вівторок, 17 березня 2015 р.

Соціально-педагогічна профілактика школярів шляхом залучення їх до діяльності шкільних омбудсменів

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУТривалість: 1година 25 хвилин

ХІД ПРОВЕДЕННЯ
Вступне слово тренера
Час: 3 хв.
Омбудсмен. Ми це слово чуємо щоденно з екрану телебачення, читаємо на шпальтах газет. А що ж воно означає? Хто ж такий омбудсмен?
Омбудсмен — «посередник», «проведор», «комісар». Воно означає особу, яку наділили обов’язком здійснювати контроль за дотриманням прав та інтересів людини і громадянина.

Вправа «Правила роботи»
Мета: прийняття правил роботи групи.
Час: 2 хв.
Учасники ознайомлюються з правилами роботи тренінгу.
1. Приходити вчасно.
2. Спілкування за принципом «тут і тепер».
3. Конфіденційність.
Засідання асоціації омбудсменів "Феміда"
Вінницького технічного ліцею
4. Мобільні на «вібродзвінок».
5. Говорити від власного імені.
6. Оцінювати факти, а не людину.
7. Активність.
8. Лаконічність.
9. Толерантність.
10. Відповідальність за свої слова.


Вправа «Очікування»
Мета: визначення сподівань та очікувань учасників щодо заняття.
Обладнання: плакат з ма­люнком ночі, стікери у вигляді зірочок, ручки.
Час: 5 хв.
Тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Формують вислів, записуючи його на стікерах у вигляді зірочок та прикріплюють на плакаті із зображенням ночі.

Вправа «Комплімент»
Мета: запам’ятати імена, установити контакт із кожною людиною у групі, дізнатися більше один про одного.
Час: 10 хв.
Кожен учасник повинен обмінятися компліментами із кожним членом групи. Фраза починається словами «Мені подобається, що ти... (назвати позитивну рису)». У відповідь необхідно сказати «Так я... (повторюється сказане). А ще я... (називається ще одна позитивна риса)». Далі продовжується обмін компліментами по колу.

Вправа «Знання прав та обов’язків дитини»
Час: 15 хв.
Об’єднуємося в 3 підгрупи. Кожна підгрупа отримує аркуш з 4 завданнями.
(Додаток 1. Картки зі завданням)

Рефлексія:
    Які права людини найчастіше порушуються?
     Які дії найчасті­ше ведуть до порушення прав лю­дини?
     Які наслідки порушення прав людини ви можете назвати?
    Які дії, на вашу думку, по­винні починатися у випадку пору­шення прав людини?
     Чи може конкретна людина вплинути на дотримання прав лю­дини? Якими способами?

Вправа «Реклама омбудсменства»
Мета:  мотивація учасників до роботи  омбудсменом; визначити критерії омбудсменства.
Час: 20 хв.
Тренер об’єднує учасників у 4 підгрупи. Кожна міні група повинна придумати рекламний сюжет омбудсменскої діяльності. Потім учасники презентують свій рекламний ролик.
Рефлексія:
— Чи легко було придумати рекламу?
— Чи вважаєте ви, що ваше послання було донесено до аудиторії?
— Переглянувши один із запропонованих роликів, чи захотіли ви стати омбудсменом?
— Які почуття у вас викликала демонстрація реклами?

Розминка
Мета: сприяти позитивному сприйняттю почуттів та емоцій.
Час: 10 хв.
Учасникам пропонується виконувати за тренером рухи, які він показує.
Тренер каже учаснику, що сидить по праву чи ліву сторону від нього:
— Спитай у мене: Де ти був? Що купив?
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Віяло. (тренер лівою рукою ”дмухає ”на себе. І так по колу, один в одного запитують ці питання та повторюють рух ).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Ножиці. (тренер правою рукою зображує ножиці, не перестаючи „дмухатися” віялом. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Велосипед. (тренер ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, не перестаючи „дмухатися” віялом та зображувати ріжучі ножиці. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Крісло-гойдалку. (тренер імітує качання на крісл-гойдалці, ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, „дмухає” на себе віялом, зображує ріжучі ножиці. І так по колу).

