середа, 8 травня 2013 р.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


 ЗАТВЕРДЖЕНО
                               Директор ЗШ №______________
                                _____________ ______________
                                          підпис             прізвище, ініціали


Аналітичний звіт
соціального педагога
____________________________
назва навчального закладу
____________________________
прізвище, ініціали соціального педагога

за 20___- 20___ н.р.

Соціальний педагог _______________ (назва навчального закладу) здійснював свою роботу у 20__-20__ н.р. відповідно статей 21, 22, 57 Закону України «Про освіту», Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р., Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004р., Наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами»,  Наказу управління освіти  «Про реалізацію Державних програм» № 218 від 28.01.2008, Етичного кодексу соціального педагога, чинного законодавства.
У  20__-20__ н.р.  соціальний педагог  був членом методичної ради, атестаційної комісії, заступником голови Ради профілактики правопорушень, секретарем нарад при директорові.   Брав участь у ___ засіданнях методичних рад, засіданнях атестаційної комісії, ___ засідань Ради профілактики правопорушень, написав ___ протоколів нарад при директорові. Як член атестаційної комісії й методичної ради відвідав _____ уроків та позакласних  заходів педпрацівників ліцею. 
Соціальним педагогом протягом вересня 20___ року здійснювалося вивчення контингенту учнів ліцею для складання соціального паспорту ліцею та зайнятості школярів у гуртковій роботі ліцею, позашкільних навчальних закладах міста й області.  За результатами проведеної роботи у закладі «_______» виявлено:
1 учень позбавлений батьківського піклування;
9 малозабезпечених учнів;
25 дітей з багатодітних сімей;
56 учнів з неповних сімей.
У вересні-жовтні 20___ року складено акти житлово-побутових умов на учня позбавленого батьківського піклування та на дітей з багатодітних сімей.
Соціально-психологічні дослідження, психодіагностика проводилася з учнями, їх батьками  та з педпрацівниками.
Учні 7—11 класів були продіагностовані за такими методиками, анкетами, тестами, опитувальниками, зокрема:
1.      Психодіагностика за програмою В.О.Киричука «Універсал»:
—    методика «Соціометрія» — 8 класи (13.10, 04.03),  7 клас (15.10.), 9 класи (27.04., 28.04), 10 клас (26.04)
—    методика «Ціннісні пріоритети» — 8 клас (13.10),  7 клас (22.10.)
—    методика «Вади особистого розвитку» — 8 клас (13.10), 7 клас (15.10.)
2.      Психодіагностична методика «Оцінка відносин з класом», 8 клас  — ЕПН-2 (08.12)
3.      Анкетування «Рейтинг класних керівників очима учнів» — 7 класи (11.01, 25.01, 25.01), 8 класи (18.01, 19.01, 25.01), 9 класи (25.01, 26.01,
27.01), 10 класи (19.01 ), 11 класи (26.01, 26.01, 27.01 ).
4.      Профорієнтаційне анкетування «Крок у майбутнє» - 9 класи (15.02., 15.02., 16.02)
5.      Анкетування «Насильство у родинному колі, серед ровесників та ліцеї» —  паралель 7 класів (15.02.,22.02, 23.02)
6.      Профдіагностичний тест «ДДО» Є. А. Клімова  — 7 класи (22.02., 16.03., 17.03)
7.      Анкетування «Моє ставлення до молодіжних субкультур» - 8 класи (04.03., 09.03., 11.03 — 75 осіб), 9 класи (10.03, 10.03, 11.03 — 78 осіб), 10 клас (22.03 — 24 особи), 11 класи (01.04, 01.04, 06.04 — 63 особи)
8.      Анкета «Ставлення учнів до дітей з особливими потребами» — 7 класи (12.04 — 31 особа), 8 класи (06.04. — 23 особи).
Діагностування педагогічних працівників  здійснювалося :
1.      В рамках педагогічної ради «Про роботу методичних об’єднань і творчих груп  з вивчення та творчого впровадження передового педагогічного досвіду» - дослідження-апробування анкети «Впровадження передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес», метою якого є виявлення  обізнаності  з наробками  педагогів-новаторів та впровадження їх у практику, наявності власних творчих наробок й пропозицій щодо підвищення фахового рівня з педагогічних питань.
2.      За програмою В.О.Киричука «Універсал»:
- «Життєва активність учнів» - класний керівник 8 класу ______ (прізвище, ініціали класного керівника) - 13.10.
-  «Життєва активність учнів» - класний керівник 7 класу __________ (прізвище, ініціали класного керівника) - 27.10.
- «Життєва активність учнів» - класний керівник 9 класу __________ (прізвище, ініціали класного керівника) - 28.10.
3. Анкетування класних керівників з проблеми соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів – 10 осіб (25.02.,01.03, 02.03).
