неділя, 28 квітня 2013 р.

Психодіагностика. Методика "Карта обдарованості"


Методика «Карта обдарованості»
(розроблена О. І. Савенковим)


Загальна характеристикаЦя методика створена автором спеціально для батьків. Методика розрахована на виконання двох основних функцій:
· діагностичної (основна);
· розвиваючої.
За допомогою даної методики можна кількісно оцінити ступінь вираження у дитини різних видів обдарованості і визначити, який вид обдарованості переважає в даний час. Співставлення результатів усіх десяти отриманих шкал дозволяє побачити індивідуальний, властивий конкретній дитині «портрет» розвитку її обдарувань.
Положення, за яким необхідно оцінювати дитину можна розглядати як програму її подальшого розвитку, тобто можна звернути увагу на те, що раніше, не було помічено, можна підсилити увагу до тих сторін, які є найбільш цінними.
Звичайно, ця методика не охоплює всіх можливих   проявів дитячої обдарованості, але вона і не претендує на роль єдиної. Її слід розглядати як одну з складових частин загального комплекту методик діагностики дитячої обдарованості.

Інструкція
Перед вами 80 питань, згрупованих за десятьма відносно самостійними галузями діяльності та поводженнями дитини. Уважно прочитайте їх і дайте оцінку вашій дитині за кожним параметром, користуючись наступною шкалою:
„++” — властивість у особи розвинена добре, чітко виражена, проявляється неодноразово;
„+” — властивість помітно виражена, але дитина проявляє її непостійно;
„0” — оцінювана і протилежна властивість у індивіда, яка проявляється невиразно, інколи; в поведінці і діяльності врівноважує одна одну;
„ — яскраво виражена і частіше проявляється дана властивість індивіда, протилежна оцінюваному.
Оцінки вносите у бланк відповідей. Оцінювання по першому положенню розміщуємо в першу клітинку бланка відповідей, оцінювання по другому в другу і так далі. Всього у вас на це повинно піти 10—15 хвилин.
Якщо вам важко оцінити дитину зараз, тому що у вас немає достатніх для цього відомостей, залиште відповідну клітинку порожньою. Простежте за цією стороною діяльності дитини. А поки можете вважати, що ви отримали «два» за цим параметром в батьківській школі.
Проведіть дану методику з  іншими дорослими, які знають дитину з різних сторін, наприклад з бабусею чи дідусем. Потім можна легко обчислити середні показники, що зробить результати об'єктивнішими.

