субота, 29 березня 2014 р.

Перспективний план роботи загальноосвітнього закладу. Вступ

Розділ І. Вступ


У минулій п’ятиріччі (2005 – 2010 рр.) Вінницький технічний ліцей здійснював свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови кабінету Міністрів України № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти, створення умов для здобуття якісної освіти як основної ідеї реформування освітньої галузі, наказів та листів управління освіти Вінницької міської ради.
Зусилля педагогічного колективу школи були спрямовані на виконання завдань, визначених у вище названих документах: формування життєво-необхідних орієнтацій, збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я учнів, формування в них бажання і вміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості ліцеїстів на основі виявлення їх задатків і здібностей, стимулювання їх самоосвітньої діяльності, виховання учня як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до самої себе і навколишнього світу.
Головною методичною проблемою, над якою працював педагогічний колектив, була: «Створення інформаційно-освітнього простору в ліцеї та впровадження в практику роботи поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійного і профільного навчання: створення системи громадянського виховання».
У рамках роботи над єдиною методичною проблемою на засіданнях методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничого, математичного циклів були розглянуті питання шляхів вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів і взагалі педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти учнів, ознайомлені педагоги з інноваційними методами навчання; активізувалась самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання учнівської молоді.
 Робота над проблемною темою здійснювалася через удосконалення методики проведення уроків, а саме: нестандартних уроків, здійснення профільної диференціації завдяки спецкурсам та факультативам з математики, української мови, економіки, хімії та фізики.
З 2005 по 2010 н.р. у ліцеї навчалося 2112 осіб: 283 на 1-ому, 468 на 2-ому, 462 на 3-ому, 431 на 4-ому, 468 на 5-ому курсах.
Навчальний рік
І курс
(7 клас)
ІІ курс
(8 клас)
ІІІ курс
(9 клас)
IV курс
(10 клас)
V курс
(11 клас)
Всього
2005-2006
-
100
104
112
86
402
2006-2007
-
120
100
98
107
425
2007-2008
70
32
120
97
95
414
2008-2009
106
106
34
95
93
434
2009-2010
107
110
104
29
87
437

283
468
462
431
468
2112
З 2005 року Вінницький технічний ліцей закінчили 468 учнів, з них:
нагороджені
золотою медаллю – 54  учнів,
срібною медаллю – 16  учнів.
В 2009-2010 навчальному році – 9 учнів нагороджені золотою медаллю, 1 – срібною.
Педколектив ліцею доклав певних зусиль до формування творчих здібностей учнів 7-11 класів, до виявлення і розвитку їх обдарованості, розкриття їх здібностей і нахилів,  протягом 2005-2010 років велась цілеспрямована  робота  з виконання  ліцейних програм «Інтелект», «Пошук» та «Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007—2010 роки». За підсумками  участі в олімпіадному русі Вінницький технічний ліцей входив у трійку найкращих навчальних закладів у місті.
Щороку, в жовтні - грудні  були проведені в ліцеї І та взято участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з 13 базових дисциплін.
Аналіз робіт учасників І етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має глибокі знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки. Практично серед учасників немає таких, що не впоралися із усіма завданнями.
Кількість призерів за останні шість років участі ліцеїстів в учнівських олімпіадах з базових дисциплін подано в аналітичній таблиці № 2 та діаграмі № 1. Кількість учнів, які беруть участь у обласних олімпіадах і конкурсах, щороку залишається стабільною.
                      Діаграма 1                 
Таблиця 2
Олімпіади
Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Міські (ІІ етап)
77
100
95
94
96
79
Обласні (ІІІ етап)
33
32
44
42
30
37
Всеукраїнські (ІУ етап)
5
3
4
2
0
2
Учасники відбірково-тренувальних зборів з підготовки до Міжнародних олімпіад


-


-


-


1


-


-

У 2005-2010 н.р. велася активна співпраця з МАН, де учні 11 класів представляли свої творчі наробки, проектні роботи у ІІ (міському) та ІІІ (обласному) етапові конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт за програмою МАН. За 5 років учні ліцею здобули 56 дипломів: 46 -  у ІІ етапі, 10 – у ІІІ етапі.
Науково-методична робота з педагогічними працівниками протягом минулих п’яти років була створена на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.
Провідною формою організації науково-методичної роботи у ліцеї є методичні об’єднання (6 об’єднань), систематичного та кваліфікованого керівництва науково-методичною роботою в ліцеї створена методична рада та динамічні творчі групи вчителів.
Вчителі ліцею у 2005-2010 н.р. приймали участь у фахових конкурсах: «Кращий навчально-методичний посібник» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», «Учитель року», «Надія», «Кращий соціальний педагог-початківець», «Кращий працівник психологічної служби», «Творча скарбничка», у яких здобували призові місця.
На базі ліцею було проведено ряд загальноміських заходів: семінари для директорів ЗНЗ міста, завідуючих районними відділами освіти, соціальних педагогів, вчителів області з економіки та з іноземної мови, семінари-практикуми для молодих вчителів історії, української мови та літератури; відкриті уроки з базових дисциплін; міські методичні об’єднання. 
Виховна робота в ліцеї здійснювалася відповідно до основних завдань загальноосвітньої середньої освіти. Реалізація основних принципів і завдань здійснювалося в ряді пріоритетних напрямків: формування здорового способу життя, естетичних смаків, екологічної культури, патріотичних почуттів, морально-правових принципів, підтримка родинних традицій, прищеплення любові до труда.
В ліцеї працювали гуртки  художньої самодіяльності. Кількість учнів задіяних в них з кожним роком збільшується. Найкращі показники показали: хор (під керівництвом Антропової М. Х.), хореографічна студія «VIP» (під керівництвом Білявської Л.О.).
Гарні показники має навчальний заклад, працюючи в напрямку розвитку високоінтелектуальної особистості. Починаючи з 2004 року учнівські команди є постійними учасниками і переможцями міських інтелектуальних ігор на приз міського голови. В ліцеї створено інтелектуальний клуб.
Підтримувались тісні стосунки з культурними закладами міста: Плеядою, музично-драматичним театром ім. М. Садовського, кінотеатром «Батьківщина».
Соціально-психологічна служба ліцею протягом п’яти років виконувала науково-практичну роботу: соціально-психологічні вимірювання, консультаційну, просвітницьку, захисну та корекційно-профілактичну. Проведені тренінги, ділові ігри, інтерактивні заняття, уроки-бесіди для учнів ліцею, сприяють формуванню здорового способу життя, толерантного ставлення один до одного, комунікативних навичок, підвищенню загальної культури та ерудиції учнів, згуртовують колектив. Виступи на батьківському всеобучі спрямовані на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків.


Немає коментарів:

Дописати коментар