понеділок, 3 лютого 2014 р.

Документація, яка має бути в кабінеті практичного психолога та соціального педагога.

Матеріал наводиться згідно листа Міського методичного кабінету управління освіти ВМР від 04.02.2011 року № 35

І. Нормативно-правова документація
  1. Конституція України.
  2. Конвенція ООН про права дитини.
  3. Загальна декларація прав людини.
  4. Закони України:
- Закон України "Про освіту" (від 23.05.1991 р. № 1060)
- Закон України "Про загальну середню освіту" (від 13.05.1999р. № 651-ХІV)
- Закон України "Про дошкільну освіту" (від 20.12.2001р. № 2905-14)
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" (від 15.11.2001р. №2789-ІІІ)
- інші відповідні закони, які будуть видаватися

5. Накази:
   - Наказ МОН "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти" (від 02.07.2009р. №616)
   - Наказ МОН "Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію , що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України" (від 20.04.2001р. № 330)
  - Наказ МОН "Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів середньої освіти" (від 19.10.2001р. № 691)
  - Наказ МОН "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" (від 06.10.2010р. № 930)
  - Наказ МОН "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки" (від 11.09.2009р. №855)
  - Наказ УО ОДА "Про затвердження плану заходів щодо виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки" (від 01.10.2010р. № 425)
  - Наказ УО "Про затвердження плану заходів щодо виконання Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки" (від 12.10.2010р. № 698)
  - Наказ УО "Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції розвитку інклюзивного навчання в навчальних закладах м. Вінниці" (від 12.11.2010р. №798)
 -  інші відповідні накази, які будуть видаватися

6. Листи:
    - Лист МОН "Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 н.р." (05.08.2010р. № 1/9-516)
    - Лист МОН "Про планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України" (від 27.08.2000р. № 1/9-352)
7. Посадова інструкція практичного психолога (затверджена директором школи)
8. Етичний кодекс практичного психолога
9. Накази та листи  Центру практичної психології та соціальної роботи міського методичного кабінету
10. Інші відповідні листи, які будуть видаватися

ІІ. Навчально - методичні матеріали:
1.      Тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів.
2.      Паспорт кабінету практичного психолога
3.      Навчально-методичні посібники, навчальні програми, які використовуються в роботі практичного психолога
4.      Методичні рекомендації Центру практичної психології та соціальної роботи міського методичного кабінету.

ІІІ.  Напрямки роботи :
1.      Робота з дітьми, які стоять на внутрішкільному обліку (через педагогічну раду)

2.      Робота з дітьми "групи ризику" (схильні до куріння, схильні до вживання алкоголю, схильні до вживання психотропних та наркотичних речовин, діти з сімей трудових мігрантів (якщо виникла проблема), схильні до суїцидальної поведінки, гіперактивні діти, діти приналежні до субкультур, схильні до комп'ютерного узалежнення та азартних ігор, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування (якщо виникла проблема), схильні до бродяжництва та жебракування, схильні до пропусків занять без поважних причин, схильні до системного порушення дисципліни в закладі).
3.      Робота з обдарованими дітьми.
4.      Робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування.
5.      Робота з дітьми з особливими освітніми проблемами.
Документація за вищезазначеними напрямками роботи:
- Список дітей вищезазначених категорій (затверджений директором школи)
- Плани роботи з вищезазначеними категоріями (витяг з річного плану) (затверджений директором школи)
- Індивідуальні картки психологічного супроводу дітей вищезазначених категорій.
- Індивідуальний план роботи з кожною дитиною вищезазначених категорій (затверджений директором школи)
- Протоколи діагностичного обстеження
- Облік проведеної роботи
- Банк діагностичних методик по роботі з дітьми  вищезазначених категорій
- Корекційно-розвивальні заняття по роботі з дітьми  вищезазначених категорій

6. Робота з батьками
- План роботи  (витяг з річного плану) (затверджений директором школи)
- Корекційно-розвивальні заняття (тренінги)
- Матеріали виступів, лекцій

7. Робота з педагогічним колективом
- План роботи  (витяг з річного плану) (затверджений директором школи)
- Корекційно-розвивальні заняття (тренінги)
- Матеріали виступів, лекцій

ІV   Довідково-інформаційні матеріали:
    1. Матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад тощо
    2. Матеріали лекцій, виступів на педрадах, нарадах, МО, батьківських зборах
    3. Тематичні буклети

V Обліково-статистичні документи:
1.      Річний план роботи практичного психолога
2.      Місячний план роботи практичного психолога
3.      План самоосвіти практичного психолога
4.      Форми звітності

VI Матеріали для службового використання:
1.      Журнал щоденного обліку роботи
2.      Журнал корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи
3.      Журнал протоколів індивідуальних консультацій
4.      Журнал психологічного аналізу уроків

VII Матеріали по реалізації державних, комплексних, обласних програм:
1.      Наявність програм
2.      Плани роботи щодо участі в реалізації програм (витяг з річного плану роботи, затверджений директором школи)
3.      Матеріали лекцій, виступів

VIII. Узагальнені результати діагностичних досліджень

IX. Соціальний паспорт закладу (або його копія)


X. Акти обстеження житлово - побутових умов (або їх копія)

Немає коментарів:

Дописати коментар