субота, 7 грудня 2013 р.

Методика «Соціометрія» (розроблена Я. Морено)Соціометрична техніка  застосовується для діагностики міжособистісних і міжгрупових стосунків у цілях їх зміни, покращення та вдосконалення. За допомогою соціометрії можна вивчати типологію соціальної поведінки людей в умовах групової діяльності, робити висновки щодо соціально-психологічної сумісності членів конкретних груп.
Мета проведення соціометричної процедури:
а) вимірювання ступеня згуртованості або роз’єднаності в групі;
б)            виявлення «соціометричних позицій», тобто співвідносного авторитету членів групи за ознаками симпатії або антипатії, де накрайніх полюсах виявляються «лідер» групи і «знехтуваний»;
в) виявлення внутрішньогрупових підсистем, згуртованих утворень, на чолі яких можуть бути свої неформальні лідери.
Соціометричне дослідження проводиться груповим методом. Його проведення вимагає до 15 хв. Воно дуже корисне в прикладних дослідженнях, особливо під час роботи зі вдосконалення стосунків у колективі. Але воно не є радикальним способом, за допомогою якого можливе вирішення внутрішньогрупових проблем, причини яких слід шукати не в симпатіях і антипатіях членів групи, а в більш глибоких джерелах.
Соціометрична процедура
Членам групи пропонується відповісти на запитання, які дають можливість визначити симпатії й антипатії один до одного, до лідерів, членів групи, яких група не приймає.

Приклади запитань, що використовуються під час проведення:
Уявіть наступну ситуацію. Ви усім класом вирушили у подорож морем.
1.Вам запропонували когось із однокласників обрати капітаном корабля? Хто це буде?
2.Кого б  із однокласників ви не хотіли бачити на капітанському містку?
Увечері, усім класом,  ви пішли до ресторану відсвяткувати початок своєї подорожі.
3.З ким би із однокласників ви хотіли відсвяткувати початок свої мандрівки, тобто сидіти за одним столом?
4.З ким би із однокласників ви не хотіли відсвяткувати початок свої мандрівки?

Випробовуваним пропонують обирати суворо фіксовану кількість членів групи. Наприклад, у групі з 30 осіб кожному пропонують вибрати лише до 5 осіб. Кількість обмеження числа соціометрич­них виборів отримала назву «соціометричного обмеження» або «ліміту виборів».
У даний час прийнято вважати, що для груп у 25—35 учасників мінімальна кількість «соціометричного обмеження» повинна вибиратися в межах 4—5 виборів.
Обробка результатів Соціоматриця. Спочатку слід побудувати найпростішу соціоматрицю. Приклад подано в таблиці, наведеній нижче. У таблицю окремо заносять відповіді з ділових та особистісних стосунків.
Вертикально записуються за номерами прізвища всіх членів групи, що досліджується; горизонтально — тільки їх номер. На відповідних перетинах цифрами познача­ють тих, кого вибрав кожний випробовуваний.
Аналіз соціоматриці з кожного критерію дає достатньо наочну картину взаємосто­сунків у групі. Можуть бути побудовані сумарні соціоматриці, які дають картину виборів з декількох критеріїв, а також соціоматриці за даними міжгрупових виборів. Основна цінність соціоматриці — можливість представити вибори в числовому вигляді, що у свою чергу дозволяє проранжувати членів групи згідно з кількістю отриманих і наданих виборів, встановити порядок впливів у групі. Соціограма. Це графічне зображення реакції випробовуваних один на одного. Со­ціограма дозволяє провести порівняльний аналіз структури взаємостосунків у групі в просторі на деякій площині за допомогою спеціальних знаків (мал. нижче). Вона дає наочне уявлення щодо внутріїпньогрупової диференціації членів групи за їх статусом (популярністю). 


Немає коментарів:

Дописати коментар