пʼятниця, 3 липня 2015 р.

Річний план роботи соціального педагога на 2014-2015 н.р.

Вступ
  Протягом 2013-2014 навчального року соціальним педагогом закладу  «Навчально-виховний комплекс: загально- освітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької міської ради » здійснювався супровід навчально-виховного процесу з метою створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини та психологічної просвіти вчителів, батьків, учнів.
З метою загального вивчення контингенту учнів, умов їх життєдіяльності, формування проблемного поля була проведена соціальна паспортизація всіх класів, в результаті якої  складено «Соціальний паспорт» закладу.  
З метою вивчення міжособистісних і міжгрупових відносин в учнівських колективах для їх покращення та вдосконалення було проведено ряд діагностик:           «Вивчення статусу особистості в колективі» (за методикою Я. Морено «Соціометрія») 01-30.10.13 у класних колективах серед учнів 5,8,10 класів,  «Карта інтересів» 04-15.11.13 в 9-10 класах, «Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей» 03-14.02.14  в 9-10 класах, «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д.Голландом) 03-14.03.14 в 9-10 класах ,анкетування  «Обізнаність з  Конвенцією ООН про права дитини» 01-15.10.13 в 5-10 класах, анкетування  «З питань формування здорового способу життя» 18-25.11.13 в 5-10 класах, дослідження серед учнів старших класів щодо дотримання їх прав як суб’єктів навчально – виховного процесу  1-12.12.13  в 5-10 класах , дослідження «Вивчення думки батьків учнів щодо запобігання скоєнню злочинів та правопорушень їх дітьми, вживання підлітками наркотичних засобів , алкогольних напоїв та тютюнопаління» 01-11.02.14 в 5-10 класах, індивідуальна та групова діагностика учнів, батьків та вчителів 1-11 класів, дослідження особливостей сімейного виховання учнів схильних до девіантної поведінки, учнів  «групи ризику».
Патронажна робота   включала   створення картотеки на різні соціально-педагогічні групи дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та деструктивних сімей. Здійснювався цей напрямок роботи     за напрямками: відвідування сімей з соціально-психологічними проблемами; постановка на облік дітей, схильних до правопорушень;  залучення учнів, схильних до правопорушень,  до участі в роботі гуртків.
Також , на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня . УУ4 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" та Указу Президента від 16.06.1995 р. №433 "Про затвердження заходів щодо поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" проведено щорічний громадський огляд утримання, навчання, виховання, оздоровлення учнів   та   працевлаштування   випускників   цієї   категорії   дітей (вересень2012р., березень 2013р.);  проконтрольовано   стан   забезпечення шкільною формою та підручниками   дітей-сиріт і дітей, що залишились без батьківської опіки(вересень 2012р.); здійснювався постійний контроль за дотриманням прав дитини та виконанням  своїх обов'язків  батьками багатодітних сімей (вересень2013р., квітень 2014р.); організовано безкоштовне харчування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  дітей з малозабезпечених    сімей.    
Соціально-перетворювальна та профілактична робота з учнями здійснюється в груповій та індивідуальній формі . Проведено заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»для учнів 9-ЛК класу, «Моє соціальне «Я»для дітей-сиріт та дітей трудових мігрантів,;  «Я вчусь захищати свої права» для учнів 5-І класу,   «Знаю свої права та виконую обов’язки», 9 клас, 22.01.2014р., заняття з елементами тренінгу «Навички підтримки людини з особливими потребами», для учнів-волонтерів 7-8-х класів,   «Зробимо Інтернет безпечним для дітей», 7-8 клас, 12.10.2013 р., 12.03.2014р.;  
В закладі проведено тижневик соціальної підтримки, тижневик інклюзивної освіти. та На виконання комплексних державних програм було проведено ряд заходів.
Батьківський всеобуч був спрямований на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків і проходив за такими тематиками:1) «Моральне виховання дитини в сім’ї. Виховання доброти і милосердя» (07.11.2013р.);2) «Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини» (03.04.2014р.).
Соціальним педагогом було проведено два загальноліцейних тижня: інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання «Рівний-рівному» (заняття з елементами тренінгу: «Товариські відносини і дружба»  (04.12.2013 р.)  та  «Доброта одна з головних чеснот людини» (04.12.2013р.) для учнів  8 класу); заняття з елементами тренінгу на тему: «Людина-індивід, всі разом - колектив» (02.12.2013р.) – учні-омбудсмени; виступ перед педагогічними працівниками на тематичній нараді, присвяченій Міжнародному дню інвалідів на тему: «Як допомогти дітям з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі?» (02.12.2013р.), під час якого познайомив з поняттям «інклюзивна освіта» та «інклюзивна школа», їхніми ознаками й продемонстрував короткометражний фільм «Цирк метеликів» та тиждень соціальної  підтримки «Дорослішай  на здоров’я» (Заняття з елементами тренінгу «Формування рівноправного та відповідального материнства і батьківства»,  «Техніки спілкування по телефону з роботодавцем», «Як утриматися на новій роботі» для учнів 11 класів.
Соціальний педагог ліцею брав участь в організації та проведенні Всеукраїнського науково-практичного семінару «Родинна твердиня»  з питань родинного виховання дітей та молоді (м. Вінниця, жовтень 2013).
Під керівництвом соціального педагога учні- омбудсмени закладу   здійснювали інформаційно-просвітницьку роботу  з формування в ровесників відповідальної активної позиції   та реалізації їх прав у житті; розвитку навичок використання отриманих знань при вирішенні життєвих  ситуацій. Протягом року випустили презентаційний буклет про діяльність омбудсменів, відвідали засідання міського клубу «Бумеранг» у ВМПДЮ, взяли участь у проведенні засідань ліцейної асоціації омбудсменів, Всеукраїнської благодійної акції «Назустріч мрії», участь у засіданнях Ради профілактики правопорушень, проведенні інформаційних хвилинок для учнів 8-10 класів, виступили  на батьківському всеобучі на тему: «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх» (17.10.2013р.),взяли участь в міському конкурсі «Правова модель учнівського самоврядування», де посіли почесне І місце. Протягом вересня-жовтня 2014 р.  Учні-омбудсмени узяли участь у загальноміському конкурсі на обрання міського уповноваженого з прав дітей (дитячих омбудсменів) IV каденції у м. Вінниці, одним з переможців став учень10-ЛЮ -омбудсмен закладу Лебедєв Павло.
 Пріоритетними  напрямки роботи на   2014-2015 навчальний рік є:
·Здійснення соціально-педагогічного патронажу всіх учасників навчально-виховного процесу;
·Представництво та  захист  прав учнів на всіх рівнях як забезпечення функції соціальної допомоги та захисту.
·Здійснення посередництва між освітніми установами, сім'єю  та організація їх взаємодії.
·Формування готовності учнів до професійного самовизначення та життєвої самореалізації (заняття з елементами тренінгу «Створення умов для формування соціальної компетентності учнів»; «Особливості професійного зростання»; «Підготовка учнів до свідомого вибору професії»);
·Превентивна робота щодо   профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу в закладі;
·Робота з учнями «групи ризику» (психологічна діагностика важковиховуваності, корекція неадекватної поведінки підлітків,  соціально-педагогічний патронаж), профілактика правопорушень, запобігання будь-яких проявів насильства серед усіх учасниківнавчально-виховного процесу;
·Просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в ліцеї та у сім'ї (Проведення батьківського  всеобучу на теми: «Як підготувати дитину до дорослого життя?» «Гуманістичний підхід – головний принцип сімейного виховання»; Включення  батьків в соціально-педагогічний процесс;
·Профілактика дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами у навчанні, спілкуванні;
·Cоціально-педагогічна допомога обдарованим учням;
·Координація  роботи шкільних омбудсменів;
·Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими потребами (інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання «Рівний-рівному» );
·Надавання соціально-педагогічної допомоги учням постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО.