Вправа «Кодекс омбудсменства»
Мета: створення «Кодексу омбудсменства».
Час: 15 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи на ос­нові Конвенції ООН про права дитини створити «Кодекс омбудсменства». Кожен учасник відзначає в Конвенціії 10 статей, що, на його думку, найважливіші для «Кодек­су омбудсменства». Потім ведучий називає номери статей. Загальним голосуванням вибирають 10 статей. Номери статей, що набрали най­більшу кількість голосів, запису­ються на дошці, ведучий зачитує їх зміст.

Вправа «Суд присяжних»
Мета: прийняття рішень на ос­нові «Кодексу омбудсменства».
Час: 20 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи уявити, що вони — громадяни країни, у якій усі судові рішення по цивіль­них і кримінальних справах прий­маються на основі «Кодексу омбудсменства». З-поміж учасників обирається суддя, прокурор, адво­кат і присяжні засідателі (7 учасників). Усі, що залишилися - журналісти. Адвокат є захисником підсудного, прокурор — обвинувачувачем, присяжні засідателі після обговорення між собою ви­носять своє рішення, а суддя за­читує вирок. У суді розглядається кілька справ. Ведучий використовує на свій роз­суд будь-які ситуації із запропоно­ваного переліку. Для слухання кожної справи може висуватися новий склад суду. Щодо кожної справи суд має прийняти спеціаль­не рішення.

Ситуація 1.
«У шкільному дворі»
Сидоров розбив вікно в школі. Це бачили його однокласники і повідомили класному керівнику.
Учителька. Сидоров, ах ти хуліган! Це ти розбив вікно! Тепер ти в мене не відкрутишся!
Сидоров. А що Сидоров? Ледь що, відразу Сидоров! Ви самі то бачили?
Учителька. А мені й бачити не треба. Весь клас підтвердить. Ходімо, голубчику, до директора.
Сидоров. А ви спочатку доведіть, а потім і до директора підемо. Але ви ще й винуватою опинитеся, тому що, не розібравшись, порушили повагу моєї гідності.

Ситуація 2.
Слова автора. Троє дівчат 15 років: Катя, Таня й Даринка обідають у кав’ярні. Їм сподобалися гарні чашки.
Таня. Дівчата, а давайте  вкрадемо оці чашки!
Дарина. У мене є план, як це зробити.
Двоє підійшли до офіціанта, щоб розрахуватися, а одна тим часом поклала чашки в сумку.
Катя. Все вийшло так непомітно.
Таня. Підемо завтра у інше кафе. Дістанемо ще щось.
Дарина. Згода.

Рефлексія:
    Чи тяжко було виконувати запропоновані ролі? Які  відчуття у вас виникали під час прийняття рішення, захисту тощо?
    Чи доречно дотримуватися законів і критерії допустимості чи неприпустимості толерантної поведінки в різних життєвих ситу­аціях?
    Які основні методи використовували ви під час переконання супротивників?
    Як ви вважаєте, які цінності для себе винесуть учні?

