середа, 19 березня 2014 р.

ТРЕНІНГ "ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ"


Мета тренінгу:
·        Надати учасникам тренінгу основні знання, уміння та навички щодо подолання насилля в учнівському середовищі.
·        Надати інформацію про насильство, його види, форми та причини;
·        Знати проблему комунікації у дитячому середовищі;
·        Усвідомлювати можливості дорослого у вирішенні проблеми насильства у дитячому середовищі через формування комунікативних навичок;
·        Можливості формування більш толерантного ставлення дітей один до одного.
·        Вміти аргументувати свої дії з попередження насильства серед дітей на основі власного прикладу та власної відповідальності.
·        Сформулювати мотивації активно діяти на підтримку безпеки дітей в школі.
Категорія учасників: практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі.
Кількість учасників тренінгу: 20 осіб.
Час, необхідний для проведення тренінгу: 1 год. 20 хв.
Кількість ведучих: 1 особа.
Форма проведення: соціально – просвітницький тренінг.
Структура тренінгу

№ п\п
Види роботи
Обладнання
Час для виконання
1
Відкриття тренінгу. Цілі та завдання


5 хв.
2
Вправа на знайомство та взаємодію «Павутинка»
клубок ниток
5 хв.
3
Визначення очікувань учасників «Корзина. Мясорубка. Портфель»
 фліп-чарт, аркуш ватману формату А1, маркери, стікери, малюнки з зображенням смітника, м’ясорубки, портфеля.
5 хв.
4
Правила роботи в групі

аркуш ватману А1, маркери
5 хв.
5
Мозковий штурм «Насильство між дітьми. Причини цього явища»
листок ватману 1А формату, маркери.
8 хв.
6
Вправа «Види і форми насильства»

аркуші ватману формату А1, маркери.
7 хв.
7
Вправа «Знайди пару»

картки, на яких написані назви тварин.
6 хв.
8
Вправа «Вузенький місточок»

довга смуга з паперу 1, 5 – 2 метра, завширшки 30 см
3 хв.
9
Вправа  «Методи профілактики насильства в шкільному середовищі»
листок ватману 1А формату, маркери.
15 хв.
10
Вправа «Багаж у дорогу»


5 хв.
11
Вправа «Дошка оголошень»

листки формату 1А, маркери
8 хв.
12
Вправа на завершення «Перший крок»
маркери, листки паперу (вирізані «кроки»)
4 хв.
13
Підведення підсумків тренінгу. Очікування
фліп-чарт, аркуш ватману формату А1, , малюнки з зображенням смітника, м’ясорубки, портфеля.
4 хв.

Відкриття тренінгу. Цілі та завдання
Мета: ознайомити учасників із метою та завданнями тренінгу, організаційними питаннями. Створити доброзичливу атмосферу для ефективної роботи.
Час проведення: 5 хвилин.
Хід вправи: Тренер вітає учасників із початком тренінгу, повідомляє про цілі та завдання тренінгу, мету, очікування організаторів від учасників. Налаштовує учасників на серйозне ставлення  до участі у тренінгу. Потім тренер пропонує задати питання.


Вправа на знайомство «Павутинка»
Мета: продовжувати знайомство учасників  тренінгу, сприяти згуртованості групи та створенню комфортної атмосфери  для успішної роботи.
Обладнання: клубок ниток.
Час: 5 хвилин.
Хід вправи:
Ведучий вітає учасників тренінгу. Пропонує вправу на згуртованість колективу, на знайомство та взаємодію, яка полягає в наступному:
Запросіть учеників стати в коло. Поясніть, що кожен матиме можливість перекинути клубок ниток незнайомому (або добре знайомому) учаснику, не випускаючи з рук свій кінець нитки. Продемонструйте це: киньте комусь клубок, представтесь та розкажіть коротко про себе, чим цікавитесь, чим полюбляєте займатися. (Не забувайте при цьому тримати кінець нитки в руках!). Кожен наступний учасник повторює сказану інформацію попереднім учасником (ім’я та захоплення). Продовжуйте гру до того часу, доки усі учасники не будуть включені в «комунікативну павутинку».
Питання для обговорення:
§        Що ви можете сказати про комунікаційну павутину? (тягнеться від одного до іншого; інколи може призвести до плутанини)
§        Що станеться, якщо я потягну свій кінець пряжі? (інші відчують деякий тиск)

