неділя, 2 червня 2013 р.

Бланк аналізу виховного заходу

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

«_______»_____________________201____р.

Прізвище та ініціали вихователя, класного керівника________________
___________________________________________________________________
Мета відвідування __________________________________________________
____________________________________________________________________
Тема заняття і форма проведення___________________________________
__________________________________________________________________

Методичні вимоги до організації та проведення виховного заходу
високий
середній
низький
відсутній1.
Тема заходу, її актуальність і вимогливість
2.
Форма проведення заходу, доцільність
3.
Мета заходу
4.
Підготовка заходу. Наявність і продуманість плану чи програми підготовки
5.
Активність і самостійність школярів
6.
Проведення заходу
Гуманність і демократичність взаємодії педагогів, активна взаємодія з усіма учасниками заходу.
Точність і організованість початку
Естетичність оформлення. Підготовка учнів до активного сприйняття нової інформації.
Змістовність заходу: достовірність, науковість та емоційна насиченість фактичного матеріалу, зв'язок з життям, опора на життєвий досвід учнів.
Доцільність відбору методів і методичних прийомів
Роль педагога у проведенні заходу
Увага, зацікавленість, дисциплінованість учнів
Наявність елементів дискусії, проблемності, відвертої розмови про хід проведення заходу

Висновки та пропозиції: ___________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Немає коментарів:

Дописати коментар