Функції по  роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення
Цільова група
Відмітка про виконання
1
2
3
4
5
Діагностичні
1
«Вивчення статусу особистості в колективі» за методикою «Соціометрія» Я. Морено
01-30.10.2014
5,8 класи

2
Методика «Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей»
03-14.02.2015
9 класи

3
Методика «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д.Голландом)
03-14.03.2015
7 класи

Прогностичні
1.
Складання соціального паспорту ліцею:
- дітей - сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей – інвалідів;
- дітей, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- дітей з неповних сімей (напівсиріт або батьки яких розлучені);
- дітей з багатодітних сімей;
- дітей з неблагополучних сімей;
-дітей з сімей переселенців та учасників АТО;
02 -10.09.
2014

Спільно з класними керівниками
1-11 класів

2.
Обстеження умов проживання та виховання категорійних  дітей (учнів з сімей трудових мігрантів, діти-сироти, малозабезпеченихсімей та сімей і родичам загиблих в ході АТО).з  метою  надання соціальної допомоги.
1-30.10.2014
 Учні, опікуни, батьки

3.
Відвідування уроків з метою спостереження за    учнями,    які   потребують    соціальної допомоги.
1-30.09.2014

Учні 1-11 класів

4.
Ознайомлення з результатами діагностик адміністрації, вчителів, батьків.

Учні, батьки, вчителі

«Вивчення статусу особистості в колективі» за методикою «Соціометрія» Я. Морено
1-10 11.2014

Методика «Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей»
25-29.03.2015

Методика «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д.Голландом)
1-14.04.2015

Індивідуальна та групова діагностика учнів, батьків та вчителів
за запитом

Дослідження особливостей сімейного виховання учнів схильних до девіантної поведінки,  учнів «групи ризику»
За потребою

5.
На основі досліджень здійснити прогнозування соціального супроводу учнівського колективу,  дітей  «групи ризику» та надати рекомендації для спільної роботи з класним керівником, вчителями
1-30.09.2014
Кл.керівники,вчителі, учні

6.
Консиліум: «Адаптації п’ятикласників до умов навчання в середній школі»

5-10.11.2014
Вчителі

7.
Виявлення   і   постановка   на   облік   дітей, схильних до правопорушень
За потребою, щоквартально
Учні
5-11 класів

Консультативні
1.
Консультації : «Дотримання батьками та особами, що їх заміняють, норм чинного законодавства».
 2-13.09.2014
03-14.02.2015
 батьки, опі-куни,  вчителі

2.
Індивідуальні консультації з учнями, схильними до правопорушень :«Звичка змінює характер, характер змінює життя»
17.10.2014
14.11.2014
 «група ризику”

3.
Групова консультація на тему: «Захист дітей від насильства та жорстокого поводження»
16.02.2015
Батьки
9-10 класу

4.
Консультації: «Нові форми та методи навчання та виховання важковиховуваних учнів, учнів «групи ризику»
1-25.10.2014
Батьки, педагоги

5
Групові консультації учасників навчально-виховного процесу:  «Попередження  будь-яких проявів насилля в закладі у системах: «учень-учень», «вчитель-учень», «батьки-учень»
9-20.09.2014
Учасники НВП

6
Групові консультації щодо вибору професій: «Професія моєї мрії»; «Майбутнє починається сьогодні»
1-15.03.2015
9клас

11 класів
7
Групові консультації з обдарованими учнями
«Раціональне використання часу»,« Переваги участі в Всеукраїнських олімпіадах різних етапів», «Переваги участі в конкурсах, змаганнях, турнірах» «Твоє майбутнє починається сьогодні», «Як спілкуватися продуктивно», «Якості й уміння, необхідні для ефективного спілкування», «Твоя самооцінка.Яка вона?»
1-15.10.2014
1-15.02.2015

