субота, 2 листопада 2013 р.

ЧЕТВЕР ТИЖДЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ «Свідоме теперішнє - щасливе майбутнє» А.Полударова, В.Щорс

ЧЕТВЕР

Девіз дня:
Богам  шана, батькам - честь
Солон

Заходи
З ким проводиться
1
Практичне заняття на тему: «Близькі стосунки та прийняття правильного рішення»
дівчатка 9 класу
2
Засідання лінійки активу
Виступ для членів учнівського активу на тему: «Сім’я  - осередок любові та поваги»
учні 7-9 класів (15-20 осіб)
3.
Тренінгове заняття «Формування рівноправного та відповідального материнства і батьківства»
учні 11 класу
4.
Ліцейна пошта

5.
Під час перерв лунає музика живої природи
учні 1-11 класів
педколектив

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Тема. Близькі стосунки та прийняття правильного рішення.
Місце проведення: центр планування сімї та репродуктивного здоров’я
Цільова аудиторія: дівчатка 9 класу

ЗАСІДАННЯ ЛІНІЙКИ АКТИВУ 

Виступ для членів учнівського активу на тему: «Сім’я  ¾ осередок любові та поваги»
Цільова аудиторія: учні 7-9 класів (15-20 осіб)

Однією з найбільших цінностей, створених людством за десятки тисяч років, є сім’я.  Сім’я – це група людей, яка складається з мешканців, що проживають в одному помешканні та знаходяться у законних відносинах один з одним як подружжя або батьки та діти (також можливо, включення розширеної групи людей, що мають кровну спорідненість, законно всиновлених).
 Сім’я як «первинна клітинка суспільства» має великий вплив на психологічне здоров’я її членів, їхнє щастя та благополуччя, на виховання дітей, моральні цінності та на формування моделі поведінки в соціумі.
Психологічне здоров’я, психологічний клімат в сім’ї відбуваються на емоційному рівні та відносно стійкому психологічному стані та настрої. Психологічний клімат сім’ї впливає на міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, самооцінку, саморегуляцію себе як особистості, на життєдіяльність і життєздатність сімейного колективу загалом.
Сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом характеризуються доброзичливістю, згуртованістю, високою вимогливістю подружжя один до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної задоволеності в сім’ї. Важливий показник психологічного клімату — прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення дозвілля при одночасній відкритості сім’ї, її широких соціальних контактах.
Якщо усі показники сприятливого клімату у вас співпали, то ви щаслива родина.
На сьогоднішній день людство зробило значний крок уперед, відбулися загальносвітові зміни, дещо змінилася модель сім’ї та роль у ній чоловіка й дружини. Як свідчать соціологічні дослідження, в Україні дуже міцні сімейні цінності, бо інститут сім’ї для українців стоїть на першому місці серед усіх типів цінностей.
Гуманізація сімейного виховання базується на ставленні до дитини та її духовного життя як до самодостатнього індивідууму. Звісно, родини різні, ставлять у вихованні різні акценти і вчать дітей на різних ідеалах. Тому анкетування проведене Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України свідчить, що батьки визначають  для своїх дітей такі життєві цінності:
здоров’я — 61,6%
матеріальний добробут — 55%
освіта — 51,6%
сім’я — 50%
робота — 48,3%
права людини, свобода  та житло — 28%
моральність,  кохання — 25%
дружба — 23,3%
гроші, кар’єра — 21,6%
патріотизм — 8,3%
мистецтво, краса — 3,3%.
Як бачимо, на перших місцях в українських батьків займають цінності особистого життя, а цінності другого рівня (суспільства і культури) на останньому місці і не набирають навіть 10%.
Відповіді молодих людей, в більшості збігаються з думкою батьків, які визначають своїми пріоритетами навчання, кар’єру та матеріальне забезпечення. Інститут сімї як цінність вибрало 97% респондентів. Щодо того, на чию допомогу вони найбільше розраховують, то перші місця зайняли церква і сім’я.
Аналізуючи узагальнені результати дослідження Вінницького технічного ліцею з даної проблеми, можна зробити висновок, що дівчата старшої школи зосереджені на створенні сім’ї і особистих переживаннях, в той же час юнаки для себе вважає головною можливість реалізуватися в діяльності, матеріально забезпечити себе. Така тенденція може свідчити про традиційний для українського суспільства розподіл ролей чоловіка і жінки й сталі ґендерні стереотипи.
Згідно формули родинного виховання, батьки не лише фізіологічно продовжуються в дітях, а й у їхній поведінці, світогляді та світосприйнятті.
Існує два варіанти сценарію життя.
Уявімо собі, що одного дня рибка, плаваючи в річці, помітить зірваний вітром листок, що пропливає нею. І рибка, і листок обоє пливуть у воді, але що таки все таки є суттєво різним у їхньому плаванні?
Ось так і ви можете прожити свої молоді роки активно, як «рибка», або ж пасивно, як самотній «листок». Риба сама вибирає, пливти їй проти  течії чи за течією. Пливти за течією, звичайно, набагато легше, але, пливучи проти течії річки, риба має багату поживу і, таким чином, власне і живе.
Осінні листки  просто пливуть за течією, у них нема вибору, і вони назавжди залишаються там, куди приб'є їх хвиля.
Подумки визначте, згадавши своє життя  Хто ви: рибка чи листок?
1-й сценарій - пасивний - пливти за течією: дозволяти ва­шому минулому визначити ваше майбутнє; ви сьогоднішній - про­стий статист;
2-й сценарій - активний - створювати ваше майбутнє сьо­годні; з минулого взяти те, що б хотіли взяти в подорож до щас­ливого майбутнього, негатив за­лишити позаду, дозволити вашо­му уявному щасливому майбут­ньому впливати на вас сьогодні.
Треба мати на увазі, що, не­залежно від обставин, вибір сце­нарію життя залежить від люди­ни. Людина може сама погірши­ти своє життя, обравши собі па­сивний сценарій.
Ми є або творцями своєї долі, або пливемо за течією.
Послухайте будь ласка притчу і зробіть для себе висновки.

