четвер, 27 березня 2014 р.

Оформлення соціально-психологічного стенда Пам'ятка "Соціалізація особистості в умовах загальноосвітнього закладу"

 «Соціалізація особистості в умовах загальноосвітнього закладу»


Соціалізація  особистості процес взаємодії індивіда й суспільства на основі предметно-перетворюючої діяльності особистості, результатом якого є конкретно-історична форма його соціалізації.

Соціалізація включає в себе:
*  знаходження свого місця в суспільстві;
*  навчання та виховання індивіда;
*  взаємодія з іншими людьми;
*  засвоєння видів суспільної діяльності;
*  засвоєння культурних цінностей та норм;
*  набувати певних прав, обов’язків, поглядів, звичок.

Основним інститутом соціалізації, що регулює та забезпечує основні права та обов’язки демократично вільної людини, є сфера його вільного часу.
Вільний час, культурно-дозвільну діяльність відносять до такого специфічного виду суспільної життєдіяльності, який за своєю природою та суттю є сферою творчого становлення й розвитку людини, усіх його духовно-моральних сил і забезпечує культурний прогрес суспільства в цілому.

Програма соціалізації підлітків через систему природних соціальних проб

Добра школа - це добре, розумна школа - це чудово, але дитина повинна бути ще й  підготовленою до життя.  
Д.Дьюї
«Пізнай себе»? (Самопізнання )
*    Володіння потенційних можливостей
*    Формування адекватної самооцінки

«Зроби себе сам»? (Самовиховання )
*    Вибір позитивного соціально значущої поведінки
*    Вольовий баланс «хочу - можу - треба»

«Навчи себе та інших»? (Самонавчання )
*    Розширення кругозору
*    Розвиток пізнавальної активності
*    Формування загальнонавчальних умінь і навичок

«Ділове і міжособистісне спілкування» (Самоствердження)
*    Формування навичок самоствердження в групі.
*    Формування навичок спілкування з протилежною статтю.
*    Толерантність

«Знайди себе»? (Самовизначення)
*    Формування життєвих цінностей
*    Вибір професії
*    Формування базової культури

«Вчіться володіти собою? (Саморегуляція )
*    Саморегуляція в конфліктах
*    Соціальне загартовування

«Реалізуй себе»? (Самоактуалізація)
*    Формування навичок самозахисту правове виховання
*    Підготовка до сімейного життя

Поради учням
1.     Прагніть одержати нову інформацію, прилучитися до конкретної творчої справи, провести  вільний час не тільки весело, але й з користю.
2.     Долучайтеся до проведення масових шкільних заходів (концертів, змагань, тематичних вечорів, виховних годин, занять з елементами тренінгу, КВНу, «Що?Де?Коли?» тощо).
3.     Вносить власні пропозиції щодо організації та проведення  заходів, які  цікаві  саме  вам  і  є на ваш погляд актуальними та які націлені на саморозвиток  та самовиховання особистості.

Немає коментарів:

Дописати коментар