вівторок, 28 липня 2015 р.

Психологічна підтримка та мотивація до мобілізації внутрішніх і зовнішніх ресурсів у протистоянні тиску оточення


Зміст
Вступ

  1. Роль психолога в роботі з дітьми що пережили травматичні події.
  2. Як не йти за натовпом.
  3. Протидія тиску з боку однолітків
  4. Вплив реклами і засобів масової інформації на свідомість людини.
  5. Розвиток внутрішніх ресурсів для протистоянн впливу засобам масової інформації.
  6. Психолого – педагогічні основи прояву депресивних станів у дітей.
  7. Стрес – шляхи подолання.
  8. «Мотивація до мобілізації внутрішніх ресурсів»
  9. Мотиватори на кожен день.

Використана література


Безкоштовно скачати посібник у форматі pdf можно за посиланням:
http://mmk.edu.vn.ua/images/articles/psiholog/2014/tv_gr_psyhologu.pdf


понеділок, 27 липня 2015 р.

Технологии отбора учеников к профессиональному обучению. Определение одаренности и способностей к профессиональной деятельности / Галина Гаврилюк, Вадим Щорс, Людмила Кривда, и др.


Авторський колектив:
Гаврилюк Галина Миколаївна
Щорс Вадим Володимирович
Кривда Людмила Сергіївна
Докійчук Тетяна Володимирівна
Решівська Тетяна Григорівна

Видавництво: Київ "Марич": "Сімейне коло"
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 76
Мова: українська
Жанр: психологія, наука та освіта
Серія: Психологічний інструментарій

Посібник підготовлено групою педагогів і психологів з метою ознайомлення з технологіями відбору учнів до профільного навчання, поширенню профорієнтаційної роботою в середніх навчальних закладах. У процесі підготовки та відбору учнів до профільного навчання завдання соціального педагога та психолога полягає у вивченні якостей, навичок і вмінь індивіда, його інтелектуальних здібностей, необхідних для тієї чи іншої професії. Вони повинні допомогти зорієнтуватися в світі професій підростаючому поколінню виходячи з їх індивідуальних якостей. Це і є головним завданням профорієнтації.


Зміст

Вступ

Розділ I. Допрофільне та профільне навчання
1.1 Поняття до профільного та профільного навчання
1.2. Пропедевтична профорієнтаійна робота в початковій    школі
1.3. Профільне навчання в школі II ступеня
1.4. Професійні інтереси старшокласників

Розділ II. Обдарованість та здібності у професійній діяльності
2.1. Обдарованість та здібності в професійному самовизначенні учня
2.2. Використання психодіагностичних методик у профорієнтаційній роботі
2.3 Просвітницько-профорієнтаційні заняття як ефективний засіб підготовки особистості до вільного вибору професії
Алгоритм професійного самовизначення
Список використаної літератури

Переглянути повний текст посібника можно за посиланням:
http://javalibre.com.ua/java-book/author/26330


Безкоштовно скачати посібник у форматах  jar,jad,txt,fb2,epub,doc   можна за посиланням:


неділя, 26 липня 2015 р.

Перелік психокорекційних, психотерапевтичних, реабілітаційних, превентивних та психотренінгових методів, технік і технологій роботи працівників психологічної служби


