субота, 12 квітня 2014 р.

Річний план роботи соціального педагога

№ з/п

Функції по  роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування


Термін прове-дення

Де і з ким прово-диться
Відмітка про виконання

1
2
3
4
5
Діагностичні
1.
Анкетування «Благоустрій нашого  міста»
06.09.-16.09
5,8,10 класів

2.
Соціометричні дослідження мікроклімату  у класних колективах.
04-22.10.2010

 5,10 класах

3.
Психологічна діагностика учнів   (діагностика професійної спрямованості, виявлення комунікативної готовності)
03.03.-15.03.
7-8 класи

4.
Анкетування «Стилі батьківського виховання»
01-15.03.2011
5-7 класи

5.
Психодіагностика «Схильність до деліквентної поведінки».
08.-18.11.2010
6-10 класи

6.
Опитування на ведення здоровий спосіб життя.
17-31.01.2011
5-10 класи

7.
Анкетування по Конвенції  про права дітей
02-12.11.2010
8-10 класи

8.
Вивчення мікроклімату в класах-Методика  Фідлера
10.01.-15.01.2011
5,7,10 класи

9
Анкета «Моє ставлення до молодіжних субкультур».
04-08.04.2011
7-10 класи

10
Діагностичне дослідження –«Обдарованість учнів»

06-24.10.2010
5-7 класи

Прогносичні
1.
Відвідування уроків з метою спостереження за    учнями,    які   потребують    соціальної допомоги.

За запитом
1-10 класи

2.
Ознайомлення з результатами діагностик адміністрації, вчителів, батьків.
Після упорядкування результатів
Адміністрація, вчителі, батьки

3.
Обстеження умов проживання та виховання категорійних  дітей з  метою  надання соціальної допомоги.

Вересень 2010
Січень 2011
Діти-сироти, малозабезпечені

4.
Виявлення   і   постановка   на   облік   дітей, схильних до правопорушень
Щоквартально


1-10 класи

5.
. Оформлення    соціального   паспорту   школи.-соціальну паспортизацію класів .
*                дітей-сиріт;
*       дітей, які залишились без піклування батьків;
*       дітей-інвалідів;
*       дітей, що постраждали внаслідок катастрофи на  ЧАЕС;
*       дітей з малозабезпечених сімей;
*        дітей з неповних сімей (напівсиріт, батьки яких розлучені або матерів-одиначок);
*        дітей з багатодітних сімей;
*       дітей з неблагополучних сімей;
*              учнів, схильних до правопорушень;

Вересень 2010р.Консультативні

1.
 Індивідуальні   та групові консультації з питань запобігання конфліктних ситуацій в школі та сім»ї.
2,4 пятниця
кожного місяця
з батьками,опікунами, дітьми,  вчителями

2.
Індивідуальні  консультації з учнями, схильними до правопорушень та з важковиховуваними дітьми.

2,4  вівторок кожного місяця
Учні, схильні до правопорушень

3.
Індивідуальна консультації з учнями з «проблемних» сімей (які потрапили в складіні життєві обставини)
1,3 вівторок кожного місяця

учнями      з «проблемних» сімей.

4.
Індивідуальна  консультації  з   батьками
2,4 пятниця
кожного місяця
Батьки 1-10 класів

5.
Консультування за індивідуальними зверненнями учасників навчально-виховного процесу щодо соціального супроводу НВП.

Протягом року за потребою, за запитом
Учасники НВП

6
Індивідуальне консультації з профорієнтації
16-31.03.2011
Учні 7-8 класи

Захисні
1.
 Контроль за дотриманням прав дитини та    виконанням   своїх   обов'язків  опікунами, батьками проблемних сімей.
вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

2.
Проконтролювати   стан   забезпечення серед дітей-сиріт і дітей, що залишились без батьківської опіки.
·        шкільною   формою ,
·        підручниками ,
·        проходження медогляду,
·        організація харчування
·         
ВересеньВересень-лютий
щомісячно
Діти-сироти, малозабезпечені

3.
Підготовка  документів   для   надання матеріальної допомоги дітям під опікою

вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

4.
Здійснення організаційно-розпорядчих заходів з метою реалізації права дітей, дітей з малозабезпечених родин на організацію позакласної роботи, залучення до гурткової роботи.

