четвер, 20 березня 2014 р.

Характеристика діяльності у міжатестаційний період практичного психолога


 Базалійська Любов Петрівна працює в закладі «Вінницький технічний ліцеї» на посаді практичного психолога з 25.02.2004 року. З 24.01. по 04.02.2011 року пройшла курси підвищення кваліфікації для практичних психологів шкіл при ВОІПОПП.
Бере участь в організації освітнього процесу, забезпечує всебічний особистісний розвиток дітей. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Приділяє увагу груповій роботі з учнями, проводить уроки-тренінги, відеосемінари з важливих проблем психології. Сприяє формуванню психологічної культури ліцеїстів, учителів, батьків. Консультує працівників ліцею з питань практичного використання психології організації навчально-виховного процесу.
У міжатестаційний період організувала роботу психологічної служби ліцею. Базалійська Л.П. виконує обов’язки завідуючої кабінетом «Соціально-психологічної служби». За останні два роки кабінет психлогічної служби  за результатами оглядів-конкурсів займає достатній рівень, ведення ділової документації в кабінеті визнано на зразковому рівні. Зібрано багато додаткових матеріалів: бланків анкет, тестів, роздаткового та наглядного матеріалу для проведення  тренінгів, тренінгових занять, зустрічей, консультацій. Щорічно поповнюється кабінет інформаційними буклетами, пам’ятками, листівками для учнів, їх батьків та вчителів.
Організовує роботу батьківського університету, яка спрямована на підвищення психологічних знань батьків, попередження конфліктних ситуацій в сім’ї, міжособистісних відносинах між батьками і дітьми.
Постійно працює над підвищенням кваліфікації, опановує нові психотехнології та методи сучасної психотерапії. Велику увагу приділяє особистій психотерапії, роботі в міських семінарах.
Має добрі комунікативні здібності, толерантна, виявляє творчий підхід до роботи. 

Немає коментарів:

Дописати коментар