неділя, 4 серпня 2013 р.

Проведення групових консультацій щодо причин та наслідків торгівлі людьмиПроведення групових консультацій щодо причин та наслідків торгівлі людьми, з метою підвищення рівня обізнаності серед учнів випускних класів

Одним з найважливіших напрямів діяльності, спрямованої на протидію торгівлі людьми, є ведення просвітницької роботи – групових консультацій серед потенційної групи ризику, якою є зокрема учнівська молодь.
В організаційно-педагогічній системі, спрямованій на забезпечення умов здійснення навчально-виховної діяльності щодо запобігання торгівлі людьми, можна визначити такі взаємопов’язані функції педагогічного впливу: розробка і впровадження засобів і методів формування соціальної відповідальності учнів.
Але насамперед для учнів випускних класів проводяться взаємопов’язані заходи з працевлаштування та торгівлі людьми, бо більшість старшокласників націлені вступати до закордонних ВУЗів (Польща, Нідерланди, Німеччина, США, Великобританія).
В обранні професій старшокласників приваблює насамперед великий заробіток, престижність, творчий характер, умови роботи цікавлять не більше чверті опитаних. Логічним наслідком таких переваг є орієнтація респондентів переважно на галузі, що гарантують стабільні й досить високі прибутки.
Сама по собі установка на великий заробіток цілком природна і є одним з провідних факторів мотивації трудової активності. Питання в тому, чим і якою мірою готові поступитися респонденти заради досягнення своєї мети?
Тому логічно, учням наголосити на причинах  торгівлі  людьми.
Існує багато причин торгівлі людьми. Ці причини є комплексними  та  взаємопов’язаними. Якщо розглядати торгівлю людьми як світовий ринок,  то  жертви  торгівлі  становитимуть  пропозицію,  а  корумповані роботодавці чи сексуальні експлуататори представляють попит. 
Пропозиції  жертв  торгівлі  сприяють  чимало  чинників, зокрема  бідність,  привабливість  уявного  кращого  життя  за кордоном, слабкі соціальні та економічні  структури,  безробіття,  організована    злочинність,    насильство  проти  жінок  та  дітей, дискримінація  жінок,  корумпованість  влади,  політична нестабільність,  збройні  конфлікти,  а  також  такі  культурні традиції,  як  традиційне  рабство.
Торгівля  людьми  також включає у себе осіб, які постраждали від «примусових» шлюбів або яких було продано на ринку праці, наприклад,  на  виробництва,  сільськогосподарські  плантації  та принизливу хатню роботу.

