неділя, 2 березня 2014 р.

Індивідуальна картка обліку дитини, занесеної до Банку даних обдарованих та талановитих дітей загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької міської ради

1. Прізвище, ім'я, по батькові дитини 

2. Повна дата народження

3. Повна назва навчального закладу, де навчається 

4. Клас навчання

5. Профіль навчання (для старшої школи)

6. Повна домашня адреса

7. Контактні телефони

8.Адреса е-mail (за згодою)

9. Вид обдарованості (інтелектуальна, практично-перетворювальна, художньо-естетична, комунікативно - організаторська, психомоторна) (підкреслити)

10. Хобі та захоплення дитини

11. Досягнення дитини за 3 навчальні роки (міський, обласний, всеукраїнський, міжнародний рівень):
Навчальний рік
Міський рівень
Обласний рівень
Всеукраїнський рівень
Міжнародний рівень

Назва заходу
Результат
Назва заходу
Результат
Назва заходу
Результат
Назва заходу
Результат
20__-20__
      
  Надаючи дані для картки обліку, я даю згоду на публікацію даної інформації в книзі «Обдарована дитина» та її електронній версії.
          Додатком до книги Обдарована дитина» буде виданий спеціальний диск, що буде включати:
  •       Розширену текстуальну інформацію про свої здобутки;
  •           Прозові та поетичні твори;
  •          Фотоматеріали(картин, гобеленів, вишивки, малюнків тощо);
  •           Відео матеріали (виступи, концерти, спортивні змагання тощо);
  •          Мультимедійна презентації та інші матеріали за бажанням.

   _______________                                                      ________________
               (дата)                                                                  (підпис учня) Директор закладу          __________                              ________________
                                           (підпис)                                 (Прізвище, ініціали)Матеріал підготовлений методистом ММК ВМР С.О. Коваль


Немає коментарів:

Дописати коментар