4. Визначення ставлення педпрацівників до впровадження у навчальний процес інклюзивної освіти за анкетою «Ставлення до дітей з особливими потребами» - 15 осіб.
Опитування батьків відбувалося  згідно плану роботи з батьками соціального педагога на 20___-20___ н.р. :
1. Оцінювання роботи класних керівників за 10-бальною шкалою
(анкета «Рейтинг класних керівників очима батьків»:
14.01 -  паралель батьків з 11 класів та 10 класу;
21.01. - паралель батьків з 7, 8, 9 класів).
2. За комп’ютерною програмою В. Киричука «Універсал» - тест Столипіна-Варгіна «Батьки-діти».
За результатами соціально-психологічних досліджень, психодіагностики виявляли учнів, що потребують особливої уваги. З ними проводилися індивідуальні заняття, які будувалися на виявленні первинної проблеми, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації. 
Класним керівникам, заступникам директора, батькам, вчителям-предметникам надавалися результати діагностування учнів із соціально- психологічних питань. Також індивідуальна діагностика проводилася за запитом самих учнів, вчителів.
Соціально-перетворювані функції (всього охоплено ______ осіб) здійснювалися шляхом публічних виступів на педагогічних семінарах, доповідей на педрадах, методичних об’єднаннях класних керівників, на засіданнях методичних об’єднань соціальних педагогів ЗНЗ (проведено 4 засідання), міському семінарі соціальних педагогів з теми: «Проблеми соціального та національного сирітства. Соціально-психологічна проблема дітей трудових мігрантів». Оперативно-просвітницька інформація соціально-психологічної служби завжди висвітлювалася на спеціальному стенді, а саме: проблем молодіжної субкультури, трудової міграції, ґендерної культури, характеристика типів темпераменту, прав та обов’язків учнів, порад батькам, вчителям з роботи з обдарованими учнями та результатів анкетування. Крім цього просвітницька освіта учнів та вчителів здійснюється під час  індивідуальних занять, бесід, консультацій. Виставка соціально-психологічної літератури – це ще один етап просвітницької діяльності у роботі соціального педагога (відбувалася під час тижня психології).
Виступи на батьківському всеобучі спрямовані на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків. У цьому навчальному році засідання батьківського всеобучу відбувалися за двома напрямками:
- засідання батьківського університету;
- школа батьківства.
Університет соціально-психологічних знань  був присвячений розв’язанню таких проблем і завдань:
- «Право в нашому житті» (11.11);
- «Сучасні сімейні цінності» (13.04).
Під час школи батьківства розглядалися питання формування гуманних почуттів у дітей різних вікових груп:
1. Групові консультації для батьків 7 класу на тему: «Стилі батьківського всеобучу» (11.11), метою яких було навчити батьків бачити переваги демократичного стилю батьківства і застосовувати його; сформувати підтримуючу спільноту однодумців у якій батьки та вчителі зможуть покращити батьківські навички; зрозуміти значущість свого впливу на дітей та здатність підготувати їх до життя;  виховувати вольові риси особистості без руйнівного впливу на неї;
2. Ділова гра «Ми відповідальні за свої вчинки перед дітьми» (12.01) – батьки 7 класу.
Соціальний педагог ознайомив вчителів ліцею з актуальними проблемами
сучасності, аспектами педагогіки:
-«Ксенофобія та расизм в Україні – нові виклики у сфері захисту прав людини» (07.09.) на МО класних керівників.
- «Ставлення до молодіжних субкультур» (19.04.) на МО класних керівників.
- «Методи навчання. Інтерактивні технології навчально-виховного процесу» (09.03.) на педагогічному семінарі.
- «Пропаганда передового педагогічного досвіду» (29.03.) на педагогічній раді.
Для учнів були проведені  просвітницькі заходи:
1.      урок «Здоровим бути модно» - 8 клас (01.10.)
2.      інтерактивне заняття «Переваги життя без наркотиків» - 8 клас (18.01)
3.      урок-тренінг «Виховуємо ґендерну чутливість» - 7 клас (23.02)
4.      тренінг «Обираємо професію!» — 11 клас (06.05)
Також просвітницька робота здійснювалася під час групових зустрічей в рамках співтовариства з Центром планування сім’ї (22.04 – учні 9 класу, 29 учнів) на тему: «Репродуктивне здоров’я підлітків».
Соціальний педагог приймав участь у проведенні тижневиків та декадників:
1.      Тиждень соціальної підтримки (18.01. — 22.01.)
2.      Декадник толерантності (30.11 — 11.12.)
3.      Тиждень морально-правового виховання  «Дитинство без насильства» (15 -20.02)
Профілактична робота, метою яких було формування відповідального, свідомого ставлення учнів до свого здоров’я,  своїх дій та вчинків, здійснювалася за наступними формами проведення та темами заходів:
