субота, 11 травня 2013 р.


«МОТИВАЦІЯ УСПІХУ І БОЯЗНЬ НЕВДАЧІ»
Модифікація опитувальника А.А. Реана


Інструкція: Шановний старшокласнику! Прочитай наведені нижче дум­ки і виріши, які з них стосуються тебе і, якщо ти з ними згоден, — поряд напиши «так». Якщо думка тебе не стосується, то напиши поряд «ні». Будь відвертий. 

1. Включаючись у роботу, я, як правило, оптимістично сподіваюся на успіх. 
2. В діяльності я звичайно активний.
3. Я схильний до вияву ініціативності.
4. При виконанні відповідальних завдань я прагну по можливості знайти причини, щоб відмовитися від них.
5. Я часто вибираю крайнощі: або надто легкі завдання, або нереалістично високі за складністю.                  
6. При зустрічі з перешкодами я, як правило, не відступаю, а шукаю спо­соби їх подолання.
7. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх ус­піхів.
8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної цілес­прямованості, а не від зовнішнього контролю.
9.  При виконанні достатньо важких завдань, в умовах обмеження часу, моя результативність діяльності погіршується.
10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.
11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.
12. Якщо я ризикую, то швидше з розумом, а не відчайдушне.
13. Я не дуже настирний у досягненні мети, особливо якщо відсутній зов­нішній контроль.
14. Я вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або тро­хи завищені, але досяжні цілі, ніж нереалістично високі.
15. Уразі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його привабливість для мене, як правило, знижується.
16. При чергуванні успіхів і невдач я схильний до переоцінки своїх не­вдач.
17. Я вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.
18. При роботі в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності поліпшується, навіть якщо завдання досить важке.
19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої цілі я, як правило, не відмовляюся.
20. Якщо я завдання вибрав собі сам, то у разі невдачі його привабливість для мене ще більше зростає.

Дякуємо за відповіді на питання анкети!

Ключ до опитувапьника А.А. Реана:
Відповідь «Так» — питання № 1, 2, З, 6, 8,10, 11,12, 14,16, 18,19,20.
Відповідь «Ні» — питання № 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
За кожний збіг відповіді з ключем випробовуваному ставиться один бал.
Підраховується загальна кількість набраних балів.

Якщо учень отримав:
від 1 до 7 балів, то діагностується мотивація на невдачу (боязнь невдачі);
від 8 до 13 балів, то слід вважати, що мотиваційний полюс яскраво не виражений. Але при цьому слід розрізняти всередині цієї групи учнів тих, хто має певну тенденцію до розвитку мотивації на успіх: такими є ті підліт­ки, які набрали 12—13 балів. Якщо учень набрав 8—9 балів, то у нього біль­шою мірою схильність (тенденція) до уникнення невдачі;
від 14 до 20 балів, то діагностується мотивація на успіх (прагнення до досягнень).

Немає коментарів:

Дописати коментар