понеділок, 5 серпня 2013 р.

Тренінг для батьків “Підвищення психологічної грамотності батьків щодо виховання обдарованої дитини”


День другий.  “Я та моя дитина”
Вступ
Вправа “Снігова куля”
Рефлексія.
5
5
20
Плакат
Бейджики, фломастери

Основна частина
Інформаційне повідомлення про ознаки обдарованості.
Вправа “Важливі питання”


Інформаційне повідомлення про складові обдарованості
Вправа “Прийняття”Перегляд відеоролику та обговорення
Інформаційне повідомлення (на основі результатів роботи - психологічні основи прийняття, причини непорозумінь між батьками та дітьми)

5
10


5
3015
5
аркуші за кількістю
учасників

За кількістю підгруп аркуш А3, фломастери, ножиці
Стікери-сердечка,
дошка, скотч
ПК, відео ролик
Заключна частина
“Рефлексія тут і тепер”

20


І частина. Вступ.
Мета:  налаштування на активну роботу у групі, нагадати правила роботи, привітання.
Тренер нагадує мету тренінгу та повідомляє тему роботи другого дня, також пропонує надіти свої бейджики.
Вправа “Снігова куля”
Мета: зняття напруги, налаштування на активну роботу у групі.
Хід вправи: Перший говорить своє імя, наступний спочатку говорить імя попереднього, потім своє, й так далі, останній говорить імена всіх по колу, останнє ім’я називає своє.
Рефлексія.
Мета: розвиток навичок рефлексії
Відповісти на запитання.
1.      Чи повертались ви до пережитого під час тренінгу?
2.      Яки ваші почуття сьогодні?
3.      Чи готові ви працювати далі?

ІІ. Основна частина. Робота за темою.

1. Вправа “Важливі питання”
Мета:  напрацювання навичок самодіагностики, розширення  психологічного зору у взаємодії, у спілкуванні
Хід вправи: всі учасники сидять по колу. Батькам пропонується записати на аркушах проблеми, з якими стикається ваша сім’я, в який росте обдарована дитина.
Обрати собі в пару людину, до якої виникли добрі почуття, щоб розповісти їй про проблеми (запропонувати до 2-3 хв. на одну людину, таким чином на роботу у парі 4-6 хв.)
Повертаємось в коло.
Запитання:
1.      Що вас здивувало?
2.      Що вас обєднує?

Інформаційне повідомлення.
Більшість проблемних питань стосуються двох рівнів:
обдарована дитина у сімї та у суспільстві.
Обдарована дитина відокремлюється своїм рівнем серед середньостатистичних даних за складовими обдарованості.
Маємо виокремити такі складові обдарованості дитини:
 • задатки, схильності, що проявляються в підвищеній чутливості, певній вибірковості, динаміці психічних процесів;
 • інтереси, їхня спрямованість, частота і систематичність їх прояву, домінування пізнавальних процесів;
 • допитливість, прагнення створити нове, схильність до розв’язання та пошуку проблем;
 • швидкість у засвоєнні нової інформації;
 • схильність до постійних порівнянь, зіставлень;
 • прояв загального інтелекту - схоплювання, розуміння, швидкість оцінювання й вибору шляху розв'язання, адекватність дій;
 • емоційна забарвленість окремих процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на оцінювання, вибір, уподобання тощо;
 • наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, систематичність у роботі, сміливе прийняття рішень;
 • креативність - уміння комбінувати, знаходити аналоги, реконструювати; схильність до зміни варіантів, економічність у рішеннях, раціональне використання засобів, часу;
 • інтуїція - схильність до надшвидкого оцінювання, рішень, прогнозів;
 • швидке набуття знань, навичок, оволодіння прийомами, технікою праці, ремісничою майстерністю;
 • створення особистих стратегій і тактик під час розв'язання складних, нестандартних, екстремальних ситуацій.

