пʼятниця, 2 травня 2014 р.

Методика "Виявлення та оцінка комунікативних та організаторських схильностей (КОС-1)"


Ця методика виявляє комунікативні та організаторські схильності особис­тості (вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські контакти з людьми, бажання розширювати контакти, участь у групових заходах, вміння впливати на людей і т.д.).
Вік досліджуваного: з 11 років.
Інструкція. Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати відповідь "так" або "ні". Час виконання - 10-15 хвилин.
Текстовий матеріал
1.  Чи є у вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?
2.  Чи подобається вам займатися громадською роботою?
3.  Чи довго турбує вас почуття образи на своїх товаришів?
4.  Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?
5.  Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
6.  Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними вашої думки?
7.  Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час за книжками або за якимось іншим заняттям, ніж з людьми?
8.  Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко вам відмовитися від своїх намірів?
9.  Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за вас?
10. Чи любите ви придумовувати і організовувати зі своїми товаришами різноманітні ігри і розваги?
11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?
12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати сьогодні?
13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайо­мими людьми?
14. Чи прагнете ви, щоб ваші товариші діяли згідно з вашою думкою?
15. Чи важко вам освоюватися в новому колективі?
16. Правда, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків?
17. Чи прагнете ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і поспілкуватися з незнайомою людиною?
18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?
19. Чи дратують вас оточуючі, чи виникає у вас бажання побути наодинці?
20. Чи правда, що ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці?
21. Чи подобається вам постійно бути серед людей?
22. Чи виникає у вас відчуття дискомфорту, якщо вам не вдається завершити розпочату справу?
23. Чи важко вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою людиною?
24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями?
25. Чи подобається вам брати участь в колективних іграх?
26.  Чи часто ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які зачіпають інтереси ваших друзів?
27.  Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?
28.  Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх дій чи слів?
29.  Чи вважаєте ви, що вам не важко внести пожвавлення у незнайоме товариство?
30.  Чи брали ви участь у громадському житті школи?
31.  Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?
32.  Чи правда, що ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення, якщо його не зразу прийняли друзі?
33.  Чи відчуваєте ви себе комфортно в незнайомій компанії?
34.  Чи охоче ви організовуєте вечірку для своїх товаришів?
35.  Чи правда, що ви губитеся, коли треба говорити перед великою кількістю людей?
36.  Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
37.  У вас багато друзів?
38.  Чи часто ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?
39.  Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими людьми?
40.  Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх друзів?


Ключ до тесту
Комунікативні схильності:
"так" - 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37; 
"ні"- 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 
Організаторські схильності: 
"так" - 2, 6, 10,14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; 
"ні" - 4, 8, 12, 6, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Обробка результатів
Коефіцієнт комунікативних або організаторських схильностей (К) - це відношення кількості відповідей, що збігаються з ключем, до числа 20:
К = х/20.
Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи організаторських схильностей, близькі до 0 - про низький рівень. Оціночний коефіцієнт К - це первинна кількісна характеристика матеріалів дослідження. Для якісного оцінювання результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону К відповідає визначена оцінка.
Наприклад: кількість відповідей, що збіглися, виявилася рівною 19 за шкалою комунікативних схильностей і 16 - за шкалою організаторських схильностей. Користуючись формулою, вираховуємо:
К  ком.    =19/20 = 0,95 й К орг.    =16/20 = 0,8.
Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами оцінок комунікативних та організаторських схильностей.
Шкала оцінок комунікативних схильностей

Коефіцієнт К
0,10-0,45
0,46-0,55
0,56-0,65
0,66-0,75
0,76-1
Оцінка
1
2
3
4
5
Рівень
Низький
Нижче середнього
Середній
Високий
Дуже високий
Шкала оцінок організаторських схильностей

Коефіцієнт К
0,20-0,55
0,56-0,65
0,66-0,70
0,71-0,80
0,81-1
Оцінка
1
2
3
4
5
Рівень
Низький
Нижче середнього
Середній
Високий
Дуже високий

Інтерпретація результатів
•  Якщо ви отримали оцінку "1", то вам властивий низький рівень схильностей до комунікативної та організаторської діяльності.
•  У тих, хто отримав оцінку "2", розвиток комунікативних та організа­торських схильностей є на рівні нижче середнього. Ви не прагнете до спілку­вання, почуваєте себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути на самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі при встановленні контактів з людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтеся в незнайомій ситуації, не відстоюєте свою думку, важко переживаєте образи. Не проявляєте ініціативи в громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте прийняття самостійних рішень.
•  Якщо ви отримали оцінку "З", то вам притаманний середній рівень комунікативних та організаторських схильностей. Ви прагнете до контакту з людьми, не обмежуюте коло своїх знайомств, відстоюєте свою думку, плануєте роботу. Однак "потенціал" цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком комунікативних та організаторських схильностей.
•  Якщо ви отримали оцінку "4", то вас можна віднести до групи людей з високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей. Ви не губитеся в новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно намагаєтеся розширити коло знайомих, займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким, друзям, виявляєте ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення в екстремальній ситуації.
•  Якщо ви отримали оцінку "5", то вас можна віднести до групи людей з найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських схильностей, вам притаманні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка в новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте свою думку. Ви легко почуваєте себе в незнайомій компанії, полюбляєте і вмієте організовувати різноманітні ігри, колективні справи.
При інтерпретації отриманих даних слід пам'ятати, що вони лише конста­тують наявний рівень комунікативних та організаторських схильностей в даний період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявилися невисо­кими, то це зовсім не означає, що цих схильностей потенційно у вас немає. Просто не були створені умови для їх виявлення та розвитку або у вас не було нагальної потреби отримати відповідні вміння.

Немає коментарів:

Дописати коментар