субота, 1 червня 2013 р.

Картка соціально-педагогічного супроводу обдарованої дитини

Картка
соціально-педагогічного супроводу обдарованої дитини
учня ____________класу

___________________________________
(прізвище, ім’я  учня)
Дата народження   ___________________________
Домашня адреса_____________________________
Телефон  (дом., моб. )________________________

Тип обдарованості  ________________________________ 

1.     Загальні відомості
1.1. Інформація про батьків
Батьки
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Батько


Мати1.2. Стиль батьківського виховання_____________________

2. Навчальна та позаурочна діяльність
2.1. Навчальні досягнення (середній бал)
Клас
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
І семестрІІ семестр
2.2. Позаурочні заняття: факультативи, гуртки, секції
Клас
  Вид занять
Назва
Керівник

2.3. Участь в олімпіадах, МАН, конкурсах, змаганнях, виставках, фестивалях. Рівень досягнення: міський, обласний, Всеукраїнський
Галузь творчості
Досягнення
 (місце, рік)
Рівень (етап)
Керівник роботи

2.4. Інтереси, хобі ______________________________

3.  Дані діагностичних досліджень соціальним педагогом (вказати методику)
Соціометричний статус ________________

Особистісна мотивація_________________

Рівень соціальної адаптації (підкреслити)
Високий (1. Усвідомлене прийняття і виконання норм колективного життя.. 2. Гармонія взаємовідносин з дорослими та однолітками. 3. Адекватне ставлення до педагогічних впливів. 4. Самоконтроль поведінки)
Середній (1. Конформізм по відношенню до норм колективного життя. 2. Нестійкі взаємини з оточуючими. 3. Суперечливе ставлення до педагогічних впливів. 4. Періодична участь у житті дитячого колективу).
Низький (1. Неприйняття і невиконання норм колективного життя. 2. Конфліктні взаємини з оточуючими. 3. Неадекватне ставлення до педагогічних впливів. 4. Некерована поведінка.  5. Незадоволення своїм статусом і взаємовідносинами).

Рівень самоповаги___________________

4. Професійні орієнтири_______________

5. Самооцінка особистості (підкреслити)
Адекватна (реально оцінює свої позитивні та негативні риси, можливості і досягнення);
Завищена (некритичний до себе, перебільшує досягнення);
Занижена (занадто самокритичний, недооцінює свої можливості та якості).

Облік проведеної роботи
Дата
Функції
Зміст роботи
Примітка


Немає коментарів:

Дописати коментар