Вправа «Свобода та відповідальність»
Час: 20 хв.
Обладнання: аркуші формату А-5, ручки; роздруківки з рівняннями.
Тренер пропонує учаснику зробити свій літак. В учасників є 2 хвилини на те, щоб вони запустили свої літаки,  але застережіть, щоб були уважними і не кидали один на одного.
Запитання. Скажіть мені, яке крило важливіше – ліве чи праве? Обидва крила дуже важливі. Коли втрачається одне крило, літак зазнає аварії і вже ніколи не підіймається в повітря.
Я думаю, є багато речей, які ми могли б написати на наших "крилах". Речі, які є надзвичайно важливими у житті... Але сьогодні давайте напишемо на крилах щойно зроблених нами паперових літаків дві найважливіші з них.
·                          На правому крилі запишіть "свобода".
·                          На лівому напишіть "відповідальність. "
А зараз відірвіть одне крило від вашого літака.
А тепер спробуйте запустити те, що лишилося від ваших літаків.
Висновки.
·        Літати з одним крилом неможливо.
·        Дуже легко відірвати одне крило.
·        Втрата “крила” спричиняє біль.
Тренер. Як ви розумієте, учні-омбудсмени повинні пам’ятати, що проводячи різні заходи (заняття, виступи, бесіди), вони несуть відповідальність не тільки за свої дії, вчинки, а й за слова.
—Чи зріла свобода містить у собі розуміння відповідального вибору?
—Що для Вас означає зріла відповідальність?
[Бути відповідальним означає думати наперед і намагатися передбачити, до чого може призвести той чи інший вибір. Якщо Ваш вибір може якимось чином зашкодити Вам, то краще його відкорегувати. Ось що означає зрілий відповідальний вибір.]
Зріла свобода вимагає обмежень. Безмежна свобода може принести нам багато шкоди. Зріла свобода завжди включає в себе відповідальність.
Зріла свобода означає те, що, маючи її, ми ніяким чином не зашкодимо ані собі, ані комусь іншому.
—А яка відмінність між зрілою та зрілою свободою?
Незріла або ж неповна свобода не робить нас вільними. Навпаки, вона призводить до всіляких обмежень або ставить нас у залежність. Врешті, така свобода може принести Вам біль і зашкодити іншим.
Аналізуючи свободу:
Давайте складемо декілька рівнянь, які б відображали вияви різних особистих свобод і те, що стається, коли ми не поєднуємо ці свободи із відповідальністю.
Ідея рівнянь полягає в тому, що у першій їх частині, до знаку плюс, знаходиться те, що вважається “свободою”. Частина між плюсом і знаком “дорівнює” означає брак відповідальності, а те, що знаходиться після знаку “дорівнює”, є результатом свободи без відповідальності.
Це схоже на спроби підняти в небо літак лише з одним крилом. Наприклад:
1.     Дивишся телевізор + не робиш домашнє завдання = отримуєш погані оцінки.
2.     Ідеш на вечірку + не лягаєш спати допізна = засинаєш прямо в класі.
3.     Відвідуєш друзів + обманюєш батьків, де ти є = батьки не відпускають тебе наступного разу.
[Нехай учасники складуть ще декілька рівнянь і запишуть їх]

Тренер. Тепер давайте перепишемо ці незрілі поняття про свободу так, щоб вони стали прикладами зрілої свободи.  Вам треба буде додати обмежень, тобто відповідальності, до цих свобод, щоб досягти свого бажання, зокрема, не дати власній свободі зашкодити Вам або комусь іншому.
Рефлексія:
-         Чи лише свобода приведе людину до досягнення цілей у житті?
-         Чи дана вправа буде доцільна у роботі з учнями різних вікових, незахищених категорій, з учнями-групи ризику?
Висновок. Зріла свобода включає в себе здійснення відповідального вибору.

Підбиття підсумків. Вправа «Телефонограма»
Мета: отримати від кожного учасника коротку інформацію про те чи здійснилися очікування учнів та про враження від проведеного заняття з елементами тренінгу.
Час: 10 хв.
Обладнання: аркуш паперу формату А-5, ручки.
Ведучий звертається до учасників із пропозицією скласти йому телеграму з 11 слів, яка містила б відповіді на такі запитання:
■ Що ви думаєте про проведене заняття з елементами тренінгу?
■ Що була для вас важливим?
■ Чому ви навчилися?
■ Що вам сподобалося?
■ Що не вдалося з'ясувати?
І потім по колу озвучують свою роботу.


