вівторок, 25 лютого 2014 р.

Ти і твої права (тренінг для підлітків) Заняття 1-2

В. В. Жуков ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА, № 9, 2001 – С.28-32.

ТИ І ТВОЇ ПРАВА
(тренінг для підлітків 13—17 років) 

Актуальність теми: сучасна освіта дітей, викладання правових основ у школі знаходяться на низькому рівні. Тому підлітки недостатньо ознайомлені з деякими аспектами їх прав і можливостей, зокрема у питаннях працевлаштування, у випадках насильства в сім'ї і т.ін.
Мета: ознайомлення підлітків з їх правами в сі­м'ї та суспільній діяльності.
Завдання
1. Ознайомити підлітків з їхніми правами в зага­льному вигляді на основі Конвенції ООН про права дитини, Кодексу України про шлюб та сім'ю.
2. Ознайомити  підлітків  з питаннями  їх  праце­ влаштування на основі  Кодексу законів про працю України.
3. Дати інформацію,  яка може допомогти у ви­падках насильства в сім'ї.
Аудиторія: 15 підлітків, віком 13-18 років, учні (але зібрані з різних класів).
Тривалість проведення занять: 1-1,5 годин, кі­лькість занять: 4-8.
Місце   проведення:   аудиторія   громадської   або державної установи (де є досить місця, щоб розта­шуватися колом)  або,   по можливості,  декілька за­нять на вулиці (весна-літо-осінь). Заняття № 1
Ціль: познайомити членів групи між собою, ство­рити атмосферу взаємодовіри, зняти емоційну на­пругу. Поговорити про проблему підлітка й сім'ї, спробувати з'ясувати причини конфліктів, провести гру "Потерпілі затонулого пароплава".
Початок заняття: заняття починається з приві­тання. Керівник групи ознайомлює групу з тим, що вони будуть робити, як і навіщо.