1. Тренінгове заняття «Здоровим бути модно!»  - 9 клас (18.09.)
2. Урок-бесіда «Наслідки зловживання алкоголем» (07.10)
3. Тренінгове заняття «Стать і статеві стосунки», 11 клас (22.10)
4. Урок з елементами тренінгу «Формування ефективних навичок спілкування в конфліктній ситуації», 8 клас (26.10)
5. Заняття  «Відповідальність та її структурні компоненти», 7 клас (08.12)
У ліцеї протягом року діяла Рада профілактика правопорушень. Відбулося ____ засідань. На них розглядалися  питання порушення поведінки у ліцеї, відвідування навчальних занять, шкідливі звички, тощо.
Групові консультації з учнями проходили з питань, які цікавили підростаюче покоління:
1. «Обдарованість та її види», 11 клас (27.10.)
2. «Що я знаю про толерантність?», 8 клас (01.12).
Консультативні функції проводилися з учнями, батьками, вчителями за запитом. Індивідуальні консультації з учнями  проводилися за темами стосунків між подругами, між хлопцем та дівчиною, професійне самовизначення,   за   результатами    діагностики.   Надавалася необхідна інформація, рекомендації, проводились проективні методики, комп’ютерна діагностика, пропонувалася психологічна, етична та художня література.
Захисні функції здійснювалися у співпраці з органами виконавчої влади та громадського самоврядування:
 1. Управлінням освіти Вінницької міської ради;
 2. Обласним управлінням освіти;
 3. Міським методичним кабінетом;
 4. Центром практичної психології та соціальної роботи;
 5. Обласним центром практичної психології та соціальної роботи;
 6. Центром якості знань;
 7. Відділом у справах дітей;
 8. ВОНМГЦ «Волонтер»;
 9. Ленінським центром зайнятості;
 10. Центром планування сім’ї;
 11. Вінницькою обласною лікарнею ім. М.Пирогова
 12. _____________ СКМСД РВ ГУМВС у _______________ області
У травні-червні 20____ р. соціальний педагог оформляв документацію на оздоровлення дітей з багатодітних сімей у літній період до табору у м. Скадовськ «Бригантина».
Організаційні функції у роботі соціального педагога.
У першій декаді вересня було складено план роботи на рік та на початку  кожного місяця  - план роботи на поточний місяць, сплановано роботу за державними, національними та регіональними програмами на 1 та 2 семестри. За результатами виконаної роботи, вкінці семестрів та 4 кварталів, оформлювалися звіти за різними напрямками роботи соціального педагога. Підготовлення інформації до управління освіти, міського методичного кабінету, відділу у справах  дітей згідно наказів, листів, розпоряджень, телефонограм.
Багато зусиль було спрямовано на доукомплектування необхідного нормативно-правового, інформаційного та методичного матеріалу.
Соціальний педагог  працював над підготовкою до проведення тренінгів, інтерактивних занять з учнями, лекцій, виступів на педрадах, батьківському всеобучі, засіданнях МО класних керівників та соціальних педагогів ЗНЗ.
Підвищення фахового рівня відбулося за таким алгоритмом:
по-перше, відвідування міських семінарів, відкритих уроків, презентацій кафедр;
по-друге, участь та проведення педагогічних семінарів, педрад;
по-третє, проходження атестаційного періоду та встановлення другої кваліфікаційної категорії;
по-четверте, робота з документами: опрацювання законів, наказів, постанов України, нормативно-правових актів,  розпоряджень управління освіти Вінницької міської ради;
по-п’яте,  робота в бібліотеці та у Всесвітній комп’ютерній мережі -  Інтернет;
по-шосте, відвідання нарад та методичних консультацій у  Центрі практичної психології і соціальної роботи;
по-сьоме, на засіданнях методичної ради, нарадах при директорові;
по-восьме, під час засідань міської творчої групи з психології та соціальної педагогіки;
по-дев’яте, проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників за напрямком «соціальна педагогіка»;
по-десяте, написання періодичних статей до фахових видань.

Виходячи з вищесказаного:
у наступному навчальному році :
1) продовжувати роботу  за модулем програми В. Киричука «Універсал» -  «Дослідження» (методика «Соціум»(«Соціометрія»);
2) проводити соціально-психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням типу обдарованості, соціального та психологічного станів;
3) своєчасно виявляти незахищені верстви населення серед сімей, діти яких навчаються у ліцеї;
4) систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;
5) продовжити співпрацю з Центром планування сім’ї,  ___________ центром зайнятості;
6) продовжити роботу у міській творчій групі з психології та соціальної роботи.


Соціальний педагог          ___________ (прізвище, ініціали)
       підпис

Вадим Щорс

Немає коментарів:

Дописати коментар