неділя, 19 травня 2013 р.

Наказ про підсумки роботи соціально-психологічної служби


Наказ

від_____________20_____р.                                                     №

Про підсумки роботи
соціально-психологічної служби
з 01.09.20___р. по 01.06.20____р.
                 

Соціально-психологічна служба (назва навчального закладу) здійснює свою роботу відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 127 від 03.05.1999р., Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004р., Наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»,  Наказу управління освіти Вінницької міської ради «Про реалізацію Державних програм» №218 від 28.01.2008, Етичного Кодексу соціального педагога, Етичного Кодексу психолога, чинного законодавства.
Соціально-психологічна служба ліцею складається з практичного психолога — (прізвище, ім’я, по батькові), _____ категорії та соціального педагога — (прізвище, ім’я, по батькові),  _____ категорії. Протягом навчального року практичний психолог та соціальний педагог виконують науково-практичну роботу, тобто:  соціально-психологічні вимірювання, консультаційну, корекційно-профілактичну та просвітницьку. Організація їхньої роботи базується на поєднані таких компонентів: соціально-психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  річного, місячного планів роботи. У цьому навчальному році практичний психолог та соціальний педагог були членами ліцейної методичної ради та соціальний педагог був членом атестаційної комісії. Кабінет соціально-психологічної  служби розташований у ІІ корпусі, загальною площею 16 кв.м. Згідно «Положення про кабінет психолога/соціального педагога» це робочий кабінет, який на даний час є робочим та навчальним кабінетом, причому ще й прохідним, тому порушується конфіденційність, періодичність  консультування, індивідуальних занять з учнями, вчителями, батьками. Кабінет оснащений двома шафами, письмовими столами, комп’ютерною технікою, сейфом, партою, кріслами. У цьому навчальному році повноцінно діагностична діяльність здійснювалася згідно ліцензованої комп’ютерної  програми В.О. Киричука «Універсал». До банку методик, що закладені до комп’ютерної програми, входять: «Вади особистого розвитку», «Соціум», «Ціннісні пріоритети». За результатами річної роботи за програмою В. Киричука був проведений психолого-педагогічний консиліум «Соціальна адаптація учнів 10 класів».
Для підвищення фахового рівня та ознайомлення з новими формами та методами роботи, новинками психологічної літератури, методичними рекомендаціями, розробками тренінгових занять здійснюється передплата на науково-практичний освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота».
Практичний психолог виступала перед соціальними педагогами міста на тему: «Співпраця у роботі соціального педагога з психологом» під час «Презентації школи молодого соціального педагога», що проводилася на базі нашого навчального закладу «___»______ 20__ року. Протягом лютого 20__ року проводила тренінг для молодих вчителів міста, згідно програми міського тренінгового центру, на тему: «Тренінг особистісного зростання» (4 заняття по 2 години кожне).  Приймала участь у грудні 20___ року  у міському конкурсі «Кращий працівник психологічної служби системи освіти у 20___-20___ н.р.» і нагороджена ________________________________. 
Темою над якою протягом навчального року працювала практичний психолог ліцею була: «Психологічна підтримка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації», з даної теми написаний методичний посібник, який був представлений як конкурсна робота на конкурс «Кращий працівник психологічної служби системи освіти у 20__-20___ н.р.», розроблені та розповсюджені буклети («Адаптація», «Формула успіху», «Напередодні іспитів», «Підготовка до ДПА та ЗНО»), оформлений стенд соціально-психологічної служби та виховної роботи. Для учнів 9 та 11 класів були проведені тренінгові заняття: «Напередодні іспитів та ЗНО», «Формула успіху», для батьків випускників — виступ «Психологічна атмосфера у сім’ї під час підготовки та проведення ДПА/ЗНО» та під час індивідуальних консультацій, для вчителів — виступи на методичних об’єднаннях.
Соціальним педагогом було проведено на базі ліцею засідання школи молодого соціального.  Виступ на міському методичному об’єднання  практичних психологів та соціальних педагогів у серпні 20____р. — презентація корекційно-розвивального заняття: «Уявіть своє життя: мрії та перешкоди» та у січні 20___р. — «Робота соціального педагога з обдарованими учнями в загальноосвітньому закладі». Участь у міжнародному американсько-українському семінарі «Моральне виховання учнів і профілактика шкідливих звичок». Постійний учасник міської творчої групи з психології та соціальної роботи.
Темою над якою протягом навчального року працював соціальний педагог ліцею була: «Негативний вплив засобів масової інформації на молодь», з даної теми написаний навчально-методичний посібник, який зайняв І місце у номінації «Психологічний порадник» на міському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань».
Нагороджений грамотою управління освіти Вінницької міської ради за плідну працю та вагомий внесок у розвиток психологічної служби міста (жовтень 2008 року).
Соціально-психологічна служба ліцею протягом цього навчального року співпрацювала з:
— Центром планування сім’ї (відбулося 5 виїзних зустрічей) — проведені зустрічі на теми: «Репродуктивне здоров’я підлітків», «Планування сім’ї та відповідальність за свої вчинки», «Що цікавить дівчинку-підлітка?»;
—     Ленінським центром зайнятості — проходження комп’ютерної діагностики на виявлення нахилів, здібностей до вибору майбутньої професії;
—     Відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх — лекція для учнів 11 класів на тему «Кримінальна відповідальність підлітків»;
—     МССДСМ — зустріч з психологом  для учнів 11 класів на тему: «Правда про кохання»; соціальним працівником — виступ на психолого-педагогічному семінарі «Суїцид як соціально-психологічний феномен»;
—     Центром «За життя — за сім’ю» — зустріч для учнів 10 класів;
—     «Отчим домом» — лекції для учнів 11 класів на тему: «Шкідливість вживання наркотиків».
—     Опікунською радою;
—     Управлінням освіти Вінницької міської ради;
—     Відділом у справах дітей;
—      ВОНМГЦ «Волонтер».