Заняття 1
Тема вступу: "Знайомство".
Тренінг на знайомство № 1 (загальний): керів­ник пропонує назвати своє ім'я і свої почуття в дану хвилину (наприклад: "Я - Ганна, мені зараз сум­но...").
Тренінг на знайомство Л° 2 (його мета - більш глибоко ознайомитись з групою): керівник пропонує групі розбитись по парах і сказати своїй парі 3 сло­ва (іменники), які її характеризують (слова можуть відтворювати будь-що, наприклад, "Яна: земля, ву­лкан, змія"). Напарник повинен розшифрувати ці слова як якості особистості. Потім по парах усі роз'­яснюють ці слова (спочатку один з пари розповідає, як він зрозумів ці слова, а інший доповнює їх зміст чи заперечує).
Після знайомства вся група на чолі з тренером розробляє правила. Для цього група поділяється на 2-3 частини, кожна розробляє правило окремо, а по­тім підгрупи демонструють їх і вже всі разом виби­рають загальні правила (5 правил, наприклад: орга­нізованість, довіра...), які виписують великими лі­терами на ватмані.
Після цього тренер пропонує пограти в цікаву гру, наприклад, "Потерпілі від аварії на пароплаві". Це перероблена гра-тренінг з досвіду роботи "Т-груп" (назва не змінена). Керівник пропонує групі розбитися на 2 частини. Одній частині пропонують роль батьків, іншій — дітей (для цього можливе же­ребкування).
Далі тренер подає ситуацію: "Уявіть, що ви по­терпіли аварію на пароплаві у Тихому океані в ре­зультаті пожежі. Більша частина вашого пароплаву зруйнована, і ви повільно йдете на дно. Ваше місце­знаходження невідоме (бо всі прилади вже не ді­ють), але за останніми даними ви десь на відстані 200 км від найближчої землі. У вас є дві шлюпки, на яких ви всі розташуєтесь. Але оскільки це був круїз родини, то батьки вирішили спочатку посади­ти-в першу шлюпку дітей, а в другу - сісти самим".
Після цього тренер дає перелік 15 предметів, що залишилися знешкодженими, плюс до них ще пачка, цигарок, декілька коробочок з сірниками і 5 однодо-ларових купюр. Ставиться завдання — розташувати 15 предметів у залежності від їх значення в даній ситуації. Батьки і діти роблять це окремо у своїх групах. Ось ці предмети:
-    секстант;
-    дзеркало для гоління;
-    п'ятикілограмова каністра з водою;
-    протимоскітна сітка;
-    одна коробка з вашим раціоном;
-    карта Тихого океану;
-    надувна подушка;
-    2 каністри нафтогазової суміші;
-    маленький радіоприймач;
-    репелент, що відлякує акул;
-    двадцять метрів непрозорого пластику;
-    одна пляшка рому (80 градусів);
-    канат (5 метрів);
-    дві коробки шоколаду;
-    риболовна вудочка.
Тренер дає 15-20 хвилин для обговорення. Потім, не оголошуючи отримані списки предметів, гово­рить: "Ваша яхта затонула, і батьки поспішають об'­єднатися зі своїми дітьми, які дрейфують недалеко. Але перед тим, як ви об'єднаєтесь, я попросив би групу дітей (3 людини) вийти зі мною на хвилин­ку".
Дітям тренер говорить правильний список речей (за важливістю), але не пояснює більше нічого. їх завдання - спробувати переконати батьків у прави­льності їх рішень, але так, щоб батьки не здогада­лися про те, що дітям відомі вірні відповіді. Бать­кам тренер теж дає інструкцію тину "Ви повинні приймати відповідальність у такій ситуації, бути му­жніми і впевненими".
Потім групи об'єднуються за такою інструкцією: "Ви майже зустрілися зі своїми батьками, але помі­тили, що ваш човен вже протікає (у дітей). Ви пе­рейшли до човна дорослих, але не всі речі можна взяти з собою: лише 10 з перерахованих в одному комплекті. Виберіть, будь ласка, один варіант" (10 хвилин).
Тепер можна прослідкувати розвиток конфлікту між "дітьми", які знають, що праві, але не знають, як це довести, і "батьками", які знають, що вони праві тому, що вони мудріші.
Після цього обговорюються почуття дітей і батьків - через штучно створені причини конфлікту. Вірний список предметів
1. Дзеркало для гоління (як метод сигналізації для рятівників).
2. Каністра з нафтою (як метод сигналізації: суміш можна підпалити банкнотами чи сірниками, вона буде плавати на воді,  звертаючи увагу рятівників).
3. Каністра з водою (для зменшення спраги).
4. Воєнний раціон (забезпечує основну їжу).
5. Целофан   (пластик)   -   використовується  для збирання дощової води і захисту від стихії.
6. Дві коробки шоколаду (як резервна їжа).
7. Риболовна снасть.
8. Канат (ним можна зв'язати щось, щоб не впало за борт).
9. Надувна подушка (якщо хтось впаде за борт, вона може бути рятівним засобом).
10.Репелент, що відлякує акул.
11.Пляшка рому (для дезинфекції можливих поранень).
12.Радіоприймач (не має цінності).
13.Карти Тихого океану (не мають значення, бо ви все одно не знаєте, де ви, вам важливіше було б знати - де рятівники).
14.Протимоскітна сітка (в Тихому океані немає москітів).
15.Секстант  (без  таблиць  і  хронометру  не  має значення).
Р.5. Перед цією грою тренер повинен поговорити з групою про проблеми в сім'ї, про конфлікти. Так, це підлітки, їм притаманна особлива конфліктність. Тепер тренер повинен спробувати з'ясувати з групою,   "Чому?"   (виникають   конфлікти),    "Хто   винен?" (у конфліктах). Після гри й обговорення по­трібно з'ясувати, "Як можна запобігти конфлік­там?" та "Як їх можна вирішити?".
Перед закінченням проводиться анкетування на тему: "Що б ви хотіли дізнатися чи чого ви чекаєте від занять?"
На закінчення проводиться релаксаційний тренінг "Посміхніться по колу". Всі сідають у коло. Тренер пропонує взятися за руки і передати своєму сусіду зліва теплі слова і побажання. Також можли­во символічно передати усмішку в долонях по колу. Цей тренінг буде ритуалом прощання.
Тренер дякує всім, обумовлює дату нової зустрічі і прощається.
Підсумок першого заняття: це заняття-ознайомлення, воно ніяким чином не розкриває завдань про­грами, але допоможе встановити контакт з групою, щоб у подальшому полегшити співпрацю.
Р.5. Решту отриманого анкетування можна ого­лосити на наступному занятті і включити до курсу, якщо його там немає.

