вівторок, 4 серпня 2015 р.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГААналітичний звіт соціального педагога

____________________________
назва навчального закладу
____________________________
прізвище, ініціали соціального педагога

за 20___- 20___ н.р.

Щорс Вадим Володимирович здійснював свою діяльність у закладі «Вінницький технічний ліцей» протягом 2014-2015 н.р. відповідно до річного плану роботи соціального педагога та ліцею.
Система роботи соціального педагога побудована на співпраці з психологом, вчителями, учнями і їхніми родинами. Системний підхід у роботі з батьками містить такі напрями роботи: психологічна просвіта, діагностика, консультації.
Просвітницька робота з батьками включає виступи на батьківських зборах, заняття з елементами тренінгу, круглі столи, лекції. Ці інтерактивні форми роботи допомагають не лише побудувати контакт із батьками, а й змінити позиції батьків щодо виховання своїх дітей.
Батьківський всеобуч був спрямований на підвищення соціальних, педагогічних та психологічних знань батьків і проходив на тему: «Як підготувати дитину до дорослого життя» (13.11.2014р.).
Для батьків 8 класу було проведено заняття з елементами тренінгу на тему: «Який Ваш стиль батьківського виховання» (22.01.2015р.), метою якого було навчити батьків бачити переваги демократичного стилю батьківства і застосовувати його; сформувати підтримуючу спільноту однодумців у якій батьки та вчителі зможуть покращити батьківські навички; зрозуміти значущість свого впливу на дітей та здатність підготувати їх до життя;  виховувати вольові риси особистості без руйнівного впливу на неї; заняття з елементами тренінгу на тему: «Як навчити дитину слухати?» - батьки 10 класу (22.01.2015р.); виступ на тему «Чого найбільше потребує ваша дитина?» (10.09.2014) – батьки 8 класу; групову консультацію«Підтримка дитини в кризовій ситуації. Поради батькам» (13.11.2014) - батьки 8 класу.
Соціальний педагог особисто вивчив матеріально-побутові умови сімей багатодітних родин, учасників АТО, індивідуальний та психологічний розвиток учнів закладу, які живу в таких сім'ях.
Профілактична функція здійснювалася шляхом публічних виступів на педагогічних семінарах («Як створювати ситуацію успіху в навчанні» - 08.12.2014р.), доповідей на педрадах («Упровадження інноваційних методів роботи з обдарованою молоддю як засіб формування інтелектуального потенціалу людини», 15.01.2015р), засіданні методичного об’єднання соціальних педагогів ЗНЗ («Презентація досвіду соціального педагога в організації роботи та функціонуванні шкільних омбудсменів», 26.08.2014р.), групової консультації «Особливості дитячої та підліткової травматизації» (10.11.2014р.), виступу «Соціально-позитивний спосіб життя» (15.10.2014р.). Проведено ряд виступів для класних керівників на тему «Соціально-педагогічна діяльність з дітьми пільгових категорій» (03.09.2014р.), «Як не помилитися у виявленні ранньої обдарованості дитини» (22.09.2014р.), «Роль соціально-психологічної служби у професійній роботі з учнями соціально-незахищених категорій» (13.10.2014 р.), лекцію «Міфи та факти про суїцид» (15.10.2014 р.), групову консультацію «Первинний контакт із дитиною після стресу. Як можна допомогти» (08.10.2014р.).
Оперативно-просвітницька інформація соціально-психологічної служби завжди висвітлювалася на спеціальному стенді, а саме: проблем молодіжної субкультури, трудової міграції, ґендерної культури, прав людини та дитини, порад батькам, вчителям щодо роботи з обдарованими учнями. Просвітницька освіта учнів та вчителів здійснюється під час  індивідуальних занять, бесід, консультацій.
Соціально-перетворювана функція реалізовувалась у роботі з учнями 8-11 класів. Для учнів були проведені тренінги за просвітницькою програмою «Рівний-рівному», відеосемінар «Доброта» з обговоренням (8 класу), тренінг «Техніки пошуку праці», «Моє соціальне «Я», «Я вчуся захищати свої права»; заняття з елементами тренінгу на правову тематику («Наші права – щасливе дитинство», 8 клас, 04.02.2015р.; «Вивчаємо свої права» (2 заняття), учні 9 класу, 15.04.2015р., 23.04.2015р.; «Профілактика правопорушення серед підлітків», 10 клас, 19.05.2015р.; «Зробимо Інтернет безпечним для дітей», 8 клас, 08.12.2014 р.; «Профілактика правопорушення серед підлітків», 8 клас,  17.12.2014р.).