Протягом вересня 20____ року здійснювалося соціальним педагогом вивчення контингенту учнів ліцею для складання соціального паспорту ліцею та зайнятості школярів у позашкільних навчальних закладах міста й області.
За цей навчальний рік, крім вищезазначених за програмою В.Киричука було проведено такі методики (як заплановані, так і за запитом управління освіти, ЦППСР, адміністрації ліцею):
— визначення рейтингу класних керівників «Класний керівник очима учнів/батьків».
практичним психологом:
― «Шкала тривожності Кондаша», «Автономність-залежність» Пригіна Г.С., «Вивчення думки старшокласників щодо їх психологічної готовності до ДПА та ЗНО» — 2 зрізи, в рамках підготовки до  ЗНО та ДПА.
― «КОС-2», «ОДАНІ-2»,  «Будь готовий» А. Пряжникова, з метою вивчення розвитку пізнавальних можливостей і здібностей учнів.
— діагностування під час атестаційного періоду вчителів.
соціальним педагогом:
― анкетування: «Насилля у родинному колі, ліцеї та серед ровесників» (учні 7 класу) та «Насилля і покарання» (9 клас), з метою визначення відношення членів родини один до одного.
― «Ведення здорового способу життя», «Наркотичного узалежнення і соціально неадекватної поведінки учнів», «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» з метою визначення ведення здорового способу життя.
—    «ДДО» Є. Клімова, для учнів 7 класу,  згідно профорієнтаційної роботи.
—     «Опис стилю батьківства», учні 9 класів та батьки під час практичного заняття з даної теми.
За результатами діагностичної роботи була проведена корекційно-розвивальна та просвітницька робота, в якій використовувалися напрацювання за 20__—20___роки, а саме:
1. Тренінгові заняття:
— «Спілкування» (учні 7 класів );
—    «Обери професію!» (учні 11 класів );
—    «Напередодні іспитів та ЗНО» (учні 9,11 класів );
— «Твої права та обов’язку дитино!» (учні 8 класів);
— «Формула успіхів» (учні 9,11 класів);
для школи активу:
— «Особливості спілкування»;
— «Особливості ведення дискусії»;
на засіданні Ради профілактики:
— «Відповідальна поведінка»;
— «Все у твоїх руках».
2. Відеосемінари:
— «Раби культів» (учні 11 класів );
— «Станція призначення — ЖИТТЯ» (учні 9 класів );
— «Жива вода» (учні 10 класів );
3. Уроки, уроки-бесіди, уроки-виховні години:
— «Слово — клітини думки» (учні 7 класів );
— «Де взяти гроші?» (учні 7 класів );
— «Мої права, мої обов’язки» (учні 10-11 класів );
— «Закон і ми» (учні 9 класів );
—    «Молодь проти СНІДу» (учні 8 класів );
—    «Кримінальна відповідальність» (учні 10 класів );
—    «Мій улюблений світ без насилля» (учні 10 класів );
—    «Чоловік та жінка. Психологія розбіжностей» (учні 10 класів );
—    «Мій улюблений світ без насилля» (учні 9-10 класів );
   Соціально-психологічною службою здійснювалися заходи на реалізацію державних, національних, комплексних програм (12 програм).
Протягом 20__—20__н.р. були соціально—психологічною службою проведені тижневики та декади:
1.      Тиждень психології;
2.      Декада толерантності;
3.      Тиждень превентивного виховання «Дитинство без насильства»;
4.      Тиждень «Ярмарок дій проти СНІДу»;
5.      Декадник «Морально-правового виховання»;
6.      Тижневик сімейного виховання «Родинне відчуваємо тепло» .
Для батьків були проведені виступи на засіданнях батьківських університетах:
— практичним психологом:
1.   Вплив творів мистецтва (літератури, художніх фільмів, музики) на психіку дитини (13.11)
2.     Підлітки мають знати свої права (22.01)
3.     Мудрість батьківського виховання (9.04)
— соціальним педагогом:
1. Усиновлення дітей-сиріт у родини + перегляд наукового фільму «Просто неба» (09.09.)
2. Толерантне відношення до виховання майбутнього покоління (13.11.)
3. Ми відповідальні за свої вчинки перед дітьми (22.01.)
4.Соціально-психологічний аспект гендерної рівності між жінками та чоловіками (9.04.)
11 грудня для батьків учні 7 класів була проведена батьківська конференція «Насильству ні!», де було заслухано виступ соціального педагога, який дав визначення дефініції «насилля», назвав ознаки та види насилля та розповів про результати анкетування учнів  7 класів, у порівнянні з результатами 8 класу, за анкетою «Насилля у родинному колі, серед ровесників та у ліцеї». Практичний психолог продемонструвала відеоролик________________.
 Запланована на квітень 20___ року батьківська конференція «Мудрість батьківського виховання», була об’єднана із засіданням батьківського університету, де були розглянуті усі питання, що виносилися як на батьківську конференцію, так і на засідання батьківського університету.
«__»______20___року відбувся психолого-педагогічний семінар «Суїцид як соціально—психологічний феномен» для вчителів ліцею.
Для учнів, батьків та вчителів проводилися консультативна робота, індивідуальні бесіди. Індивідуальні та групові консультації з учнями частіше проводилися за наступними проблемами: стосунків між подругами, між хлопцем та дівчиною, професійного самовизначення, за результатами діагностики та на тему: «Психологія спілкування та взаємовідносини», «Як керувати емоціями»,  «Шляхи подолання конфліктних ситуацій», «Що зі мною відбувається», «Чи корисно займатися онанізмом?».
 Оглядові консультації передували поглибленій психодіагностиці учнів з метою з’ясування ставлення батьків до заявленої проблеми дитини, особливостей бачення ситуації, що склалася, збору необхідних анамнестичних даних. Під час первинної консультації за згоди батьків планувалася подальша робота з дитиною, продовжувалася робота з батьками.
Профорієнтаційні консультації проходили з метою допомоги в професійному визначенні та професійному становленні, а також з метою надання інформації про світ професій, навчальні заклади.
З дітьми, які потребують особливої уваги (обдаровані учні, учні з проблемами у спілкуванні, взаємостосунках та інше) протягом року проводилися індивідуальні бесіди та бесіди в малих групах (до 4 учнів).
Надавалася необхідна інформація, рекомендації, пропонувалася психологічна та художня література.
Представники соціально-психологічної служби ліцею виступали на педрадах, педсемінарах, на МО класних керівників, вчителів-предметників. Надавалася соціально—психологічна допомога вчителям у проведенні уроків, класним керівникам у роботі з батьками, учнями та  заступникам директора. Рекомендувалася тематична психологічна література вчителям-предметникам й  класним керівникам.
За навчальний рік  практичний психолог та соціальний педагог відвідали уроки вчителів, що атестуються,  відкриті уроки та позакласні заходи, виховні години.

