вівторок, 12 березня 2013 р.

Тренінг "Творення лідерської стратегвї"


«Творення лідерської стратегії»

Мета тренінгового заняття: стимулювати учасників до розвитку лідерських якостей; сприяти розвитку навичок самопізнання, самовиховання, самоаналізу; налаштувати учасників на успіх, прагнення досягнення позитивних результатів у своїй діяльності.

Види роботи
Орієнтована тривалість, хв.
Матеріали
1.    
Вправа «Привітання»
5

2.    
Вправа «Повторення правил роботи»
10
Плакат із правилами
3.    
Вступне слово тренера


4.    
Вправа «Очікування від тренінгового заняття»
5
Плакат з малюнком кошика, стікери, ручки
5.    
Мозковий штурм «Хто такий лідер?»
10
Фліп-чарт, блокнот формату А-3, маркери
6.    
Вправа «Коло знань»
15
Картки з інформаційним повідомленням
7.    
Вправа «Яка ви людина?»
Тест «Самооцінка»
5
Бланк з тестом, ручки
8.    
Рухлива гра «Атоми»
5

9.    
Вправа «Життєві ситуації»
10

10.              
Підбиття підсумків. Вправа «Очікування»
10
Аркуші з порадами лідеру
Приблизний час
80


1. Вправа «Привітання»
Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками групи та налаштуванню на роботу у групі.
Вправу починає тренер, а потім  підхоплює один з учасників. Тренер говорить привітання або комплімент у такій формі: «Привіт усім, у кого в цей момент хороший настрій!» Ті, кого стосуються ці слова, відповідають: «Привіт!». А якщо був сказаний комплімент, то ті з учасників, яких він стосується, відповідають: «Дякую!». Вправа повторюється кілька разів, а потім правила змінюються. Тепер привітання мають звучати так: «Здраствуйте всі, хто добрий і справедливий!» чи комплімент: «Чудово виглядають усі хитрі й завбачливі». Вислів має містити якусь характеристику стану, рису характеру тощо. Ті учасники, які, на їхню думку, мають названу рису, повинні хором говорити: «привіт» чи «дякую» залежно від того, що це було: привітання чи комплімент, а решта учасників – мовчать.

2. Вправа «Повторення правил роботи»
Мета: повторити правила роботи групи, сприяти створенню робочої та доброзичливої атмосфери під час заняття.
Тренер пропонує згадати, які правила група встановила під час першого заняття. Пропонується розділити учасників на підгрупи та пригадати прислів’я чи пісню, які б могли проілюструвати те чи інше правило.

3. Вступне слово тренера.
Я дуже радий Вас сьогодні тут бачити усіх. На цьому занятті ми продовжимо нашу з вами плідну роботу і навчимо розвивати у собі лідерські якості, якими повинен володіти лідер, дамо відповідь на запитання: «Чи в кожній ситуації необхідний лідер?», познайомимося з видами лідерів та дізнаймося, які лідерські ролі виконує кожна людина за своє життя. 

4. Вправа «Очікування від тренінгового заняття»
Мета: визначення очікувань учасників щодо заняття.
Тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Вислів записують на стікерах і прикріплюють на плакаті з зображенням кошика.

5. Мозковий штурм «Хто такий лідер?»
Тренер пропонує учасникам висловити свої думки з приводу індивідуума, якого називають «лідер». Усі відповіді учасників записуються на фліп-чарті. Потім тренер узагальнює їх разом з учасниками тренінгу.
Після вироблення групою визначення поняття «лідер», тренер дає академічне визначення поняття «лідер».
Лідер (від англ. Leader – ведучий, керівник) авторитетний член групи, якому всі інші члени групи надають право приймати відповідальні рішення, які стосуються їх інтересів та визначають спектр і характер діяльності усієї групи, у значимих для них ситуаціях, подіях.

6. Вправа «Коло знань»
Мета: навчити учасників тренінгові заняття самостійно, швидко, ефективно засвоювати та передавати інформацію, познайомити з різними видами лідерів.
Тренер об’єднує  учасників у чотири підгрупи (наприклад, за порами року). Кожна група протягом 5 хвилини вивчають інформацію «Види лідерів» зі своєї картки. Після цього один учасник з підгрупи іде до іншої групи й розповідає опрацьовану інформацію та вислуховує інформацію команди. І так по колу. Після цього тренер обговорює з учасниками отримані знання.

Картка 1. Лідер-генератор ідей
                  Лідер, що вміє «фільтрувати»
Лідер-генератор ідей -   високорозвинений інтелект, помножений на  потужну активність, ініціативність, не традиційність, але разом із тим його не слід обтяжувати відповідальністю за втілення своїх ідей та пропозицій. Йому не можна доручати рутинну роботу.

