субота, 29 березня 2014 р.

Діагностична картка педпрацівників, які атестуються

№ п/п
Показники
Педпрацівники (прізвище, ініціали)1.
Організація уроку (темп, ритм, порядок, дисципліна, виконання єдиних педагогічних вимог)2.
Знання фактичного матеріалу, володіння предметом3.
Вміння пояснити, навчити, сформувати навички та вміння4.
Вміння зацікавити своїм предметом, розвивати пізнавальну активність5.
Різноманітність методів і форм навчання, педагогічна творчість6.
Організація контролю знань, використання різних видів контролю, об'єктивність7.
Вміння працювати з учнями різного рівня підготовки, диференційований підхід8.
Проведення індивідуальної роботи, консультацій9.
Середня успішність учнів10.
Участь у роботі кафедри, методоб'єднання, науково-методичної ради11.
Стан робочого місця, навчального кабінету12.
Підготовка статей, посібників13.
Підготовка переможців міських та обласних олімпіад14.
Підготовка методичних розробок15.
Підготовка дидактичного та роздаткового матеріалу16.
Виступи на педрадах, семінарах17.
Відкриті уроки та заходи (науково-методичний рівень)18.
Відвідані уроки (науково-методичний рівень)19.
Особиста дисциплінованість20.
Володіння українською мовою21.
Загальна психологічна культураВсьогоЗаповнив: ___________                           _________________________
                           (підпис)                                            (прізвище, ініціали  члена атестаційної комісії)

Критерії оцінювання (від 1 до 3 ):
«4» -  високий;
«3»- достатній;
«2»- середній;                      
«1»- низький;
«0»- відсутній.

Немає коментарів:

Дописати коментар