пʼятниця, 12 липня 2013 р.

Оцінка відносин підлітка із класом
Анкета

Мета: методика дозволяє виявити три можливі «типи» сприйняття індивідом групи. При цьому як показник типу сприйняття виступає роль групи в індивідуальній діяльності учня.
Психолог. Ми проводимо спеціальне дослідження, аби поліпшити організацію навчального процесу. Ваші відповіді на запитання анкети допомагають нам у цьому. На кожний пункт анкети можливі 3 відповіді, позначені буквами А, Б і В. З відповідей на кожний пункт оберіть той, який найбільш точно відображає вашу точку зору. Пам'ятайте, що «по­ганих» або «гарних» відповідей у цій анкеті немає. На кожне запитання може бути обрана тільки одна відповідь.
Інтерпретація результатів
На підставі відповідей за допомогою «ключа» відбувається підрахунок балів за кожним типом сприйняття індивідом групи. Кожній обраній від­повіді приписується один бал. Бали, набрані за всіма 14 пунктами анкети, підсумуються для кожного типу сприйняття окремо. При цьому загальна сума балів за трьома типами сприйняття для кожного учня повинна дорівнювати 14. При обробці даних «індивідуалістичний» тип сприйнят­тя індивідом групи позначається буквою «І», «прагматичний» - «П», «колективний» - «К». Результати кожного учня записуються у вигляді багаточлена:
аІ + bП + сК,
де:
а -  кількість балів, отримана учнем з «індивідуалістичного» типу сприйняття,
Ь — «прагматичного»,
с — «колективістичного»
Наприклад: 4І + 6П + 4К.

Тип 1. Індивід сприймає групу як перешкоду своїй діяльності або ставиться до неї нейтрально. Група не має самостійної цінності для індивіда. Це проявляється у відхиленні від спільних форм діяльності, у схильності до індивідуальної роботи, в обмеженні контактів. Цей тип сприйняття індивідом групи можна назвати «індивідуалістичним».

Тип 2. Учень сприймає групу як засіб, що сприяє досягненню тих або інших власних цілей. При цьому група сприймається й оцінюється з погляду її «корисності» для індивіда. Віддається перевага компетентнішим членам групи, здатним надати допомогу, взяти на себе вирішення складної проблеми або бути джерелом необхідної інформації. Цей тип сприйняття індивідом групи можна назвати «прагматичним».

Тип 3. Індивід сприймає групу як самостійну цінність. На перший план для індивіда виступають проблеми групи й окремих її членів, спостерігається зацікавленість як в успіхах кожного члена групи, так і групи загалом, прагнення зробити свій внесок у групову діяльність. Є потреба в колективних формах роботи. Цей тип сприйняття індивідом своєї групи може бути названий «колективістичним».

Ключ для обробки анкети
Тип сприйняття індивідом групи
Індивідуалістичний
Прагматичний
Колективістичний
ЗБ
10Б
ЗА
10А
10В
11А
11Б
11В
12А
12В
12Б
13В
13А
13Б
14В
14В
14А


АНКЕТА
1.    Найкращими партнерами в групі я вважаю тих, хто:
А — знає більше, ніж я;
Б — всі питання прагне вирішувати спільно;
В — не відволікає викладача,
2.    Найкращі викладачі:
А — використовують індивідуальний підхід;
Б -  створюють умови для допомоги з боку інших;
В -  створюють у колективі атмосферу, у якій ніхто не боїться ви­словлюватися.
3.    Я радий, коли мої друзі:
А — знають більше, ніж я, можуть мені допомогти;
Б -  уміють самостійно, не заважаючи іншим, домагатися успіхів;
В — допомагають іншим, коли трапляється нагода.
4.    Найбільше мені подобається, коли в групі:
А — немає кому допомагати;
Б — не заважають при виконанні завдання;
В — інші слабше підготовані, ніж я,
5.    Мені здасться, що досягаю максимуму, коли:
А - можу одержати допомогу й підтримку з боку інших;
Б — мої зусилля чесно винагородженні;
В — можна виявити ініціативу, корисну для всіх.
6.    Мені подобаються колективи, у яких:
А — кожний зацікавлений у поліпшенні результатів усіх;
Б — кожний зайнятий своєю справою й не заважає іншим;
В — кожна людина може використовувати інших для вирішення своїх завдань.
7.    Учні оцінюють як найгірших таких викладачів, які:
А — створюють дух суперництва між учнями;
Б — не приділяють їм достатньої уваги;
В -  не створюють умови для того, щоб група допомагала їм.
8.  Найбільше задоволення в житті дає:
А — робота, коли тобі ніхто не заважає;
Б -  одержання нової інформації від інших людей;
В -  робити корисне іншим людям.
9.     Основна роль викладачів повинна полягати:
А — у вихованні людей з розвиненим почуттям обов'язку;
Б — у підготовці пристосованих до самостійного життя людей;
В -  у підготовці людей, які вміють отримувати допомогу від інших людей.
10.  Якщо перед групою постає якась проблема, то я:
А -  волію, щоб інші вирішували цю проблему;
Б — працюю самостійно, не покладаючись на інших;
В — намагаюся зробити внесок у спільне вирішення проблеми.
11.  Краще я вчився б, коли вчитель:
А — мав до мене індивідуальний підхід;
Б - створював умови для отримання мною допомоги з боку інших;
В — заохочував ініціативу учнів на досягнення спільного успіху.
12.  Немає нічого гіршого, коли:
А — ти не в змозі самостійно домогтися успіху;
Б — почуваєшся непотрібним у групі;
В — тобі ніхто не допомагає.
13.  Найбільше я ціную:
А — особистий успіх, у якому є частка заслуги моїх друзів;
Б — спільний успіх, у якому є й моя заслуга;
В -  успіх, досягнутий ціною власних зусиль.
14.  Я хотів би:
А — працювати в колективі, у якому застосовуються основні прийоми й методи спільної роботи;
Б -  працювати індивідуально з викладачем;
В — працювати із досвідченими у цій сфері людьми.


Немає коментарів:

Дописати коментар