№ з/п
Назва програми (заняття)
Автор, джерело
Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість
Кількість занять, годин
Цільова група
Соціально-психологічна адаптація
1.     
Тренінгова програма «Сприяння успішній адаптації студентів медичного коледжу»
Сагер І.В., Практична психологія та соціальна робота. – 2011, №11
Забезпечення підтримки першокурсників в системі навчально-виховної роботи, усунення перешкод, які заважають успішному саморозвитку
8
Учні І курсу
2.     
Тренінг із самореалізації учнів ПТНЗ
Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти. Навчально-методичний посібник.// К.: 2008, ст.178
Формування можливостей самореалізації учнів
10 зан.
Учні 1-го, 2-го курсів
3.     
Ділова гра «Проект змін»
Психолог, №11-12, 2012
Сприяння мобілізації співпраці педагогів
2 год.
Педагоги,
учні
4.     
Тренінг «Творчість як стиль життя»
Соловйова О.П. -Практична психологія  та соціальна робота, №8, 2013
Формування навичок продуктивно діяти в ситуаціях новизни та невизначеності
2 год.
Учні 2-го
Курсу
5.     
Корекційно-розвивальне заняття «У злагоді  - до успіху»
Сидорчук Н., Психолог, №10, 2013 р.
Сприяння успішній адаптації першокурсників до навчання у ліцеї
1
Учні
1-го курсу
6.                  
Успішна адаптація студентів (корекційно- розвивальна програма)
Сагер І.-Психолог №3, 2012
Сприяння успішній адаптації першокурсників до навчання у ліцеї
 8 зан.
Учні 1-го курсу
7.                  
Тренінг «Формування психологічної готовності до змін»
С.Піхуля.-Психолог,  №10, 2013
Розвиток соціально-психологічної компетентності особистості
5 зан.
Учні випускних груп
Розвиток особистісної сфери (комунікативні здібності, мотивація, самооцінка тощо)
8.                   
Стресменеджмент.  Тренінг з управління стресами
Ковалев В.Н., Практична психологія та соціальна робота. – 2011, №9
Підвищення стресостійкості, формування психологічної культури особистості в сфері її саморегуляції
3 заняття
Учні, педагоги
9.                   
Тренінг «Довіра, спілкування та взаєморозуміння»
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. Посібник./ за редакцією
К. Б. Шевченко, І. І. Цушка – К. ФОП, 2008
Формувати довірливі стосунки, уявлення про спілкування як про психологічне явище, продемонструвати важливість ефективного слухання
(3,5 годин)
Підлітки 16 років
10.               
Тренінгова програма «Я – чуйна людина»
Свідерська Г.М., Практична психологія та соціальна робота. – 2011, №3
Розвиток усіх компонентів чуйності (когнітивного, емоційного, поведінкового)
15 занять, 80-120 хвилин
учні
11.               
Тренінгова програма
«Розвиток самосвідомості та зниження рівня тривожності підлітків»
Свіденська Г. М,
Практична психологія та соціальна робота №9, 2008 р.
Розвиток позитивної «Я»-концепції та самооцінки, навичок упевненої поведінки
18
Учні
12.               
Розвивальна програма «Самостворення «Я» - образу старшокласника»
Віталіна Грищенко
Газета  «Психолог»
 № 25 – 27 (361 – 363), липень, 2009
Усвідомлення  важливості прийняття  свого «Я» з усіма перевагами і недоліками; усвідомлення: з одного боку – своєї унікальності, а з другого – себе як частини суспільства

14 занять
(по 90 хв.)
Підлітковий та юнацький вік
13.               
Соціально-психологічний тренінг «Як уникнути стресу»
Ларіонова О. – Психолог, №8, 2012
Сприяння уникненню стресу в період ЗНО
10 зан.
Учні випускних груп
14.               
Тренінг «Конфлікти: причини виникнення та шляхи вирішення»
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. Посібник./ за редакцією
К. Б. Шевченко, І. І. Цушка – К. ФОП 2008
Формувати довірливі стосунки, розвинути  соціальне спостереження та вербальне взаєморозуміння
(3,5 годин)
Підлітки 16 років
15.               
Програма корекції відхилень у розвитку самооцінки студентської молоді
Попелюшко Р. П.
Практична психологія та соціальна робота №6, 2008 р.
Формування уявлення про особисту «Я» - концепцію, навичок ефективної комунікації
10
Учні
16.               
 Навчальна  програма «Особистість»
Генадій Нашиба
Газета  «Психолог»
 №  27-28 (411-412), липень, 2010 
Ознайомлення учнів з поняттями «особистість», «індивід», індивідуальність»»
6 занять
 (6 год.)
Підлітковий та юнацький вік
17.               
Тренінг особистісного зростання студентів «Від упевненості до гармонії»
Нечипорук Н., Демида К. – Психолог, №5, 2012
Зниження рівня тривожності та пошук сенсу  життя та життевих перспектив
3 зан.
Учні із числа діти-сироти, та діти позбав-лені батьків-ської опіки
Профілактика негативних проявів поведінки (агресивна поведінка, прояви насилля, девіантна, делінквента поведінка)
18.               
Тренінг «Профілактика правопорушень серед підлітків»
В.В.Щорс, А.Л.Полударова. Психологічна газета, №23, 2009
Профілактика девіантної та деліквентної поведінки серед учнівської молоді
2,5
Учні 9-10 класу
19.               
Тренінг «Профілактика агресивної поведінки»
Газета «Психолог», №9(513), травень 2013, с.24
Зниження рівня агресивності до норми із закріпленням позитивного ефекту
3
Учні
16 років
20.               
Профілактика насильства в учнівському середовищі
Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. Навчально-методичний посібник. – 2012 р.
Формування у дітей толерантного ставлення одне до одного.