КАРТКА 1

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Дотримуватися норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки
Усі діти мають право на любов і турботу
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиПоважати й любити своє оточення. Ставитися до усіх так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас
Усі діти мають право на життя
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважайте близьких і друзів. Не принижувати гідність кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини
Особлива турбота – дітям-інвалідам
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов’язкиДотримуватися режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів
Усі діти рівні в своїх правахКАРТКА 2

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.

Права
Обов‘язкиБути толерантним до таких людей. Поважати й допомагати їм
Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСумлінно навчатися; активно працювати на уроках; старанно виконувати домашнє завдання
Жодну дитину не можна ображати або принижувати
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважати своє оточення. Давати можливість кожному висловлювати свої думки. Не нав
‘язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні
Усі діти мають право на освіту
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиЦінувати й дбати про своє здоров’я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби
Усі діти мають право на свободу думки, совісті і релігії

КАРТКА 3

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиВиконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров’ю. Допомагати батькам
Діти мають право на інформацію
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСамостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах
Діти мають право бути членом асоціації, гуртка чи клубу
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиНе ображати й не принижувати оточуючих
Жодну дитину не можна примусово залучити до праці
  
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиБрати участь у збройних конфліктах особам, що досягли 18-річного віку
Усі діти мають право користуватися благами соціального забезпечення

Вадим  Щорс

середа, 11 березня 2015 р.

Теми виступів на засіданні батьківського всеобучу (соціального педагога, практичного психолога)

Теми виступів соціального педагога на засіданні батьківського всеобучу

 1. Відповідальність батьків за порушення прав дітей
 2. Вплив негативних мікрофакторів на підлітків, які відповідають нормам поведінки в суспільстві та мають батьків із соціально прийнятною поведінкою
 3. Гуманістичний підхід – головний принцип сімейного виховання
 4. Кримінальна відповідальність та її наслідки
 5. Ксенофобія та расизм в Україні – нові виклики у сфері захисту прав людини
 6. Моральне виховання дитини в сімї. Виховання доброти і милосердя
 7. Морально-етичне виховання
 8. Насильству – ні!
 9. Недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях
 10. Питання здоровя. Телебачення, компютер у твоєму житті
 11. Право в нашому житті
 12. Проблеми соціального та національного сирітства в Україні
 13. Родина як школа любові: що таке родина?
 14. Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини
 15. Світ цінностей у сучасному суспільстві
 16. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – міф чи реальність
 17. Соціально-психологічний аспект гендерної рівності між жінками та чоловіками
 18. Стосунки батьків та дітей у сучасній родині
 19. Сучасні сімейні цінності
 20. Толерантне відношення до виховання майбутнього покоління
 21. Усиновлення дітей-сиріт у родини
 22. Формування педагогічної культури батьків
 23. Як не помилитися у виявленні обдарованості дитини
 24. Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми (особливо дітьми)
 25. Як підготувати дитину до дорослого життя?

Теми виступів практичного психолога на засіданні батьківського всеобучу
 1. Адаптація до нових умов. Ресурси та потенціал учнів
 2. Адаптація. Криза 13 років
 3. Батькам про темперамент дитини
 4. Види домашнього насильства та їх класифікація
 5. Виховання любовю
 6. Вплив батьків на сімейні настанови дівчат та хлопців
 7. Вплив сімейних традицій на професійне самоствердження старшокласників
 8. Вплив творів мистецтва на психіку підлітків
 9. Здорове майбутнє
 10. Конструктивне рішення конфлікту
 11. Конструктивні способи висловлення критики
 12. Ліцеїсти та здоровий спосіб життя
 13. Мудрість батьківського виховання
 14. На боці підлітка
 15. Обдарована дитина у сімї
 16. Основи успіху батьківського виховання
 17. Особливості підліткового та юнацького віку. Значення ролі батьків
 18. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку
 19. Підлітки мають знати свої права
 20. Психологічна атмосфера у сімї під час іспитів
 21. Психологічна підготовка до ЗНО та ДПА – батьки учнів 9 та 11 класу
 22. Психологічне обґрунтування заходів пропагування серед ліцеїстів здорового способу життя
 23. Психологічні аспекти виховання
 24. Формування особистості випускника
 25. Як у створенні партнерства не втратити сім’ю

понеділок, 9 березня 2015 р.

ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА «Я - ОМБУДСМЕН!»

В учебном заведении координатор деятельности учащихся-омбудсменов может включить в свою работу занятия с элементами тренинга. Занятия с элементами тренинга позволяют подготовить учащихся к проведению подобных занятий со сверстниками по принципу «равный-равному». Работая по этому принципу, они глубже осознают получаемую информацию, их знания станут убеждениями. Молодые люди приобретут коммуникативные и профессиональные навыки, необходимые для реализации себя в будущем.

ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА «Я - ОМБУДСМЕН!»
Цель:
· образовательная: познакомить участников тренинга с дефинициями «омбудсменство», «омбудсмен»;
развивающая: развивать умение анализировать, сравнивать; формировать творческие способности, умение мыслить нестандартно; способствовать обогащению интеллекта и расширению кругозора учащихся;
воспитательная: формировать умение согласованно работать в группах,формировать выводы и отстаивать собственную или коллективную точку зрения.
Целевая аудитория: учащиеся 7 - 10-х классов.
Продолжительность: 2 академических часа.

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ
1. Вступительное слово тренера
Омбудсмен. Мы это слово слышим ежедневно с экрана телевидения, читаем на страницах газет. А что же оно означает? Кто же такой омбудсмен?

Омбудсмен - «посредник», «проведор», «комиссар». Оно означает человека, которого наделили обязанностью осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов человека и гражданина.

2. Упражнение «Правила работы»
Цель: принятие правил работы группы.
Участники составляют и принимают правила работы для данной группы на время работы и стараются их придерживаться.
1. Приходить вовремя.
2. Общение по принципу «здесь и теперь».
3. Конфиденциальность.
4. Мобильные на «виброзвонок».
5. Говорить от собственного имени.
6. Оценивать факты, а не человека.
7. Активность.
8. Лаконичность.
9. Толерантность.
10. Ответственность за свои слова.

3. Упражнение «Ожидания»
Цель: определение надежд и ожиданий участников относительно занятия.
Оборудование: плакат с рисунком ночи, стикеры в виде звездочек, ручки.
Тренер просит участников подумать, чего они ожидают от занятия, сформулировать их в высказывание. Формируют высказывание, записывая его на стикерах в виде звездочек, и прикрепляют на плакате с изображением ночи.

4. Упражнение «Как здороваться и общаться»
Цель: запомнить имена, установить контакт с каждым человеком в группе, узнать больше друг о друге.
Участники встают и ходят по классу, здороваясь друг с другом, как привычно. Они выбирают свой метод приветствия, например, обнимаются, жмут руку или хлопают по спине.
Учащиеся должны поздороваться с как можно большим количеством людей, обмениваясь лишь именами.
Примерно через минуту остановите их и попросите поговорить с тем, рядом с кем они находятся, и рассказывать ему/ей о себе в течение 1-2 минут. Далее продолжайте знакомство. Повторите это три - четыре раза.
Попросите учащихся предложить несколько способов познакомиться: в транспорте, на работе, в магазине, на фирме и т.д.
Засидание учеников-омбудсменом
           Винницкого технического лицея

5. Упражнение «Карусель»
Цель: формирование навыков быстрого реагирования во время контакта, развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения.
Задача: легко вступить в контакт, поддержать разговор и проститься.
Члены группы выстраиваются по принципу "карусели", т.е. лицом друг к другу, и образуют два круга: внутренний неподвижный и внешний - движимый.
Ситуации:
• Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долгое время не видели. Вы очень рады этой встрече .
• Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ней.
• Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте его.
• После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы очень рады встрече.
Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 мин. Затем ведущий дает сигнал, и участники тренинга переходят к следующему участнику.

