субота, 16 березня 2013 р.

Урок психології. Розуміння проблеми ґендерної рівності молоддю




Розуміння проблеми ґендерної рівності молоддю


Підготовка вчителя

Мета уроку

Формування в свідомості молоді значення ґендерної рівності як вагомого чинника європейського розвитку України

Очікувані результати

Учні зможуть:
1.    Пояснити, що таке «ґендерна рівність»;
2. Оцінити, наскільки самі вони схильні проявити турботи  до протилежної статі;
3.    Навести приклади поваги між жінкою та чоловіком.

Основні ідеї

1.   Кожен хоче шанобливого ставлення до себе;
2.   Чуйне ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності;
3. Прагнення до гуманізму пов’язане з боротьбою за мир, прогрес, проти пригноблення, експлуатації, ворожих людству ідеологій (расизму, шовінізму, фашизму тощо).

Ключові поняття
Ґендер   це організована модель соціальних стосунків між жінками та чоловіками, яка не лише характеризує їх міжособистісне спілкування і взаємодію в сім’ї, але й визначає її соціальні відносини в основних інститутах суспільства (а також така, що визначається або конструюється ними).
Ґендерна рівність   це рівність між чоловіком і жінкою й використання особистісного потенціалу кожною людиною незалежно від статі.
Стать це сукупність генетичних і морфо-фізіологічних особливостей, що забезпечують статеве розмноження організму. Чоловіча та жіноча стать організму детермінує генетично-спеціальними статевими хромосомами.
Гуманізація це система ідей та поглядів на людину як на найвищу цінність.
Гуманізмпрагнення до людяності, до створення гідних людського життя умов, а також турботу про щастя окремих людей і народів.


Наочність (розміщена на дошці):

Конституція України
Стаття 21:       Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24:    Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.


Конвенція ООН
«Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»
Вжиття державами-учасницями тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення встановлення фактичної рівності між чоловіками і жінками, не вважається, як це визначається цією Конвенціє, дискримінаційним, проте воно ні в якому разі не повинно тягнути за собою збереження нерівноправних або диференційованих стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть досягнуті цілі рівності можливостей і рівноправного ставлення.


Загальна декларація прав людини, прийнята на основі Статуту ООН у 1948 році
Стаття 2: Кожна людина повинна володіти всіма правилами й усіма свободами, проголошеними цією декларацією, без якого б то не було дозволу… щодо раси, кольору шкіри, статі, мови…чи іншого становища.

Чисельність жінок і чоловіків у різних країнах світу
Країна
Роки
Усе населення, тис. людей
зокрема
чоловіки
жінки
Україна
2010
45782
21107
24675
Австралія
2006
20701
10290
10411
Австрія
2007
8315
4046
4270
Азербайджан
2008
8730
4313
4417
Аргентина
2006
38971
19084
19887
Білорусія
2008
9672
4512
5160
Бельгія
2007
10626
5203
5423
Болгарія
2007
7660
3710
3949
Бразилія
2006
186771
91784
94986
Вірменія
2008
3238
1568
1670
Голландія
2007
16382
8100
8281
Грузія
2008
4385
2081
2304
Данія
2007
5461
2705
2757
Індія
2001
1028610
532157
496454
Італія
2007
59375
28834
30541
Казахстан
2008
15777
7591
8186
Канада
2006
32623
16155
16468
Киргизія
2008
5276
2609
2667
Китай
2000
1242612
640276
602336
Литва
2007
3376
1572
1804
Німеччина
2007
82266
40288
41979
Норвегія
2007
4709
2343
2366
Польща
2007
38121
18419
19701
Республіка Корея
2004
48082
24228
23854
Республіка Молдова
2008
3568
1715
1853
Росія
2010
141904
65641
76263
Румунія
2007
21547
10501
11046
Об’єднане Королівство
(Великобританія)
2007
60996
29926
31070
США
2007
301621
148659
152962
Таджикистан
2008
7374
3699
3675
Туреччина
2000
4845
2409
2436
Угорщина
2007
10056
4774
5281
Узбекистан
2005
26313
13145
13168
Фінляндія
2007
5289
2590
2698
Франція
2007
61707
29991
31716
Швеція
2007
9148
4544
4604
Японія
2006
127756
62314
65442


Матеріали
· Дошка, крейда
· Конституція України
· Малюнки із зображенням амазонок, символіки, що означає «Інь — Янь»
· DVD-диск із фрагментами фільми «Геракл та жінки-амазонки»
· DVD-диск з відеосюжетом
· Проектор або DVD-програвач
· Екран або біла стіна для показу відеосюжету
· Картки з описами життєвих ситуацій
· Аркуші формату А-4 із завданням

