субота, 15 березня 2014 р.

Тренінг для опікунів. Заняття 1


Заняття 1. Форми сімейного облаштування дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків

Мета: знайомство, целеполагание учасників, обговорення особливостей різних форм сімейного облаштування дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків.

1. Вправа «Знайомство в парах»
Мета: знайомство учасників, створення атмосфери довіреності   і відкритості.
Учасники об’єднуються у пари. Кожен учасник повинен відповісти на наступні питання.
-   Що ви любите робити у вільний час?
-   Як довго ви є прийомними батьками?
На відповіді кожному учасникові дається 3-5 хвилин. Після роботи в парах учасники представляють один одного в загальному крузі.

2. Вправа «Побоювання і надії»
Мета: виявити побоювання і надії учасників, пов’язані з консультуванням прийомних сімей.
Кожному учасникові даються невеликі різнокольорові листи. Вони повинні написати на них свої побоювання і надії, пов’язані з консультуванням прийомних сімей, і прикріпити на загальний ватман. Ватман можна використати на іншому зайнятті.
Висновок. У кожного учасника свої побоювання і надії, пов’язані з консультуванням прийомних сімей. В той же час в них є схожість.

3. Практикум «Цілі та настанови»
Мета: визначити конкретну, реалістичну мету участі в тренінгу кожного фахівця, критерії її досягнення, формування навички целеполагания.
Кожному учасникові пропонується висловити, яких цілей він хотів би досягти в результаті участі в тренінгу. За якими критеріями він визначить, що досяг поставлених цілей.
Висновок. Цілі учасника не повинні розходитися з цілями тренінгу, мають бути конкретні, реалістичні і досяжні. Учасник повинен чітко уявляти собі, як він визначить, що досяг поставленої мети.
Навичка целеполагания - необхідна складова організації професійної діяльності.

4. Динамічна пауза
Мета: створення позитивного настрою, зниження напруги, підвищення активності учасників.
Учасникам пропонується розрахуватися по порядку на 1,2,3-й. Потім по команді ведучого вони міняються місцями.

5. Робота по підгрупах
Мета: порівняльний аналіз різних форм турботи про дітей-сиріт, їх особливості і відмінності.
Кожна підгрупа отримує завдання охарактеризувати особливості різних видів сімейного побуту: усиновлення, опіка, прийомна сім’я, юридичні і психологічні аспекти створення різних видів заміщаючих сімей.

6. Практикум
Мета: формування навички визначення, яка форма побуту найбільше підходить дитині і приймальним батькам з урахуванням соціальної ситуації дитини.
Учасники отримують картки з характеристикою соціальної ситуації дитини і побажань, намірів прийомних батьків. Треба знайти - найбільш вдале поєднання потреб дитини і запитів прийомних батьків.

Соціальна ситуація дитини(приклади).
1. Дитина - сирота, батьки померли, рідна бабуся.
2. Мати дитини позбавлена батьківських прав, знаходиться в місцях позбавлення волі.
3. Мати дитини померла, але у нього є родичі, які хотіли б його відвідувати.
4. Батьки дитини позбавлені батьківських прав, зловживають спиртними напоями.
5. Мати відмовилася від дитини, оскільки не справляється з його вихованням.
6. Мати дитини обмежена у батьківських правах унаслідок хвороби.

Побажання приймальних батьків.
1. Батьки хотіли б усиновити дитину.
2. Батьки хотіли б узяти дитину під опіку.
3. Батьки хотіли б узяти дитину рідної сестри під опіку.

7. Підведення підсумків зайняття
Учасникам пропонується висловити, що нового, важливого і корисного для себе вони дізналися на зайнятті.

Висновок. Сімейні форми співіснування досить різноманітні. Кожна форма має свої особливості. Те, яка форма підходить для дитини, багато в чому визначається її соціально-правовим статусом. Те, яка форма найбільш підходить для батьків, вирішують вони самі. Перше, що необхідно зробити прийомним  батьки, опікунам, перед тим, як почати утілювати в життя мрію про дитину, - продумати, яку форму сім’ї вони хочуть організувати з усіма витікаючими звідси наслідками. Дуже важливою умовою прийняття дитини в сім’ю являється згода усіх її членів. Якщо людина, що бажає узяти дитину на виховання, підійде до цього не занадто відповідально, в майбутньому це може привести до складнощів у стосунках.

Немає коментарів:

Дописати коментар