6. Упражнение «Черты омбудсмена»
Цель: определить черты характера, которыми должен обладать омбудсмен.
Ученики получают раздаточный материал и записывают черты, которыми должны обладать омбудсмен. После завершения упражнения проводится обсуждение и составляется общий список черт ученика-омбудсмена.

7. Информационное сообщение «Омбудсменство в мире»
Должность омбудсмена впервые возникла в Швеции в XVI веке. Назначеный на эту должность человек контролировал судебных чиновников. Компетенции омбудсмена была значительно расширены после разгрома шведов под Полтавой. Король Швеции Карл XII в течение нескольких лет находился в Турции, за время его отсутствия система управления в государстве пришла в упадок. Для наведения порядка среди чиновников и судей он учредил должность Королевского омбудсмена юстиции, в обязанности которого входил надзор за деятельностью чиновников. Омбудсмен получил звание Канцлера юстиции и широкие полномочия по контролю органов правосудия и королевской администрации. А в 1809 году в Швеции ввели институт Омбудсмена юстиции, который уже был отделен от канцлера юстиции, подчиненного королю. Существенным отличием Парламентского омбудсмена от Канцлера юстиции было то, что Канцлер защищал интересы короля, а омбудсмен - интересы простых людей.
Долгое время идея создания должности омбудсмена не была принята в других правовых системах, кроме шведской. Однако с течением времени пост омбудсмена был введен по шведскому образцу и в других странах Северной Европы - в 1919 году в Финляндии, в 1952 году в Норвегии, а годом позже в Дании. Первым неевропейским государством, которое ввело должность омбудсмена, стала Новая Зеландия в 1962 году, первым социалистическим - Польша (1987). В настоящее время уже в 100 странах всего мира омбудсмены стоят на страже прав и свобод человека.
В Украине существования института омбудсмена для осуществления парламентского контроля над соблюдением прав и свобод человека предусмотрено Конституцией, а также соответствующим законом. Уполномоченный по правам человека является частью системы защиты прав человека наравне с судебной системой и международными судебными и внесудебными органами. Широкая юрисдикция Уполномоченного распространяется на органы государственной власти, включая суды, а также органы местного управления. К полномочиям украинского омбудсмена относятся проведение проверок как по заявлениям граждан и по собственной инициативе для выявления фактов нарушения прав человека, осуществление постоянного мониторинга уровня соблюдения прав и свобод человека, обращение к органам государственной власти с рекомендациями по устранению нарушений прав человека, обращение к широким слоям населения. Гарантиями независимости является запрет вмешательства в деятельность украинского омбудсмена органов государственной власти, четкий срок полномочий без привязки к срокам работы действующего Парламента и финансовая самостоятельность в виде отдельной строки государственного бюджета, что предусматривает обеспечение работы офиса Уполномоченного.

8. Упражнение «Реклама омбудсменства»
Цель: мотивация участников к работе омбудсменом; определить критерии омбудсменства.
Тренер объединяет участников в подгруппы. Каждая мини-группа должна придумать рекламный сюжет омбудсменской деятельности. Затем участники презентуют свой рекламный ролик.
Рефлексия:
- Легко ли было придумать рекламу?
- Считаете ли вы, что ваше послание было донесено до аудитории?
- Просмотрев один из предложенных роликов, захотели вы стать омбудсменом?
- Какие чувства у вас вызвала демонстрация рекламы?
Учащиеся-омбудсмены
Винницкого технического лицея

9. Упражнение «Мне нравится/Мне не нравится»
Цель: дать возможность высказывать мнение, дать возможность выразить чувства, учить доверять людям, дать оценку проведенному занятию.
Каждый участник высказывает утверждение, начиная с «Мне нравится...», «Мне не нравится». Любой может «пропустить» оценку. Как правило, высказывания должны быть связаны с сегодняшней работой или собственным опытом. Эта игра - полезное средство оценивая работы группы.

10. Ритуал прощания
Участники становятся в круг, и все друг другу аплодируют.

Вадим Щорс