вівторок, 17 березня 2015 р.

Соціально-педагогічна профілактика школярів шляхом залучення їх до діяльності шкільних омбудсменів

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУТривалість: 1година 25 хвилин

ХІД ПРОВЕДЕННЯ
Вступне слово тренера
Час: 3 хв.
Омбудсмен. Ми це слово чуємо щоденно з екрану телебачення, читаємо на шпальтах газет. А що ж воно означає? Хто ж такий омбудсмен?
Омбудсмен — «посередник», «проведор», «комісар». Воно означає особу, яку наділили обов’язком здійснювати контроль за дотриманням прав та інтересів людини і громадянина.

Вправа «Правила роботи»
Мета: прийняття правил роботи групи.
Час: 2 хв.
Учасники ознайомлюються з правилами роботи тренінгу.
1. Приходити вчасно.
2. Спілкування за принципом «тут і тепер».
3. Конфіденційність.
Засідання асоціації омбудсменів "Феміда"
Вінницького технічного ліцею
4. Мобільні на «вібродзвінок».
5. Говорити від власного імені.
6. Оцінювати факти, а не людину.
7. Активність.
8. Лаконічність.
9. Толерантність.
10. Відповідальність за свої слова.


Вправа «Очікування»
Мета: визначення сподівань та очікувань учасників щодо заняття.
Обладнання: плакат з ма­люнком ночі, стікери у вигляді зірочок, ручки.
Час: 5 хв.
Тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Формують вислів, записуючи його на стікерах у вигляді зірочок та прикріплюють на плакаті із зображенням ночі.

Вправа «Комплімент»
Мета: запам’ятати імена, установити контакт із кожною людиною у групі, дізнатися більше один про одного.
Час: 10 хв.
Кожен учасник повинен обмінятися компліментами із кожним членом групи. Фраза починається словами «Мені подобається, що ти... (назвати позитивну рису)». У відповідь необхідно сказати «Так я... (повторюється сказане). А ще я... (називається ще одна позитивна риса)». Далі продовжується обмін компліментами по колу.

Вправа «Знання прав та обов’язків дитини»
Час: 15 хв.
Об’єднуємося в 3 підгрупи. Кожна підгрупа отримує аркуш з 4 завданнями.
(Додаток 1. Картки зі завданням)

Рефлексія:
    Які права людини найчастіше порушуються?
     Які дії найчасті­ше ведуть до порушення прав лю­дини?
     Які наслідки порушення прав людини ви можете назвати?
    Які дії, на вашу думку, по­винні починатися у випадку пору­шення прав людини?
     Чи може конкретна людина вплинути на дотримання прав лю­дини? Якими способами?

Вправа «Реклама омбудсменства»
Мета:  мотивація учасників до роботи  омбудсменом; визначити критерії омбудсменства.
Час: 20 хв.
Тренер об’єднує учасників у 4 підгрупи. Кожна міні група повинна придумати рекламний сюжет омбудсменскої діяльності. Потім учасники презентують свій рекламний ролик.
Рефлексія:
— Чи легко було придумати рекламу?
— Чи вважаєте ви, що ваше послання було донесено до аудиторії?
— Переглянувши один із запропонованих роликів, чи захотіли ви стати омбудсменом?
— Які почуття у вас викликала демонстрація реклами?

Розминка
Мета: сприяти позитивному сприйняттю почуттів та емоцій.
Час: 10 хв.
Учасникам пропонується виконувати за тренером рухи, які він показує.
Тренер каже учаснику, що сидить по праву чи ліву сторону від нього:
— Спитай у мене: Де ти був? Що купив?
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Віяло. (тренер лівою рукою ”дмухає ”на себе. І так по колу, один в одного запитують ці питання та повторюють рух ).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Ножиці. (тренер правою рукою зображує ножиці, не перестаючи „дмухатися” віялом. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Велосипед. (тренер ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, не перестаючи „дмухатися” віялом та зображувати ріжучі ножиці. І так по колу).
— Де ти був?
— В магазині.
— Що купив?
— Крісло-гойдалку. (тренер імітує качання на крісл-гойдалці, ногами виконує спортивну вправу „Велосипед”, „дмухає” на себе віялом, зображує ріжучі ножиці. І так по колу).

