неділя, 2 березня 2014 р.

Пам’ятка школяру!


Привіт, Друже!
Чи знаєш ти, як захистити себе і своїх друзів?
Чого ти можеш вимагати від директора школи, вчителів і батьків?
За що ти маєш відповідати перед Законом?
Ознайомся з цією пам’яткою,дізнайся про свої права та обов’язки вже сьогодні?

Від самого народження ти маєш право:
-                       на життя
ніхто не може позбавити тебе життя.Ти маєш право захищати своє життя та здоро-в’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних посягань;
-                       на охорону здоров’я
ти можеш звернутися за безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в державні комунальні заклади охорони здоров’я;
-                       на свободу та особисту недоторканність
тебе ніхто не може заарештувати або тримати під вартою інакше, як за рішенням суду. Однак, якщо тобі вже виповнилось 14 і має місце тяжкий злочин, відносно тебе може застосуватися тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захист. Якщо протягом 3 діб з моменту затримання тобі не вручено рішення суду про тримання під вартою, тебе повинні негайно звільнити;
-                       на освіту
ти маєш право безкоштовно отримувати освіту у дошкільному, загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальних закладах державної і комунальної форм власності, а також на отримання державної стипендії;
-         на майно
майно, яке тобі придбали батьки для навчання, виховання (одяг, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є твоєю власністю.Якщо тобі від 10 до 14 років,належним тобі майном управляють батьки.
Якщо тобі від14 до 18 років,ти маєш право вчиняти будь-які угоди, навіть купівлі-продажу транспортного засобу і нерухомого майна, але за письмовою нотаріальною посвідченою згодою батьків і дозволом органу опіки і піклування;
-          на працю
якщо тобі вже виповнилось 14 років, ти за згодою одного з батьків можеш працювати у вільний від навчання час (наприклад на канікулах), але лише після попереднього медичного огляду.
Якщо тобі вже виповнилось 15 років та коли ти маєш згоду одного із батьків, тебе також можуть прийняти на роботу.
Самостійно ти можеш влаштовуватись на роботу,якщо тобі вже виповнилось 16 років.
Ти маєш право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
-        на відпочинок
ти маєш можливість у вільний від навчання або роботи (якщо ти вже працюєш) час відпочивати, тобто займатись своїми улюбленими справами (грати в футбол, ходити в кіно). Якщо ти вже працюєш, тобі повинна бути надана щорічна відпустка в літній час або за твоїм бажанням у будь-яку іншу пору року.

-                       на повагу до своєї гідності та захист від усіх форм насильства
       будь-яка людина, ким би вона не була (одним із твоїх батьків, однолітків, вчителів, сусідів) не має право поводитися жорстоко, принижувати твою гідність, експлуатувати, включаючи сексуальні зловживання, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин; використання для створення та росповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Захист прав дитини – це перш за все завдання держави!
Будь-яка людина, ким би вона не була(одним із твоїх батьків, однолітків, вчителів, сусідів), не має права поводитись з тобою брутально, принижувати твою гідність. В разі, якщо с тобою таке трапилось, ти маєш право звернутись до державних органів за допомогою!(Стаття 16 Конвенції ООН про права дитини визначає, що жодна дитина не може бути об′єктом незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина  має право на захист закону від такого втручання або посягання.)
Ти – людина!
Ніхто і нічим не може виправдати жорстоке поводження з тобою, наприклад побиття, знущання. Навіть якщо таким чином тебе виховують батьки, вчителі чи старші діти. Жорстоке, нелюдське, таке, що принижує твою гідність, поводження чи покарання – це порушення твоїх прав.(Статтями 28, 52 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому,що принижує його гідність, поводження чи покаранню.)

Ти маєш право на свободу, особисту недоторканість
Ти можеш вільно виражати свої думки та погляди, не боячись бути покараним за це. Разом з тим, ти маєш пам′ятати, що всі твої відносини з батьками, вчителями, однолітками мають грунтуватися на взаємоповазі та справедливості, включаючи приниження честі та гідності. (Стаття 10 Закону України ”Про охорону дитинства” гарантує кожній дитині право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім′ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватись на принципах, що грунтуються на взаємоповазі, справедливості виключають приниження честі та гідності дитини.)

Держава зобов’язана захищати твої права
              Якщо хтось (учні, вчителі або навіть батьки) вчиняє над тобою будь-яке насильство, принижує тебе чи ображає, ти повинен звернутися зі скаргою про порушення твоїх прав до органу опіки і піклування; служби у справах неповнолітніх; центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; закладів охорони здоров’я; органів та установ освіти; відділів міліції, а також через представників – до суду. (Статтею 10 Закону України „Про охорону дитинства” встановлено, що діти мають право особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів та скаргами про їх порушення).

За твою безпеку в школі відповідає директор
              Якщо директор школи не забезпечить безпечні та нешкідливі умови для навчання, праці та виховання учнів у навчальному закладі, то він нестиме за це відповідальність відповідно до чинного законодавства.(Статтею 26 Закону України „Про освіту” встановлено, що забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу).

Учителі зобовязані поважати і захищати тебе
              Вчителі та інші працівники школи повинні з пованою ставитись до тебе і не повинні вдаватись до покарань, що принижують твою гідність, зокрема таких, як словесні приниження, ставлення учня в куток, побиття тощо. Також вони повинні захищати тебе від погроз та фізичного насильства з боку інших осіб, в тому числі твоїх однолітків і батьків, і запобігати вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам. (Стаття 56 Закону України „Про освіту” зобов’язує педагогічних та науково-педагогічних працівників додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного аб психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам).

За ненадання тобі допомоги вчитель відповідатиме перед законом
              Вчителі та керівництво школи несуть відповідальність перед законом, якщо вони порушують твої права. Якщо ти звернувся до вчителя для того, щоб захиститись від фізичного та психічного насильства, а він залишив це без уваги- за це його може бути притягнено до відповідальності. (Статтею 47 Закону України „Про загальну середню освіту” встановлено, що посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України).

Памятай про свою відповідальність перед законом!
              До 14 років ти не несеш відповідальності за заподіяну матеріальну шкоду – її несуть твої батьки або інші особи, під наглядом яких ти знаходишся. Саме вони мають відшкодувати шкоду, яку ти завдав майну іншої людини. Якщо ти завдав шкоди спільно з однолітком, її відшкодування покладається на ваших батьків у відповідних частках.
З 14 років ти відповідаєш за завдану шкоду самостійно у повному обсязі!
Якщо тобі 16 років, тебе можуть притягнути до адміністративної відповідальності!
З 14 років ти несеш кримінальну відповідальність з тяжкі злочини, за інші – починаючи з 16 років.

За вчинені злочини до тебе можуть застосувати:
·         штраф – якщо у неповнолітнього є самостійний дохід, власні кошти або майно;
·         громадські роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років і полягають у виконанні робіт у вільний від навчання чи основної роботи час;
·         виправні роботи – призначаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років за місцем роботи;
·         арешт – полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постанови вироку досяг 16 років, в умовах ізоляції у спеціально пристосованих умовах;
·         позбавлення волі нв певний строк – відбування покарання у спеціальних виховних установах.


Немає коментарів:

Дописати коментар