Визначення очікувань учасників
Вправа «Корзина. Мясорубка. Портфель»
Мета: визначити очікування учасників щодо тренінгу, мотивувати групу на подальшу роботу та практичні дії, виявити потреби групи.
Час проведення: 5 хвилин
Обладнання: фліпчарт, аркуш ватману формату А1, маркери, стікери, малюнки з зображенням смітника, м’ясорубки, портфеля.
Хід вправи: тренер пропонує учасникам сконцентруватися на власних очікуваннях від тренінгу – на тих найголовніших питаннях, відповіді на які учасники бажають знайти під час тренінгу. Записати свої очікування на стікерах і прикріпити над малюнком з «Корзиною, Мясорубкою, Портфелем», озвучивши в слух. По закінченні тренінгу тренер коментує очікування. І повідомляє про те:
-         Якщо вам знання не знадобляться, то викиньте свої очікування у смітник.
-         Якщо вони вам знадобляться, але згодом, покладіть їх у «портфель».
-         Якщо знання знадобляться і ви будите їх застосовувати, то покладіть їх на «м’ясорубку»

Правила роботи в групі
Мета: визначити правила, які допоможуть створити робочу та зручну атмосферу у групі під час тренінгу
Час проведення: 5 хвилин.
Обладнання: аркуш ватману А1, маркери
Хід вправи: ведучий пропонує сформулювати правила роботи групи, які допоможуть учасникам ефективно працювати. Учасники висловлюють свої позиції методом мозкового штурму.
Рекомендовані правила!
-         Говорити по черзі (правило піднятої руки)
-         Дотримуватися регламенту.
-         Висловлювати думки від свого імені
     (Я-висловлювання)
-        Емоційна відкритість.
(Якщо учасник думає або відчуває щось важливе, то йому можна сказати висловити свої почуття.)
-         Бути позитивним до себе та інших.
-         Бути активним.
-         Працювати у групі від початку до кінця.


Мозковий штурм
«Насильство між дітьми. Причини цього явища»
Мета: зібрати інформацію від учасників про причини насильницьких дій між дітьми.
Час: 8 хв.
Обладнання: листок ватману 1А формату, маркери.
Хід вправи
Учасникам пропонується протягом  відведеного часу назвати основні причини скоєння насильства між дітьми. Усі відповіді учасників записуються на ватмані.

