування міських методичних об”єднань соціальних педагогів .

щомісяця


4.
Проведення  Ради профілактики   правопорушень    
щомісячно
Члени РПП,


5.
Оформлення та упорядкування списків та     необхідно документації для роботи соціального педагога.

Жовтень 2010


6.
Організація літнього відпочинку у пришкільних таборах дітей пільгових категорій  .
01.06-15.06.2010


7.
Підготовка до виступів на батьківських зборах, семінарах, нарадах.
01.-03.09.2010