Соціальним педагогом було проведено два загальноліцейських тижня: інформаційно-роз’яснювальна декада  по інклюзії та тиждень соціальної  підтримки.
Інформаційно-роз’яснювальна декада по інклюзії булав проведена з 01 по 10 грудня  2014 року, яка проходила під девізом: «Мій заклад відкритий для всіх».
На уроках у групах І – ІV курсів 01.12.2014р. були проведені учнями-омбудсменами, спільно з соціальним педагогом Щорсом В.В. інформаційні хвилинки: «Кожна людина  унікальна і неповторна особистість». Під час яких учнів ознайомили з поняттям «інклюзивна школа», розповіли про людей, які будучи з фізичними вадами, змогли стати всесвітньовідомими особистостями. Надали «золоті» правила ставлення до людей з особливими освітніми потребами. Для педагогів закладу була проведена тематична нарада присвячена Міжнародному дню інвалідів (01.12.2014р.), де соціальний педагог виступив на тему: «Діти з особливими освітніми потребами.
03.12.2014 року проведено засідання ліцейної асоціації омбудсменів на тему: «Як допомогти дітям з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі?». Метою заняття було познайомити учнів-омбудсменів з поняттям «діти з особливими освітніми потребами», виховувати толерантне ставлення до людей-інвалідів, навчити знаходити міжособистісний контакт із дітьми даної категорії.
Щорсом В.В. було проведено заняття з елементами тренінгу:
- «Зробимо Інтернет безпечним для дітей» (08.12.2014р.)  для учнів групи ІТМ-1 було націлено на виховання духовно-моральних чеснот, усвідомлене розмежовування розваг та безглуздого прагнення до перебування в мережі чи за комп’ютерною грою.
- «Ризикована поведінка» (03.12.2014р.) для учнів групи ЛІН-3 було націлено на формування в учнів уявлення про різні види поведінки, пов’язані з ризиком та оцінку власної поведінки щодо ризику.
Тиждень соціальної  підтримки проходив з 07.04. по 10.04 2015 р. під девізом «Дорослішай  на здоров’я».
Зміст роботи
З ким проводилося
Понеділок 06.04.2015  - Відповідальність
1.                   
Консультація «Взаємовідносини в класі. Лідери, підлідери»
Класний керівник 8 кл.
2.                   
Виступ на засіданні ШМУ «Кроки подолання стресу»
Молоді педагоги
3.                   
Заняття з елементами тренінгу «Занурення в професію»
Учні 11 класу
Середа 08.04.2015 «Майбутнє починається сьогодні»
1.   
Заняття з елементами тренінгу «Підготовка учнів до свідомого вибору професії»
Учні 9 класу
2.   
Консультація «Творчість в твоєму житті»
Учні з ООП
Четвер 09.04.2015  «Як спілкуватися продуктивно»
1.   
Виступ «Алкоголь: фактори ризику»
Учні 10 класу
2.   
Групова консультація «Як спілкуватися продуктивно»
Учні 10 класу
3.   
Фестиваль-конкурс для дітей з ООП «Повір у себе»
Учні з ООП
Ліцейська асоціація омбудсменів «Феміда» функціонувала під керівництвом соціального педагога. Головною метою діяльності ліцейських омбудсменів – формування відповідальної активної позиції підлітків у реалізації прав у житті; розвиток навичок використання отриманих знань при вирішенні реальних ситуацій. Протягом року випустили презентаційний буклет про діяльність омбудсменів, відвідали засідання міського клубу «Бумеранг» у ВМПДЮ, взяли участь у проведенні засідань ліцейської асоціації омбудсменів, участь у засіданнях Ради профілактики правопорушень, проведенні інформаційних хвилинок для учнів 8-10 класів, проведенні заняття з елементами тренінгу, спільно з соціальним педагогом, на тему: «Як навчити дитину слухати?» (22.01.2015р.).
У результаті активної суспільної діяльності, в якості ліцейських омбудсменів, в учнів формується відповідальність за свою думку, за конкретну діяльність, її зміст та наслідки. Також виробляється зв’язок підлітків з навколишньою дійсністю, вони стають учасниками соціальних подій.