Бланк запитань
1.  Схильна до логічних міркувань, здатна оперувати абстрактними поняттями.
2.  Нестандартно мислить і часто пропонує несподівані, оригінальні рішення.
3.  Швидко засвоює нові знання, все схоплює на льоту.
4.  У малюнках немає одноманітності. Оригінальна у виборі сюжетів. Зазвичай зображує багато різноманітних предметів, людей, ситуації.
5.  Проявляє великий інтерес до музичних занять.
6.  Полюбляє складати (писати) розповіді або вірші.
7.  Легко зображує якого-небудь персонажа: людину, тварину та інших.
8.  Цікавиться механізмами та машинами.
9.  Ініціативна в спілкуванні з однолітками.
10.Енергійна, справляє враження дитини, що потребує чималого об’єму рухів.
11.Виявляє велику цікавість і виняткові здібності до класифікації.
12.Не боїться пробувати щось нове, прагне завжди перевірити нову ідею, робить декілька спроб при невдачі.
13.Швидко запам’ятовує почуте і прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на осмислення того, що потрібно запам’ятати.
14.Стає задумливою і дуже серйозною, коли бачить гарну картину, чує музику, бачить не звичайну скульптуру, гарну (художньо виконану) річ.
15.Чутливо реагує на характер і настрій музики.
16.Може легко побудувати розповідь, починаючи від завязки сюжету і закінчуючи вирішенням якого-небудь конфлікту.
17. Цікавиться акторською грою.
18. Може усунути нескладну поломку в побутовому приладі, використовувати старі деталі для створення нових поробок, іграшок, пристроїв.
19.  Не втрачає впевненості навіть в оточенні незнайомих людей.
20.  Любить брати участь у спортивних іграх, змаганнях.
21.Уміє добре висловлювати свої думки, має великий словниковий запас.
22.Винахідлива у виборі і використанні різних предметів (наприклад, використовує в іграх не  тільки  іграшки, але й меблі, предмети побуту та інші засоби).
23.Знає багато про події та проблеми, про які його однолітки зазвичай ще не знають.
24.Здатна складати оригінальні композиції з квітів, малюнків, каменів, листівок.
25.Добре співає.
26.Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися обраного сюжету, не втрачаючи головної думки.
27. Змінює інтонацію голосу і манеру говорити, коли зображує іншу людину.
28.Подобається розбиратися в причинах несправності механізмів,  загадкових поломках і питання «пошуку».
29.Легко спілкується з дітьми і дорослими.
30.Часто виграє в різних спортивних іграх у однолітків.
31.Добре вловлює зв’язок між однією подією та іншими, між причиною і наслідком.
32.Здатна захопитися, піти з головою в заняття, що цікавить її.
33.Випереджає в навчанні однолітків на рік або два, тобто повинна вчитися в старшому класі, ніж вчиться зараз.
34.Любить використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшок, колажів, малюнків, під час будівництві дитячих будиночків на ігровому майданчику.
35.У гру на музичному інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та відчуттів.
36.Використовує тільки значущі подробиці під час розповіді, все другорядне відкидає, залишає головне, найбільш характерне.
37.Розігруючи драматичну сцену, здатна зрозуміти і зобразити конфлікт.
38.Любить  креслити  схеми механізмів.
39.Аналізує причини вчинків інших людей, мотиви їх поведінки, добре розуміє недомовлене.
40.Бігає швидше за всіх в дитячому саду, в класі.
41.Розв’язує  складні задачі, що вимагають розумового зусилля.
42.Здатна по-різному підійти до однієї й тієї ж проблеми.
43.Проявляє яскраво виражену, різносторонню допитливість.
44.Охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє призначення (прикраси для будинку, одяг і т.д.), у вільний час без спонукання дорослих.
45.Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.
46.Використовує в своїх розповідях такі слова, які добре передають емоційні стани героїв, їх переживання і відчуття.
47.Схильний передавати відчуття через міміку, жести, рухи.
48.Читає (любить, коли йому читають) журнали і статті про створення нових приладів, машин, механізмів.
49.Часто керує іграми і заняттями інших дітей.
50.Рухається легко, граціозно. Має хорошу координацію рухів.
51.Спостережлива, любить аналізувати події і явища.
52.Здатна не тільки пропонувати, але і розробляти власні та чужі ідеї.
53.Читає книги, статті, науково-популярні видання з випередженням своїх однолітків на рік або на два.
54.Звертається до малюнка або ліплення для того, щоб виразити свої відчуття і настрій.
55.Добре грає на  музичному інструменті.
56.Уміє передавати в розповідях такі деталі, які важливі для розуміння події (що зазвичай не уміють робити її однолітки) і в той же час не упускає основної лінії подій, про які розповідає.
57.Прагне викликати  емоційну   реакцію у інших людей, коли про щось із захопленням розповідає.
58.Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється про це.
59.Схильний брати на себе відповідальність, що виходить за межі, характерні для її віку.
60.Любить ходити в походи, грати на відкритих спортивних майданчиках.
61.Здатна довго утримувати в пам’яті символи, букви, слова.
62.Любить пробувати нові способи вирішення життєвих задач, не любить вже випробуваних варіанти.
63.Уміє робити висновки і узагальнення.
64.Любить створювати об’ємні зображення, працювати з глиною, пластиліном, папером і клеєм.
65.У співі і музиці прагне виразити свої відчуття і настрій.
66.Схильна фантазувати, прагне додати щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось вже знайоме і відоме всім.
67.З великою легкістю драматизує, передає відчуття і емоційні переживання.
68.Проводить багато часу над конструюванням і втіленням власних проектів (моделей літальних апаратів, автомобілів, кораблів).
69.Інші діти вважають за краще вибирати його як партнера у іграх та заняттях.
70.Вважає за краще проводити вільний час за руховими іграми (хокей, баскетбол, футбол і т. д.).
71.Має широке коло інтересів, ставить багато питань про походження і функції предметів.
72.Продуктивна, чим би не займалася (малювання, написання твору, конструювання та ін.), здатна запропонувати велику кількість самих різних ідей та рішень.
73.У вільний час любить читати науково-популярні видання (дитячі енциклопедії та довідники), читає їх з великим інтересом, чим художні  книги (казки, детективи та ін.).
74.Може висловити власну оцінку витворам мистецтва, намагається відтворити те, що їй сподобалося, у малюнку або створеній іграшці, скульптурі.
75.Складає власні оригінальні мелодії.
76.Уміє в розповіді зобразити своїх героїв дуже жваво, передає їх характер, відчуття, настрої.
77.Любить ігри-драматизації.
78.Швидко і легко освоює комп’ютер.
79.Володіє даром переконання, здатна вселяти свої ідеї іншим.
80.Фізично витривала за однолітків.

Обробка результатів
Підрахуйте кількість плюсів та мінусів у кожному стовпці (плюс і мінус взаємно знищуються). Результати підрахунків напишіть знизу під кожним стовпцем. Отримана сума балів характеризує вашу оцінку ступеня розвитку у дитини наступних видів обдарованості:
•        інтелектуальна;
•        творча;
•        академічна (наукова);
•        художньо-образотворча;
•        музична;
•        літературна;
•        артистична;
•        технічна;
•        лідерська;
•        спортивна.                                                
Для більшої наочності накреслимо графічний «профіль обдарованості».                                
Для цього на осі X відкладемо десять ділень, вони позначатимуть види обдарованості. По осі У відкладатимемо кількість отриманих балів. З’єднавши поставлені крапки, ми отримаємо «профіль обдарованості».

Немає коментарів:

Дописати коментар