Обдаровані діти

8
Індивідуальне консультування: «Навчальна діяльність: успіхи та здобутки»;
«Трудова діяльність як розвиток вольових якостей особистості»;
«Взаємовідносини у родині»,
15-31.01.2015
Діти трудових мігрантів

9
Індивідуальні консультації: «Твоє майбутнє в твоїх руках» ,
«Професія моєї мрії» , «Соціально-психологічний клімат у родині»,
«Здоровий спосіб життя», «Раціональне використання часу»
02-14.09.2014
Діти –сироти, діти, сім»ї яких опинились в СЖО

10
Групові консультації: «Вчимося бути емоційно витриманими»
01.10.2014
Учні 5-6 класів

11
Групові консультації:  «Кроки подолання стресу»
06.05.2015
Учні 7-11класів

12
Групові консультації: «Підтримка дитини в кризовій ситуації. Поради батькам»
05.11.2014
Батьки 5-11 класів

13
Групові консультації: «Як допомогти підлітку впоратися з тривогою та агресією»
15.04.2015
Батьки учнів
8 -9 класів

14
Групова консультація «Первинний контакт із дитиною після стресу. Як можна допомогти»
08.10.2014
Класні керівники 5-11 класів

15
Групова консультація «Особливості дитячої та підліткової соціальної травматизації»
26.01.2015
Педагоги

16
Профілактичні консультації з питань: «Поведінка у закладі», «Користування мобільними телефонами», «Ведення здорового способу життя», «Шкідливий вплив тютюну на підлітковий організм», «Зловживання алкоголем».
За потребою
Учні 5-10 класів

17
Індивідуальні консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії:
- Сучасний світ професій
- Моя майбутня професія
- Навчальна діяльність: успіхи та здобутки»
- Професія моєї мрії
13.01-30.05.2015
Учні 9 класів

18
Групова консультація «Вбережемо дітей від пасивного паління»
12.01.2015
Батьки 1-4-х класів

Захисні:
1.
Провести щорічний громадський огляд умов  утримання, навчання,   виховання, оздоровлення та працевлаштування випускників цієї категорії дітей.
1-30.10.2014

Учні 1-11 класів

2.
Проконтролювати стан забезпечення шкільною формою  та підручниками дітей-сиріт і дітей, що залишились без батьківської опіки.
1-10.09.2014
Діти-сироти

3.
Контроль за дотриманням прав дитини та   виконанням   своїх   обов’язків  опікунами, батьками проблемних сімей.
Щотижнево
Діти-сироти

4.
Підготовка документів на безкоштовне харчування дітей пільгових категорій та по клопотанню дітей з малозабезпечених сімей, організація платного харчування.
До 01.09.2014
Діти-сироти, мало-забезпечені

5.
Підготовка  документів   для   надання матеріальної допомоги дітям, що знаходяться під опікою.
До 05.09.2014
Діти-сироти

6.
Контроль за проходженням медичного огляду дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків.
10.09.2014 –25.05.2015
Діти-сироти

 7.
Здійснення організаційно-розпорядчих заходів з метою реалізації права дітей,  дітьми позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин на організацію залучення до гурткової роботи.
09-26.09. 2014

діти –сироти, діти
з малозабе-зпечених сімей

8.
Організація    літнього    відпочинку    у пришкільних     таборах     дітей      пільгових категорій
З 16.05.2015
Пільгові категорії

9
Відвідування громадських установ (клубів за інтересами, судів, органів соціальної опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх та ін.) 
Протягом року
Учні ліцею

10
Співпраця зі службою у справах дітей, відділом опіки та піклування, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ,Центром планування сім’ї ВОКЛ імені Миколи Пирогова з метою координації дій соціального патронажу учнів.
За планом закладу
Вчителі, учніі 1-11 класів

Профілактичні:

 Профілактика суїциду1
Виступ: «Всесвітній день запобігання суїциду»
15.09.2014
Учні 8-9 класів

2
 Семінар «Фактори, які  впливають на суїцидальну поведінку в дитячому та підлітковому віці»
10-11.09.2014
Батьки 6-10 класів

3
Індивідуальне консультування: « Рекомендації з налагодження дитячо-батьківських стосунків,   зміни (при потребі) стилю виховання, переадресування до інших спеціалістів тощо.при проявах суїцидальних нахилів»
За запитом
Батьки 1-11 класів

4
Виступ на батьківських зборах: «Взаєморозуміння та взаємоповага   серед членів  сім»ї-  основа запобігання проявам суїциду у дітей та підлітків»
11.09.2014
Батьки 6-11 класів

5
Виступ: «Життєві цінності у житті людини»
15.09.2014
Учні 6-х класів

6
Виступ :»Життя прекрасне.-Дозволь собі бути щасливим!»
16.09.2014
Учні8-х класів

7
Акція: «День позитиву»
23.11.2014
Учні 5-11 класів

8
Виступ: «Профілактика суїцидальних нахилів сред дітей та учнівської молоді»
21.10.2014
Педколектив

9
Лекція «Міфи та факти про суїцид»
24.11.2014
Кл.керівники


 Профілактика паління та вживання алкоголю1
Рейди-перевірки по виявленню учнів, схильних до тютюнопаління на території школи в складі «Наркопста» з подальшим висвітленням результатів на  змінному стенді «Наркопост інформує» «Кого взяла в полон шкідлива звичка»
15-19.09.2014
Учні 1-11 класів, педколектив

2
Групові консультації: «Активне та пасивне куріння», «Нікотин – твій ворог», «Шкідливість тютюнопаління», «Куріння шкідливе  для здоров’я»
15-19.09.2014
1-15.03.2015
Учні 5-11 класів

