пʼятниця, 25 квітня 2014 р.

Права та обов'язки учнів

Учні мають право:
Обирати форми навчання, профілі, індивідуальні програми, спрямовані на розвиток особи, талантів і розумових та фізичних здібностей в їх найповнішому обсязі.
Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи.
Доступ до інформації в усіх галузях знань і професійної підготовки.
Урок історії України. Вінницький технічний ліцей, 11 клас
учитель - Г.Г. Іващук
Брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.
Особисто або через своїх представників брати участь у шкільному самоврядуванні.
Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виробничого процесу і дозвілля, побуту, оздоровлення учнів.
Брати участь у добровільних творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами, самодіяльних об’єднаннях.
Користуватися послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та боротьби з хворобами і недоїданням.
Вільно висловлювати погляди з усіх питань, що стосуються учнівського колективу.
Користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування.
На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля (психологічного, фізичного, расового, релігійного) від однолітків, батьків, опікунів, педагогічних працівників, дорослих, які порушують права або принижують їхню честь, гідність.
На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Незалежно від статі, мови, релігії, національного, етнічного чи соціального положення, майнового стану, стану здоров’я, місця народження учня, його батьків або його опікуна користуватись при захисті правами, передбаченими Конвенцією ООН про права дитини.

Учні зобов’язані:
1.     відвідувати школу кожен день;
2.     виконувати вимоги Статуту школи, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись діючого законодавства України, моральних, етичних норм співжиття;
3.     систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
4.     бережливо ставитись до шкільного та суспільного майна;
5.     дбати про власну гігієну, зовнішній вигляд, загальний стан здоров’я.

Немає коментарів:

Дописати коментар