Цільова аудиторія
Учні старшої школи – 10-11 класи





Епіграф уроку
Чоловічий світ і жіночий — це, по суті, дві культури із зовсім різним життєвим досвідом.
Кейт Міллер


Хід уроку


1. Організаційний момент

2. Оголошення теми та мети уроку

3. Вступне слово вчителя (соціального педагога)
Принцип ґендерної рівності закріплений в Конституції України. У стаття 3 Конституції йдеться про рівність чоловiкiв та жiнок в усiх сферах життя. Питання ґендерної рiвностi торкаються і ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції України, безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівнiсть прав жінок i чоловiкiв забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловiками можливостей у громадсько-полiтичнiй, культурній дiяльностi, у здобутті освіти та професiйнiй пiдготовцi, у праці та винагороді за неї.
Але спочатку давайте визначимо, що таке «ґендер» і чим дане поняття відрізняється від поняття «стать».


4. «Ґендер» та «стать» — відмінності між поняттями
У психології поняття «ґендер» — соціально-біологічна характеристика, за допомогою якої визначають поняття «чоловік» і «жінка», на відміну від поняття «стать», що є суто біологічною категорією.
Чоловік і жінка це «два початки», продовжувачі роду. Кожна стать має свої якості «мужність» («маскулінність») та «жіночність» («фемінінність»).  За давньокитайською версією світ моделюється як взаємодія біполярних початків — Інь та Янь. Інь — уніполярний, позитивний, стабільний конструкт (маскулінність). Янь — біполярний, нестабільний конструкт (фімінінність): позитивна сторона — пасивне, темне, а негативна сторона — активна, розпусна. Ця модель відводить такий розподіл ролей у житті: чоловікам належить займатися політикою чи мистецтвом, тоді як жінкам — тільки домашніми справами.
Інша версія маскулінності й фемінінності — антична. Ідея андрогіна — універсальної створеної істоти, буття якої було загублено з волі богів, але яке може бути реалізоване у розділеному існуванні ідеальної людини. До цієї категорії людей відносяться не всі люди, а лише деякі обрані. Звідси й походять особливі соціальні взаємовідносини античного суспільства: сучасні патріархальні стосунки, спогади про втрачене минуле нероздільного існування — це міф про амазонок (вільних жінок), неуважність до об'єкта сексуального бажання, а увага тільки до його соціального статусу й т.п.
А зараз зверніть вашу увагу на екран і подивіться елементи античної моделі про «два початки».
Перегляд фрагменту фільму «Геракл та жінки-амазонки», реж. Біл. Л. Нортон (виробництво кіностудії «Universal», 1994р.).



Обговорення переглянутого фрагменту фільму:
·  Як показано у фільмі побут амазонок?
·  Чому жінки покинули «звичайне життя» і усамітнилися?
·  Чи комфортно живеться поселенню жінок-амазонок та  поселенню чоловіків? Обґрунтуйте свою думку.

Але кожна стать може поєднувати різноманітні елементи одна одної. Це може, наприклад, чоловік цікавитися жіночими інтересами (куховарити, вишивати хрестиком) та навпаки, жінка — чоловічими (працювати у автомайстерні або вантажником). Але це може залежати не тільки від генетики, а й від середовища та виховання.


5. Дві протилежності: жінки та чоловіки
Тепер я роздам вам аркуші, на яких вам потрібно буде виконати завдання № 1. Вам необхідно згідно перелічених критеріїв, записати якості якими повинен володіти чоловік, а якими жінка.
На виконання даного завдання вам відводиться 5 хвилин.

Характеристики людини
Жінки
Чоловіки
Особистість


Зовнішність, статура


Сім’я


Соціальні навички


Трудова етика


Інтелект


Моральність


Переконання


Цілі і мрії


Уміння



Запитання до класу:
1. Які якості притаманні жінці, а які чоловікові? (зачитують 2-3 учня)
2. Які якості є спільними для чоловіків та жінок?
3. Чи є критерії притаманні тільки чоловікам або жінкам?
4. Хто вказав однакові якості як чоловіку та і жінці?


6. Життєві ситуації
Учням пропонується обговорити наступні проблемні ситуації:
Ситуація А.
На підприємстві об’явлено заміщення вакантної посади начальника технічного відділу. На дану посаду претендують два співробітника – чоловік та жінка, обидва мають диплом за фахом та досвід роботи у даній сфері, але жінка – мати двох дітей.
Кому віддасть перевагу керівник підприємства?