3
Групові консультації : «Вбережімо дітей від пасивного паління!»
1-05.10.2014
8-12.10.2014
Батьки 1-4 Батьки 5-6 класів

4
Виступ: «Цигарка в руках дитини - ознака бездіяльності батьків»
12.10.2014
МО кл.керівників

5
Підготовка флешмобів: «Я обираю життя без тютюну!»
02.11.2014
Учнів 5-6- класів

6
Виступ: «Здоровий спосіб життя– свідомий вибір кожної людини»
23.12.2014
Учні 5-6 класів

7
Виступ: «Відповідальність батьків за здоровя  неповнолітніх дітей»
16.01.2015
Батьки 9-11 класів

8
Виступ: «Як вберегтись від спокуси:вся правда про цигарку»
21.01.2015
Учні 8-9 класів

9
Індивідуальні консультації: «Твоє здоров»я в твоїх руках», «Негативний вплив алкоголю та тютюну  на розумові здібності дітей та підлітків»
12-19.02.2015
Учні 5-11 класів

10
Підготовка інформаційного буклета «Шкідливі звички - небезпека для здоров'я вашої дитини»  ( практичні поради батькам щодо  профілактику шкідливих звичок серед дітей).
23-30.03.2015
Батьки 3-11 класів

11
Диспут «Звичка формує характер, характер формує життя. Обирай корисні звички!»
22.04.2015
Учні 10 класів

12
Виступ: «Молодь і проблема вживання алкоголю» з демонстрацією відеороликів «Вплив алкоголю на здоров»я людини»в рамках шкільного  проекту здоров’язберігаючого спрямування  «Бережи себе».
16.09.2014
Учні 6-7-8 класів


Профілактика вживання наркотичних та психотропних засобів1
Диспут: «Звичка формує характер, характер формує життя. Обирай корисні звички!»
23.09.2014
10 клас

2
Групові консультації на тему:«Що ви повинні знати про наркотики»
17-21.09.2014
Батьки 5-х класів

3
Виступ: «Наслідки вживання наркотиків»
19.09.2014
8 класи

4
Відеолекторій «Якщо ви в біді-зверніться по допомогу»з подальшим обговоренням
17.09.2014
11 клас

5
Акція «Школа – територія, вільна від тютюну, алкоголю  та наркотиків»
18.10.2014
Учні 5-11 класів

6
Виступ : «Наркоманія: шлях в нікуди»
24.12.2014
9 клас

7
Виступ : «Чому я кажу наркотикам -«НІ»
16.04.2015
6 клас

8
Виступ :«Заходи боротьби з наркоманією»
15.04.2015
МО кл  кер

9

Виступ: «Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини»

15.04.2015
Батьки 10 класів

10
Лекція : «Наркоманія Відповісиш своїм життям»
07.05.2015
9 класи

11
Виступ : «Наркоманія. Найкоротший шлях до деградації особистості»
13.05.2015
10клас

12
Виступ : «Дитяча наркоманія. Ознаки зловживання наркотиками  у підлітків»
16.05.2015
педколектив

13
Виступ: «Здоровий спосіб життя– свідомий вибір кожної людини»
23.12.2014
учнів 9-11 класів

14
Виступ «Відповідальність перед Законом за вживання наркотичних речовин».
22.12.2014
Батьки учнів 8-11 класів


Профілактика ВІЛ/СНІДу1
Виступ «ВІЛ-інфекція :відповіді на питання»
05.12.2014
7  клас

2
Виступ «Як захистити себе від СНІД»
06.12.2014
8 клас

3
Заняття з елементами тренінгу на тему: «Формування соціальних навичок і умінь в учнів щодо запобігання ризику ВІЛ-інфікування»
07.12.2014
10 клас

4
Групові консультації «Щ о треба знати, щоб вберегтися від СНІДу»
25-29.11.2014
Батьки 7-8 класів

5
Лекція «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД»
25.11.2014
8  класи


Робота з формування репродуктивного здоров»я1
Лекція «Психофізіологічні особливості поведінки дітей підліткового віку»
11.09.2014
батьки
7-9 класів

2
Консультації «Формування здорового способу життя»
11-15.11.2014
учні,батьки, вчителі

3
Виступ: « Навчить своїх дітей правилу «Тут мене не торкайся».
02.11.2014
Батьки3-4 класів

4
Виступ:   «В здоровому тілі –здоровий дух»
05.11.2014
2-і класи

5
Виступ: «Інфекції, що передаються статевим шляхом»
06.11.2014
11 клас

6
Лекця : «Бережи честь змолоду»
07.11.2014
9 клас

7
Відеолекція: «Внутріутробний розвиток дитини: закладення здоров’я, характеру, талантів дитини Перші години, дні, місяці життя» з подальшим обговоренням
07.03.2015
9 клас

8
Лекція «Дівчинка.Дівчина.Жінка»
12.03.2015
11 клас

9
Лекція на тему збереження репродуктивного здоров’я: «Бережи здоров»я змолоду»
14.03.2015
7 клас

10
Лекція «Поговоримо про «делікатні» питання»
15.03.2015
8 клас

11
Відеолекція: «Внутріутробний розвиток дитини: закладення здоров’я, характеру, талантів дитини Перші години, дні, місяці життя» з подальшим обговоренням
13.03.2015
 Батьки 5 класів

12
Диспут «Збережімо генофонд нації !»
28.03.2015
Педколектив


Формування свідомого та поважливого ставлення до соціально-позитивного способу життя1
Виступ на тему: «Соціально-позитивний спосіб життя»
13.10.2014
Педколектив

2
Диспут на тему: «Проблема сенсу буття та призначення людини на землі»
27.11.2014
9 клас

3
Благодійна акція «Подарунок від Святого Миколая»
16-19.12. 2014
Діти-сироти

4
Всеукраїнська благодійна акція «Назустріч мрії»                                       
15.09.2014 – 01.03.2015
Учні 8-11 класів

