субота, 13 липня 2013 р.

Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога


Матеріал приводиться згідно Психологічної газети 2009 - № 22 (142) - С. 4-5

Підготовка соціальних педагогів як окремий напрямок суспільної практики і самостійний вид професійної діяльності почала формуватися в Україні на початку 90-х років минулого століття. У квітні 1991 року постановою Держкомпраці СРСР Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців був поповнений кваліфікаційною характеристикою «Спеціаліст із соціальної роботи», «соціальний педагог» та «соціальний працівник». Ці посади стали еквівалентом прийнятої в світі посади «соціальний працівник».
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади «соціальний педагог» та «соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами» включені до переліку посад педагогічних працівників. У 2002 р. названі посади включені до кваліфікаційного переліку спеціальностей України.
Нижче наводимо назви та витяги з нормативно-правових документів, якими повинні керуватися у своїй діяльності соціальні педагоги.
 1. Закон України «Про освіту» (див. ст. 21 Психологічна служба в системі освіти; ст. 22 Соціально-психологічний патронаж у системі освіти; ст. 57 Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників закладів освіти).
 2. Положення про психологічну службу системи освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.1999 р. № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України зі змінами і доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761).
 3. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691).
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 р. № 1/9-439 про атестацію практичних психологів (соціальних працівників) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи.
 5. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9-324 про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2001 р. № 78 про порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.09.2002 р. № 1436 про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2003 р. № 338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.06.2003 р. № 465/7786) про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2004 р. № 386 про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України».
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.08.2001 р. № 1/9-272 «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів».
 12. Конвенція ООН «Про права дитини», 1989 р. (звернути увагу на ст.ст. 20, 23, 28, 29, 33, 39).
 13. Загальна Декларація прав людини, 1948 р.
 14. Конституція України.
 15. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (в основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи покладений вітчизняний досвід і міжнародні етичні принципи й стандарти соціальної роботи, визначені на загальних зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (м. Коломбо, Шри-Ланка, 6-8.07.1994 р.)
 16. Тарифно-кваліфікаційна характеристика соціального педагога.

Усі вищеназвані нормативно-правові документи, які регламентують діяльність соціального педагога, можна знайти у Збірнику нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України 2005 р. та у Збірнику нормативно-правових документів психологічної служби освіти України 2004 р. під редакцією С. Д. Максименко.Адамчук Людмила Леонтіївна — 
методист з практичної психології та соціальної роботи 
Вінницького обласного Центру практичної психології та соціальної роботи

Немає коментарів:

Дописати коментар