Заняття № 2
Ціль: ознайомити групу з загальними правами дитини на основі Конвенції ООН.
Ознайомити групу з деякими складними момента­ми щодо випадків розлучення батьків, питань про наслідування власності.
Початок заняття: тренер вітається з групою, запитує про настрій (за схемою першого тренінгу на знайомство), говорить групі про те, що вони будуть на цьому занятті робити, і оголошує результати ан­кетування (на деякі питання може відповісти одра­зу, а на деякі, а саме ті, що будуть розглядатися на подальших заняттях, він відповість пізніше (про це повідомляє групі).
Після цього тренер говорить: "Зараз уявіть собі, що сьогодні день вашого правління. Які б 10 "ні" ви пред'явили своїм батькам щодо ваших прав у сім'ї? (Наприклад: "Мені не дозволяють гуляти до 23 го­дини. Я вважаю, що маю на це право". Перше "ні" - не дозволяти гуляти до 23 години)".
Для цього тренінгу групу ділять на 3 частини, і кожна частина вибирає свої "ні". Потім на загально­му обговоренні групи пише ці "ні" в залежності від їх значимості на ватмані і вішає на стінку (поруч з правилами групи).
На додаток зазначається, що питання можна по­ставити інакше: "Чого батьки НЕ повинні робити".
Далі тренер промовляє вступне слово до наступ­ного етапу: "А чи знаєте ви про існування такої збі­рки дитячих прав, як "Конвенція ООН про права дитини?" (...) Зараз ми вивчимо її більш детально".
Трьом групам дається завдання намалювати за­пропоновані їм 5 статей з Конвенції. Наприклад:
Першій групі:
1. Не можна бити дитину.
2. Дитина має право на освіту.
3. Дитина має право на вибір релігії.
4. Дитина має право висловлювати свої думки.
5. Держава повинна захищати дитину від викрадання.
Другій групі:
1.  Держава повинна захищати дитину від секс-експлуатації.
2.  Дитина  має  право  на  відпочинок  і  участь  у культурному житті.
3.  Діти національних меншин мають право говорити своєю мовою.
4.  Держава повинна  забезпечити  дитині  доступ до інформації.
5.  Діти і батьки мають право виїхати з країни з метою відновлення сім'ї.
Третій групі:
1. Діти-біженці  повинні  мати  особливий  захист від держави.
2. Дитина має право на медичне обслуговування.
3. Діти мають право на захист від втручання в їх життя.
4. Держава повинна захищати дитину, яка залишилась без батьків.
5. Жодну дитину до 15 років не мають права за­бирати в армію.
На це завдання дається 10-15 хвилин, після чого один представник групи представляє картинки на ватмані, інші - намагаються зрозуміти, що мається на увазі. У кінці кожний представник сам пояснює позицію, якщо потрібно (так виступають усі три групи).
На закінчення тренер розповідає про деякі аспе­кти Конвенції, які не були розглянуті вище.
Цей блок є найбільш серйозним з усього, що бу­ло раніше. Тренер повинен ознайомити групу з де­якими складними моментами у таких питаннях:
права в разі розлучення;
право наслідування;
право на одруження;
права батьків і дітей.
1.      Права дітей у разі розлучення батьків
"Коли батьки розлучаються (чи то з одного боку,
чи обидва цього хочуть), дитина повинна залиши­тись лише з одним з них. Якщо батьки не можуть са­мостійно вирішити це питання, то вони мають право звернутися до суду".
У суді, вибираючи, з ким залишиться дитина, звертається увага на такі моменти:
Ст.69:
1. Інтерес дитини (з ким вона хоче залишитись), якщо вона досягла 10 років (але бажання дитини не є вирішальним).
2. Загальні інтереси,  а саме: хто із сторін може якнайкраще задовольнити потреби дитини.
3. Якщо ніхто  зі сторін  не відповідає  вимогам, дитину передають органам піклування.
Після цієї інформації можливе дискутування: "Що вірніше і краще для дитини: рішення суду (що є визначним) чи бажання самої дитини (яке, зазви­чай, не головне)".
