середа, 24 липня 2013 р.

Тренінг для підлітків «групи ризику»

Т Р Е Н І Н Г
впевненої поведінки та соціальних навичок
для підлітків  «групи ризику»

Вступ

     Відколи існують закони, які регулюють співжиття членів певної людської спільноти, завжди знаходяться порушники цих законів. Тож таке соціальне явище, як злочинність є незмінно актуальним для всіх людських суспільств усіх епох. Коли ж рівень злочинності зростає, це свідчить про наявність у суспільстві серйозних негараздів. Зокрема, можливими причинами зростання злочинності є втрата цінностей у суспільстві, слабкість влади, складна економічна ситуація, бідність та інші соціальні чинники. Жити в суспільстві, де панує беззаконня і засилля злочинності, страшно і небезпечно. Тому громадяни більшості країн світу зменшення рівня злочинності, зокрема, серед дітей і молоді, відносять до п’ятірки найважливіших проблем сучасності.
     Для українського суспільства проблема зростання рівня агресивності та злочинності серед дітей є актуальною як ніколи. Справді, частка правопорушень, вчинених підлітками, нині становить 10 % від загальної кількості злочинів. До того ж, серйозну занепокоєність викликають такі факти, як зниження віку неповнолітніх правопорушників, зростання кількості тяжких злочинів, груповий характер злочинності серед цієї вікової категорії тощо.
Статистичні дані :
     За минулий рік неповнолітніми та за їх участю було скоєно на території м. Вінниці 111 злочинів (м.р.85).
    Із загальної кількості злочинів,  які вчинені неповнолітніми 57 (м.р.33) відносяться до категорії тяжких.  Протягом минулого року збільшилася кількість скоєних неповнолітніми крадіжок – 29 проти 23; грабежів – 32 проти 20; розбоїв – 5 проти 0; вимагань – 3 проти 1; хуліганських проявів – 12 проти 5; наруга над могилою – 5 проти 0.
    В скоєні злочинів приймало участь 119 неповнолітніх (м.р. 65).
     З числа неповнолітніх, які скоїли злочини на території м. Вінниці віком від 14 до 15 років – 22; 16-17 років – 97. (дані надані міським управлінням кримінальної міліції у справах дітей)
    Пріоритетне місце серед провідних мікрофакторів соціалізації дитини належить школі. Саме тут стикаються та перегукуються найрізноманітніші сторони життя людини.
     Необхідно зазначити, що в загальноосвітні заклади дитина приходить як особистість, яка розвивається і формування якої вже почалося в сім’ї, групі однолітків, найближчому мікросоціумі. Тому життя дитини слід розглядати як органічну частину та продовження її соціалізуючого процесу.
    Досить часто процес соціалзіації особистості в умовах загальноосвітніх закладів супроводжується появою різноманітних соціально-психологічних проблем в дитячому та підлітковому середовищі, особливостей взаємодії учнівського та педагогічного колективів, різних труднощів підлітків, пов’язаних з усвідомленням та розумінням ними власного «я». Зважаючи на все це виникає нагальна потреба в розробці та впроваджені дієвої системи профілактики правопорушень серед дітей.


Мета:  мотивування підлітків «групи ризику» до зміни девіантної поведінки та розвиток нової, бульш конструктивної моделі поведінки:
покращення психосоціального здоров’я;
утримання від стереотипних моделей поведінки;
вироблення нових конструктивних моделей поведінки;
усвідомлення правди про себе;
застосування набутих знань, вмінь та навичок
Цільова група: учні 7-11 класів віком від 13-17 років, які схильні до девіантної поведінки, зокрема вживання наркотичних речовин, конфлікти з батьками, вчителями, проблемами з законом та навчанням. Хоча можливе залучення підлітків, які не вчинили протправних дій, але почувають себе невпевнено, тривожно або мають проблеми з адаптацією в колективі однолітків.
Кількість учасників : від 6 до 15 (оптимальна кількість 7-9 учасників).
Обладнання: фліп-чарт, маркери, стікери, «Дерево очікувань», газети, вирізки з журналів, малюнки, клубок ниток.
Час проведення: 180 хвилин

Х І Д    З А Н Я Т Т Я

Привітання
Учасники та тренери розміщуються в колі, вітаються один з одним
3 хв.
Знайомство
Учасникам пропонується зробити бейджі та написати ім’я, яким би вони хотіли, щоб їх називали під час тренінгу. Потім кожен по колу називається, називає свою позитивну якість , яка починається з тієї ж букви, що й ім’я (Вітя «великий») і коротко розповідає про себе.
10 хв
Очікування
 На ватмані малюється дерево і кожен з учасників на стікері пише, чого б він хотів досягти під час тренінгу, після чого виходить і вголос зачитує написане та наклеює стікер на крону дерева  у вигляді плоду
10 хв
Правила групової роботи
Тренер пропонує групі скласти правила, які дозволять ефективно працювати в групі. правила називає група, а тренер може тільки запропонувати добавити власні.
10 хв
Вправа «Представ іншого»

    Учасникам пропонується познайомитися один з одним дещо незвичним способом. Вони діляться по парам, при чому в парі мають бути ті, хто найменше знає один одного. Потім кожен протягом 5 хвилин розповідає про себе та відповідає на питання партнера стосовно себе. Після цього всі стають в коло та по черзі представляють один одного від імені партнера, стоячи у нього за спиною. Той, кого представляють не повинен підказувати. Потім інші учасники можуть задати питання щодо якихось рис чи звичок того, хто представляється, на що той має відповісти від імені партнера. Після того, які всі представлені, проводиться обговорення, що відчував кожен з учасників, коли від його імені говорила інша людина.
     Тренер підводить підсумок і каже про те, як важливо  уміти «відчути» іншу людину для того, щоб по справжньому зрозуміти її.
20 хв

