субота, 29 березня 2014 р.

Рецензія на навчально-методичний посібник. Зразок написання

Рецензія на навчально-методичний посібник  В. В. Щорса «Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітній школі»

Людина наділена розвинутими здібностями відрізняється від інших і за характером, і за сприйняттям світу. Вона інакше формує стосунки з оточуючими, інакше трудиться. Індивідуальний підхід до обдарованої дитини, перш за все, як до особистості, необхідний для того, щоб вона реалізувала свій дар повноцінно. Виявлення здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до певного роду діяльності. Саме цей нахил є секретом дитячої обдарованості.
Чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів їх розкрити. На жаль, популярна фраза «талант себе виявить» не відповідає дійсності. Спостереження свідчать, що в ранньому віці діти часто приховують свої здібності, якщо дорослі не оцінюють їх належним чином. Проблемі  виявлення обдарованості та роботі з вищеназваною категорією дітей в загальноосвітній школі і присвячений даний навчально-методичний посібник.
Посібник містить три розділи. Перший, як прийнято в науковій та науково-методичній літературі, розглядає концептуальний апарат дефініцій: «обдарованість», «обдаровані діти»,  особливості розвитку інтелектуальної, емоційно-вольової сфер індивідууму обдарованих дітей. У першому підрозділі  другого розділу описано сім царин обдарованості: художня, творча, соціальна, інтелектуальна (академічна), спортивна, духовна та практична. Автор акцентує увагу на впливові емоційної сфери на розвиток типів обдарованості, їх основних рисах на  конкретних  прикладах. Наступний параграф присвячено соціально-психологічній роботі з визначення рівня розвитку обдарованості учнів загальноосвітніх шкіл. У цьому  розділі представлені форми роботи соціального педагога з обдарованими дітьми, запропоновані психодіагностичні методики для практичної діяльності з даною категорією школярів та авторська програма тренінгового курсу, що складається з п’яти занять. У третьому розділі подана модель роботи з обдарованими учнями під час навчально-виховного процесу та позашкільній  дозвільній  діяльності.
Наприкінці підручника  подано список використаної літератури щодо даної тематики.
Матеріал  посібника доцільно використовувати як при індивідуальній роботі, так і з групою учнів середнього та старшого шкільного віку, батьками (під час батьківських лекторіїв, виступів, конференцій, тренінгів, диспутів тощо) та вчителями, соціальними працівниками, шкільними психологами. Слід визначити творчій підхід автора навчально-методичного посібника до підбору дидактичного матеріалу.
З огляду на сказане вище можна стверджувати, що автор дану соціальну проблему повноцінно висвітлив. 

Немає коментарів:

Дописати коментар