2. Право наслідування (спадкове право)
Взагалі дитина має право отримувати спадщину з
моменту зачаття. Але до 18 років цей спадок пови­нен контролювати опікун майна.
Коли вирішується питання про розподіл майна, враховують черговість спадкоємців за законом (у разі відсутності заповіту) (Ст.529).
Перша черга: в рівних частинах діти (в тому чи­слі усиновлені), дружина і батьки померлого, а та­кож дитина померлого, що народилася вже після йо­го смерті.
Друга черга: брати і сестри померлого, а також дід та бабка, як з боку батька, так із боку матері.
Ще існує таке положення (Ст.535):
Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатна дружина чи батьки повинні успадкувати (незалежно від змісту заповіту) не менше двох частин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом. Це обов'язкова частка.
Якщо при розподілі спадку не можуть дійти зго­ди, то справу вирішує суд на підставі законів. 3. Право на одруження
Тренер: "Треба сказати, що зараз існує тенденція підвищення кількості ранніх шлюбів, тому тема од­руження для вас досить актуальна".
По-перше, наголошується про вік, коли підлітки мають право одружитися за законом. Це: для жінок - 17 років, для чоловіків - 18 років. Але в деяких окремих випадках спеціальними рішеннями держав­ної міської адміністрації можливо зниження шлюб­ного віку, але тільки на 1 рік.
По-друге, можна зупинити увагу на тому, який існує порядок вступу до шлюбу. Спочатку ви подає­те заяву в державний орган реєстрації громадянсь­кого стану. За місяць ви вже можете (якщо не роз­думаєте) розписатися. Але в деяких випадках у цій ситуації теж можливий скорочений термін (менше, ніж за місяць).
Розлучення теж фіксується в органах громадян­ського стану. Все майно, що було нажите під час су­місного життя одружених, вважається їх спільним і при розлученні поділяється на рівні частини. 4.Права батьків і дітей
Тут треба виокремити такі моменти:
1. Батьки повинні захищати права й інтереси своїх неповнолітніх дітей до їх повноліття (виключен­ня: якщо дитина вступила до шлюбу неповноліт­ньою) - Ст.60.
2. Батьки повинні виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний і духовний розвиток, в іншому разі - дитина може звернутися до органів опіки, де призначається опікун (Ст.61).
3. Батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх або недієздатних дітей, які потребують матеріальної допомоги (Ст.80).
- у свою  чергу повнолітні діти теж зобов'язані утримувати своїх недієздатних батьків, які потребують їх допомоги (Ст.81),
4. Аліменти: на 1 дитину - 1/4 зарплатні, на 2-х  дітей   —   1/3,   на  3-х  і   більше  —   1/2   зарплатні (Ст.82),   але   можлива   конкретно   визначена   сума (Ст.84).
Р.5. До цього питання можна спровокувати дис­кусію на тему "До якого віку, на вашу думку, бать­ки повинні утримувати дітей? Наприклад, у СІЛА..."
Після дискусії (якщо вона була) всі сідають і підводять підсумки заняття. Тренер говорить, чим вони будуть займатися на наступному занятті.
Тренер прощається і призначає нову зустріч.
Р.5. Додатковий матеріал для вивчення по темах:
1. Кодекс України про шлюб і сім'ю.
2. Цивільний кодекс України.
3. Конвенція ООН про права дитини.
Підсумок заняття:  члени групи одержали першу 
серйозну інформацію в'ігровій і лекційній формах. Крім того, на початку заняття була зачеплена болю­ча тема, тема батьків і дітей, і хоча вона не дуже вписується в загальну тему, вона є корисною для підлітків. Ця тема була почата на першому занятті і продовжилася на другому. Мета: паралельно з пі­знанням своїх прав виявити і спробувати розв'язати конфлікти, які можуть виникнути у підлітків з їх батьками в цьому віці.

продовження далі

Немає коментарів:

Дописати коментар