понеділок, 26 травня 2014 р.

Правовий всеобуч для батьків 9-11 класів

Пропонуємо вашій увазі  орієнтовну програму та навчально-тематичний план правовог всеобучу батьків учнів 9-11 класів
(як доповнення до орієнтовної програми загальноосвітньої школи)

  
п/п
Назва заходу
Кількість годин
Лекції
Семінар
Всього
1.     
Правове виховання в сім’ї та в навчальному закладі
2

2
2.     
Законність, правопорядок і юридична відповідальність
1

1
3.     
Правовий статус молоді


1
4.     
Державні пільги і допомога для батьків і дітей
1
1
2
5.     
Правопорушення і відповідальність неповнолітніх
1
1
2
6.     
Права і обов’язки батьків по вихованню дітей

1

1
2
7.     
Єдність прав і обов’язків у виховній роботі
1
2
2
Усього:
7
5
12Тема 1. Правове виховання в сім’ї та навчальному закладі.
Поняття правового виховання. Його принципи. Теоретична основа правового виховання. Правосвідомість. Необхідність засвоєння громадянами правових знань. Правова культура. Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури.

Тема 2. Законність, правопорядок і юридична відповідальність.
Зміст, поняття законності і правопорядку. Вимоги, пред’явлені до законності єдність законності, загальнообов’язковість законів, недопустимість протиставлена законності і доцільності, зв’язок законності із загальною і правовою культурою.
Прийняті державою заходи по зміцненню законності і правопорядку Найважливіші правові акти, направлені на забезпечення законності і правопорядку.
Правомірна поведінка і правопорушення. Взвємозв’язок переконання з приму­шення. Переконання - головний напрямок виховної роботи в сім’ї і школі. Поняття і види юридичної відповідальності. Допустимість примушення в сім’ї   і школі.
Роль батьківської громадськості в зміцненні законності і правопорядку в навчальному закладі, мікрорайоні.

Тема 3.   Правовий статус молоді.
Державна молодіжна політика. Проблеми її здійснення. Поняття правоздатності дієздатності по цивільному законодавству. Об’єм дієздатності неповнолітніх. Права обов’язки молоді, яка вчиться, по законодавству про освіту. Правове регулювання права молоді. Нове в законодавстві про працю підлітків. Права осіб, які поєднують роботу навчанням.
Правове положення молоді по житловому, шлюбно-сімейному та іншим галузям права. Взаємозв’язок прав і обов’язків молоді.

Тема 4. Державні пільги, і допомога   для батьків та дітей.
Поняття пільг, допомоги і переваги. Проблеми, пов’язані з їх установленням і реалізацією. Законодавство, регулююче працю жінок-матерів. Правові гарантії і переваги при здійсненні трудових правовідносин з жінками-матерями. Пільги, пов’язані з охороною материнства і дитинства. Державна допомога на дітей. Тимчасова допомога на дітей у період розшуку їх батьків. Допомога на період оздоровчих компаній (дитячі садки, піонерські табори, табори праці і відпочинку). Пільги, які надаються молоді, що вчиться. Пільги для окремих категорій молоді при вступі в середні і вищі навчальні заклади. Стипендії.
Пенсійне забезпечення багатодітних матерів. Пенсії молоді, яка вчиться. Пенсії в разі втрати годувальника. Першочергове надання житла багатодітним сім’ям, одиноким матерям, сім’ям при народженні близнюків та іншим громадянам.
Соціальний захист сімей молоді, яка навчається.

Тема 5. Правовідносини і відповідальність неповнолітніх.
Характеристика найбільш розповсюджених у підлітковому середовищі, правопорушень, їх динаміка в конкретному учбовому закладі, мікрорайоні, населеному пункті. Основні причини таких правопорушень.
Неналежне виховання в сім’ї. Бездоглядність ― причина значного числа правопорушень. Взаємозв’язок порушень моральних і правових норм неповнолітніми. Вплив матеріальних труднощів на скоєння правопорушень   корисливого характеру.
Пияцтво і наркоманія - небезпечні правопорушення і джерело злочинів. Вплив псевдомистецтва на поведінку підлітків.
Міри громадського реагування на правопорушення неповнолітніх, їх адміністративна і кримінальна відповідальність. Обмеження заходів кримінальної відповідальності для неповнолітніх.
Загальносоціальні і спеціально-криміналогічні заходи профілактики правопорушень  серед  підлітків.  Роль  сім’ї і  школи  в  попереджувально-профілактичній роботі.

 Тема 6. Права і обов’язки   батьків по вихованню дітей.
Права батьків у визначенні прізвища, імені і по батькові дитини. Права і обов’язки батьків по вихованню і навчанню дітей у відповідності із Законом про освіту. Аналіз виконання цих обов’язків на прикладі конкретного навчального закладу, класу, групи.
Обов’язки батьків утримувати своїх дітей. Аналіз виконання цих обов’язків. Обов’язки дітей у відношенні до батьків. Приклади належного виконання цих обов’язків.
Адміністративна відповідальність батьків і осіб, які їх заміняють, за неналежне виконання обов’язків по вихованню і навчанню дітей. Позбавлення батьківських прав. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Тема 7. Єдність прав і обов’язків у виховній роботі.
Методичні рекомендації. По даній темі проводиться круглі столи. Бажана участь в його проведенні директора (заступників), класного керівника навчального закладу, представників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, відділу в справах неповнолітніх і громадських формувань, що займаються профілактикою правопорушень серед неповнолітніх.
Короткий аналіз стану дисципліни і правопорядку робить представник навчального закладу. Потім виступають інші учасники «круглого столу». Проводиться головна думка: держава в міру своїх можливостей проявляє турботу про батьків, дітей, педагогів, школу і сім’ю. Розширюються права і можливості громадян, у тому числі неповнолітніх.

Алла Полударова, соціальний педагог НВК: ЗШ І-ІІ- ліцею № 7 Вінницької міської ради

Немає коментарів:

Дописати коментар