Вправа «Перетягування газети»

   Учасники об’єднуються в пари (бажано, приблизно зі схожими фізичним даними), отримують по аркушу паперу чи газети, складену вчетверо. На відстані приблизно метра одни від одного стають на одну ногу, притримуючи другу рукою і вільною рукою беруться за протилежні боки газети, перетягуючи її так, щоб вивести один одного з рівноваги і заставити стати на підлогу другою ногою, але при цьому не порвати папір.
     Обговорення ситуація схожа на міжособистісний конфлікт, коли партнери «перетягують» один одного, але не можуть застосовувати відкриту силу, бо це призведе до розриву відносин.
25 хв
Вправа «Просто скажи ні»

     Група об’єднується на дві рівні підгрупи. Члени однієї підгрупи стають в коло обличчям назовні. Іншої в коло, але обличчям до учасника з внутрішнього кола. Потім кожен із зовнішнього кола звертається до свого співрозмовника з якимось проханням, а той йому відмовляє. При цьому він не повинен виправдовуватися, пояснювати причини відмови, неможливість виконати прохання, а має просто сказати : «Ні», «Не можу», «Ні, я не буду цього робити» чи інші короткі формули відмови. Після цього зовнішнє коло зміщується на одну людину, тобто змінює склад пар і до кожного учасника звертаються з новим проханням. Так повторюється до тих пір, поки кожен не поспілкується з кожним, після чого ті, хто стояв у зовнішньому колі переходять у внутрішнє та все повторюється знову.
    Після вправи обмін почуттями. Обговорення іноді можна відмовити просто без пояснень і не відчувати за це провину. Чому зробити це буває дискомфортно? В яких ситуаціях краще відмовити так, а коли краще пояснити причини відмови, або пообіцяти виконати прохання пізніше. З чим пов’язане те, що людям часто важко попросити про щось, а коли їх про щось просять важко відмовити, навіть якщо це шкодить їм самим.
15 хв
Вправа «Ресурси»

     Учасникам даються завдання скласти свій індивідуальний колаж, що відображає ресурси чинники, що допомагають долати життєві перешкоди та досягати встановлених цілей, наприклад, професійних чи спортивних успіхів. Тренер наголошує, що в цій композиції можна використовувати не тільки звичні вже вирізки з журналів та малюнки, а й будь-що інше, що являє для виконавців символ їх ресурсів (фотографія близької чи коханої людини, мобільний телефон, ключі від квартири, спортивні нагороди, щось, зроблене власними руками або подароване кимось, хто має важливе значення в житті. Після роботи над колажем (25-30 хв.) учасники презентують їх по черзі та проводиться обговорення.
   Як правило, можна виокремити такі групи ресурсів:
-          Внутрішні: особистісні, інтелектуальні, вольові якості, знання і вміння, життєвий досвід;
-          Соціальні: люди, які можуть допомогти в подоланні труднощів і досягненні поставлених цілей, родичі, друзі, викладачі та ін.
-          Зовнішні: місце проживання, речі, матеріальні можливості, місце навчання та ін.
Обговорення: які висновки зробив кожен з учасників особисто для себе з цієї вправи? Які ресурси учасники вважають найбільш важливими і як планують їх використовувати?
40 хв

Вправа «Дуємо до цілі»

     Учасники записують кожен на своєму аркуші фразу «Я хочу досягти…» і продовжують її, записуючи, чого хотіли б саме вони. Потім аркуші зминаються в кульки і кожен з учасників кладе свою кульку на підлогу там, де схоче. Потім на другому аркуші кожен пише «Я вже досяг…» і дописує ту ж мету, що й в першому випадку. Ці аркуші також зминаються в кульки і розміщуються на підлозі на відстані не менше трьох метрів від перших. Далі учасникам потрібно присісти на колина та дуючи на аркушики «Я хочу досягти….» пригнати їх до кінцевої мети «Я вже досяг…»
     Обговорення Які емоції викликала вправа? Як змінювалися почуття поки кульки наближалися одна до одної? Що в реальності треба зробити, щоб пройти шлях від встановлення мети до її досягнення? Чи хтось написав завдомо фантастичну мету, про що може свідчити така ситуація?
15 хв
Закінчуємо позитивом
Група знову сідає в коло. Зараз кожен з учасників має подарувати сусіду подарунок, який треба зобразити мовчки за допомогою жестів. Сусід має здогадатися, що за подарунок йому подарували
5 хв.
Зворотній зв’язок
Учасники по колу діляться відчуттями та враженнями від заняття.
 Тренер говорить, що тренінгове заняття закінчилося і зараз є можливість сказати один одному те добре, що хочеться сказати. При цьому використовується клубок ниток, який передається від одного говорячого до іншого, поступово розгортаючись та об’єднуючи, зв’язуючи групу в єдине ціле. Коли всі, хто хотів, виступили, тренер пропонує підвестися, не змотуючи нитки і, закривши очі відчути зв’язок, який утворився між учасниками. Після цього клубок змотується.
20 хв

Тищенко Олена Миколаївна, соціальний педагог СЗШ 26 
м. Вінниця

Тренінг представлений з посібника "Правовиховна робота в школі" (Збірник праць соціальних педагогів міста Вінниці).
Посібник можна скачати за адресою:

Немає коментарів:

Дописати коментар