Інформаційне повідомлення
До фізичного насильства відносять такі форми, як побої, різ­кі й (або) несподівані удари, ляпаси, поштовхи, стусани, струси, небажані дотики, кидання в людину різних предметів, будь-яке невипадкове нанесення тілесного ушкодження й (або) заподіяння фізичного болю, насильницький примус до чого-небудь, а також введення відносно людини різного роду заборон, обмежень її прав і волі. Фізичне насильство включає також погрози (у тому числі зброєю) і такі непрямі дії, як руйнування особистої власності, за­кривання у ванній кімнаті або в інших місцях та ін.
З правової точки зору фізичне насильство - це реальне, або потенційне заподіяння фізичної шкоди, під яким розуміється по­рушення анатомо-фізіологічної цілісності людини за допомогою застосування фізичної сили, холодної й вогнепальної зброї або інших предметів, рідин, сипучих речовин і т.д., а також вплив на внутрішні органи людини без ушкоджень зовнішніх тканин шля­хом отруєння або споювання одурманюючими засобами.
Психологічне (емоційне) насильство реалізується в різних формах: ізоляція від членів родини, друзів, погрози застосуван­ня насильства, приниження гідності, крик, лайка й образи, ігно­рування, знущання, заподіяння душевних страждань, формуван­ня й розвиток почуття безсилля й страху, зниження самооцінки людини, звинувачення в божевіллі, штучне створення ситуацій у яких один із членів родини почуває себе психічно ненормальним. Психологічне насильство виражається також у формі образ, погроз, брутальності, висміювання, заборону на зустрічі із друзями й заняття улюбленою справою, знущанні і вбивстві тварин, дорогих людині, у відсутності прийняття, підтримки й ін.
Психологічне (емоційне) насильство найчастіше буває важко розпізнати й ідентифікувати, тому що на відміну від фізичного насильства в цьому випадку явні ознаки насильства найчастіше не помітні, а наслідки можуть бути надзвичайно важкими.
У вітчизняному законодавстві відносно психологічного на­сильства вживається словосполучення «загроза застосування насильства», під яким розуміється лякання, залякування жертви застосуванням фізичного насильства. Крім того, психологічне насильство може включати заподіяння душевної або психологічної травми й обмеження свободи волевиявлення (незалежно від реальності настання фізичної шкоди).
Сексуальне насильство - будь-який вид домагання, що ви­ражається як у формі нав'язаних сексуальних доторкань, примуса до сексу, так і здійснення сексуальних дій (аж до зґвалтування або інцесту) кого-небудь із членів родини проти його (її) волі.
Сексуальне насильство звичайно містить у собі як фізичне, так і психологічне насильство й особливо травмує жертву. У багатьох потерпілих від сексуального насильства розвиваються почуття розгубленості й зрадженості, туга й депресія, їх мучать нічні кошмари й спогади, підвищуються дратівливість і ймовірність психо­емоційних зривів аж до суїциду.
Економічне насильство - одноосібний контроль за витратою грошей (залежному члену родини видається тільки строго визна­чена сума грошей, за яку він (вона) повинен(а) повністю відзвіту­ватися), позбавлення права голосу при витраті грошей, присвоєння одними членами родини власності або заощаджень без згоди інших, примус до роботи або заборона працювати.
Запитання для обговорення:
1.     Яку нову інформацію Ви отримали, виконуючи дану вправу?
2.     Які із перерахованих проявів різних видів насильства Ви зустрічаєте у своїй професійній діяльності?

Вправа «Види і форми насильства»
 Мета: ознайомити учасників із видами та формами насильства.
Час проведення: 7 хвилин
Обладнання: аркуші ватману формату А1, маркери.
Хід проведення: Учасники об’єднуються у 4 групи (Пори року)
Завдання для роботи в групах:
1)    дати визначення наступним поняттям: фізичне насильство, психологічне насильство, сексуальне насильство, економічне насильство;
2)    визначити основні прояви та причини таких видів насильства як: фізичне насильство, психологічне, сексуальне, економічне насильство.
Через 5 хвилин учасники презентують свої відповіді.
Тренер пропонує узагальнити отриману інформацію у вигляді таблиці, яку разом із учасниками заповнює:
Види насильства
Прояви
Причини
Фізичне


Психологічне


Сексуальне


Економічне


Вправа «Знайди пару»
Мета: зняття втоми та емоційної напруги, об’єднати  учасників у пари для роботи у наступній вправі.
Час проведення: 6 хвилин.
Обладнання: картки, на яких написані назви тварин.
Хід проведення:
Ведучий роздає учасникам катки із написаними назвами тварин. Серед учасників є парні назви, тобто якщо у одного учасника на картці написано «слон», то така ж картка є ще в когось із учасників. Учасники читають свої картки так, щоб інші не бачили, потім ховають їх. Завдання кожного – знайти свою пару. При цьому можна користуватися всіма виразними засобами, не можна тільки нічого говорити та видавати характерні звуки «вашої тварини». Все треба робити мовчки.
Після знаходження своєї пари  треба зупинитися біля неї  мовчки, не питаючи хто вона, не розмовляючи. Тільки після створення всіх пар ведучий з’ясовує «хто вони»?
Після завершення вправи можна запропонувати поділитися  враженнями, розповісти про те, як учасники знаходили свою пару.
  