вересень
Діти-сироти, малозабезпечені

5.
Співпраця з:
·        міським центром соціальних служб для молоді.
·        Службою у справах дітей.
·        5.3.Службою у справах неповнолітніх.
·        5.4.Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

Жовтень

Листопад
Грудень

Вересень

5-6 класи

7-8 класи
8-10 класи

8-10 класи

6.
Соціальний захист дітей з особливими потребами (діти, що потрапили в складні життєві ситуації)
січень
Діти з особливими потребами

Профілактичні
1.
 Проведення акції  в межах всієї школи  з профілактики  вживання  наркотиків.
 20-24.09 .2010
7-10класи

2.
Організація зустрічі-виступу представ-ника  Отчого Дому» з антинаркотичної тематики.
 20-24.09 .2010
9 клаи

3.
Проведення  ток-шоу "Світ професій";
 03-09.03.2011
7класи

4.
Тренінгові заняття:  “Хто я в цьому світі. Гендерні відмінності між чоловіками і жінками”.
6-10.09.2010

8-класи

5.
Круглий стіл   «Соціальні сироти – проблема сім’ї та школи.
-Групові консультації на тему: «Захист дітей від насильства та жорстокого повоження»
06-01.10.2010
педколектив

6.
Тижневик сімейного виховання «Родинне відчуваємо тепло».
 11.-24.10.1010
05.-12.05.2011
5-7 класи

7.
Батьківські  збори:
·         «Виховуємо радом»
·         «Що таке рабство та торгівля людьми?”
·        «Стилі батьківського виховання»

08-10.09.2010
01.-05.1.2010

12-15.01.2011
Батьки 8-9-х класів

8
Відеолекторії
  «Якщо ви в біді – зверніться по допомогу»
-Лекція «Внутріутробний розвиток дитини: закладка характера, талантів, здоров’я дитини. Перші години, дні, місяці життя ».
 13-24.12.2010

13-24.12.2010


8,10 класи

9-10 класи


9
Лекції:«Вплив алкоголю та тютюнопаління на організм дитини»,«За здоровий спосіб життя».
08-12.11.2010
10 класи

10
«Тиждень соціальної підтримки»

15.19.03.201
1-10 класи

11
Експериментальна та науково-пошукова діяльність ліцею як стратегічний напрям інноваційного розвитку.
25-29.10.2010
Методичне об»єднання класних керівників

12
Тренінг «Діти вулиці-хто вони?»

15-20.11.2010
Педколектив

13
Виступ для вчителів-початківців «Школа молодого класного керівника»
03.10.01.2011
Класні керівники

14
Виступ на педагогічній раді «Педагогіка життєтворчості як шлях до вирішення проблем соціальної адаптації й розвитку дітей, підлітків і молоді в сучасних умовах.»

03-10.01.2011
Педагогічний колектив закладу

Соціально-перетворювальні
1.
Тематичні кола з учнями «групи ризику», та з учнями , схильними до девіантної поведінки:
 20-24.09.2010
Учні «групи ризику»

2.
Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім”ї, як найменшій суспільній ланці.
 06.-09.09.2010
5-11 класи

3.
Тренінгові заняття  з дітьми трудових мігрантів.
04.10-08.10.2010
діти трудових мігрантів

4.
 Тематичне коло цінностей  з дітьми з особливими потребами
.
27.09.-30.09.2010
діти з особливими потребами

5.
Тренінг з багатодітними дітьми

10.01-14.01.2011
Багатодітні діти


6.
Ділова гра   з дітьми-сиротами

 01.02.-04.02.2011
Діти-сироти


Організаційні
1.
1.Оформлення  плану роботи на наступний   навчальний рік.
1.1. Оформлення  щомісячних планів роботи та звітів.
1.2.  Оформлення  плану роботи  та звіту про виконання  державних програм..
1.3.Оформлення аналітичного та статистичного звітів.

01.-03.09


2.
Організація та проведення школи молодого соціального педагога
щомісячно
Молоді соціальні педагоги міста

3.
Відвідування міських методичних об”єднань соціальних педагогів .

щомісяця


4.
Проведення  Ради профілактики   правопорушень    
щомісячно
Члени РПП,


5.
Оформлення та упорядкування списків та     необхідно документації для роботи соціального педагога.

Жовтень 2010


6.
Організація літнього відпочинку у пришкільних таборах дітей пільгових категорій  .
01.06-15.06.2010


7.
Підготовка до виступів на батьківських зборах, семінарах, нарадах.
01.-03.09.2010Немає коментарів:

Дописати коментар