5
Виступ «Особливості морального виховання у дітей молодшого шкільного твіку»
02.03.2015
Вчителі 1-4 класів

6
Виступ «Вивчення та удосконалення моральних якостей дітей молодшого шкільного віку»
03.03.2015
Батьки 2—4 класів

7
Виступ «Психолого-педагогічні та історичні аспекти морального виховання
26.04.2015
МО класних керівників

8
Виступ «Формування загальнолюдських духовних цінностей у сучасних школярів »
27.04.2015
Вчителі 5-11 класів

9
Виховний захід  патріотичного спрямування «Україна — мій рідний дім»
29.04.2015
Учні 5-6 класів

10
Ділова гра «10 законів успіху»
28.03.2014
педколектив

11
Заняття з елементами тренінгу «Дозволь собі бути щасливим.»
13.05.2015
Учні «групи ризику», діти трудових мігрантів, діти-сироти

12
Виступ «Роль соціально-психологічної служби у професійній роботі з учнями групи ризику та учнями соціально незахищених категорій»
13.10.2014

Класні керівники
8-11 класів


Профілактика  ксенофобських та расистських проявів1
Виступ: «Толерантність як протидія ксенофобії та расизму в учнівському колективі» з переглядом фільму «Нові сусіди» (І, ІІ частина) з подальшим обговоренням
16.11.2014
8- клас;

2
 Флеш-моб «Обличчя толерантності»  омбудсмени закладу
15.11.2014   
Учні 7-11 класів

3
Виступ на  годинах спілкування « Що для вас означає «бути толерантним?»
12.11.2014
Учні 5-11 класів

4
Круглий стіл «Що поєднує усіх і дає право на індивідуальність»
16.11.2014
Учні 10-х класів

5
Виступ: «Молодіжні субкультури:»за» та «проти».
20.02.2015
Батьки 7-9 класів

6
Виступ: «Як запобігти розповсюдження насилоьства в молодіжному середовищі»
24.02.2015
Педколектив

7
Групові консультації для батьків: «Як розмовляти з дитиною-підлітком, щоб не втратити взаєморозуміння та довіри»
28.02.2014
Батьки 6-8 класів

8
 Виступ:    «Ліцей – територія толерантності»
15.11.2014
Учні 5-7 класів

9
Виступ: «Толерантність: мистецтво жити разом»;

16.11.2014
Учні 8-10 класів

10
 Виступ: до Міжнародного дня толерантності благодійні акції «Творимо милосердя разом», «У країні толерантності»;
14.11.2014
Учні 1-11 класів, батьки

11
 Виступ учнів-омбудсменів «Толерантність – європейська норма»
16.11.2014
Учні 8-11 класів

12
Виступ: « Дотримання викладачами педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання   педагогічної етики»
16.10.2014
Пед колектив


Впровадження інклюзивного навчання в закладі1
Заняття з елементами тренінгу    «Навички підтримки людини з особливими потребами»  
03.12.2014
Учні 5-6 класів

2
Виступ: «Формування рівноправного та відповідального материнства і батьківства»
02.12.2014
Батьки 5-7 класів

3
Батьківський всеобуч: «Який ваш стиль батьківського виховання?» - 
16.01.2015 
батьки учнів 7-х класів

4
Лекція «Особливості впливу масмедія на школяра»
13.02.2015
Кл.керівники, представники батьківських комітетів

5
Заняття з елементами тренінгу «Дозволь собі бути щасливим» 
07.04.2015
учні з ООП

6
Заняття з елементами тренінгу  «Діти мають знати свої права»(По сторінках «Конвенції ООН про права дітей-інвалідів»)
10.04.2015
Учні 6-7 класів

7
Консультація з на тему: «Ти – Людина, а отже- унікальна і неповторна особистість»
20.01.2015
учні з ООП

8
Консультація «Релаксація, як спосіб зняти напругу після діяльності»
18.02.2015
учні з ООП

9
Індивідуальні консультації : «Яксподобатися», «Як стати приємним співрозмовником»
19.03.2015
учні з ООП

10
Заняття з елементами тренінгу «Як виховати добрі звички»
20.03.2015
21.03.2015
Учні 2-4 класів

11
Групове консультування   «Роль сім’ї у формуванні стійкої позиції у житті»
11.04.2015
Батьки 8-9 класів

12
Заняття з елементами тренінгу «Зроби себе щасливим сам»
12.05.2015
7 клас


Робота з протидії  торгівлі людьми1
Лекція «Формування моделі безпечної поведінки в разі виїзду та перебування за кордоном»
14.01.2015
9 клас

2
Виступ «Профілактика потрапляння людей у рабство»
15.01.2015
8 клас

3
 Виступ на тему «Чого найбільше потребує ваша дитина?»
13.09.2014
Батьки учнів
 8 класів

4
Виступ на  батьківському  всеобучі на тему: «Як підготувати дитину до дорослого життя?»
10–15.11.
2014
Батьки учнів
8-11 класів

5
Групові консультації для батьків: «Як розмовляти з дитиною про торгівлю людьми, секс-бізнес, насильство –на стадії підліткових побачень»
28.02.2015
Батьки 10-11 класів

6
Відеолекторій «Станція призначення :життя» з подальшим обговоренням
17.12.2014
 7 класи

7
Виступ: «Протидія торгівлі дітьми. Що таке найгірші форми праці дітей»
17.12.2014
10 клас

8
Лекція «Формування моделі безпечної поведінки в разі виїзду та перебування за кордоном»
21.01.2015
9 клас

9
Інформаційне повідомлення «Профілактика потрапляння людей у рабство»
21.01.2015
8 клас

10
Виступ «Якщо ви збираєтесь працювати за кордоном»
23.01.2015
Батьки 5-6 класів


