четвер, 18 липня 2013 р.

ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА РОБОТИ З БАТЬКАМИ ПІД ЧАС БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВБатьківський тренінг — це особлива систематична форма роботи з батьками. Робота з батьками й батьківський тренінг включають терапевтичний аспект. Батьки складають частину оточення дитини, тому зміни в поведінці й способі життя батьків впливають на досвід дитини.
Батьківський тренінг являє собою дидактичний прийом, за допомогою якого тренер полегшує батькам розуміння процесів, які сприяють розвитку ситуативних взаємозв'язків, необхідних для подолання проблеми; пізнання власних можливостей і нахилів особистості до самодопомоги в проблемних ситуаціях, а також допомагає розробити, апробувати й засвоїти нові способи вирішення проблем. Завдання тренера полягає в тому, щоб за допомогою сучасних методів навчання допомогти батькам виробити навички, які необхідні у формуванні здорового способу життя (ФЗСЖ) дитини.
Принципи роботи з батьками мають ряд особливостей. Сім'я обов'язково повинна бути включена в процес ФЗСЖ, а сімейні ресурси самодопомоги з самого початку є складовою частиною тренінгового заняття. Форма й зміст роботи з батьками і часові рамки співробітництва повинні відповідати часовим і персональним можливостям, потребам і ціннісним установкам і цілям сім'ї. Робота з батьками укріплює стабільність сім'ї. Батьківський тренінг — оптимістична форма роботи з батьками, яка переконує батьків у необхідності активної спільної роботи на користь дитини.
Як метод батьківський тренінг є опосередкованим підходом до ФЗСЖ дітей. Вплив включає роботу з батьками, яка не обов'язково передбачає присутність дітей. Концепція батьківського тренінгу може мати більш складні цільові установки: спільна робота з батьками скерована на зміну системи цінностей, цільових установок, здатності до переживань, а також поведінки й способу життя батьків. Вона служить завданню ФЗСЖ дитини й сприяє процесу її розвитку шляхом досягнення кращого взаєморозуміння між батьками й дитиною, адекватних форм виховної взаємодії, зняття напруги, покращення настрою й забезпечення більших можливостей для подолання труднощів.
Етапи та завдання проведення батьківського тренінгу
Завдання першого етапу тренінгу: навчання вмінню бачити.  

Варіанти завдань можуть включати:
  • опис батьками проблемних ситуацій в сім'ї, які можуть бути використані в процесі тренінгу;
  • показ проблемної ситуації в рольовій грі (виконання рольової гри);
  • систематизоване спостереження за поведінкою під час організованих вправ.

Алгоритм опису ситуації:
1) Змістовна сторона ситуації;
2)  місце події;
3)  учасники ситуації;
4)  що було сказано (мовлення);
5)  якими жестами та мімікою це супроводжувалося (способи
самовираження);
6)  як підтримувався контакт (візуальний контакт);
7)  як розгорталися події в часі (часові співвідношення).
У процесі таких занять виробляється спільний погляд на проблемну ситуацію, стають зрозумілими «анатомія» процесу взаємодії і ситуативні дані. Важливо, що інтерпретацію й оцінку висловлюють батьки, які описують ситуацію.
Завдання другого етапу тренінгу: інтерпретація й оцінки
Під інтерпретацією ми розуміємо систематизацію виявлених взаємодій, яка робить зрозумілою конфліктну ситуацію. Оцінка вказує на те, наскільки інтерпретована ситуація може чи не може бути використана для певної виховної мети.
За допомогою демонстраційних експериментів можна досягати таких навчальних цілей:
  • навчити розумінню того, що поведінка, сприйняття, а також емоційне переживання залежать від впливу середовища;
  • навчити розрізняти наміри й фактичний вплив виховних дій і контролювати ефективність власної поведінки;
  • навчити бачити вплив таких виховних дій на безпосереднє переживання й поведінку дитини;
  • навчитися розпізнавати доцільну й недоцільну допомогу, виходячи із функціонального взаємозв'язку між дією і результатом, й оцінювати поведінку в залежності від мети дії.

Результатом є «функціональна анатомія» процесів виховної взаємодії, які мають відношення до проблемних ситуацій в сім'ях, які були представлені на першому етапі тренінгу.

Завдання третього етапу тренінгу: вироблення можливих дій.
Робота по вирішенню проблеми підрозділяється на наступні кроки:
  • аналіз проблемної ситуації;
  • збирання ідей, спрямованих на вирішення проблеми (мозковий штурм);
  • пошук альтернативних шляхів вирішення в процесі рольової гри.


Леся Венедиктівна Гнатюк,
керівник МО класних керівників
закладу « ЗШ І-ІІІ ст. №10 ВМР»

Немає коментарів:

Дописати коментар