неділя, 4 серпня 2013 р.

Тренінг для батьків “Підвищення психологічної грамотності батьків щодо виховання обдарованої дитини”

Тренінг для батьків “Підвищення психологічної грамотності батьків щодо виховання обдарованої дитини” розроблено з метою допомоги батькам у налагодженні адекватних взаємин між батьками та дітьми. Програма тренінгу та методичні рекомендації розраховані на практичних психологів та інших спеціалістів, які працюють з батьками та дітьми.

Мета: надання психологічних основ ефективного виховання обдарованих дітей у сімї, розширення  психологічного зору у взаємодії, у спілкуванні, актуалізація необхідності позитивних самозмін особистості.

Завдання:
  • надати знання з області Психології обдарованої дитини, Психології  спілкування, Вікової психології;
  • корекція, формування умінь та навичок, необхідних для ефективної взаємодії з обдарованими дітьми;
  • надання психологічної допомоги батькам з розвитку здатності адекватно оцінювати себе та стосунки, які складаються між ними та дитиною;
  • актуалізація загальнолюдських цінностей.


Учасники: батьки обдарованих учнів, 12-15 осіб, що мають потребу у підвищенні батьківської компетентності у вихованні обдарованої дитини.

Режим роботи: 4 дні по 2 год. ( 8 год.).

Методичні  прийоми:
·         обговорення поданої інформації;
·         дискусія;
·         рольова гра;
·         розгляд реальних життєвих ситуацій;
·         перегляд відеоролику;
·         аналіз власного життєвого досвіду.

Під час проведення тренінгу виходила з того, що:
·         батьки отримують багато інформації про виховання обдарової дитини з різних джерел, але сприймають через свій “фільтр”, тому є потреба в корекції;
·         кожна людина має багатий позитивний власний досвіт;
·         досвід батька (матері) складається з традицій родини, з досвіду старшої сім’ї та своєї сім’ї, але є досить обмеженим, тому потребує постійного поновлення та переоцінки.

Структура тренінгових занять:
День перший. “ Батьківство. Усвідомлення себе як мати/ як батька обдарованої дитини.”
День другий.  “Я та моя дитина”
День третій. “Талант потребує турботи”
День четвертий. “Формування “Я – концепції” обдарованої дитини”

День перший. “ Батьківство. Усвідомлення себе як мати/ як батька обдарованої дитини.”
Види роботи
Орієнтовна тривалість, хв.
Ресурсне забезпечення
Вступ.
Презентація теми тренінгу “Підвищення психологічної грамотності батьків щодо виховання обдарованої дитини”.
Правила роботи.
Вправа “Знайомство”.

Вправа “Очікування, побоювання”.

15


5
15

15-20плакат
Бейджики, фломастери

Основна частина
Вправа “Пересадки” Н.Ю. Хрящової
Вправа “Хто я” Н.Ю. Хрящової


Інформаційне повідомлення (на основі результатів роботи учасників тренінгу - батьківство, традиції , сучасні погляди на взаємодію з дітьми с ознаками обдарованості)

10
35


10
аркуші за кількістю учасників.
дошка, крейда

Заключна частина
Вправа “ Асоціації ”
“Рефлексія тут і тепер”

10-15
5-10І частина. Вступ.

Мета: знайомство, налаштування на активну роботу у групі.
Презентація теми тренінгу “Підвищення психологічної грамотності батьків щодо виховання обдарованої дитини”.

Тренінг це форма активного соціально-психологічного навчання, розрахована на те, що людина , через активну участь у тренінгових вправах на собі пізнає те, що давно відомо в науці психології. Це цілісний процес, розрахований на 24-36 годин, чого повинно вистачити на отримання зворотного звязку і узагальнення отриманих знань.

Надати розуміння активного зворотного звязку на основі “Вікна Джохарі”.


Відомо про самих себе


Невідомо про самих себе


Відомо іншимАренаНевідоме

Невідомо іншим

Фасад

Біла плямаТеоретична основа тренінгу в тому, що людина запам’ятовує
10%    ВІД   ПОЧУТОГО
50%    ВІД   ТОГО ЩО ПОБАЧИЛА
70%    ВІД   ПРОГОВОРЕНОГО
90%    ВІД   ТОГО ЩО ЗРОБИЛА, ВІДЧУЛА.

 Режим роботи: Ми будемо працювати у іншому режимі: 4 дні по 2 год. ( 8 год.). Заняття будуть проходити один раз на тиждень за темами.

День перший. “ Батьківство. Усвідомлення себе як мати/ як батька обдарованої дитини.” 

Правила роботи.  Обговорення правил роботи.
·         тут та зараз (говорити про те , що відбувається зараз у групі);
·         конфіденційність (кожен з учасників тренінгу морально відповідає за інформацію, яку учасники повідомляють про себе);
·         відвертість (кожен говорить про свої почуття, думки, враження які є насправді).

Вправа “Знайомство”. Батькам пропонується на бейджиках написати своє ім’я.
Назвати своє ім’я та найзначуще  про себе.

Вправа “Очікування, побоювання”.
Мета: допомогти батькам усвідомити власні очікування, страхи та потреби, зрозуміти, наскільки вони збігаються з очікуваннями, страхами та потребами інших.
Батькам пропонується в 2-3 фразах розповісти, що кожен очікує від тренінгу, що тримає у напруженні та які в них є побоювання.
ІІ. Основна частина. Робота за темою.