Запитання до класу:
1.    Які думки викликала у вас ситуація?
2.    Чому керівник запропонував дану посаду цій людині? Чим керувався він під час вибору кандидатури?
3.    Чи згодні ви з вибором керівника? Обґрунтуйте свою думку.
4.    Чи спрацювали у керівника ґендерні стереотипи?

Ситуація Б.
Катерина - 18 років, вирішила вступати до військового училища. Однолітки відмовляли дівчину від такого рішення. Незважаючи на думки друзів вона подала документи до училища, бо з дитинства мріяла довести усім, що жінка теж може дослужитися до генерала. Але на ранок прийшла до приймальної комісії забирати документи, мовляв, тато посоромив її тим, що це не дівоча справа.

Запитання до класу:
1.    Які думки викликала у вас ситуація?
2.    Як ви думаєте, чому батько проти вибору доньки та навіть посоромив її?
3.    Як би ви вчинили у даній ситуації? На боці кого були б ви: батька чи доньки?
4.    Чи спрацювали у батька ґендерні стереотипи?

7. Приклад поваги
Розповідь учнів про повагу між жінкою та чоловіком або ґендерну рівність з власного життя, у родині, з кінофільму чи телесеріалу, спостереження на вулиці чи під час подорожі до іншої країни.

8. Ґендерна рівність у світі
Перегляд відеосюжету «Рівноправність по-шведські» - 2 хв. 50 сек. (телеканал «Первый канал» Росія).
Дивіться оригінал матеріалу на http://www.1tv.ru/news/other/910






Кадр 1.
Ведучий новин: Поєднувати сімю та кар’єру жінки давно навчилися в багатьох європейських країнах. Допомагає в цьому і держава. У Швеції, наприклад, за законом батьки по-черзі повинні доглядати за маленькою дитиною, а у дитячих садках започатковано «ґендерне виховання», і взагалі, «сильні» жінки ні в кого не виникають здивування. Про рівність по-шведськи Галина Філоненко.
Кадр 2.
Закадровий текст: Дівчина із лапландського села Енсапхетен  або російською – «Самотність» Хайді Андерсон з дитинства ходила з батьком на полювання та рибалку. Дрова нарубати або обід приготувати усі в їхній сім’ї вміють. Батьки не робили різниці між Хайді та її братами. Коли батько ненароком захопився армреслінгом, донька теж зайнялася цим видом спорту.
«Є жінки у шведських поселеннях!» І Хайді Андерсон із них найсильніша. Багаторазова чемпіонка світу, активно пропагує жіночий армреслінг. І у сучасній Швеції серед юніорів хлопців і дівчат порівну.
Хайді Андерсон (говорить синхронно): У нас навіть слово нове виникло у швецькій мові, яке перекладається як «армреслінгша». І навіть хлопчаки іноді мене запитують: «Я можу стати армреслінгшою, як ти?»
Кадр 3.
Дівчинка у дитсадочку: Ми вміємо будувати. Коли подорослішаємо будемо будувати будинки.
Закадровий текст: Дівчатка так само вміло орудують молотком, як і хлопці вправно з каструлями та сковорідками. Це «ґендерна політика». Діти пробують різні соціальні ролі. Десять років тому дитячі садки стали жити за новим навчальним планом. Його головною ідеєю є забезпечення дівчаткам і хлопцям рівних можливостей в житті.
Галина Філоненко (кореспондент): Пацанка, яка вільно порушує правила прийняті у суспільстві, змагається з бандитами і легко піднімає коня - Пеппі Довгапанчоха – давно стала символом рівності у Швеції. Це вільна та незалежна хуліганка й бунтівниця назавжди змінила уявлення про те, як повинна поводити себе порядна дівчина.
Кадр 4.
Закадровий текст: Кожного вечора Петер забирає старших доньок із дитячого садочка, пере, готує, міняє підгузки малюку Матео: все це він робить, поки дружина знаходиться на роботі. Петер тато у декретній відпустці. Перші дев’ять місяців за дитиною доглядала мати, а наступні 9 місяців займатися малюком буде Петер.
Синхрон Петера Фріклюнда: Це звичайна справа для нашого покоління розподіляти усі обов’язки порівно, бо жінки зараз працюють стільки ж, як і чоловіки, роблять кар’єру, часом кажуть: «Чому я повинна так довго займатися малюком, зараз твоя черга».
Кадр 5.
Закадровий текст: За законодавством чоловік повинен взяти відпустку по догляду за дитиною не менше ніж на два місяці, тому у Швеції найвища працевлаштованість жінок та високий рівень народжуваності у Європі. 
Кадр 6.
Хайді Андерсон (говорить синхронно): У Росії, наприклад, дуже сильні спортсменки з армреслінгу, але як тільки вони одружаться, народять дитину – спортивна кар’єра закінчується. У Швеції ми навчилися поєднувати сімю та кар’єру.
Закадровий текст: Декілька років тому, Хайді одружилася. Тепер у поселенні «Самотність», вони живуть разом з відомим біатлоністом Бйорном Фері. Вона планує побудувати будинок, народити дитину і організувати у Швеції наймасштабніші змагання з армреслінгу. Це і є в її розумінні «рівність по-шведські».
Галина Філоненко, Андиса Кримнса. «Первый канал». Швеція.


