четвер, 18 липня 2013 р.

Ділова документація по роботі з важковиховуваними дітьмиМатеріал наводиться за Експрес-бюлетнєм з фахової інформації для соціальних педагогів за 2008 р.

Аспекти роботи соціально-психологічної служби школи з важковиховуваними учнями повинні систематично розглядатися на педрадах школи, радах профілактики школи, методоб'єднаннях класних керівників, малих педрадах:
 • причини виникнення важковиховуваності учнів та форми її виявлення;
 • індивідуально-психологічні та вікові особливості особистості;
 • взаємодія школи та сім'ї у подоланні важковиховуваності;
 • індивідуальний підхід до важковиховуваних;
 • особливості організації навчальної діяльності, шляхи виховання стійкого інтересу до знань;
 • особливості підліткового віку й педагогічна занедбаність учнів;
 • залучення важковиховуваних до різних видів діяльності;
 • організація спілкування учнів у класному колективі.

Уся робота практичного психолога та соціального педагога з важковиховуваними дітьми повинна бути в системі, тоді можна очікувати позитивних результатів. Яка ж система роботи з важковиховуваними?
 1. Виявлення дітей, які мають труднощі в навчанні, проблеми в поведінці, ознаки емоційних розладів.
 2. Визначення причин труднощів учнів «групи ризику», діагностика важковиховуваних.
 3. Корекційно-відновлювальна і розвивальна робота (індивідуальна і групова).
 4. Робота з педколективом школи.
 5. Робота з сім'ями важковиховуваних дітей (консультації, виступи, відвідування, тренінги тощо).
 6. Взаємодія з адміністрацією школи з даного питання (рада профілактики, малі педради).
 7. Взаємодія з інспекцією у справах неповнолітніх, соціальною службою для молоді.

Робота психолога та соціального педагога повинна бути відповідно оформлена і зафіксована. Пропонуємо перелік ділової документації  для роботи практичного психолога та соціального педагога  з важковиховуваними дітьми:
 1. Загальний план роботи практичного психолога (соціального педагога) з важковиховуваними дітьми.
 2. Список важковиховуваних дітей і учнів «групи ризику», затверджений директором школи.
 3. Індивідуальна картка важковиховуваного учня/Індивідуальна картка соціально-педагогічного супроводу (для соц. пед).
 4. Індивідуальний план роботи з важковиховуваним учнем.
 5. Результати індивідуальної психодіагностики з важковиховуваним (№ п/п, дата проведення, назва методики, результат, висновки та рекомендації), бланк, на якому дитина пише.
 6. Облік проведеної роботи з важковиховуваним учнем (№ п/п, дата, зміст, результат, висновки та рекомендації).
 7. Записи про проведену роботу з важковиховуваними учнями повинні бути також відображені в журналах: щоденного обліку роботи, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, протоколах індивідуальних та групових консультацій (для батьків, учнів та вчителів).
 8. Папка з психодіагностичними, корекційно-відновлювальними та розвивальними матеріалами, яка постійно поповнюється.
 9. Просвітницькі матеріали.
 10. Для соціальних педагогів – акт обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини, соціальний паспорт класу (код 0,5-важковиховуваність дитини, девіантність), соціальний паспорт навчального закладу, облікова картка сім'ї дитини щодо якої здійснюється соціальний супровід.

Ефективність роботи психолога і соціального педагога з важковиховуваними дітьми полягає у налагодженні з дитиною, батьком, вчителем позитивної, емоційно-насиченої атмосфери відносин, яка давала б можливість дитині підвищувати її самоповагу, сприяла відчуттю нею радості власних можливостей та досягнень. Обов'язково потрібно пам'ятати аксіому психологічного супроводу: індивідуальне життя людини самоцінне, унікальне, повинно бути позбавлене насильства. Кожну дитину необхідно знати – розуміти - допомагати – сприяти  й радіти успіхові  - а дитину, в якої проблеми, в першу чергу.

Адамчук Людмила Леонтіївна,
методист з практичної  психології та соціальної роботи
Вінницького обласного Центру практичної психології і соціальної роботи
Немає коментарів:

Дописати коментар