Робота з попередження будь-яких проявів насильства1
Виступ  «Ми- проти насильства. Відчуй довіру»
16.10.2014
10 клас

2
Виступ: « Навчить своїх дітей правилу «Тут мене не торкайся».
04.04.2015
Батьки3-4 класів

3
Ознайомлення з пам’яткою «Як навчитись захищатися від насильства серед однолітків»
 23.01.2015
7-8 клас

4
Диспут: «Бити чи не бити: ось у чому питання? Виховні методи  у сім»ї»
24.01.2015
Батьки 2-3 класів

5
Виступ «Інноваційні форми роботи з молоддю щодо профілактики насильства»
27.11.2014
МО кл керівників

6
Виступ:«Сьогодення вимагає: профілактика насильницьких дій у родинах та класних колективах»
11.11.2014
Парламент

7
Виступ:  «Ми проти насильства-Відчуй довіру»
12.11.2014
10 клас

8
Виступ: «Позитивний клімат у сім’ї – запорука здорової сім’ї»
14.11.2014
Батьки 7-8 класів

9

Виступ :«Поняття насильницької поведінки, її ознаки та класифікація»

11.11.2014
Кл. керівники

10

Виступ : «Насильство у сім»ї: насильство щодо жінок та дітей»

30.10.2014
педколект

11
Консультації «Виявлення та профілактика насильства в сім'ї , класі та позашкільному середовищі»
15-18.02.2015
учні,батьки, вчителі

12
Виступ на годині спілкування : «Доброта – одна з головних чеснот людини»
16.01.2015
8 клас

13
Виступ «Батьки – головні вихователі. Ні насильству в сім’ї!»
16.01.2015
Батьки
5-6 класів

14
Групові консультації для батьків: «Як розмовляти з дитиною про торгівлю людьми, секс-бізнес, насильство –на стадії підліткових побачень»
28.02.2015
Батьки 10-11 класів


Робота з учнями «групи ризику»1
Виступ «Роль соціально-психологічної служби у професійній роботі з учнями групи ризику та учнями соціально незахищених категорій»

12.11.2014

Класні керівники
8-11 класів


2
Групові консультації  : «Поведінка у закладі», «Користування мобільними телефонами», «Ведення здорового способу життя», «Шкідливий вплив тютюну на підлітковий організм», «Зловживання алкоголем» .
16.09.2014
20.10.2014
19.11.2014
(за потребою)
Учні «групи ризику»

3
Проведення психолого-педагогічного консиліуму на тему «Хто такий  учень «групи ризику» ?
-    розробка рекомендацій для роботи педагогів з девіантними дітьми.;
-    розробка рекомендацій для покращення дисципліни на уроках.
20.10.2014
(за потребою)
Вчителі-предметники, кл.керівники, наставники

4
Виступ: «Адміністративна та кримінальна відповідальність учнів за скоєння правопорушень та злочинів»
17.09.2014
Учні «групи ризику»

5
Індивідуальні консультації:
«Дотримання прав дитини в сім»Ї»,
«Стилі сімейного виховання»,
«Сила та значення особистого прикладу батьків»,
«Що вагоміше: спадковість чи виховання?»
16.09.2014
20.10.2014
19.11.2014
(за потребою)
Батьеи дітей «групи ризику»

6
Індивідуальні консультації «Корекція особистої позиції учня та статусу в класному колективі.»
03.10.2014-05.10.2014
Батьки дітей «групи ризику»

7
Індивідуальні консультації: «Ведення здорового способу життя», «Шкідливий вплив тютюну на підлітковий організм», «Зловживання алкоголем» . «Культура спілкування з однолітками та вчителями», «Здоров’я-це головна  умова  успіху людини», «Здоров’я-це ще не все, але без здоров’я все-ніщо»
01.10.2014-05.10.2014
 Учні «групи ризику»

8
Індивідуальні консультації ї  з питань мотивації до навчання, підвищення рівня успішності, з питань профорієнтації тощо
«Я в класному колективі», «Моє майбутнє починається сьогодні»,
«Визначення майбутньої  професії –вибір життєвого шляху»
05.01.2015-20.01.2015
 Учні «групи ризику»

9
Виступ: «Керівництво процесом самовиховання, саморозвитку особистості.»

12.12.2014
Кл.керівники учнів «Групи ризику»

10
Виступ: «Роль дитячих та молодіжних організацій, товариств, об`єднань у формуванні національної самосвідомості і патріотизму.»
15.01.2015
Кл.керівники учнів «Групи ризику»

11
Виступ: «Вироблення у школярів навиок та звичок законопослушності і правомірної поведінки.»

03.03.2015
Кл.керівники учнів «Групи ризику»

12
Виступ: «Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізації їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності».

04.05.2015
Батьки дітей «групи ризику»

14
Виступ: «Профорієнтація-метод формування мотивації до навчання»
22.12.2014
Батьки, педагоги 7-8 класів

15
Індивідуальні консультації ї  з питань профорієнтації
 «Моє майбутнє починається сьогодні»,
«Визначення майбутньої  професії –вибір життєвого шляху»
05.02.2015-20.02.2015
Учні 7-11 класів

16
Виступ : «Сучасному учню про потреби ринку праці»
23.04.2015
11 клас


Робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
1
Заняття з елементами тренінгу: «Створення умов для формування соціальної компетентності учнів загальноосвітнього закладу»             
19.01.2014
Діти-сироти та діти трудових мігрантів

2
Виступ   «Соціальний захист  дітей-сиріт»
15.09.2014
  засідань МО класних керівників

3
Індивідуальні консультації ї  з питань мотивації до навчання, підвищення рівня успішності, з питань профорієнтації тощо
«Я в класному колективі», «Моє майбутнє починається сьогодні»,
«Визначення майбутньої  професії –вибір життєвого шляху»
05.01.2015-20.01.2015
  Діти-сироти

4
Виступ: «Керівництво процесом самовиховання, саморозвитку особистості.»

