четвер, 11 липня 2013 р.

ТЬЮТОРСЬКИЙ СУПРОВІД УЧНІВ    Тьютор - це вчитель-консультант, що веде навчальний процес в дистанційній формі і виконує одночасно функції вчителя, консультанта і організатора навчального процесу. 

Тьютори є повноцінними організаторами навчальної діяльності з неординарним  підходом до неї. Також, до їх обов’язків входить залучення  учнів до відвідування навчальних спецкурсів в закладі, та проведення деяких з них. При цьому ефективність проходження спецкурсів підтьюторними (підопічними тьюторів) відбувається на високому рівні через встановлення зв’язків співробітництва, суб’єкт-суб’єктивних відносин у системі учитель-учень, передбачає єдність загальнокультурного, соціально-морального і професійного розвитку особистості.

Цілі діяльності тьютора:
  • надання допомоги учням в побудові індивідуального освітнього шляху;
  • надання допомоги школярам в розумінні можливостей використання власних ресурсів, ресурсів школи і інших установ для досягнення його освітньої мети;
  •  надання допомоги у використанні результатів навчання.
     Головні завдання тьютора:
·   здійснювати індивідуальну педагогічну підтримку учнів;
· надавати консультативну допомогу при побудові учнем власної індивідуальної освітньої програми та визначенні індивідуального темпу її освоєння;
· вести педагогічний супровід руху учня за індивідуальної освітньої траєкторії. 

Зміст роботи тьютора: діагностика з’ясування освітньої ситуації, проектування майбутньої роботи, реалізація освітнього пошуку і демонстрація результатів, аналіз і самоаналіз пройденого шляху, досягнутих результатів.
Результат тьюторської діяльності: структурована папка «Портфоліо», матеріал якої допомагає відстежувати етапи освітнього шляху, є інструментом самооцінки.  
Тьюторський супровід — це супровід учнівської діяльності. Розробляється таким, що виробляється  індивідуальна освітня програма, в якій визначається тема, ставиться мета, завдання, розробляються: освітня ситуація, учбові дослідження, перспективи навчання, визначаються ресурси і плановані шляхи, може розроблятися індивідуальна освітня траєкторія –побудована  програма навчання, яка може закривати для учня інші можливості і варіанти його освіти.
Технологія тьюторського супроводу включає декілька основних етапів.
1. Визначення пізнавального інтересу підлітка.
2. Постановка мети освітньої діяльності.
3. Пошук освітніх ресурсів і розробка плану освітньої діяльності – розробка «плану-карти пізнавального інтересу».
4. Реалізація і обговорення, аналіз, коректування плану освітньої діяльності.
5.  Аналіз підсумків освітньої діяльності – «презентація проекту».
6.  Коректування освітньої мети, визначення тимчасових перспектив.
Розглянемо дії тьютора на кожному етапі:
Підготовчий етап - засвоєння необхідних знань, умінь і навиків, використовуваних згодом під час продуктивного навчання. Тьютор приймає роль вчителя в традиційному сенсі, або рекомендує своїм підопічним заняття з іншими консультантами, які вирішують освітні завдання загального плану, або пропонує самостійно вивчити новий матеріал.
Початковий етап - постановка проблеми, де робота тьютора полягає в конкретизації завдання і правильному виборі методу її вирішення. Якщо учень не визначився з вибором завдання або визначенням проблеми, то тьютор при сумісному обговоренні допомагає позначити проблемне поле і вибрати вид діяльності, який підопічний в подальшому здійснюватиме.
Планування діяльності - розробка алгоритму дій. На даному етапі тьютор допомагає таким учням:
      ·  визначити цілі і завдання майбутньої роботи;
·  скласти план дій, розробити алгоритм;
· визначити предмет інформаційного пошуку для учнів відповідно до теми, проблеми проекту (дослідження).
Так само тьютор може скласти список рекомендованих інформаційних засобів, якими учні можуть скористатися в ході їх проектної діяльності, надати допомогу в оформленні результатів або порекомендувати вчителя-консультанта. Для підвищення ефективності консультативної допомоги тьютора можна порекомендувати учням вести щоденник проекту або дослідження.
Основний етап – організація виконання роботи. На даному етапі тьютор може проводити як групові, так і індивідуальні консультації. На групових консультаціях вчитель взаємодіє з малою групою учнів. На індивідуальних консультаціях тьютор працює індивідуально з кожним учнем: уточнює ступінь виконання завдання, відповідає на питання, діагностує причини виникаючих труднощів, дає рекомендації, допомагає визначити шлях вирішення проблеми. Консультування в даному варіанті може здійснюватися як через безпосереднє спілкування, так і заочно за допомогою e-mail, ICQ.
Завершальний етап - презентація проекту, результатів дослідження або дослідно-експериментальної діяльності. На даному етапі тьютор організовує підготовку до конференції, за бажанням учнів може провести попереднє прослуховування, надає допомогу в підготовці презентації, може порекомендувати як консультантів інших викладачів школи або що компетентних вчаться, мають досвід проектної (дослідницької) діяльності і досвід публічних виступів.
Роль тьютора полягає в підбитті підсумків, визначення рівня особистих досягнень кожного що вчиться, позначення точок подальшого зростання і розвитку підопічних, допомагає здійснити вибір нових напрямів діяльності.
Тьюторський супровід як технологія супроводу самостійної освітньої діяльності підлітка може контролювати проблему вибору профільного навчання. 

Вадим Щорс, Руслан Полєшко

Немає коментарів:

Дописати коментар