Вправа «Кодекс омбудсменства»
Мета: створення «Кодексу омбудсменства».
Час: 15 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи на ос­нові Конвенції ООН про права дитини створити «Кодекс омбудсменства». Кожен учасник відзначає в Конвенціії 10 статей, що, на його думку, найважливіші для «Кодек­су омбудсменства». Потім ведучий називає номери статей. Загальним голосуванням вибирають 10 статей. Номери статей, що набрали най­більшу кількість голосів, запису­ються на дошці, ведучий зачитує їх зміст.

Вправа «Суд присяжних»
Мета: прийняття рішень на ос­нові «Кодексу омбудсменства».
Час: 20 хв.
Ведучий пропонує учасникам групи уявити, що вони — громадяни країни, у якій усі судові рішення по цивіль­них і кримінальних справах прий­маються на основі «Кодексу омбудсменства». З-поміж учасників обирається суддя, прокурор, адво­кат і присяжні засідателі (7 учасників). Усі, що залишилися - журналісти. Адвокат є захисником підсудного, прокурор — обвинувачувачем, присяжні засідателі після обговорення між собою ви­носять своє рішення, а суддя за­читує вирок. У суді розглядається кілька справ. Ведучий використовує на свій роз­суд будь-які ситуації із запропоно­ваного переліку. Для слухання кожної справи може висуватися новий склад суду. Щодо кожної справи суд має прийняти спеціаль­не рішення.

Ситуація 1.
«У шкільному дворі»
Сидоров розбив вікно в школі. Це бачили його однокласники і повідомили класному керівнику.
Учителька. Сидоров, ах ти хуліган! Це ти розбив вікно! Тепер ти в мене не відкрутишся!
Сидоров. А що Сидоров? Ледь що, відразу Сидоров! Ви самі то бачили?
Учителька. А мені й бачити не треба. Весь клас підтвердить. Ходімо, голубчику, до директора.
Сидоров. А ви спочатку доведіть, а потім і до директора підемо. Але ви ще й винуватою опинитеся, тому що, не розібравшись, порушили повагу моєї гідності.

Ситуація 2.
Слова автора. Троє дівчат 15 років: Катя, Таня й Даринка обідають у кав’ярні. Їм сподобалися гарні чашки.
Таня. Дівчата, а давайте  вкрадемо оці чашки!
Дарина. У мене є план, як це зробити.
Двоє підійшли до офіціанта, щоб розрахуватися, а одна тим часом поклала чашки в сумку.
Катя. Все вийшло так непомітно.
Таня. Підемо завтра у інше кафе. Дістанемо ще щось.
Дарина. Згода.

Рефлексія:
    Чи тяжко було виконувати запропоновані ролі? Які  відчуття у вас виникали під час прийняття рішення, захисту тощо?
    Чи доречно дотримуватися законів і критерії допустимості чи неприпустимості толерантної поведінки в різних життєвих ситу­аціях?
    Які основні методи використовували ви під час переконання супротивників?
    Як ви вважаєте, які цінності для себе винесуть учні?

Вправа «Свобода та відповідальність»
Час: 20 хв.
Обладнання: аркуші формату А-5, ручки; роздруківки з рівняннями.
Тренер пропонує учаснику зробити свій літак. В учасників є 2 хвилини на те, щоб вони запустили свої літаки,  але застережіть, щоб були уважними і не кидали один на одного.
Запитання. Скажіть мені, яке крило важливіше – ліве чи праве? Обидва крила дуже важливі. Коли втрачається одне крило, літак зазнає аварії і вже ніколи не підіймається в повітря.
Я думаю, є багато речей, які ми могли б написати на наших "крилах". Речі, які є надзвичайно важливими у житті... Але сьогодні давайте напишемо на крилах щойно зроблених нами паперових літаків дві найважливіші з них.
·                          На правому крилі запишіть "свобода".
·                          На лівому напишіть "відповідальність. "
А зараз відірвіть одне крило від вашого літака.
А тепер спробуйте запустити те, що лишилося від ваших літаків.
Висновки.
·        Літати з одним крилом неможливо.
·        Дуже легко відірвати одне крило.
·        Втрата “крила” спричиняє біль.
Тренер. Як ви розумієте, учні-омбудсмени повинні пам’ятати, що проводячи різні заходи (заняття, виступи, бесіди), вони несуть відповідальність не тільки за свої дії, вчинки, а й за слова.
—Чи зріла свобода містить у собі розуміння відповідального вибору?
—Що для Вас означає зріла відповідальність?
[Бути відповідальним означає думати наперед і намагатися передбачити, до чого може призвести той чи інший вибір. Якщо Ваш вибір може якимось чином зашкодити Вам, то краще його відкорегувати. Ось що означає зрілий відповідальний вибір.]
Зріла свобода вимагає обмежень. Безмежна свобода може принести нам багато шкоди. Зріла свобода завжди включає в себе відповідальність.
Зріла свобода означає те, що, маючи її, ми ніяким чином не зашкодимо ані собі, ані комусь іншому.
—А яка відмінність між зрілою та зрілою свободою?
Незріла або ж неповна свобода не робить нас вільними. Навпаки, вона призводить до всіляких обмежень або ставить нас у залежність. Врешті, така свобода може принести Вам біль і зашкодити іншим.
Аналізуючи свободу:
Давайте складемо декілька рівнянь, які б відображали вияви різних особистих свобод і те, що стається, коли ми не поєднуємо ці свободи із відповідальністю.
Ідея рівнянь полягає в тому, що у першій їх частині, до знаку плюс, знаходиться те, що вважається “свободою”. Частина між плюсом і знаком “дорівнює” означає брак відповідальності, а те, що знаходиться після знаку “дорівнює”, є результатом свободи без відповідальності.
Це схоже на спроби підняти в небо літак лише з одним крилом. Наприклад:
1.     Дивишся телевізор + не робиш домашнє завдання = отримуєш погані оцінки.
2.     Ідеш на вечірку + не лягаєш спати допізна = засинаєш прямо в класі.
3.     Відвідуєш друзів + обманюєш батьків, де ти є = батьки не відпускають тебе наступного разу.
[Нехай учасники складуть ще декілька рівнянь і запишуть їх]