Вправа «Вузенький місточок»
 Мета: показати учасникам, що можна отримати спільний результат у спільній справі лише взаємодіючи.
Час: 3 хвилин.
Обладнання: довга смуга з паперу 1, 5 – 2 метра, завширшки 30 см.
Хід проведення: Ведучий ставить на підлогу смугу паперу завширшки 30 см, як уявний місток. Учасники повинні пройти по містку на зустріч один одному, подолати його, не упавши у «воду». Після того, як всі учасники пройдуть по містку проводиться обговорення.
Учасники повинні домовитися на містку  про те, як пройти не упавши. Ведучий не підказує. Виконали завдання лише ті учасники,  які зуміють домовитися про спільні дії. Ведучий допомагає учасникам зробити висновки про те, що у стосунках із дитиною теж необхідно домовитися і діяти разом «не зіштовхуючи її із містка»

Запитання для обговорення:
1.     Що Ви відчули, коли зустрілися з партнером на містку?
2.     Які думки виникли у вас під час виконання цього завдання?
3.     Що на вашу думку, потрібно зробити, щоб успішно виконати це завдання?
4.     Як ви думаєте, з якою метою ми виконували цю вправу?

Вправа  «Методи профілактики насильства в шкільному середовищі»
Мета: визначити основні методи профілактичної роботи, зібрати інформацію від учасників про принципи попередження проявів насильства в шкільному середовищі.
Час: 15 хв.
Обладнання: листок ватману 1А формату, маркери.
Хід вправи
Учасники об’єднуються у 4 групи (І - батьки, ІІ - класні керівники,                         ІІІ - адміністрація, IV - правозахисники). Кожна з груп отримує таку ситуацію:
Ситуація
Дівчинка Т. навчається у 7 класі. У дитини є певна вада – рубець на обличчі із-за травми отриманої в дитинстві. Навчається дівчина посередньо, має занижену самооцінку. Учні класу частенько знущаються з дівчини: обзивають «потворою», штовхають. Тільки деякі учні проявляють бажання іноді поспілкуватися з однокласницею Т. Часто дівчинка знаходиться у похмурому настрої, в дома жаліється на життя.
Завдання для кожної з груп:
Проаналізувати дану ситуацію.
Скласти алгоритм дій, для допомоги дівчинці, відповідно кожній з груп - батькам, класним керівникам, адміністрації, правозахисникам (служба у справах дітей, омбудсмени).
  
Вправа «Багаж у дорогу»
Мета: зняття втоми та емоційної напруги.
Час: 8 хв.
Хід вправи: Один із гравців сідає спиною до інших. Ведучий говорить, що учасники мають зі­брати багаж тому, хто йде. Але до «багажу» кладуть не речі (мило, рушник тощо), а ри­си характеру, що допоможуть у житті. При­чому потрібно називати ті риси, які справ­ді є в цієї людини. Одночасно звучать сло­ва, що означають явища, які варто залишити вдома, адже вони можуть нашкодити.
Педагог стежить за тим, щоб «багаж» особистості відчутно перевищив те, що залишається.
Вправа «Дошка оголошень»
Мета: закріпити знання і вміння учасників щодо боротьби з проявами насильства в учнівському середовищі.
Обладнання: листки формату 1А, маркери
Час: 8 хв.
Хід вправи:
Учасники об’єднуються у 4 групи. Кожній групі пропонується скласти та написати (намалювати) оголошення на тему «Я подолаю насильство» в довільній формі. Оголошення не підписуються та розвішуються у довільній формі на дошці. Потім, учасники  відмічають ті оголошення, які привертали найбільше їхню увагу.
На основі отриманих даних потрібно зав’язати обговорення проблеми насильства,  взаємовідносин між людьми.
Вправа на завершення «Перший крок»
Мета: надати можливість кожному учаснику оцінити своє бачення для вирішення проблеми насилля в школі, зробити висновки.
Час: 4 хвилин.
Обладнання: маркери, листки паперу (вирізані «кроки»)
Хід проведення
Кожному учаснику роздаються вирізані із паперу «кроки», та дається завдання: написати на «крокові», що кожен із учасників може зробити для того, щоб зменшити прояви насилля в школі?
За бажанням учасники зачитують свої записи.

Підведення підсумків тренінгового заняття. Очікування
Мета: отримати зворотній зв'язок, висловити своє ставлення до роботи протягом тренінгу.
Час: 4 хв.
Хід проведення:
Учасники аналізують роботу протягом дня і дають відповіді на запитання:
1.     Чи збулися очікування?
2.     Як мені сьогодні працювалося?

3.     Що нового я сьогодні дізнався, навчився (навчилась)?

Наталя Клименко, психолог ЗОШ № 35 м. Вінниці

Немає коментарів:

Дописати коментар