Виходячи з вищесказаного,

НВКАЗУЮ:

1.      Роботу соціально—психологічної служби вважати задовільною.
2.      Продовжувати роботу за програмою В.О. Киричука «Універсал—03».
3.      Практичному психологу (прізвище, ініціали):
3.1. Продовжувати роботу над темою: «Психологічна підтримка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації».
3.2. Оформити індивідуальні картки психологічного супроводу учнів 7 класів .
3.3. Продовжувати проводити психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням обдарованості кожного, психологічного стану.
3.4. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
4.  Соціальному педагогу (прізвище, ініціали):
4.1. Своєчасно виявляти незахищені верстви насилля серед сімей, діти яких навчаються у ліцеї.
4.2. Проводити індивідуальну роботу з учнями незахищених верст населення та відвідувати їх два рази на рік за місцем проживання.
4.3. Продовжувати соціально-педагогічний супровід обдарованої молоді ліцею.
4.5. Продовжувати роботу у міській творчій групі з психології та соціальної роботи.
5. Продовжувати модернізацію робочого кабінету соціально—психологічної служби.
6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи                                        (прізвище, ініціали)


З наказом ознайомлені:
(прізвище, ініціали)
(прізвище, ініціали)

скачати наказ можна за посиланням у форматі Word за посиланням:
http://shchors-vadym.ucoz.ua/load/nakaz_pro_pidsumki_roboti_socialno_psikhologichnoji_sluzhbi_za_navchalnij_rik/1-1-0-2

Немає коментарів:

Дописати коментар