субота, 16 листопада 2013 р.

Ж У Р Н А Л обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення

Додаток 1
до Порядку взаємодії суб’єктів    
соціальної роботи із сім’ями, які
опинилися у складних
життєвих обставинах


№ з/п
Дата отримання заяви (повідомлення)
ім’я, по батькові особи, щодо якої вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка вчинила насильство в сім’ї
Місце проживання
Наявність у  сім’ї  неповнолітніх дітей (зазначити прізвище, ім’я та рік народження дитини)
Стислий зміст чи повідомлення
Вжиті заходи
Дата складання акта з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення
1
2
3
4
5
6
7
8
9пʼятниця, 15 листопада 2013 р.

АКТ ОПИСУ МАЙНА НЕПОВНОЛІТНЬОГО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор закладу "___"
_____________(ПІБ)


АКТ ОПИСУ МАЙНА
НЕПОВНОЛІТНЬОГО АБО МАЛОЛІТНЬОГО,
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОФОРМЛЕННЯ ОПІКИ ПІКЛУВАННЯ

Цей опис майна, що залишилося__________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити причину опису)

складено “______” ______________200__року комісією в складі____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в присутності громадян (понятих) __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Майно належить____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини, яка обстежується)

яка проживає____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(точна адреса місця проживання)


Перелік майна:

№ п/п
Назва предметів (зазначити хзарактерні ознаки кожного предмета  і  ступінь їх зношеності
Кількість
Вартість
Сума
Прим
Предметів
Грн.
Коп.
Грн.
Коп.

1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10. 11. 12. 13. 14. 15.