1. Вправа “ Пересадки ”. Н.Ю. Хрящової
Мета: зняття напруги, активізація уваги та мислення, продовжити знайомство.
Ведучий стає у центр кола, виносить свій стілець за коло.
Інструкція: Зараз у нас буде можливість продовжити знайомство. Зробімо це так: стоячий у колі пропонує помінятися місцями (пересісти) всім тим, у кого є названа ознака. Наприклад, я скажу: “Пересядьте всі ті, у кого одна дитина”, - всі, у кого одна дитина, повинні помінятися місцями. При цьому той, хто стоїть у колі, повинен постаратися зайняти вільне місце. Той хто залишиться без місця, продовжить хід вправи..
Використаємо цю ситуацію для того, щоб кожен більше взнав про інших.

2. Вправа «Хто я» Н.Ю. Хрящової
Мета: напрацювання навичок самодіагностики, особиста ідентифікація.
Примітка. Процедуру слід проводити обережно. Вона викликає сильні емоції, дуже інформативна. Увагу, підтримку, порозуміння слід надати кожному.
Ведучий повертається  у загальне коло та роздає аркуші учасникам групи.
Інструкція: Зараз всі швидко пишуть про себе все, що їм спадає на думку, починаючи зі слів: «Я…», «Мені…». Пишемо не менше 10 висловлювань.
Обрати з них 5-8, які найбільше вас характеризують. Виділити (підкреслити) їх.
Індивідуальна робота з кожним учасником. По колу зачитаємо. Питання-уточнення.
Обговорення. Звернути увагу на почуття, які виникли в учасників групи, коли всі зачитали свої висловлювання, твердження. Запитати:
“ Що ви відчуваєте, коли вислухали усіх?”
“Хто сидить у групі?(ім’я, стать , вік, сімейний статус, батько, мати)”
“На якому місті батьківство, як про батьківство сказано”
“ Як було сказано про ознаки обдарованості дитини?”
“Як вам з цим?.. ”
Інформаційне повідомлення.
 Адекватна людина по Мясищеву.
На 1 місце вона ставить своє ім’я.
На 2 – свою стать.
На 3 – вік
На 4 – національну ідентифікацію..
На 5 – громадянську ідентифікацію.
На 6 – адресну ідентифікацію.
На 7 – статус, соціальну роль.
На 8 – діяльність.
 В залежності від значимості взаємодії з іншими, від ситуації соціальна роль батька/матери буде займати вищу позицію.
Для кожної людини дуже важливо, з якої позиції вона починає взаємодяти з іншою: спілкується зі співробітниками, зі своїми батьками, з дитиною, з підлітком, з юнаком.
Сім’я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело матеріальної й економічної підтримки, засіб збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.
Сім’я – це осередок, де людина формує свої цінності, ставлення до найголовніших моментів життя, основні інтелектуальні та життєві вміння.
Сім’я – перша модель світу, в якій якщо бодай один з її елементів (членів) починає функціонувати в неправильному напрямку, весь механізм, як організм, починає хворіти.
Найважливішою умовою родинного виховання є міцний фундамент сім’ї, який базується на авторитеті тата та матусі, подружній вірності чоловіка й дружини, їх любові і повазі одне до одного та до дітей.
На даний час старий інститут сім’ї знищений, а новий ще не сформований.
Типів сімей багато: повна та неповна, сімя на основі громадянського шлюбу чи цивільного, - але в кожної сімї дитина повинна відчувати себе щасливою. Це залежить від вашого відчуття себе батьком/ матусею, від розуміння, що дає вам батьківство.
Кожна дитина — унікальна і неповторна, кожна обдарована. Також у кожної дитини індивідуальний темп розвитку: одна росте швидше і випереджає своїх ровесників за багатьма показниками, інша — відстає в розвитку. Така ситуація може зберігатися досить довго, а може різко змінитися за дуже короткий час. У результаті той, хто показував високі результати, згодом зрівнюється за показниками розвитку зі своїми однолітками, а той, хто, здавалося б, відставав — різко виривається вперед.
Обдарованість — це щасливе відхилення від середньостатистичної норми.
Обдарованість — це вміння бачити незвичний ракурс у звичайному і виявляти невмотивовано високі, частіше за все творчі, здібності в одному чи декількох видах діяльності.
 Обдарована дитина - це дитина, що виокремлюється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями або має внутрішні передумови для таких досягнень у тому чи іншому виді діяльності.
На сьогодні психологами визнано, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку обдарованої дитини - це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального середовища, опосередкованого діяльністю дитини (ігровою, навчальною, трудовою).
Мануела Сільва  надає таке визначення обдарованості: Обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній або кількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здібності до лідерства, художні й артистичні, психомоторні здібності....


ІІІ. Заключна частина.

1.Вправа “Асоціації”
Мета: надати можливість кожному учаснику тренінгу отримати зворотній зв'язок у доброзичливої атмосфері.
Усі учасники сидять по колу.
Спочатку кожен  говорить свою асоціацію з місяцем на свого сусіда справа, починає учасник справа від мене.
Потім потрібно сісти у послідовності від січня до грудня згідно до отриманої асоціації і автор асоціації пояснює її.

2.Підбиття підсумків. “ Рефлексія тут і тепер”
Мета: ознайомлення з сутністю психологічної рефлексії та поступовий розвиток навичок рефлексії.
Відповісти на запитання.
1.      Якою для мене була перша зутріч.
2.      Що було для мене найважливішим.
3.      Як я себе почуваю.
Психолог підсумовує. Наступна зустріч…

далі буде...

Любов Базалійська

Немає коментарів:

Дописати коментар