Лідер, що вміє «фільтрувати» -  «фільтрує» всі пропозиції і рекомендації за критерієм реальності і практичної користі. Він не дуже переймається справою і не надихає інших, але вправно відмежовує порожнє від перспективного. Його не виводить із рівноваги й не лякає копітка робота з документацією та паперами.

Картка 2. Лідер-організатор
                  Лідер-стратег
Лідер-організатор - людина, здатна організувати виконавців і довести з ними до   кінця заплановану роботу. Головне — їй треба добре пояснити, що слід зробити, а вже у який спосіб — вона вирішить сама.
        Лідер-стратег - розподіляє обов’язки. Без його відома до групи не залучають нових людей. Він формулює ідейний напрямок, мету групи і підсумкове рішення.

Картка 3. Лідер-інформаційний агент (комунікатор)
                  Емоційний лідер
          Лідер-комунікатор або лідер-інформаційний агент постійно знаходиться у пошуку потрібної інформації. Розробляє рекламу своєї команди. Таку роботу ефективно може виконувати людина комунікабельна, яка має завжди тримати свою лінію, уміти промовчати, коли це потрібно, і не наговорити зайвого.
        Емоційний лідер - діє як заземлювач, знімає напруження, конфліктність, агресивність, тривожність, неадекватну підозріливість. Однак від нього можна чекати ознак нерішучості, бездіяльності в критичній ситуації.

Картка 4. Лідер-орбітр
                  Режимний лідер
Лідер-арбітр -  розв’язує між членами групи сварки, конфлікти, непорозуміння, тощо. У цих випадках далеко не завжди і не одразу біжить скаржитися керівництву, а намагаються з’ясувати самі, в своєму колі.
     Режимний лідер – відповідає за те, щоб справа була завершена вчасно і виконана якісно. Він стежить за порядком, виявляючи педантизм і вимогливість, проте може перейматися з приводу дрібниць і обмежувати свободу дій  інших членів групи.

7. Вправа «Яка ви людина?»
Тест «Самооцінка»
З поданих слів оберіть 40 і розташуйте їх у 2 колонки: в одній 20 слів, які характеризуватимуть позитивні риси вашого ідеалу, а в іншій 20 слів, яких, на вашу думку, не повинен мати ідеал.
Слова, що характеризують окремі риси людей: акуратність, безпечність, сприйнятливість, гордість, грубість, життєрадісність, турботливість, сором’язливість, заздрісність, злопам’ятливість, щирість, вишуканість, капризність, легковір’я, повільність, мрійність, наполегливість, ніжність, невимушеність, нервозність, нерішучість, нестриманість, чарівність, уразливість, обережність, чуйність, педантичність, рухливість, рішучість, самозабуття, стриманість, жалісливість, терпимість, боягузтво, захопленість, завзятість, поступливість, холодність, ентузіазм.
Обробка результатів
Порахуйте кількість позначених рис у першому і в другому стов­пчиках, складіть їх і поділіть на 42.
0,4— 0,6 — правильна самооцінка. Такі учні усвідомлюють свої здібності, не зупиняються на досягнутому. Вони цілеспрямовані й удосконалюють себе як особистість.
0,6 —1,0 — підвищена самооцінка. Такі учні впевнені, що все в житті буде так, як хочеться їм. Вони навіть не розуміють, що їх плани можуть колись зруйнуватись. Вони мають дуже високу думку про свої здібності.
0 — 0,4 — занижена самооцінка. Учні дуже не впевнені в собі. їх життєві плани часто невизначені. Про свої здібності вони майже не говорять і завжди дотримуються чужої думки.

Рефлексія:
·        Як Ви вважаєте, яка самооцінка повинна бути у лідера?
·        Як буде поводити себе лідер з завищеною самооцінкою?
·        Чи може бути людина з заниженою самооцінкою лідером?

8. Рухлива гра «Атоми»
Тренер: уявіть собі, що ми – атоми. Вони мають такий вигляд: зігнуті у ліктях руки і притиснуті до плечей зап’ястки. Атоми постійно рухаються і час від часу об’єднуються у молекули. Число атомів у молекулі може бути різним, залежно від того, яке число я зараз назву.
Учасники починають рухатися. Тренер називає число (наприклад, 2). Тоді учасники об’єднуються у молекули по 2 атоми кожний.
Молекула має виглядати так: учасники стоять один до одного обличчям, торкаючись передпліччям.

9. Вправа «Життєві ситуації»
Мета: змога побачити життєві ситуації, проаналізувати і розглянути їх очима інших людей  та виробити власний шлях виходу із запропонованих ситуацій.
Учасники об’єднуються у 2 підгрупи. Тренер пропонує кожній підгрупи одну картку з проблемною ситуацією. На обговорення в підгрупах відводиться 3 хвилини.