Самотня зірка
Колись давно нічне небо було зовсім темним. На ньому не було зірок, крім однієї маленької зіро­чки. Вона жила високо в небі і, коли оглядалася навколо, помі­чала, що зовсім одна. Від цього їй ставало сумно. їй дуже хотіло­ся бачити на небі інші зірки, ло­вити їхні промені й дарувати їм своє світло.
Якось зірочка вирушила на Землю до самотнього, старого, мудрого чоловіка, який мешкав на високій горі. Коли вона його знайшла, то запитала: «Чи мо­жеш ти мені допомогти? Мені так самотньо на небі. Ні з ким пого­ворити, нікому подарувати своє світло. Іноді я навіть плачу - на­стільки мені самотньо».
Він знав цей стан: тоді зникає бажання гратися, їжа стає несма­чною і не співаються веселі пісні... Йому сподобалася мале­нька зірочка. А оскільки він був дуже мудрим, то пообіцяв, що допоможе їй. Спочатку старець пішов у свою хатинку і взяв бли­скучий чарівний мішечок. Він від­крив його, засунув туди руку і ді­став безліч блискучих зірочок.
Один змах руки - і по всьому небу засяяли тисячі яскравих зірочок. «Поглянь, - сказав старий. - Ди­вовижно! Тепер на небі багато зірочок, це твої брати і сестри. Ти можеш з ними розмовляти, дарувати їм своє світло і ловити їхні промені. Але я хочу, щоб па­м'ять про тебе назавжди зали­шилось тут, на Землі. Я створю на чомусь незвичайному твоє зо­браження. Він плеснув у долоні - і зображення маленької зіроч­ки раз і назавжди залишилось на Землі. І тут закінчується ця істо­рія.
Ти здогадався, як саме муд­рий чоловік зберіг зображення зірочки? Дістанемо яблуко. Так, у кожному яблуці є місце для ща­сливої маленької зірочки. Погля­ньмо уважніше, чи справді у цьо­му яблуці є маленька зірочка.
Розрізаємо яблуко горизонта­льно, так, щоб отримати дві рів­них половинки і показати зірочку.
Тепер стань у вигляді зіроч­ки. Тут, у середині, наша зірочка дуже тепла. Там її сила, необхід­на, щоб посилати світло якнай­далі, до інших зірок чи до нас, на Землю.
Тепер витягни руку назад і уяви собі, що з твоїх рук ллється світло зірки, яке сягає інших зі­рочок і дітей на Землі. Відчуй ру­кою тепло зірки, а іншою - тепле світло, яке дає твоя зірка. А те­пер покажи мені, як твоя зірка повільно переміщується небом - пересувайся кімнатою дуже ма­ленькими кроками.

Рефлексія
Чому мудрий чоловік допо­міг зірочці?
Чи можеш ти описати, що відчувала маленька зірочка, коли знайшла на небі багато бра­тів і сестер?
З ким ти розмовляєш, коли тобі самотньо?
Чи знаєш ти інших людей, яким іноді буває самотньо?
Що ти відчуваєш, якщо зробиш для когось щось приємне?

ТРЕНІНГОВЕ   ЗАНЯТТЯ
«ФОРМУВАННЯ РІВНОПРАВНОГО  ТА   ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАТЕРИНСТВА   
І   БАТЬКІВСТВА»

Мета: ознайомити учасників тренінгу з технологією прийняття відповідальних рішень як за своє життя, так і за життя маленької людини, сформувати у них відповідальне ставлення до власних вчинків та рівноправного прийняття участі у вихованні дитини.
Матеріали: фліп-чарт, альбом формату А1, стікери, плакат з малюнком пісочного годинника, ручки, маркери, папір формату А4, А5, скотч.
Цільова аудиторія: учні 11 класу
Орієнтовна тривалість тренінгу: 180 хв.Під час перерв лунає музика живої природи

Ліцейна пошта (упродовж тижня)

Немає коментарів:

Дописати коментар