Хто з батьків не мріє, щоб його дитина була лідером, мала неординарні здібності, неординарний інтелект.
Кожна дитина має свої особливості, здібності, талант, обдарованість.
Кожна особистість має право на реалізацію своєї індивідуальності й в цьому полягає головне завдання перед батьками. Головна проблема –  як не захопитись реалізацією своїх мрій, та очікувань, як навчитись приймати дитину з її особливостями, відмінностями, властивими лише їй.
За словами К.Ушинського, якщо ми хочемо виховувати дитину в усіх відношеннях, ми повинні знати її в у всіх відношеннях.

2.Вправа “Прийняття”
Мета: Показати батькам, що процес прийняття дитини такою, якою вона є - активний процес.
Завдання 1.
Обєднатися у підгрупи, кожна підгрупа виконує завдання на аркуші.
Інструкція. Зробіть дві колонки.
В правій опишіть здібності дитини, чим вона вас дивує, її захоплення, що в неї особливого.
В лівій колонці запишіть, що ви робите для розвитку дитини, наприклад, якщо у дитини добрий слух, особливий голос – ви заохочуєте дитину до співів у хорі, або водите дитину на вокал.
На виконання завдання 5-7 хв.
Зараз розрізаємо аркуш на дві колонки, ліва колонка залишається у вашої підгрупи, те що ви робите для розвитку дитини, а правими обмінюємось так: перша підгрупа передає опис дитини другій підгрупі, друга – третій, третя – четвертій, четверта – першій.
 Прочитайте, яка ваша дитина насправді, порівняйте зі своїми діями, які ви робите. Наскільки вони адекватні дійсності.
Завдання 2.
На стікерах-сердечках напишіть ваші дії, особливо там, де є неспівпадання  особливостей дитини з вашими діями, наприклад у дитини немає в переліку здібностей “особливий голос”, а ви записали дитину в хор, заняття вокалом.
На виконання завдання 5-7 хв.
Кожна група презентує свою роботу. Обговорення.
Запитання.
1.      Наскільки ваші дії адекватні, відповідають дійсності?
2.      Чи є ваші дії, які не відповідають задаткам дитини?
3.      Чого більше: збігів чи відмінностей?
4.      Як вам з цим?
5.      Які відчуття ви переживаєте?

Перегляд відео ролика.
Мета: Показати батькам, що процес прийняття дитини такою, якою вона є - активний процес.
Запитання для обговорення.
1.      Що заважає батькам прийняти вибір сина або доньки?
2.      Що допомагає батькам прийняти переконання сина або доньки?

Інформаційне повідомлення
Здібності, таланти, обдарування розвиваються в процесі певної діяльності, тому їх формування залежить від батьків, від розуміння батьками суті відповідних здібностей, від уміння побачити їх прояви та уміння надати необхідну допомогу своїй дитині. На стенді яскравий приклад, як сердечками з’єднані сутність дитини з нашими діями.
Геніальність - це 1% таланта й 99% праці. Є багато людей, у яких був талант, але вони не розвивали його, не працювали над своїм талантом, тому ніким не стали.
Нам, батькам, необхідно прагнути пізнавати свою дитину в її цілісності, не втомлюватись спостерігати за дитиною. Робіть записи у щоденнику спостережень та робіть аналіз та висновки не лише спостережень, а й своїх дій ( чи все ми знаємо про свою дитину, може, захоплення дитини знаходиться за межами навчання у школі,  її більше приваблює діяльність в позаурочний час, а ми більшу увагу приділяємо оцінкам, тому, що нового вивчила дитина на уроці, і на перше місце виступає  запитання “Які в тебе оцінки?”).
Коли дитина відчуває , що її приймають такою, яка вона є, вона відчуває себе цілісною. Особистість цілісна і цінна саме у цілісності, усвідомлення дитиною своєї унікальності, унікальності будь-якої іншої людини допоможе їй “перемагати так, щоб інші теж перемагали”.

ІІІ. Заключна частина.
Підбиття підсумків. “ Рефлексія тут і тепер”
Мета: поступовий розвиток навичок рефлексії.
Відповісти на запитання.
1.           Якою для мене була друга зустріч?
2.            Що було для мене найважливішим?
3.            Як я себе почуваю?
Психолог підсумовує. Наступна зустріч…

далі буде...
Любов БазалійськаНемає коментарів:

Дописати коментар