Коли ми будемо дивитися відеосюжет, зверніть особливу увагу на життя в європейській країні, розподіл обов’язків між чоловіком та жінкою.
Перед вами лежать аркуші із завданням, знайдіть завдання № 2.  На яких вам потрібно буде записувати свої спостереження (давати відповіді на питання). Передусім, прочитаємо запитання, які вам допоможуть.
· Як на законодавчому рівні у Швеції забезпечується рівність чоловіків і жінок?
· Дайте характеристику поняттю «ґендерна педагогіка».
· Зверніть увагу на виховання Хайді Андерсон та її світогляд?

9. «Чоловічі» та «жіночі» професії
Поділ праці на «чоловічу» та «жіночу» завжди була пріоритетною при виборі професії хлопцем чи дівчиною. Професійна діяльність визначає їхню роль, статус у суспільстві, в своєму оточенні, в родинному колі. На сьогоднішній день, дані стереотипи поступово зникають і частіше жінки обирають чоловічі професії – вантажник, будівельник, автомайстер, льотчик, а чоловіки – жіночі професії – кухар, модельєр, вихователь, швачка. Вільний доступ до будь-якої професії чоловіків і жінок сприяє досягненню ґендерної рівності.
Отже, ви керівник фірми. Вам на роботу потрібні фахівці різних галузей, проведіть співбесіду з кожним окремо. Учні, які грають роль фахівців, виходять з кабінету і по-одному входять для «проходження співбесіди». Під час рольової гри можна змінювати керівника фірми.
Вакансії:
1 вакансія – електрозварювальник;
2 вакансія – будівельник;
3 вакансія – секретар;
4 вакансія – кухар;
5 вакансія – медична сестра;
6 вакансія – прибиральниця.

Запитання до обговорення:
·   Якими критеріями ви будете керувати під час прийняття людини на посаду у вашій фірмі?
· Чи буде впливати на ваш вибір стать людини, яка претендує на працевлаштування?
· Чи до всіх співробітників керівник відносився однаково? Чи комусь симпатизував?

До учнів, «що бажали отримати роботу»:
·   Як ви налаштовувалися на співбесіду з керівником фірми?
·   Чи все, що ви планували повідомити про себе керівнику вдалося озвучити?
·  Чи довго доводилося вам пояснювати керівникові фірми, чого ви обрали з переліку вакансій саме цю?
·   Чи досягли ви бажаного результату — влаштувалися на роботу?

10. Зламана доля
Пригадаймо відомі літературні твори, героїв з цих творів, де показані ґендерні стереотипи, аспекти, які впливають на долю головних героїв, бажано одного-двох жінок і чоловіків.
Герой/героїня
Твір, автор
Ґендерні стереотипи, аспекти
1.
Герой-чоловік


2.
Герой-жінка



Наприклад.
Герой/героїня
Твір, автор
Ґендерні стереотипи, аспекти
1.
Катерина
«Катерина»
Т.Шевченко
Трагічна доля жінки у суспільстві, проблема кохання і материнства
2.
Мавка
«Лісова пісня»
Л.Українка
Буденність життя і високі поривання душі, дійсність і мрійливість, згубний вплив дріб’язкового на глибину і щирість почуттів
3.
Г.Многогришний
«Тигролови» І.Багряний
Трагічна доля чоловіка у суспільстві, молодий хлопець з «втраченого покоління» для своєї держави


11. Робота з епіграфом

12. Підведення підсумків уроку
Проводиться вправа «Піраміда почуттів».
Кожен учень виходить до дошки, простягає руку вперед та промовляє: «Сьогодні я дізнався (відкрив для себе, зрозумів, навчився, відчув)…» . Наступний учень кладе свою руку на долоню попереднього. Таким чином «будується» піраміда почуттів.

Вадим Щорс