12.12.2014
Кл.керівники  дітей-сиріт

5
Виступ: «Роль дитячих та молодіжних організацій, товариств, об`єднань у формуванні національної самосвідомості і патріотизму.»
15.01.2015
Кл.керівники  дітей-сиріт

6
Виступ: «Вироблення у школярів навиок та звичок законопослушності і правомірної поведінки.»

03.03.2015
Кл.керівники  дітей-сиріт

7
Виступ: «Розвиток творчого потенціалу учнів, реалізації їх нахилів і здібностей у різних сферах діяльності».

04.05.2015
Опікуни дітей-сиріт

8
Індивідуальні консультації:
«Дотримання прав дитини в сім»Ї»,
«Стилі сімейного виховання»,
«Сила та значення особистого прикладу батьків»,
«Що вагоміше: спадковість чи виховання?»
16.09.2014
20.10.2014
19.11.2014
(за потребою)
Опікуни дітей-сиріт

9
Індивідуальні консультації «Особиста позиція учня та його статус в класному колективі.»
03.10.2014-05.10.2014
Опікуни дітей-сиріт

10
Заняття з елементами тренінгу «Зроби себе щасливим сам»
12.05.2015
діти-сироти
учениця 7 класу

11
Індивідуальні консультації : «Яксподобатися», «Як стати приємним співрозмовником»
19.03.2015
Діти - сироти


Робота з дітьми трудових мігрантів , з учням постраждалими, внаслідок переселеним, біженцями, членам їх сімей і родичами загиблих в ході АТО.1
Індивідуальні консультації : «Яксподобатися», «Як стати приємним співрозмовником»
19.09.2014
Діти зазначених категорій

2
 Виступ : «Застосування вимог   Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
15.09.2014
Педколектив

3
 Виступ:    «Ліцей – територія толерантності»
15.11.2014
Учні 5-7 класів

4
Виступ: «Толерантність: мистецтво жити разом»;

16.11.2014
Учні 8-10 класів

5
 Виступ: до Міжнародного дня толерантності благодійні акції «Творимо милосердя разом», «У країні толерантності»;
14.11.20145
Учні 1-11 класів, батьки

6
 Виступ учнів-омбудсменів «Толерантність – європейська норма»
16.11.2014
Учні 8-11 класів

7
Виступ: « Дотримання викладачами педагогічного такту, делікатності в спілкуванні з учнями, дотримання   педагогічної етики»
16.10.2014
Пед колектив

8
  Виступ: «Роз`яснювальна робота щодо законодавства, яке регулює права біженців, інших іноземців та осіб без громадянства, у тому числі при вирішенні питання щодо сприяння їхньому працевлаштуванню»
22.09.2014
Батьки дітейтрудових мігрантів , дітей,постраждалі, внаслідок переселення,  з сімей і родичам загиблих в ході АТО. 

9
Індивідуальні консультації:
«Дотримання прав дитини в сім»Ї»,
«Стилі сімейного виховання»,
«Сила та значення особистого прикладу батьків»,
«Що вагоміше: спадковість чи виховання?»
16.09.2014
20.10.2014
19.11.2014
(за потребою)
 Батьки та особи, що їх заміняють

10
Індивідуальні консультації «Особиста позиція учня та його статус в класному колективі.»
03.10.2014-05.10.2014
 Батьки та особи, що їх заміняють

11
Виступ : «Сучасному учню про потреби ринку праці»
23.04.2015
11 клас

Соціально-перетворювальні
1.
Інформаційно-роз’яснювальний тиждень щодо інклюзивного навчання «Рівний-рівному»
02-06.12.2014
1-11 класи, пед колектив

Заняття з елементами тренінгу «Навички підтримки людини з особливими потребами»№1
10.01.2014;
Учні-6-7 класів

2.
Тиждень права
09-13.12.2014
1-11 класи, пед колектив

Заняття з елементами тренінгу «Я-омбудсмен!»
20.10.2014
Учні-омбудсмени

Заняття з елементами тренінгу «Як набути практичних навичок у житті»
27.10.2014
Учні 11 класу

Заняття з елементами тренінгу «Профілактика правопорушення серед підлітків»
17.12.2014
Учні 8 класу

Заняття з елементами тренінгу «Формування рівноправного та відповідального материнства і батьківства»
18.02.2015
Учні 11 класу

Заняття з елементами тренінгу «Наші права – щасливе дитинство»
04.02.2015
Учні 8 класу

Заняття з елементами тренінгу «Зробимо Інтернет безпечним для дітей»
08.12.2014
Учні 8 класу


3.

Тиждень соціальної підтримки «Свідоме теперішнє-щасливе майбутнє»
06-09.04.2015
1-11 класи, пед колектив

Заняття з елементами тренінгу «Занурення в професію»
06.04.2015
Учні 11 класу

Заняття з елементами тренінгу «Вплив телебачення на свідомість молоді»
06.04.2015
Учні 10 класу

Заняття з елементами тренінгу «Підготовка учнів до свідомого вибору професії»
08.04.2015
Учні 9 класу

Заняття з елементами тренінгу «Алкоголь: фактори ризику»
08.04.2015
Учні 10 класу

Виступ на тематичній нараді присвяченій Міжнародному дню інвалідів на тему: «Діти з особливими освітніми потребами. Соціально-психологічний супровід»
01.12.2014
Педколектив


4.
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №1
13.09.2014
5 клас

Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №2
11.10.2014
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №3
08.11.2014
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №4
13.12.2014
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №5
18.01.2015
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №6
07.02.2015
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №7
14.03.2015
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №8
11.04.2015
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №9
12.05.2015
Заняття з елементами тренінгу «Я вчуся захищати свої права» №10
16.05.2015

5.
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №1
13.09.2014
Діти сироти, діти трудових мігрантів, учні постраждалі, переселені, біженці, членам їх сімей і родичам загиблих в ході АТО.

Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №2
11.10.2014
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №3
08.11.2014
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №4
13.12.2014
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №5
17.01.2015
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №6
07.02.2015
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №7
14.03.2015
Заняття з елементами тренінгу «Моє соціальне Я» №8
11.04.2015
6
Заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»  №1
07.11.2014
9-клас

Заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»  №2
12.12.2014
Заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»  №3
16.01.2015
Заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»  №4
14.02.2015
Заняття з елементами тренінгу «Техніки пошуку праці»  №5
13.03.2015
7
Заняття з елементами тренінгу «Володіння собою у ситуаціях що травмують»
17.09.2014
8 клас

8
Заняття з елементами тренінгу на тему: «Формування соціальних навичок і умінь в учнів щодо запобігання ризику ВІЛ-інфікування»
4.12.2014
10 клас

9
Батьківський  всеобуч
1) «Як підготувати дитину до дорослого життя?»
2) «Основні  принципи сімейного виховання»
10–15.11.2014

30.03-04.04.

2015
Батьки учнів 8-11 класів

10
Заняття з елементами тренінгу «Який ваш стиль батьківського виховання?»
12-15.01. 2015
Батьки учнів 8 класу

11
Заняття з елементами тренінгу на тему: «Створення умов для формування соціальної компетентності учнів загальноосвітнього закладу»             
19.01.2015
Учні 10 класу

Робота за проектами
1.
Формування учнівських агітбригад як попередження соціально-негативних явищ   (2013-2015рр.)
15.09.2014-30.05.2015
Учні 8-10 класів

Організаційні:
1
 Оформлення  плану роботи на  2014-2015 навчальний рік,  щомісячних, щотижневих планів роботи
03- 08.09.2014
01.09.2014
15.09.2014
до 20.09.2014
самостійно

2
Оформлення та упорядкування списків та необхідної документації для роботи соціального педагога.
03-30.09.2014
самостійно

3
Підготовка документів для організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 
1-10.09.2014
самостійно

4
Оформлення    соціального   паспорту класів та школи.
1-15.09.2014
самостійно

5
Оформлення актів обстеження  побутових умов дітей пільгових категорій
09-10.2014
у разі необхідності
самостійно

6
Оформлення та поновлення інформації для інформаційно – консультивного куточка соціального педагога для вчителів, учнів та батьків
Раз у квартал
самостійно

7
Участь у педагогічних семінарах та педрадах
Згідно річного плану роботи ліцею
самостійно

8
Підготовка до виступів на батьківських зборах, семінарах, нарадах
За планом роботи ліцею
самостійно

9
Відвідування нарад при директорі, нарад педколективу
Щомісяця
самостійно

10

Участь у засіданні методичної ради

03.09.2014
21-29.11.2014
29.12-04.01.2015
23.02-01.03.2015
27.04-03.05.2015
самостійно

11
Систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, спостереження, ведення обліку дітей соціально-вразливих категорій;
щотижнево
самостійно

12
Оформлення документів на літнє оздоровлення дітей пільгових категорій
Починаючи з 19.05.2015
самостійно

13
Складання плану роботи ліцею на 2014-2015 н.р.
05.05-31.08
2015
самостійно

14
Підготовка і подача інформації:
Оновлення інформації про стан охоплення працівниками психологічної служби соціально - психологічним супроводом дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

10.09.2014
самостійно

15
Моніторинг стану супроводу учнів з особливими освітніми потребами
до 18.09.2014

самостійно

16
Впровадження у практику діяльності алгоритму взаємодії працівників психологічної служби системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центри соціально-психологічних служб для сім’ї, дітей та молоді)
до 25.09.2014самостійно

17
Оновлення інформації банку даних щодо обліку дітей, які схильні до вчинення правопорушень, бродяжництва та жебрацтва, вживання алкоголю, наркотичних речовин
до 08.10.2014


самостійно

18
Оновлення інформація про стан охоплення працівниками психологічної служби соціально - психологічним супроводом дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах
до 08.10.2014

самостійно

19
–  інформація  про участь працівників психологічної служби у реалізації пункту 13 наказу МОН України від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Національної  кампанії  «Стоп  насильству» на період до 2015 року"
до 08.10.2014

самостійно

20
інформація  про участь працівників психологічної служби у реалізації: 
§  пунктів 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5 наказу МОНмолодьспорт України від 03.08.2012 №888 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року";
§   моніторинг стану обстеження працівниками психологічної служби  умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
§  Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;
§   Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року ;
§  Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки;
§  пунктів 3.6, 3.7, 3.9 наказу МОНмолодьспорт України від 19.07.2012 №827 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року”;
§  Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до    2015 року
до 27.10.2014,
до 20.04.2015
самостійно

21
Написання статей до фахових видань, методичних посібників
01.09-31.05.2015.
самостійно

22
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, творчих групах;
За планом закладу
самостійно

23
Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень
За планом проведення
самостійно

24
Підготовка до проведення виховних бесід, тренінгів, інтерактивних занять
 За планом
самостійно

25
Відвідування міських методичних об’єднань соціальних педагогів.
06.11.2014
самостійно

26
Робота в творчій групі соціальних педагогів та психологів
09.01.201527
Робота з документами: опрацювання  нормативно-правових актів, написання листів, інформацій тощо.
09.04.2015

самостійно

28
Підготовка звітів:    аналітичного звіту,   статистичного звіту
щомісячно

самостійно

щотижнево

20.04-08.05.
2014

29
Складання плану роботи закладу на 2015-2016н.р.
05.05-31.08
2015
самостійно

Немає коментарів:

Дописати коментар