Соціологічні дослідження, психодіагностика проводилася за методикою Я. Морено «Соціометрія» з учнями 8-х класів; «КОЗ-2» з учнями 10-го класу; опитування «Вивчення загальної думки дітей та підлітків щодо відкриття у наступному, 2015р. у м.Вінниці Резиденції Діда Мороза чи Святого Миколая?» з учнями 8-11-х класів (згідно листа Департаменту освіти ВМР);  анкетування з учнями переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад різних рівнів щодо мотивації до участі в олімпіадному русі (за запитом адміністрації закладу). З учнями, що потребують особливої уваги проводилися індивідуальні заняття, які будувалися на виявленні первинної проблеми, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації. Директору, заступникам директора, класним керівникам надавалися результати діагностування учнів.
Консультування проводилися з учнями, батьками, вчителями за запитом. Індивідуальні консультації з учнями  проводилися за темами стосунків між однокласниками, між хлопцем та дівчиною, непорозуміння з вчителем, професійне самовизначення,   за   результатами    діагностики.   Надавалася необхідна інформація, рекомендації, проводились комп’ютерна діагностика, пропонувалася психологічна, етична та художня література.
Захисні функції здійснювалися у співпраці з органами виконавчої влади та громадського врядування (Департаментом освіти Вінницької міської ради; Службою у справах дітей; Міським методичним кабінетом; Центром практичної психології та соціальної роботи; Центром планування сім’ї та репродуктивного здоров’я  при Вінницькій обласній лікарні ім. М.І. Пирогова; КМСД, ГО «Отчий дім»).
Протягом навчального року здійснював реалізацію проекту ММК «Формування учнівських агітбригад, як попередження соціально-негативних явищ». 21 квітня 2015 р. презентували виступ ліцейної агітбригади «Здоровий квартал» на тему «Мистецтво бути здоровим!» на Фестивалі учнівських агітбригад у приміщенні комунального закладу «Гуманітарна гімназія № 1 ім. М. Пирогова Вінницької міської ради».
У травні-червні 2015 р. соціальний педагог оформляв документацію на оздоровлення дітей з багатодітних сімей в літній період.
У першій декаді вересня було складено річний план роботи, сплановано роботу за державними, національними та регіональними програмами на 1 та 2 семестри. За результатами виконаної роботи, вкінці семестрів та кварталів, оформлювалися звіти за різними напрямками роботи соціального педагога. Надавалася інформації до Департаменту освіти ВМР, міського методичного кабінету, Служби в справах  дітей згідно наказів, листів, телефонограм.
Багато зусиль було спрямовано на доукомплектування необхідного нормативно-правового, інформаційного та методичного матеріалу.
Соціальний педагог  працював над підготовкою до проведення тренінгів, інтерактивних занять з учнями, лекцій, виступів на педрадах, батьківському всеобучі, засіданнях МО соціальних педагогів ЗНЗ.
Узяв участь в загальноміському конкурсі «Ярмарок фахових сподівань - 2015р.» з методичним посібником «Універсальний довідник соціального педагога» та «Робота соціального педагога з учнями з особливими освітніми потребами», ІІІ Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки.
Соціальний педагог узяв участь в організації та проведенні багатоденного (4-денного) міжнародного навчально-методичного семінару в рамках проекту «Родинна твердиня» - керівник групи педагогів (у м. Конотоп Сумської області  – 30.03- 04.04.2015р.; у м. Хмельницькому – 03-07.11.2014р.; у м. Вінниці – 21-24.10.2014р.).
27.11.2014 р. – проведено майстер-клас для соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів:  «Соціально-педагогічна профілактика школярів шляхом залучення їх до діяльності шкільних омбудсменів».

Виходячи з вищесказаного:
1. Соціальному педагогу в 2014-2015 навчальному році:
1.1 проводити соціально-психологічний супровід учнів ліцею з урахуванням типу обдарованості, соціального та психологічного станів;
1.2. своєчасно виявляти незахищені верстви населення серед сімей, діти яких навчаються у ліцеї;
1.3. систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;
1.4. продовжити співпрацю з Центром планування сім’ї та репродуктивного здоров’я  при Вінницькій обласній лікарні ім. М.І. Пирогова; КМСД, ГО «Отчий дім».


Директор ліцею                                                        С.К. Пастух
! В. Щорс

Немає коментарів:

Дописати коментар