середа, 27 січня 2016 р.

Бланк взаємовідвідування уроків

«_____» _________20___р

Вчитель_________________________________Предмет____________________________
Клас__________Кількість учнів за списком______, присутні________
Тема уроку__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Зовнішня організація навчального заняття
Реалізовано методи
Форми виконання видів робіт
Орг..момент

Загальні
Усно
Своєчасний почато

Монологічний алорітмічний діалогічний програмований еврестичний
Письмово
Раціональна організація робочого місця вчителя

З книгою
Раціональна організація робочого місця учня

Методи викладання
Біля дошки
Своєчасність записів у щоденник домашнього завдання


Інформаційно-повідомлюючий
Спонукаючий             інструктивний
Пояснювальний          стимулюючий

Своєчасність виставлення оцінок

Методи навчання

Своєчасне закінчення заняття

Репродуктивний      пошуковий
Частково-пошуковий
творчий

Організація навчальної діяльності учнів

Форми організації навчального процесу
Дотриманя санітарно-гігієнічних норм
Реалізація запланованого матеріалу

фронтальна
Стан підлоги

Логічність і послідовність викладу

групова
Стан парт

Оптимальність структури уроку

індивідуальна
Стан вікон

Раціональність використання методів


Стан стільців

Принципів, засобів навчання


Естетичне оформлення

Мовна культура учнів


Вологе прибирання

Мовна культура вчителя


Освітлення

Результативність заняття


Температурний режим

Дисципліна учнів


Провітрюваність класу
Зовнішній вигляд учня
Емоційно-психологічний стан вчителя
Емоційно-психологічний стан учнів

Використання засобів навчання

Опитано учнів
Активність класу
Об’єкти навколишнього середовища


Висока
Середня
Низька
Таблиці


Картки


Ілюстрації


ТЗН


Книги, підручники


Записи на дошці


Інше


Тип заняття

Кількісний і якісний аналіз навчання
Темп заняття
Урок формування нових знань

Високий
Високий
Урок закріплення знань, умінь та навичок учнів

Достатній
Середній
Урок перевірки знань, умінь та навичок учнів

Середній
Низький
Комбінований

Початковий

Нетрадиційні заняттяВисновки і пропозиції
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчитель ______________________________________________________  ____________________________

                                               (ПІБ вчителя, відвідав урок)                                                                                (підпис)

Немає коментарів:

Дописати коментар