вівторок, 16 липня 2013 р.

Інтерактивні форми роботи з обдарованими дітьмиНавчально-виховна діяльність спрямована на учня як всебічно розвинену особистість, здатну самостійно і творчо діяти у нестандартних навчальних і побутових ситуаціях.
Під поняттям «обдарована дитина» ми  розуміємо, що це дитина, у якої рівень здібностей значно відрізняється від середнього.

Складові потенціалу обдарованого учня
►   Пізнавальний аспект
►   Мотиваційний аспект
►   Особистісний компонент

Пізнавальний аспект
Обсяг безпосередньої слухової пам'яті
Обсяг оперативної пам'яті
Характер мислительних  процесів

Мотиваційний аспект
Потреба у спілкуванні
Пізнавальна спрямованість
Мотивація досягнень успіху
Кмітливість
Швидкість розумового процесу

Особистісний компонент
Сформованість вольової сфери
Рівень тривожності й здатність до ризику
Рівень розвитку інтуїції та фантазії
Незалежність суджень, неприйняття групового тиску
Рівень самодостатності, автономії, самоуправління

Обов'язкова умова прояву обдарованості – осмислене оволодіння достатньою кількістю знань, умінь і навичок. Засвоєна інформація є об'єктом, на який доцільно спрямовувати творчі здібності учня.
Умови творчого зростання дітей
1. Самостійність у роботі
2. Науково-дослідницька діяльність
- пошукове навчання, в якому вчитель окреслює проблему, а учні шукають способи її розв'язання. Така форма можлива, якщо:
А) у класі – демократичні стосунки між учнями і вчителем;
Умови творчого зростання дітей
Б) більшість (в ідеалі всі) учні класу мають високу мотивацію до вивчення предмета;
В) тема, яку розглядають, логічно продовжує попередні теми і дає змогу використати їх матеріал як  опорні знання;
Г) у класі є значний відсоток дітей із розвинутим логічним мисленням.
Умови творчого зростання дітей
3. Перехід на особистісно орієнтоване розвивальне навчання – не тільки подача певного обсягу знань, а й усебічний розвиток учня як особистості
4. “Метод маленьких відкриттів” – залучення учнів до розв'язання певної навчальної проблеми.

Вадим Щорс


Немає коментарів:

Дописати коментар