До  зовнішніх  причин  торгівлі  людьми  відносять такі: 
1.  Недієву  систему  протидії  торгівлі  людьми  у світі    (відкриття  кордонів,    спрощення    можливості    для  подорожування;    невідповідність  міжнародної  нормативно-правової   бази щодо   запобігання торгівлі   людьми   та   захисту  потерпілих  осіб  реальним  умовам, брак механізмів  реалізації    законів;    корумпованість    відповідальних  органів,  які забезпечують  дотримання  законності;  неузгодженість міграційної  політики  з реаліями ринку праці в  країнах; лояльне законодавство до занять проституцією у багатьох країнах світу; формування  міжнародних    кримінальних  об’єднань;  інтернаціоналізація тіньової економіки).
2.  Попит  на  торгівлю  людьми    (обумовлений існуванням  попиту  на  низькооплачувану  працю  та  комерційну сексуальну  експлуатацію,  особливо  на  експлуатацію  дітей; працю  у  галузях,  де  основне  населення    не    хоче    працювати   через  низку  причин,  зокрема  через небезпечні умови праці).
3.  Наявність  можливостей  для  торгівців  людьми  (фінансові  винагороди    за    торгівлю   людьми;   безкарність    за  вчинення    злочинів,  мінімальний  ризик  настання  негативних наслідків  для  самих  торгівців;  відсутність  справедливості  для потерпілих  та  потенційних  жертв,  яка  дає  змогу  торгівцям маніпулювати своєю безкарністю).
4.  Пропозиція,    наявність    потенційних    жертв  (бідність  та  економічна нерівність між  країнами  та регіонами; обмеження  пропозиції    щодо    працевлаштування    всередині  своїх    країн;    наявність  війн    чи    збройних    конфліктів;  відсутність   реєстрації   при   народженні, легального статусу та громадянства  значної  частини  населення,  особливо національних меншин).
До    внутрішніх  передумов    торгівлі    людьми    можна віднести такі:
1.  Економічні  (економічна  нестабільність  у  державі; наявність тіньової   економіки;   деформація   у   сфері   розподілу  благ;  порушення  принципів  соціальної  справедливості; соціальна нерівність у країні; високий рівень безробіття у країні; обмеженість можливостей працевлаштування;   низький   рівень  матеріальних  доходів  населення; низький рівень життя більшої частини населення, перш за все молоді; несприятливі побутові умови; матеріальна зацікавленість).
2.  Соціальні    (склад  сім’ї  –  реструктурованість, багатодітність  тощо;  розлучення;  стосунки  в  сім’ї  –  відсутня батьківська  опіка  над  дітьми;  наявність  насильства    в    сім’ї;  авторитарна  поведінка  батьків,  жорстоке  поводження    та   занедбаність часто  з боку батьків, членів родини або оточення; очікування фінансової допомоги від одного  з членів сім’ї; виїзд членів  родини  за  кордон;  девіантна  поведінка    батьків    –  вживання   алкоголю,   наркотичних   речовин    та  залежність від них,  кримінальна  діяльність;  низький  рівень  освіти;  слабкі професійні навички).
3.  Психологічні    (викривлення  моральних  цінностей значної  частини  населення    та    їхня    деформація,  що  обумовлено    низкою    причин:  неблагополуччя  у  родині; бездоглядність або надмірно жорсткий контроль, який провокує протест,  незалежно  від  статків  родини;  порушення    емоційних  контактів    з    членами    родини;    недоліки  статево-рольового виховання;  несформованість  позитивного  образу  «Я»;  система цінностей  у  батьківській  сім’ї;  відсутність  духовних  принципів; бажання ствердитись за рахунок іншого; кризовий стан, у якому знаходяться  українські  громадяни  та який призвів до  зниження самозахисту, погіршення психологічного самопочуття людей).
4.  Інформаційні    (погана    обізнаність    українських  громадян    щодо  можливостей  працевлаштування  та перебування  за  кордоном  та  їх  наслідки;  публікації багатообіцяючої  реклами  в  пресі  та  «агітація»;  низька обізнаність  щодо  прав  людини;  соціальні  стереотипи виховання).
5.  Правові  (відсутність  належної  системи  захисту потерпілих; недостатня  захищеність  українських  громадян  від  рук    «торгівців  людьми»  як  в  Україні,    так    і    за    її  межами; недостатнє покарання злочинців).
Якщо  5–8  років  тому  головним  чинником  було  безробіття, то  сьогодні  наголошується  не  стільки  на  безробітті  як  причині бідності, скільки на дуже низьких заробітках, які не дотягують до межі  бідності,  навіть  за  висококваліфіковану  працю  (лікарі, медичні працівники, вчителі, серед яких абсолютна більшість – жінки), що спричинює бідність і безвихідь. Безсумнівно, бідність є  найголовнішим  сприятливим  для  торгівлі  дітьми  фактором, але  вона  не  може  пояснити  всі  випадки  сексуальної експлуатації людей та торгівлі ними, як вважають фахівці.
Постраждати  від  торгівлі  людьми  може  будь-яка  особа, незалежно  від  статі  та  віку.  За  даними  соціологічних   досліджень,  близько  10%  мешканців  України  так  чи    інакше стикалися  з  випадками  торгівлі  людьми,  де  найчастіше потерпілими  стають  діти  та  жінки.  Таку  ситуацію  зумовлює «фемінізація»  бідності,  соціальне  сирітство,  ґендерна дискримінація та багато інших факторів.

Тому одним з дієвих форм роботи під час проведення групової консультації є аналіз конкретних ситуацій.
Аналіз конкретних ситуацій – метод роботи з реальними життєвими ситуаціями, спрямований на визначення певних проблем, недоліків та пошук шляхів їх уникнення.
  Даний метод дає змогу пересвідчитись у реальності існування проблеми, проаналізувати причи­ни її виникнення та визначити можливі шляхи запобігання. Для занять із запобігання торгівлі людь­ми можна використовувати історії потерпілих, історії звернень на «гарячу лінію». Історії для розгля­ду мають бути невеликими та містити основну суть проблеми.