Ситуація 1.
Подвір’я багатоповерхового будинку. На дворі місяць жовтень. Дівчата та підлітки 11—13 років, товаришують ще з дитячих років. Вони вже прийшли  зі школи додому, закинули свої речі, переодягнулися і вийшли на вулицю до друзів поспілкуватися, відпочити від навчання, подихати свіжим повітрям. Зайняли свої улюблені місця на спинці лавки.
Сергій: Підемо сходимо кудись прошвирнемося.
Ганна: Що ти маєш на увазі під словом «прошвирнемось»?
Сергій: Пройдемо квартал-другий, зайдемо до Макдоналдзу, з’їмо по морозиву з гамбургером.
Богдан: Ні, краще пішли купимо у магазині пива й вип’ємо собі спокійно по пляшечці. Дешево і сердито. Як вам така пропозиція?
Олег: Краще вип’ємо коли.
Богдан: Що за дитячі пропозиції —  Coca-Cola, морозиво. Може ще по цукерці на паличці та спатки?
Олена: Я нікуди не піду. Мені ще вчити вірша та робити англійську.
Сергій: Встигнеш ти зробити домашку. Ти й так завжди все робиш. Один раз не виконаєш домашку, ніхто й не помітить.
Олена: Це звичайно так, але тоді у кого ти будеш списувати її.
Сергій (задумливо): Тоді йди робити домашнє завдання.
Ганна: Чого ви все про школу й про школу. Давайте просто відпочивати.
Олег: А давайте підемо до мене подивимося новий фільм, який вчора тато купив, а то я щось змерз.

Запитання до обговорення:
1. Хто, на вашу думку, є у даній підлітковій компанії є лідером?
2. Визначте до якого виду лідерів належить авторитетна особа в даній ситуації?
3. Які якості притаманні лідеру?
4. Щоб ви порадили лідеру в даній ситуації?

Ситуація 2.
На спортмайданчику хлопці й дівчата 14-16 років грали у волейбол. У  Андрія м’яч вислизнув із рук та покотився в кущі. Андрій побіг за м’ячем і несподівано його погляд зупинився на гаманці, що лежав на дорозі.
Андрій: Я знайшов гаманець. Напевно там гроші є.
Усі підбігли до нього.
Ґандзя: Напевно. Але, не ми його поклали, не нам й брати.
Андрій: Що ти верзеш за маячню. Там, певно, є гроші, і ми зможемо сходити до кав’ярні.
Ігор: А й справді, треба його підняти. Не валятися ж йому на дорозі. (Підняв гаманець).  Подивимося, що в ньому?
В гаманці знаходилися  купюри різного номіналу від двох гривень до ста.
Леся: Ого, скільки грошей. Скільки можна всього придбати.
Ґандзя: Нічого ми за них купувати не будемо, тому що це не наші гроші, ми їх не заробили і не маємо на них ніякого права.
Леся:  На нашому місці інші би зраділи грошам на халяву.
Ґандзя: Ми не інші, а тим паче не крадії. Чи ти вважаєш, що треба взяти чужі гроші та піти в супермаркет та всі розтринькати? Чи варто знайти власника і повернути йому гаманець?
Ігор: А може ми візьмемо деяку суму для своїх цілей, а іншу повернемо власнику.
Ґандзя: Ні!
Ігор: А що я такого сказав?
Ґандзя: А уяви, що цей гаманець загубив не хтось невідомий, а саме ти?
Леся: Облиш свої повчання.
Андрій: Дівчатка не сваріться через дрібниці, воно того не варто. Ми повернемо цей гаманець власнику.

Запитання до обговорення:
1. Хто, на вашу думку, є у даній компанії є лідером?
2. Визначте до якого виду лідерів належить авторитетна особа в даній ситуації?
3. Які якості притаманні лідеру?
4. Щоб ви порадили лідеру в даній ситуації?

10. Підбиття підсумків. Вправа «Очікування»
Учасники повертаються до очікувань, які вони писали на початку тренінгу.

Поради лідеру
1. Вчіться співпрацювати. Пам’ятайте, що навколо вас теж люди із своїми мріями. Цікавтеся почуттями інших, допомагайте один одному, піклуйтеся одне про одного.
2. Будьте терплячими. Не обов’язково бути оратором. Слід бути й терплячим слухачем. Можливо, тому в нас два вуха і тільки один рот.
3. Постійно вчиться. Поповнюйте свої знання і досвід, читайте книжки, будьте допитливими і працелюбними. Але не для показу, а заради знань.
4. Не втрачайте надію. Не все виходить одразу. Але невдача й помилки теж вчать. Робіть висновки — і знов уперед. Надія вмирає останньою.
5. Отримуйте насолоду і від навчання, і від життя. Поєднуйте приємне з корисним. І тоді успіх буде завжди з вами.
Тренер роздає аркуші з даними порадами кожний учаснику і пояснює їх.

Вадим Щорс

Немає коментарів:

Дописати коментар