Тренер. Тепер давайте перепишемо ці незрілі поняття про свободу так, щоб вони стали прикладами зрілої свободи.  Вам треба буде додати обмежень, тобто відповідальності, до цих свобод, щоб досягти свого бажання, зокрема, не дати власній свободі зашкодити Вам або комусь іншому.
Рефлексія:
-         Чи лише свобода приведе людину до досягнення цілей у житті?
-         Чи дана вправа буде доцільна у роботі з учнями різних вікових, незахищених категорій, з учнями-групи ризику?
Висновок. Зріла свобода включає в себе здійснення відповідального вибору.

Підбиття підсумків. Вправа «Телефонограма»
Мета: отримати від кожного учасника коротку інформацію про те чи здійснилися очікування учнів та про враження від проведеного заняття з елементами тренінгу.
Час: 10 хв.
Обладнання: аркуш паперу формату А-5, ручки.
Ведучий звертається до учасників із пропозицією скласти йому телеграму з 11 слів, яка містила б відповіді на такі запитання:
■ Що ви думаєте про проведене заняття з елементами тренінгу?
■ Що була для вас важливим?
■ Чому ви навчилися?
■ Що вам сподобалося?
■ Що не вдалося з'ясувати?
І потім по колу озвучують свою роботу.


КАРТКА 1

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Дотримуватися норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки
Усі діти мають право на любов і турботу
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиПоважати й любити своє оточення. Ставитися до усіх так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас
Усі діти мають право на життя
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважайте близьких і друзів. Не принижувати гідність кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини
Особлива турбота – дітям-інвалідам
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов’язкиДотримуватися режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів
Усі діти рівні в своїх правахКАРТКА 2

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.

Права
Обов‘язкиБути толерантним до таких людей. Поважати й допомагати їм
Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСумлінно навчатися; активно працювати на уроках; старанно виконувати домашнє завдання
Жодну дитину не можна ображати або принижувати
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язки

Поважати своє оточення. Давати можливість кожному висловлювати свої думки. Не нав
‘язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні
Усі діти мають право на освіту
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиЦінувати й дбати про своє здоров’я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби
Усі діти мають право на свободу думки, совісті і релігії

КАРТКА 3

Завдання 1.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиВиконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров’ю. Допомагати батькам
Діти мають право на інформацію
Завдання 2.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиСамостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах
Діти мають право бути членом асоціації, гуртка чи клубу
Завдання 3.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиНе ображати й не принижувати оточуючих
Жодну дитину не можна примусово залучити до праці
  
Завдання 4.
Зачитайте та вирішить: 1. – про яке право тут може йти мова; 2. – про який обов’язок йде мова.
Права
Обов‘язкиБрати участь у збройних конфліктах особам, що досягли 18-річного віку
Усі діти мають право користуватися благами соціального забезпечення

Вадим  Щорс

Немає коментарів:

Дописати коментар