Робота з ситуаціями
         Робота в парах. Учні діляться на пари;  кожній парі роздаються картки з дуже коротким опи­сом різноманітних ситуацій, пов’язаних з порушенням прав людини та торгівлею людьми. Кожен по черзі зачитує свою ситуацію і намагається визначити, чи є тут ознаки торгівлі людьми. Перед тим, як почати, учням пропонується 2-3 хвилини на роздуми. Соціальний педагог підтверджує правильні відповіді і підказує тим, хто говорить неправильно.
        
           Приклади ситуацій:
         Ситуація 1. Юрій уже два місяці працює в Європі за туристичною візою. На початку другого місяця роботодавець сказав, що грошей не заплатить (експлуатація).
         Ситуація 2. Михайло знайшов роботу в Росії за об’явою в газеті. Заплативши фірмі гроші за працевлаштування, він разом з 23 чоловіками поїхав до Росії. Представник фірми повинен був зу­стрічати їх на пероні, але ніхто не зустрів. У місті їх ніхто не чекав - роботи не було навіть для міс­цевих жителів (ошукування).
         Ситуація 3. Знайомий Сергія запропонував заробити багато грошей на будівництві в Польщі. Потрібен тільки квиток, а там роботодавець відкриє їм робочу візу. Прибувши на місце, Сергій дізнався, що буде працювати нелегально. У нього забрали паспорт, з території не можна було виходити. Жив він у бараках, працював без вихідних 14-16 годин на добу (ситуація торгівлі людьми).
        
Робота в малих групах – обговорення певного питання, в якому бере участь 4-6 учасників з метою вироблення певних рішень, рекомендацій, порад.
         Така форма роботи дає можливість усім учасникам висловлюватись та брати активну участь в обговоренні, а також ближче поспілкуватись. Усі напрацювання малих груп обговорюються  серед усіх членів групи.

Під час проведення групових консультацій ефективним методом є «мозковий штурм» (метод стимулювання ідей усіх учасників стосовно певної теми протягом обмеженого періоду часу).
         Після презентації (оголошення та роз'яснення), теми, поняття, проблеми учасникам пропону­ється висловити свої ідеї, асоціації, коментарі, фрази, пов'язані з даною темою. Для сприяння актив­ності учасників важливо дотримуватись певних правил проведення:
-      пропозиції записуються без коментарів та засуджень;
-      приймаються всі пропозиції;
-      присутні не можуть коментувати пропозиції інших;
-      заохочення кількості ідей, а не їх якості.
         Перелік ідей використовується в подальшій роботі, яка може проходити у формі дискусії з роз­поділом пропозицій за категоріями. Даний метод може бути сприятливим початком роботи над но­вою темою чи проблемою. Він має на меті заохочувати вільне висловлювання ідей.


Соціально-правова допомога випускникові в розуміння ролі чинного законодавства як засобу забезпечення її законних інтересів.
  Формування правової культури учнівської молоді впливає на законослухняну поведінку, а також забезпечує життєдіяльність людини відповідно до потреб, інтересів і цінностей гуманного суспільства. Правове виховання учнів вирішує властиві тільки йому завдання. Знання законів та правова свідомість людини є головним фактором, який впливає на готовність до дії в тій чи іншій ситуації (додаток 1 - Можливості Кримінального кодексу України щодо криміналізації дій, пов ‘язаних з торгівлею дітьми).

Приблизна тематику групових консультацій
 1. Торгівля людьми як проблема порушення прав людини.
 2. Міжнародні стандарти та міжнародні механізми забезпечення прав людини.
 3. Права дітей. Конвенція ООН про права дитини.
 4. Проблеми з працевлаштуванням в Україні.
 5. Висвітлення можливості працевлаштування за кордоном.
 6. Якими шляхами люди потрапляють за кордон?
 7. Українське законодавство, міжнародні документи та законодавство зарубіжних країн щодо боротьби з торгівлею жінками та дівчатами.
 8. Механізм захисту своїх прав в Україні (суд, правоохоронні органи).
 9. Міжнародні механізми захисту прав людини (Європейський суд з прав людини).
 10. Проблема рабства та його сучасні прояви.
 11. Вивчити міжнародні документи з даної проблеми (самоосвіта учнівської  молоді).

Данюк Леонід Іванович,
соціальний педагог закладу
«ЗШ І-ІІІ ст. № 15» м. Вінниця

Немає коментарів:

Дописати коментар