32
Учні
21.               
Корекція агресивної поведінки підлітків
Колісніченко Г., Соціальний педагог. – 2008. – вересень 9(21)
Корекція агресивної поведінки підлітків
10 занять, 60 хвилин

Підтримка та розвиток творчої обдарованості
22.               
Програма занять «Розвиток креативності»
Світлана Кушнір
Газета «Психолог» № 14-15 (446-447), квітень, 2011
Активізація творчих процесів у навчальній групі, залежно від змісту поставлених творчих пізнавальних завдань
12 занять
(12 годин)
Учні І курсу
23
Ділова гра «Прийняття рішень лідерами учнівського самоврядування»
С.Піхуля, Психолог, №24,2012 р.
Розвивати вміння приймати особистісні й групові рішення
2 год.
Члени учнівського самовряду-вання
24
Тренінг «Формування лідерських рис»
Фролова Т. Психолог, №5, 2013
Сприяння формуванню лідерських рис, розвиток навичок міжособистісної взаємодії
7 зан.
Члени учнівського самовряду-вання
Формування морально-етичних цінностей (відповідальна поведінка, гендерна культура)
25
 Навчальна програма «Етика і психологія сімейного життя»
Галина Заремба
 «Психолог»
 №  25 – 27 (361 – 363), липень, 2009
Ознайомлення учнів з проблемами, які можуть бути спричинені дошлюбними статевими стосунками; виховати правильне розуміння статевості, дорослості
10 занять
(по 1,5 год. кожне)
Підлітковий та юнацький вік
26
Розвиток психологічної готовності до материнства у старшокласниць
Тіунова О. В.
Практична психологія та соціальна робота №4, 5, 2008 р.
Формування сексуальної культури, почуття власної самоцінності
24
Учні
Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
27
Тренінг «Формування життєвих навичок  у випускників шкіл-інтернатів»
Формування життєвих навичок  у випускників шкіл-інтернатів. Методичний посібник. - Донецьк: вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2011
Формування життєвих навичок через самоактуалізацію підлітків, формування комплексу життєвих цінностей
26 зан.
Учні із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
28
Тренінг «Шлях до себе»
Лісовецька І.М.-Практична психологія та соціальна робота,  №4, №5, 2013
Підвищення самооцінки підлітків,  як центрального компоненту «Я-концепції»
10 зан.
Учні із числа діти-сироти, та діти позбав-лені батьків-ської опіки, які вихову-вались в зак-ладах інтер-натного типу
29
Тренінгова програма «Школа самовдосконалення «Повір у себе»
Флярковська О.В. -Практична психологія та соціальна робота,  №4, 2013
Формувати у підлітків відповідальність до власного життя
11 зан.
Учні 2-го
курсу
30
Програма соціально-психологічної підготовки до сімейного життя дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Волкова В. В.
Практична психологія та соціальна робота №6, 2008 р.
Розвиток навичок самопізнання, формування в учнів уявлення про сімю, її основні функції.
8
Учні
Сприяння розв’язанню проблем працевлаштування та зайнятості

31
Тренінг « Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки».
Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти. Навчально-методичний посібник.// К.: 2008, ст.148
Формування уявлення про проблему торгівлі людьми та її наслідки для людини
5 год.
Учні 2-го курсу
32
Тренінг «Можливості навчання та працевлаштування»
Запобігання торгівлі людьми в системі професійно-технічної освіти. Навчально-методичний посібник.// К.: 2008, ст.207
Формування можливостей навчання та працевлаштування
5 год.
Учні випускних груп
33
Тренінг «Моє професійне майбутнє»
 «Психолог» №11-12(515-516),червень 2013
Отримати вміння необхідні при виборі професії
2
Учні
15-18 років
Формування навичок здорового способу життя
34
Навчальна програма
(тренінговий курс) « Дорослішай на здоров’я»
Дорослішай на здоров’я: навч.-метод. Посіб.\Н.О. Лещук, Ж.В. Савич, О.А. Голоцван.-К., 2012.-214 с.
Спрямовано на формування у підлітків здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації, відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.
36 годин
Учні віком 14-19 років
35
Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування здорового способу життя серед молоді
Київ 2011.Навч.-метод. мат. На основі модулів Програми  ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” МОН України
Розуміння молоддю переваг здорового способу життя.


18
Учні
Збереження професійного здоров’я педагогів
36
Тренінг «Клуб гарного настрою»
Психолог, №22, 2012 р.
Активізація механізмів особистісної саморегуляції, ресурсів стресостійкості педагогів
3 зан.
педагоги
Удосконалення та розвиток професійних рис педагогів
37
Семінар-практикум «Мовленнєва агресія  в педагогічній  практиці»
Кахерська Т. Психолог, №2, 2013

Попередження проявів  негативної моделі мовленнєвої поведінки педагогів у взаємодії з учнями
2 год
Педагоги
38
Семінар-практикум «Креативний учитель - запорука творчого потенціалу учня»
Болотна Ю. Психолог, №15-16, 2012
Сприяння творчій самореалізації педагогів
2 год
Педагоги
39
Програма психологічної підтримки «Адаптація молодого педагога»
Коробова О. Психолог, №13-14, 2013
Допомога молодим педагогам усвідомити динаміку підвищення  рівня своєї професійності
9 зан.
Молоді педагоги


За матеріалами сайта: anna20.ucoz.ru/_ld/0/50_i_i__.docx