середа, 18 вересня 2013 р.

Наказ про створення ради профілактики правопорушень

                                                 
НАКАЗ


від_____________20_____р.                                                             №
Про створення ради профілактики
правопорушень серед учнів

На виконання Національної програми «Діти України», єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки та національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, з метою роз­в'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня орга­нізації змістовного дозвілля

НАКАЗУЮ:
1. Створити у ліцеї  раду профілактики правопорушень серед учнів у складі:
• голови ради, заступника директора з виховної ро­боти (прізвище, ініціали);
• заступника голови ради, соціального педагога (прізвище, ініціали);
• відповідального секретаря ради, практичного психолога (прізвище, ініціали).
• членів Ради:
вчителя історії та правознавства (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
класного керівника _____класа (прізвище, ініціали);
педагога-організатора (прізвище, ініціали);
президента ліцею – (прізвище, ініціали), уч____ ___класа.
2.  Голові Ради профілактики правопорушень (прізвище, ініціали):
2.1. Здійснювати роботу відповідно до положення про Раду профілактики правопорушень.
2.2. До 20 вересня 2013 року скласти план роботи і за­твердити на засіданні Ради.
2.3. До 25 жовтня провести перше засідання Ради, розподі­лити обов'язки між членами Ради.
2.4.  Протокол засідання Ради профілактики правопорушень подати до 01 листопада  2013р.
3. Обов'язки щодо загального управління роботою Ради профілактики правопорушень і контролю за нею покласти на за­ступника директора з виховної роботи (прізвище, ініціали).

Директор школи                 (прізвище, ініціали)

З наказом ознайомлені:
(прізвище, ініціали)

Немає коментарів:

Дописати коментар